Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 475 příspěvků vloženo, 2748 editováno a 1184 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Témata

 

Agrese


Agresia

1 1.043

Aktivnost


Aktívnosť

1 1.179

Aktivnost bojové činnosti


Aktívnosť bojovej činnosti

1 1.111

Aktivnost obrany


Aktívnosť obrany

1 958

Armáda


Armáda

1 1.250

Armádní sbor


Armádny zbor

1 1.179

Balení padáků


Balenie padákov

1 1.036

Bezpečnostní vzdálenost


Bezpečnostná vzdialenosť

1 1.068

Bitva


Bitka

1 1.070

Bližší úkol


Bližšia úloha

1 1.021

Bod


Bod

1 988

Bod bojového rozchodu


Bod bojového rozchodu

1 1.009

Boj


Boj

1 1.023

Bojiště


Bojisko

1 1.005

Bojová činnost


Bojová činnosť

1 1.261

Bojová činnost na velkém prostoru


Bojová činnosť na veľkom priestore

1 1.200

Bojová činnost výsadku


Bojová činnosť výsadku

1 1.047

Bojová hlavice


Bojová hlavica

1 1.152

Bojová linie


Bojová línia

1 1.241

Bojová přeprava vzduchem


Bojová preprava vzduchom

1 1.139

Bojová sestava


Bojová zostava

1 1.667

Bojová sestava výsadku


Bojová zostava výsadku

1 1.130

Bojová síla


Bojová sila

1 944

Bojová životnost


Bojová životnosť

1 973

Bojové /operační/ složení


Bojové /operačné/ zloženie

1 1.069

Bojové možnosti


Bojové možnosti

1 999

Bojové úsilí


Bojové úsilie

1 1.044

Bojový let v přízemní výšce


Bojový let v prízemnej výške

1 1.156

Bojový let vrtulníku


Bojový let vrtuľníka

1 1.058

Bojový úkol


Bojová úloha

1 1.366

Bojový úkol výsadku


Bojová úloha výsadku

1 1.234

Čára


Čiara

1 1.160

Čára dělostřelecké podpory výsadku


Čiara delostreleckej podpory výsadku

1 1.201

Čára dosahu


Čiara dosahu

1 1.046

Čára dotyku


Čiara dotyku

1 1.347

Čára odchodu


Čiara odchodu

1 1.062

Čára přechodu ke zteči


Čiara prechodu na seč

1 1.221

Čára přepadu


Čiara prepadu

1 1.047

Čára rádiových /optických/ signálů


Čiara rádiových /optických/ signálov

1 1.004

Čára rozvinutí


Čiara rozvinutia

1 1.107

Čára sesednutí


Čiara zosadnutia

1 1.050

Čára setkání


Čiara stretnutia

1 1.062

Čára součinnosti


Čiara súčinnosti

1 1.125

Čára zasazení do boje


Čiara zasadenia do boja

1 1.172

Čára zastavení paleb


Čiara zastavenia palieb

1 1.076

Čas


Čas

1 941

Čas Č


Čas Č

1 1.030

Čas vysazení


Čas vysadenia

1 1.069

Čelní pronásledování


Čelné prenasledovanie

1 1.174

Čelní úder


Čelný úder

1 1.105

Centrum jaderného výbuchu


Centrum jadrového výbuchu

1 1.068

Československá lidová armáda


Československá ľudová armáda

1 1.294

Četa


Čata

1 1.239

Charakter boje


Charakter boja

1 1.143

Chemická munice


Chemická munícia

1 1.300

Chemická náplň


Chemická náplň

1 1.041

Cíl


Cieľ

1 1.178

Cíl operace


Cieľ operácie

1 1.044

Činnost


Činnosť

1 1.017

Civilní obrana


Civilná obrana

1 1.103

Dálka vysazení


Diaľka vysadenia

1 1.061

Další úkol


Ďalšia úloha

1 1.175

Demonstrační činnost


