Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 385 příspěvků vloženo, 1735 editováno a 248 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Podkategorie

Vyznamenání resortu obrany

10 10 25

Témata

 

Medaile za zásluhy o pohraniční stráž


Medal of Merit of Border Troops / Medal za Zasługi dla Straży Granicznej

4 189

Medaile za zásluhy o policii


Medal of Merit of Police / Medal za Zasługi dla Policji

4 211

Odznak Zasloužilý Policista


Badge of Meritorious Policist / Odznaka Zasłużony Policjant

4 201

Čestný odznak za zásluhy v zahraničních činnostech


Honour Badge of Merit of Foreign Activities / Odznaka Honorowa Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskie

1 185

Čestný odznak za hospodářský rozvoj Polské republiky


Honour Badge of Merit of Economical Development of Poland Republic / Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej

1 165

Čestný odznak za zásluhy o turismus


Honour Badge of Merit of Tourism / Odznaka honorowa Za Zasługi dla Turystyki

1 174

Čestný odznak za zásluhy o místní samosprávu


Honour Badge of Merit of Teritorial Administration / Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

1 172

Čestný odznak Polského Červeného Kříže


Honour Badge of Polish Red Cross / Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża

2 194

Křišťálové srdce


Crystal Hearth / Kryształowe Serce

1 204

Odznak Čestný dárce krve - Zasloužilý o národní zdraví


Badge of Honoured Blood Donor - Meritorious of National Health / Odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

1 215

Medaile za kulturní zásluhy - Gloria Artis


Medal of Cultural Merit - Gloria Artis / Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

4 224

Medaile Národní Vzdělávací Komise


Medal of National Educational Comission / Medal Komisji Edukacji Narodowej

1 184

Čestný odznak za zásluhy o celní správu


Honour Badge of Merit of Customs Administration / Odznaka honorowa Zasłużony dla Służby Celnej

4 216

Čestný odznak za zásluhy o státní pokladnu Polské republiky


Honour Badge of Merit of State Finance Office of PR / Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej

3 201

Čestný odznak za zásluhy o veřejné finance polské republiky


Honour Badge of Merit of Public Finances of PR / Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskie

1 212

Čestný odznak za zásluhy o energetiku


Honour Badge of Merit of Energetic Industry / Odznaka honorowa za zasługi dla Energetyki

1 225

Čestný odznak za zásluhy o polské hornictvo


Honour Badge of Merit of Polish Miners / Odznaka honorowa Zasłużony dla Górnictwa RP

1 219

Čestný odznak za zásluhy o naftový a benzinový průmysl


Honour Badge of Merit of Oil and Gas Industry / Odznaka honorowa Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

1 198

Čestný odznak za zásluhy o ochranu lidských práv


Honour Badge of Merit of Protection of Human Rights / Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka

1 241

Čestný odznak za zásluhy o bankovnictví Polské republiky


Honour Badge of Merit of Banking in Poland Republic / Odznaka honorowa za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej

1 233

Čestný odznak za zásluhy o bezpečnost v hornictví


Honour Badge of Merit of Mining Safety Management / Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie

1 239

Čestný odznak za zásluhy o ochranu dětských práv


Honour Badge of Merit of Protection of Children´s Rigths / Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka

1 224

Čestný odznak za zásluhy o ochranu práce


Honour Badge of Merit of Protection of Work / Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy

1 226