Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 425 příspěvků vloženo, 1099 editováno a 2464 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Témata

 

Agrese


Agresia

1 1.067

Aktivnost


Aktívnosť

1 1.212

Aktivnost bojové činnosti


Aktívnosť bojovej činnosti

1 1.141

Aktivnost obrany


Aktívnosť obrany

1 988

Armáda


Armáda

1 1.289

Armádní sbor


Armádny zbor

1 1.218

Balení padáků


Balenie padákov

1 1.066

Bezpečnostní vzdálenost


Bezpečnostná vzdialenosť

1 1.095

Bitva


Bitka

1 1.093

Bližší úkol


Bližšia úloha

1 1.053

Bod


Bod

1 1.015

Bod bojového rozchodu


Bod bojového rozchodu

1 1.041

Boj


Boj

1 1.050

Bojiště


Bojisko

1 1.034

Bojová činnost


Bojová činnosť

1 1.302

Bojová činnost na velkém prostoru


Bojová činnosť na veľkom priestore

1 1.229

Bojová činnost výsadku


Bojová činnosť výsadku

1 1.081

Bojová hlavice


Bojová hlavica

1 1.191

Bojová linie


Bojová línia

1 1.272

Bojová přeprava vzduchem


Bojová preprava vzduchom

1 1.165

Bojová sestava


Bojová zostava

1 1.702

Bojová sestava výsadku


Bojová zostava výsadku

1 1.164

Bojová síla


Bojová sila

1 972

Bojová životnost


Bojová životnosť

1 993

Bojové /operační/ složení


Bojové /operačné/ zloženie

1 1.090

Bojové možnosti


Bojové možnosti

1 1.034

Bojové úsilí


Bojové úsilie

1 1.072

Bojový let v přízemní výšce


Bojový let v prízemnej výške

1 1.184

Bojový let vrtulníku


Bojový let vrtuľníka

1 1.089

Bojový úkol


Bojová úloha

1 1.424

Bojový úkol výsadku


Bojová úloha výsadku

1 1.268

Čára


Čiara

1 1.182

Čára dělostřelecké podpory výsadku


Čiara delostreleckej podpory výsadku

1 1.231

Čára dosahu


Čiara dosahu

1 1.080

Čára dotyku


Čiara dotyku

1 1.375

Čára odchodu


Čiara odchodu

1 1.086

Čára přechodu ke zteči


Čiara prechodu na seč

1 1.251

Čára přepadu


Čiara prepadu

1 1.077

Čára rádiových /optických/ signálů


Čiara rádiových /optických/ signálov

1 1.037

Čára rozvinutí


Čiara rozvinutia

1 1.140

Čára sesednutí


Čiara zosadnutia

1 1.080

Čára setkání


Čiara stretnutia

1 1.091

Čára součinnosti


Čiara súčinnosti

1 1.161

Čára zasazení do boje


Čiara zasadenia do boja

1 1.204

Čára zastavení paleb


Čiara zastavenia palieb

1 1.114

Čas


Čas

1 971

Čas Č


Čas Č

1 1.065

Čas vysazení


Čas vysadenia

1 1.107

Čelní pronásledování


Čelné prenasledovanie

1 1.203

Čelní úder


Čelný úder

1 1.134

Centrum jaderného výbuchu


Centrum jadrového výbuchu

1 1.089

Československá lidová armáda


Československá ľudová armáda

1 1.330

Četa


Čata

1 1.269

Charakter boje


Charakter boja

1 1.171

Chemická munice


Chemická munícia

1 1.334

Chemická náplň


Chemická náplň

1 1.074

Cíl


Cieľ

1 1.212

Cíl operace


Cieľ operácie

1 1.067

Činnost


Činnosť

1 1.037

Civilní obrana


Civilná obrana

1 1.137

Dálka vysazení


Diaľka vysadenia

1 1.087

Další úkol