Demonštračná činnosť

1 1.199

Divize


Divízia

1 1.036

Doba


Doba

1 872

Doba bojové činnosti výsadku


Doba bojovej činnosti výsadku

1 1.182

Doba bojového letu


Doba bojového letu

1 893

Doba pohotovosti


Doba pohotovosti

1 961

Doba trvání operace


Doba trvania operácie

1 1.134

Doba trvání vysazení


Doba trvania vysadenia

1 1.117

Dolet


Dolet

1 1.401

Doplňkový průzkum


Doplnkový prieskum

1 998

Doskoková plocha


Doskoková plocha

1 1.009

Dotyk


Dotyk

1 938

Druh


Druh

1 993

Druh boje


Druh boja

1 1.061

Druh jaderného výbuchu


Druh jadrového výbuchu

1 1.153

Druhé pásmo obrany


Druhé pásmo obrany

1 980

Druhy ozbrojených sil


Druhy ozbrojených síl

1 1.056

Druhý sled


Druhý sled

1 1.263

Druhy vojsk


Druhy vojsk

1 1.089

Družstvo


Družstvo

1 1.037

Dynamika boje


Dynamika boja

1 921

Ekonomický potenciál státu


Ekonomický potenciál štátu

1 1.797

Epicentrum jaderného výbuchu


Epicentrum jadrového výbuchu

1 1.140

Front


Front

1 1.092

Fronta


Front

1 1.019

Fronta obklíčení


Front obkľúčenia

1 1.189

Hlavní úder


Hlavný úder

1 1.063

Hlavní úsilí


Hlavné úsilie

1 1.204

Hlídka


Hliadka

1 1.187

Hloubka


Hĺbka

1 1.197

Hloubka bližšího úkolu


Hĺbka bližšej úlohy

1 1.135

Hloubka bojového úkolu


Hĺbka bojovej úlohy

1 1.236

Hloubka dalšího úkolu


Hĺbka ďalšej úlohy

1 1.098

Hloubka obrany


Hĺbka obrany

1 1.192

Hloubka sestavy


Hĺbka zostavy

1 1.294

Hloubka útočné operace


Hĺbka útočnej operácie

1 1.221

Hloubka vysazení


Hĺbka vysadenia

1 1.066

Hotovostní jednotka /útvar/


Hotovostná jednotka /útvar/

1 1.356

Hromadný jaderný úder


Hromadný jadrový úder

1 1.088

Identifikační označení


Identifikačné označenie

1 1.116

Jaderná munice


Jadrová munícia

1 1.557

Jaderná náplň


Jadrová náplň

1 1.142

Jaderný úder


Jadrový úder

1 1.069

Jednotka


Jednotka

1 1.114

Jednotlivý jaderný úder


Jednotlivý jadrový úder

1 1.110

Kapacita směru


Kapacita smeru

1 960

Klamná činnost


Klamná činnosť

1 1.030

Klasifikace boje


Klasifikácia boja

1 1.099

Kočující kulomet /dělo, tank/


Kočujúci guľomet /delo, tank/

1 1.093

Koeficient pro výpočet bojových možností


Koeficient pre výpočet bojových možností

1 1.205

Koloběh


Kolobeh

1 973

Kombinovaná výsadková operace


Kombinovaná výsadková operácia

1 1.071

Kombinované pronásledování


Kombinované prenasledovanie

1 1.099

Kombinovaný přesun


Kombinovaný přesun

1 932

Kombinovaný výsadek


Kombinovaný výsadok

1 1.125

Koncový bod trati


Koncový bod trate

1 1.206

Konečný bod vysazení


Konečný bod vysadenia

1 1.188

Krycí jednotka /útvar/


Krycia jednotka /útvar/

1 1.226

Krycí vojska


Krycie vojská

1 1.152

Léčka


Pasca

1 1.091

Let


Let

1 1.131

Letecká jaderná puma


Letecká jadrová bomba

1 1.210

Letiště materiálního zabezpečení


Letisko materiálneho zabezpečenia

1 1.055

Letoun – nosič


Lietadlo – nosič

1 1.047

Letounový výsadek


Lietadlový výsadok

1 962

Malá zastávka


Malá zastávka

1 972

Manévr


Manéver

1 1.217

Manévrovost vojsk


Manévrovosť vojsk

1 1.028

Maximální doba bojového letu


Maximálny čas bojového letu

1 1.123

Mezilehlá čára


Medziľahlá čiara

1 1.077

Minimální výška seskoku


Minimálna výška zoskoku

1 1.141

Místo


Miesto

1 1.129

Místo pro naložení a nasednutí výsadku


Miesto pre naloženie a nasadnutie výsadku

1 1.095

Místo setkání


Miesto stretnutia

1 1.183

Mohutnost jaderné náplně


Mohutnosť jadrovej náplne

1 1.137

Morálně politický potenciál státu


Morálno-politický potenciál štátu

1 1.156

Motostřelecká četa


Motostrelecká čata

1 1.231

Motostřelecká divize


Motostrelecká divízia

1 1.203

Motostřelecká rota


Motostrelecká rota

1 1.500

Motostřelecké družstvo


Motostrelecké družstvo

1 1.711

Motostřelecké vojsko


Motostrelecké vojsko

1 1.168

Motostřelecký pluk


Motostrelecký pluk

1 1.109

Motostřelecký prapor


Motostrelecký prápor

1 1.523

Možnosti


Možnosti

1 967

Munice


Munícia

1 1.213

Nakládací místo


Nakladacie miesto

1 1.120

Nakládací prostor


Nakladací priestor

1 1.154

Nakládací skupina výsadku


Nakladacia skupina výsadku

1 1.090

Nakládací stanice


Nakladacia stanica

1 1.047

Nakládání /nasednutí/ výsadku


Nakladanie /nasadnutie/ výsadku

1 1.228

Nákladní padák


Nákladný padák

1 1.442

Námořní výsadek


Námorný výsadok

1 1.177

Námořní výsadková operace


Námorná výsadková operácia

1 1.031

Náplň


Náplň

1 874

Násilný přechod vodní překážky


Násilný prechod vodnej prekážky

1 1.412

Nástupní prostor


Nástupný priestor

1 1.167

Nepřetržitost vedení bojové činnosti


Nepretržitosť vedenia bojovej činnosti

1 1.155

Nosič jaderné munice


Nosič jadrovej munície

1 1.073

Obcházecí odřad


Obchádzací odriad

1 1.170

Obchvat


Obchvat

1 1.067

Období


Obdobie

1 1.171

Období boje


Obdobie boja

1 1.167

Období ohrožení


Obdobie ohrozenia

1 1.096

Období operace


Obdobie operácie

1 1.085

Obejití


Obídenie

1 1.237

Objekt


Objekt

1 1.036

Objekt operačního významu


Objekt operačného významu

1 1.065

Objekt zteče


Objekt seče

1 1.263

Obklíčení


Obkľúčenie

1 1.034

Obrana


Obrana

1 1.016

Obranná operace


Obranná operácia

1 1.082

Obranné pásmo


Obranné pásmo

1 1.023

Obranné postavení


Obranné postavenie

1 1.258

Obranný boj


Obranný boj

1 998

Obranný rajón


Obranný rajón

1 927

Obranný systém


Obranný systém

1 917

Obranný úsek


Obranný úsek

1 856

Obsluha


Obsluha

1 894

Ochranné sbory


Ochranné zbory

1 1.099

Odchod


Odchod

1 909

Odolnost obrany


Odolnosť obrany

1 881

Odřad


Odriad

1 1.879

Ohrožený směr


Ohrozený smer

1 944

Operace


Operácia

1 1.027

Operačně strategický svaz


Operačno-strategický zväz

1 1.172

Operačně taktická raketa


Operačno-taktická raketa

1 1.212

Operačně taktický svazek