Ďalšia úloha

1 1.208

Demonstrační činnost


Demonštračná činnosť

1 1.231

Divize


Divízia

1 1.061

Doba


Doba

1 891

Doba bojové činnosti výsadku


Doba bojovej činnosti výsadku

1 1.221

Doba bojového letu


Doba bojového letu

1 921

Doba pohotovosti


Doba pohotovosti

1 986

Doba trvání operace


Doba trvania operácie

1 1.166

Doba trvání vysazení


Doba trvania vysadenia

1 1.148

Dolet


Dolet

1 1.526

Doplňkový průzkum


Doplnkový prieskum

1 1.029

Doskoková plocha


Doskoková plocha

1 1.033

Dotyk


Dotyk

1 967

Druh


Druh

1 1.020

Druh boje


Druh boja

1 1.096

Druh jaderného výbuchu


Druh jadrového výbuchu

1 1.180

Druhé pásmo obrany


Druhé pásmo obrany

1 1.003

Druhy ozbrojených sil


Druhy ozbrojených síl

1 1.083

Druhý sled


Druhý sled

1 1.322

Druhy vojsk


Druhy vojsk

1 1.132

Družstvo


Družstvo

1 1.064

Dynamika boje


Dynamika boja

1 948

Ekonomický potenciál státu


Ekonomický potenciál štátu

1 1.863

Epicentrum jaderného výbuchu


Epicentrum jadrového výbuchu

1 1.168

Front


Front

1 1.132

Fronta


Front

1 1.042

Fronta obklíčení


Front obkľúčenia

1 1.218

Hlavní úder


Hlavný úder

1 1.096

Hlavní úsilí


Hlavné úsilie

1 1.231

Hlídka


Hliadka

1 1.211

Hloubka


Hĺbka

1 1.223

Hloubka bližšího úkolu


Hĺbka bližšej úlohy

1 1.169

Hloubka bojového úkolu


Hĺbka bojovej úlohy

1 1.264

Hloubka dalšího úkolu


Hĺbka ďalšej úlohy

1 1.127

Hloubka obrany


Hĺbka obrany

1 1.224

Hloubka sestavy


Hĺbka zostavy

1 1.324

Hloubka útočné operace


Hĺbka útočnej operácie

1 1.256

Hloubka vysazení


Hĺbka vysadenia

1 1.094

Hotovostní jednotka /útvar/


Hotovostná jednotka /útvar/

1 1.392

Hromadný jaderný úder


Hromadný jadrový úder

1 1.123

Identifikační označení


Identifikačné označenie

1 1.140

Jaderná munice


Jadrová munícia

1 1.596

Jaderná náplň


Jadrová náplň

1 1.168

Jaderný úder


Jadrový úder

1 1.095

Jednotka


Jednotka

1 1.150

Jednotlivý jaderný úder


Jednotlivý jadrový úder

1 1.140

Kapacita směru


Kapacita smeru

1 982

Klamná činnost


Klamná činnosť

1 1.053

Klasifikace boje


Klasifikácia boja

1 1.122

Kočující kulomet /dělo, tank/


Kočujúci guľomet /delo, tank/

1 1.124

Koeficient pro výpočet bojových možností


Koeficient pre výpočet bojových možností

1 1.233

Koloběh


Kolobeh

1 1.004

Kombinovaná výsadková operace


Kombinovaná výsadková operácia

1 1.101

Kombinované pronásledování


Kombinované prenasledovanie

1 1.133

Kombinovaný přesun


Kombinovaný přesun

1 964

Kombinovaný výsadek


Kombinovaný výsadok

1 1.163

Koncový bod trati


Koncový bod trate

1 1.230

Konečný bod vysazení


Konečný bod vysadenia

1 1.219

Krycí jednotka /útvar/


Krycia jednotka /útvar/

1 1.256

Krycí vojska


Krycie vojská

1 1.185

Léčka


Pasca

1 1.111

Let


Let

1 1.162

Letecká jaderná puma


Letecká jadrová bomba

1 1.240

Letiště materiálního zabezpečení