Operačno-taktický zväzok

1 1.190

Operačně taktický výsadek


Operačno-taktický výsadok

1 1.193

Operační cíl


Operačný cieľ

1 1.218

Operační činnost


Operačná činnosť

1 1.161

Operační hloubka


Operačná hĺbka

1 1.251

Operační obklíčení


Operačné obkľúčenie

1 1.023

Operační přeskupení


Operačné preskupenie

1 1.021

Operační přestávka


Operačná prestávka

1 1.074

Operační sestava


Operačná zostava

1 1.121

Operační směr


Operačný smer

1 930

Operační svaz


Operačný zväz

1 1.512

Operační úkol


Operačná úloha

1 1.055

Operační umění


Operačné umenie

1 1.678

Operační výsadek


Operačný výsadok

1 1.101

Opěrný bod


Oporný bod

1 1.646

Opevněný prostor


Opevnený priestor

1 1.107

Organizace boje


Organizácia boja

1 880

Orientační bod


Orientačný bod

1 1.223

Osádka


Osádka

1 997

Otočný bod trati


Otočný bod trate

1 1.195

Ozbrojené sbory


Ozbrojené zbory

1 1.361

Ozbrojené síly


Ozbrojené sily

1 940

Ozbrojený zápas


Ozbrojený zápas

1 963

Padák


Padák

1 963

Padáková plošina


Padáková plošina

1 959

Padáková výsadková rota


Padáková výsadková rota

1 1.115

Padákový výsadek


Padákový výsadok

1 1.303

Padákový výsadkový pluk


Padákový výsadkový pluk

1 1.144

Padákový výsadkový prapor


Padákový výsadkový prápor

1 1.042

Palba


Paľba

1 936

Palebná čára


Palebná čiara

1 1.371

Palebná součinnost


Palebná súčinnosť

1 998

Palebné možnosti


Palebné možnosti

1 1.031

Palebné pásmo


Palebné pásmo

1 1.059

Palebné postavení


Palebné postavenie

1 1.650

Palebné stanoviště


Palebné stanovište

1 996

Palebný pytel


Palebné vrece

1 1.369

Palebný sektor


Palebný sektor

1 1.225

Palebný styk


Palebný styk

1 936

Palebný systém v obraně


Palebný systém v obrane

1 1.210

Partyzánská činnost


Partizánska činnosť

1 1.384

Pásmo


Pásmo

1 918

Pásmo činnosti


Pásmo činnosti

1 1.057

Pásmo obrany


Pásmo obrany

1 1.038

Pásmo přesunu


Pásmo presunu

1 1.006

Pásmo přikrytí


Pásmo prikrytia

1 1.058

Pásmo průletu


Pásmo preletu

1 1.096

Periodizace války


Periodizácia vojny

1 1.057

Plocha


Plocha

1 860

Pluk


Pluk

1 1.015

Pochod


Pochod

1 906

Pochodová osa


Pochodová os

1 1.571

Pochodová rychlost


Pochodová rýchlosť

1 1.261

Pochodová sestava


Pochodová zostava

1 1.052

Pochodové pásmo


Pochodové pásmo

1 937

Pochodové tempo


Pochodové tempo

1 1.206

Pochodový proud


Pochodový prúd

1 1.391

Podpůrné prostředky


Podporné prostriedky

1 1.278

Podvěs


Podves

1 1.460

Pohotovost


Pohotovosť

1 848

Pohotovost k obraně


Pohotovosť na obranu

1 1.149

Pohotovost k útoku


Pohotovosť na útok

1 1.035

Pohotovost k vysazení


Pohotovosť na vysadenie

1 1.077

Pohotovost letounu /vrtulníku/ k nakládání a nasedání


Pohotovosť lietadla /vrtuľníka/ na nakladanie a nasadanie

1 1.064

Pohotovost palebného systému


Pohotovosť palebného systému

1 1.233

Pohotovost výsadku k nakládání /nasedání/


Pohotovosť výsadku na nakladanie /nasadanie/

1 1.035

Pohyblivost vojsk


Pohyblivosť vojsk

1 875

Poloměr


Polomer

1 946

Poloměr bezpečnosti


Polomer bezpečnosti

1 1.080

Poloměr pásma vyřazení


Polomer pásma vyradenia

1 1.126

Pomocná skupina výsadku


Pomocná skupina výsadku

1 915

Posilové prostředky


Posilové prostriedky

1 1.218

Postavení


Postavenie

1 1.134

Potenciál


Potenciál

1 967

Potenciál civilní obrany státu


Potenciál civilnej obrany štátu

1 1.045

Potenciál státu


Potenciál štátu

1 995

Poutací směr


Pútací smer

1 1.077

Pozemní vojsko


Pozemné vojsko

1 1.196

Pozorovací pásmo


Pozorovacie pásmo

1 996

Pozorovací sektor


Pozorovací sektor

1 948

Pozorovací stanoviště


Pozorovacie stanovište

1 1.060

Prapor


Prápor

1 1.094

Přechod vodní překážky


Prechod vodnej prekážky

1 1.054

Předbojová sestava


Predbojová zostava

1 1.197

Předem připravená obrana


Vopred pripravená obrana

1 1.034

Předmostí


Predmostie

1 1.100

Předsunuté postavení


Predsunuté postavenie

1 1.108

Předsunutý odřad


Predsunutý odriad

1 1.352

Překážka


Prekážka

1 879

Překvapení


Prekvapenie

1 1.025

Přemístění


Premiestenie

1 1.064

Přepadová skupina


Prepadová skupina

1 1.015

Přeprava


Preprava

1 865

Přeprava vzduchem


Preprava vzduchom

1 1.071

Přeskupení


Preskupenie

1 956

Přeskupení vojsk


Preskupenie vojsk

1 1.069

Přesun


Presun

1 887

Přesun vojsk


Presun vojsk

1 1.155

Převaha sil a prostředků


Prevaha síl a prostriedkov

1 1.084

Přibrané prostředky


Pribrané prostriedky

1 1.079

Příčné obranné postavení


Priečne obranné postavenie

1 1.106

Přidělené prostředky


Pridelené prostriedky

1 1.074

Přidělení


Pridelenie

1 1.005

Přikrytí státní hranice


Prikrytie štátnej hranice

1 1.195

Přistávací plocha


Pristávacia plocha

1 1.139

Přistávací výsadek


Pristávací výsadok

1 1.085

Přísun materiálu vzduchem


Prísun materiálu vzduchom

1 963

Pronásledování


Prenasledovanie

1 1.124

Prostor


Priestor

1 1.212

Prostor boje


Priestor boja

1 1.114

Prostor k odpočinku


Priestor odpočinku

1 1.003

Prostor operační činnosti


Priestor operačnej činnosti

1 1.020

Prostor operačního významu


Priestor operačného významu

1 1.107

Prostor rozmístění výsadku


Priestor rozmiestnenia výsadku

1 1.072

Prostor soustředění


Priestor sústredenia

1 1.024

Prostor soustředění výsadku


Priestor sústredenia výsadku

1 1.041

Prostor soustředění zpětného odřadu výsadku


Priestor sústredenia spätného odriadu výsadku

1 1.155

Prostor sražení


Priestor zrazenia

1 1.072

Prostor války


Priestor vojny

1 1.079

Prostor vysazení a vedení bojové činnosti


Priestor vysadenia a vedenia bojovej činnosti

1 1.042

Prostor zasazení do sražení


Priestor zasadenia do zrazenia

1 1.068

Prostředky


Prostriedky

1 1.005

Prostředky jaderného napadení


Prostriedky jadrového napadnutia

1 993