Letisko materiálneho zabezpečenia

1 1.075

Letoun – nosič


Lietadlo – nosič

1 1.067

Letounový výsadek


Lietadlový výsadok

1 996

Malá zastávka


Malá zastávka

1 998

Manévr


Manéver

1 1.241

Manévrovost vojsk


Manévrovosť vojsk

1 1.056

Maximální doba bojového letu


Maximálny čas bojového letu

1 1.145

Mezilehlá čára


Medziľahlá čiara

1 1.107

Minimální výška seskoku


Minimálna výška zoskoku

1 1.172

Místo


Miesto

1 1.154

Místo pro naložení a nasednutí výsadku


Miesto pre naloženie a nasadnutie výsadku

1 1.126

Místo setkání


Miesto stretnutia

1 1.206

Mohutnost jaderné náplně


Mohutnosť jadrovej náplne

1 1.162

Morálně politický potenciál státu


Morálno-politický potenciál štátu

1 1.190

Motostřelecká četa


Motostrelecká čata

1 1.270

Motostřelecká divize


Motostrelecká divízia

1 1.238

Motostřelecká rota


Motostrelecká rota

1 1.540

Motostřelecké družstvo


Motostrelecké družstvo

1 1.776

Motostřelecké vojsko


Motostrelecké vojsko

1 1.206

Motostřelecký pluk


Motostrelecký pluk

1 1.146

Motostřelecký prapor


Motostrelecký prápor

1 1.563

Možnosti


Možnosti

1 999

Munice


Munícia

1 1.241

Nakládací místo


Nakladacie miesto

1 1.145

Nakládací prostor


Nakladací priestor

1 1.189

Nakládací skupina výsadku


Nakladacia skupina výsadku

1 1.122

Nakládací stanice


Nakladacia stanica

1 1.078

Nakládání /nasednutí/ výsadku


Nakladanie /nasadnutie/ výsadku

1 1.254

Nákladní padák


Nákladný padák

1 1.480

Námořní výsadek


Námorný výsadok

1 1.202

Námořní výsadková operace


Námorná výsadková operácia

1 1.064

Náplň


Náplň

1 902

Násilný přechod vodní překážky


Násilný prechod vodnej prekážky

1 1.449

Nástupní prostor


Nástupný priestor

1 1.198

Nepřetržitost vedení bojové činnosti


Nepretržitosť vedenia bojovej činnosti

1 1.184

Nosič jaderné munice


Nosič jadrovej munície

1 1.091

Obcházecí odřad


Obchádzací odriad

1 1.224

Obchvat


Obchvat

1 1.092

Období


Obdobie

1 1.196

Období boje


Obdobie boja

1 1.202

Období ohrožení


Obdobie ohrozenia

1 1.125

Období operace


Obdobie operácie

1 1.110

Obejití


Obídenie

1 1.263

Objekt


Objekt

1 1.057

Objekt operačního významu


Objekt operačného významu

1 1.098

Objekt zteče


Objekt seče

1 1.299

Obklíčení


Obkľúčenie

1 1.051

Obrana


Obrana

1 1.052

Obranná operace


Obranná operácia

1 1.108

Obranné pásmo


Obranné pásmo

1 1.056

Obranné postavení


Obranné postavenie

1 1.285

Obranný boj


Obranný boj

1 1.034

Obranný rajón


Obranný rajón

1 957

Obranný systém


Obranný systém

1 945

Obranný úsek


Obranný úsek

1 894

Obsluha


Obsluha

1 917

Ochranné sbory


Ochranné zbory

1 1.133

Odchod


Odchod

1 936

Odolnost obrany


Odolnosť obrany

1 904

Odřad


Odriad

1 2.157

Ohrožený směr


Ohrozený smer

1 975

Operace


Operácia

1 1.049

Operačně strategický svaz


Operačno-strategický zväz