Protipříprava


Protipríprava

1 775

Protiúder


Protiúder

1 874

Protizteč


Protiseč

1 1.049

Průlom obrany


Prielom obrany

1 990

Prvky boje


Prvky boja

1 1.074

První jaderný úder frontu


Prvý jadrový úder frontu

1 1.111

První pásmo obrany


Prvé pásmo obrany

1 1.039

První sled


Prvý sled

1 1.330

Raketa


Raketa

1 1.068

Reaktivní padákový systém


Reaktívny padákový systém

1 1.116

Říční /plavidlový/ výsadek


Riečny /plavidlový/ výsadok

1 1.029

Roj


Roj

1 1.119

Rojnice


Rojnica

1 2.352

Rota


Rota

1 939

Rozchodiště


Rozchodisko

1 1.028

Rozhraní


Rozhranie

1 1.061

Rozmach operace


Rozmach operácie

1 953

Rozptýlení vojsk


Rozptýlenie vojsk

1 989

Rozvíjení úspěchu


Rozvíjanie úspechu

1 1.068

Rozvinutí ozbrojených sil /vojsk/


Rozvinutie ozbrojených síl /vojsk/

1 1.103

Samostatný směr


Samostatný smer

1 827

Sbor


Zbor

1 1.191

Sektor


Sektor

1 900

Sestava


Zostava

1 1.046

Sestava vojsk


Zostava vojsk

1 1.044

Shromaždiště


Zhromaždisko

1 1.041

Síla


Sila

1 826

Síly a prostředky


Sily a prostriedky

1 1.075

Školní padák


Školný padák

1 947

Skupina


Skupina

1 806

Skupinový jaderný úder


Skupinový jadrový úder

1 1.110

Sled


Sled

1 929

Sloučení


Zlúčenie

1 993

Složky ozbrojených sil


Zložky ozbrojených síl

1 1.111

Směr


Smer

1 883

Směr dalšího útoku


Smer ďalšieho útoku

1 950

Směr hlavního úderu


Smer hlavného úderu

1 922

Směr útoku


Smer útoku

1 918

Směr vedlejšího úderu


Smer vedľajšieho úderu

1 911

Souběžné pronásledování


Súbežné prenasledovanie

1 1.077

Součást


Súčasť

1 901

Součinnost


Súčinnosť

1 859

Součinnostní čára


Súčinnostná čiara

1 979

Soustředěná bojová činnost


Sústredená bojová činnosť

1 1.231

Soustředění


Sústredenie

1 1.010

Soustředění sil a prostředků


Sústredenie síl a prostriedkov

1 997

Soustředění úsilí


Sústredenie úsilia

1 1.101

Soustředění vojsk


Sústredenie vojsk

1 1.033

Spěšně zaujatá obrana


Rýchlo zaujatá obrana

1 1.017

Spolehlivost ničení objektu


Spoľahlivosť ničenia objektu

1 871

Sportovní padák


Športový padák

1 1.051

Sražení


Zrazenie

1 966

Stabilizační padák


Stabilizačný padák

1 1.285

Stanice


Stanica

1 1.033

Stanoviště


Stanovište

1 792

Stanoviště vrtulníku


Stanovište vrtuľníka

1 967

Strategická operace


Strategická operácia

1 984

Strategický výsadek


Strategický výsadok

1 1.029

Střetné sražení


Stretné zrazenie

1 974

Střetný boj


Stretný boj

1 1.718

Svaz


Zväz

1 1.071

Svazek


Zväzok

1 1.188

Systém


Systém

1 876

Taktická čára


Taktická čiara

1 991

Taktická činnost


Taktická činnosť

1 978

Taktická hloubka


Taktická hĺbka

1 1.226

Taktická raketa


Taktická raketa

1 1.283

Taktická součinnost


Taktická súčinnosť

1 1.131

Taktické obklíčení


Taktické obkľúčenie

1 928

Taktický cíl


Taktický ciel

1 1.096

Taktický směr


Taktický smer

1 814

Taktický úkol


Taktická úloha

1 968

Taktický výsadek


Taktický výsadok

1 1.133

Taktika


Taktika

1 933

Tanková armáda


Tanková armáda

1 1.047

Tanková četa


Tanková čata

1 2.257

Tanková divize


Tanková divízia

1 1.096

Tanková léčka


Tanková pasca

1 1.130

Tanková rota


Tanková rota

1 1.930

Tankové vojsko


Tankové vojsko

1 1.036

Tankový pluk


Tankový pluk

1 1.166

Tankový prapor


Tankový prápor

1 1.070

Tankový výsadek


Tankový výsadok

1 1.185

Tažení


Ťaženie

1 1.025

Tempo


Tempo

1 856

Tempo přesunu


Tempo presunu

1 910

Tempo útoku


Tempo útoku

1 940

Teorie


Teória

1 940

Teorie taktiky druhů ozbrojených sil, druhů vojsk a speciálních vojsk


Teória taktiky druhou ozbrojených síl, druhou vojsk a špeciálnych vojsk

1 900

Teorie taktiky vševojskového boje


Teória taktiky vševojskového boja

1 1.116

Trať bojového letu


Trať bojového letu

1 1.003

Tritolový ekvivalent


Tritólový ekvivalent

1 2.266

Účinnost použití jaderných zbraní


Účinnosť použitia jadrových zbraní

1 1.220

Úder


Úder

1 952

Úder na přední okraj obrany


Úder pred predný okraj obrany

1 1.156

Úderná skupina


Úderná skupina

1 994

Úderný odřad


Úderný odriad

1 1.060

Úkol


Úloha

1 901

Úkol dne


Úloha dňa

1 995

Umění


Umenie

1 997

Umlčení nepřítele


Umlčanie nepriateľa

1 1.032

Úsek


Úsek

1 882

Úsek přepravy


Úsek prepravy

1 855

Úsek průlomu


Úsek prielomu

1 887

Úsilí


úsilie

1 904

Úsilí vojsk


Úsilie vojsk

1 969

Uskupení vojsk


Uskupenie vojsk

1 957

Uspořádání obrany


Usporiadanie obrany

1 962

Útočná operace


Útočná operácia

1 1.025

Útočné pásmo


Útočné pásmo

1 1.090

Útočný boj


Útočný boj

1 1.025

Útok


Útok

1 855

Útok z chodu


Útok z chodu

1 1.435

Útok z přímého dotyku


Útok z priameho dotyku

1 1.099

Útvar


Útvar

1 981

Uzel obrany


Uzol obrany

1 886

Válčiště


Priestor vojnovej činnosti

1 1.010

Válečná činnost


Vojnová činnosť

1 1.114

Válečně ekonomický potenciál státu


Vojnovo-ekonomický potenciál štátu

1 953

Válka


Vojna

1 1.083

Vědeckotechnický potenciál státu


Vedeckotechnický potenciál štátu

1 915

Vedení boje /operace/


Vedenie boja /operácie/

1 929

Vedlejší úder


Vedľajší úder

1 1.002

Velká zastávka


Veľká zastávka

1 933

Vícevrchlíkový systém


Viacvrchlíkový systém

1 945

Vnější fronta obklíčení


Vonkajší front obkľúčenia

1 961

Vnitřní fronta obklíčení


Vnútorný front obkľúčenia

1 1.004

Vodní překážka


Vodná prekážka

1 1.091

Vojenská doktrína


Vojenská doktrína

1 906

Vojenská geografie


Vojenská geografia

1 994

Vojenská politika státu


Vojenská politika štátu

1 998

Vojenská rada


Vojenská rada

1 961

Vojenská síla státu


Vojenská sila štátu

1 913

Vojenská strategie


Vojenská stratégia

1 1.018

Vojenská věda


Vojenská veda

1 1.211

Vojenské umění


Vojenské umenie

1 2.088

Vojenský potenciál státu


Vojenský potenciál štátu

1 1.172