1 1.217

Operačně taktická raketa


Operačno-taktická raketa

1 1.250

Operačně taktický svazek


Operačno-taktický zväzok

1 1.230

Operačně taktický výsadek


Operačno-taktický výsadok

1 1.224

Operační cíl


Operačný cieľ

1 1.253

Operační činnost


Operačná činnosť

1 1.187

Operační hloubka


Operačná hĺbka

1 1.291

Operační obklíčení


Operačné obkľúčenie

1 1.054

Operační přeskupení


Operačné preskupenie

1 1.054

Operační přestávka


Operačná prestávka

1 1.101

Operační sestava


Operačná zostava

1 1.144

Operační směr


Operačný smer

1 968

Operační svaz


Operačný zväz

1 1.593

Operační úkol


Operačná úloha

1 1.089

Operační umění


Operačné umenie

1 1.722

Operační výsadek


Operačný výsadok

1 1.135

Opěrný bod


Oporný bod

1 1.809

Opevněný prostor


Opevnený priestor

1 1.136

Organizace boje


Organizácia boja

1 907

Orientační bod


Orientačný bod

1 1.295

Osádka


Osádka

1 1.020

Otočný bod trati


Otočný bod trate

1 1.227

Ozbrojené sbory


Ozbrojené zbory

1 1.396

Ozbrojené síly


Ozbrojené sily

1 965

Ozbrojený zápas


Ozbrojený zápas

1 984

Padák


Padák

1 992

Padáková plošina


Padáková plošina

1 979

Padáková výsadková rota


Padáková výsadková rota

1 1.143

Padákový výsadek


Padákový výsadok

1 1.333

Padákový výsadkový pluk


Padákový výsadkový pluk

1 1.182

Padákový výsadkový prapor


Padákový výsadkový prápor

1 1.069

Palba


Paľba

1 955

Palebná čára


Palebná čiara

1 1.416

Palebná součinnost


Palebná súčinnosť

1 1.029

Palebné možnosti


Palebné možnosti

1 1.062

Palebné pásmo


Palebné pásmo

1 1.092

Palebné postavení


Palebné postavenie

1 1.724

Palebné stanoviště


Palebné stanovište

1 1.026

Palebný pytel


Palebné vrece

1 1.405

Palebný sektor


Palebný sektor

1 1.264

Palebný styk


Palebný styk

1 962

Palebný systém v obraně


Palebný systém v obrane

1 1.252

Partyzánská činnost


Partizánska činnosť

1 1.453

Pásmo


Pásmo

1 939

Pásmo činnosti


Pásmo činnosti

1 1.079

Pásmo obrany


Pásmo obrany

1 1.061

Pásmo přesunu


Pásmo presunu

1 1.038

Pásmo přikrytí


Pásmo prikrytia

1 1.082

Pásmo průletu


Pásmo preletu

1 1.121

Periodizace války


Periodizácia vojny

1 1.079

Plocha


Plocha

1 885

Pluk


Pluk

1 1.051

Pochod


Pochod

1 927

Pochodová osa


Pochodová os

1 1.644

Pochodová rychlost


Pochodová rýchlosť

1 1.297

Pochodová sestava


Pochodová zostava

1 1.087

Pochodové pásmo


Pochodové pásmo

1 969

Pochodové tempo


Pochodové tempo

1 1.242

Pochodový proud


Pochodový prúd

1 1.421

Podpůrné prostředky


Podporné prostriedky

1 1.311

Podvěs


Podves

1 1.490

Pohotovost


Pohotovosť

1 878

Pohotovost k obraně


Pohotovosť na obranu

1 1.189

Pohotovost k útoku


Pohotovosť na útok

1 1.060

Pohotovost k vysazení


Pohotovosť na vysadenie

1 1.104

Pohotovost letounu /vrtulníku/ k nakládání a nasedání