Vojska přikrytí


Vojská prikrytia

1 1.010

Vojsko /vojska/


Vojsko /vojská/

1 1.119

Vojsko Civilní obrany


Vojsko Civilnej obrany

1 1.357

Vrtulníkový výsadek


Vrtuľníkový výsadok

1 1.003

Všeobecná taktika


Všeobecná taktika

1 988

Všeobecná teorie vojenské vědy


Všeobecná teória vojenskej vedy

1 952

Vševojsková armáda


Vševojsková armáda

1 1.649

Vševojsková záloha


Vševojsková záloha

1 1.072

Vševojskový boj


Vševojskový boj

1 1.016

Vševojskový taktický svazek


Vševojskový taktický zväzok

1 1.190

Vstřícný úder


Vstretný úder

1 1.083

Východiště


Východisko

1 1.135

Východiště k útoku


Východisko na útok

1 1.037

Východiště pro nakládání a nasednutí výsadku


Východisko pre nakladanie a nasadnutie výsadku

1 892

Výchozí bod trati


Východiskový bod trate

1 945

Výchozí bod vysazení


Východiskový bod vysadenia

1 1.093

Výchozí bod zpáteční trati


Východiskový bod spiatočnej trate

1 1.068

Výchozí čára


Východisková čiara

1 1.166

Výchozí čára k přepravě


Východisková čiara na prepravu

1 1.087

Výchozí místo


Východiskové miesto

1 1.087

Výchozí prostor k útoku


Východiskový priestor pre útok

1 1.031

Výchozí prostor pro vysazení


Východiskový priestor pre vysadenie

1 1.190

Vyčkávací postavení


Vyčkávacie postavenie

1 1.116

Vyčkávací prostor pro útok


Vyčkávací priestor pre útok

1 1.039

Vyčkávací prostor výsadku


Vyčkávací priestor výsadku

1 1.116

Vyjití


Vyjdenie

1 880

Vyjití z boje


Vyjdenie z boja

1 981

Vyjití z obklíčení


Vyjdenie z obkľúčenia

1 1.024

Vykládací prostor


Vykladací priestor

1 1.093

Vykládací skupina výsadku


Vykladacia skupina výsadku

1 974

Vykládací stanice


Vykladacia stanica

1 1.054

Výsadek


Výsadok

1 1.288

Výsadkář


Výsadkár

1 915

Výsadková akce


Výsadková akcia

1 1.059

Výsadková divize


Výsadková divízia

1 986

Výsadková operace


Výsadková operácia

1 920

Výsadkové vojsko


Výsadkové vojsko

1 908

Výsadkový obal


Výsadkový obal

1 864

Výsadkový zásobník


Výsadkový zásobník

1 908

Vysazení


Vysadenie

1 924

Výška


Výška

1 927

Výška letu výsadku


Výška letu výsadku

1 898

Výška seskoku


Výška zoskoku

1 976

Výška shozu


Výška zhodu

1 1.025

Vystřídání vojsk


Vystriedanie vojsk

1 885

Vzdušná výsadková operace


Vzdušná výsadková operácia

1 930

Vzdušný koridor


Vzdušný koridor

1 1.522

Vzdušný výsadek


Vzdušný výsadok

1 1.028

Zabezpečení bojové činnosti


Zabezpečenie bojovej činnosti

1 964

Zabezpečovací pásmo


Zabezpečovacie pásmo

1 972

Zákon


Zákon

1 998

Zákon války


Zákon vojny

1 960

Zákony ozbrojeného zápasu


Zákony ozbrojeného zápasu

1 860

Záloha


Záloha

1 896

Záložní padák


Záložný padák

1 918

Zasazení do boje /do sražení/


Zasadenie do boje /do zrazenia/

1 902

Zastávka


Zastávka

1 800

Zničení nepřítele


Zničenie nepriateľa

1 939

Zpětný odřad výsadku


Spätný odriad výsadku

1 1.784

Zteč


Seč

1 1.027