Pohotovosť lietadla /vrtuľníka/ na nakladanie a nasadanie

1 1.097

Pohotovost palebného systému


Pohotovosť palebného systému

1 1.297

Pohotovost výsadku k nakládání /nasedání/


Pohotovosť výsadku na nakladanie /nasadanie/

1 1.067

Pohyblivost vojsk


Pohyblivosť vojsk

1 899

Poloměr


Polomer

1 965

Poloměr bezpečnosti


Polomer bezpečnosti

1 1.110

Poloměr pásma vyřazení


Polomer pásma vyradenia

1 1.158

Pomocná skupina výsadku


Pomocná skupina výsadku

1 950

Posilové prostředky


Posilové prostriedky

1 1.251

Postavení


Postavenie

1 1.158

Potenciál


Potenciál

1 990

Potenciál civilní obrany státu


Potenciál civilnej obrany štátu

1 1.078

Potenciál státu


Potenciál štátu

1 1.024

Poutací směr


Pútací smer

1 1.118

Pozemní vojsko


Pozemné vojsko

1 1.223

Pozorovací pásmo


Pozorovacie pásmo

1 1.024

Pozorovací sektor


Pozorovací sektor

1 984

Pozorovací stanoviště


Pozorovacie stanovište

1 1.095

Prapor


Prápor

1 1.119

Přechod vodní překážky


Prechod vodnej prekážky

1 1.082

Předbojová sestava


Predbojová zostava

1 1.232

Předem připravená obrana


Vopred pripravená obrana

1 1.069

Předmostí


Predmostie

1 1.127

Předsunuté postavení


Predsunuté postavenie

1 1.132

Předsunutý odřad


Predsunutý odriad

1 1.392

Překážka


Prekážka

1 904

Překvapení


Prekvapenie

1 1.047

Přemístění


Premiestenie

1 1.089

Přepadová skupina


Prepadová skupina

1 1.041

Přeprava


Preprava

1 895

Přeprava vzduchem


Preprava vzduchom

1 1.105

Přeskupení


Preskupenie

1 975

Přeskupení vojsk


Preskupenie vojsk

1 1.102

Přesun


Presun

1 916

Přesun vojsk


Presun vojsk

1 1.195

Převaha sil a prostředků


Prevaha síl a prostriedkov

1 1.106

Přibrané prostředky


Pribrané prostriedky

1 1.113

Příčné obranné postavení


Priečne obranné postavenie

1 1.140

Přidělené prostředky


Pridelené prostriedky

1 1.107

Přidělení


Pridelenie

1 1.024

Přikrytí státní hranice


Prikrytie štátnej hranice

1 1.222

Přistávací plocha


Pristávacia plocha

1 1.169

Přistávací výsadek


Pristávací výsadok

1 1.113

Přísun materiálu vzduchem


Prísun materiálu vzduchom

1 989

Pronásledování


Prenasledovanie

1 1.154

Prostor


Priestor

1 1.244

Prostor boje


Priestor boja

1 1.150

Prostor k odpočinku


Priestor odpočinku

1 1.034

Prostor operační činnosti


Priestor operačnej činnosti

1 1.046

Prostor operačního významu


Priestor operačného významu

1 1.135

Prostor rozmístění výsadku


Priestor rozmiestnenia výsadku

1 1.101

Prostor soustředění


Priestor sústredenia

1 1.064

Prostor soustředění výsadku


Priestor sústredenia výsadku

1 1.071

Prostor soustředění zpětného odřadu výsadku


Priestor sústredenia spätného odriadu výsadku

1 1.199

Prostor sražení


Priestor zrazenia

1 1.106

Prostor války


Priestor vojny

1 1.108

Prostor vysazení a vedení bojové činnosti


Priestor vysadenia a vedenia bojovej činnosti

1 1.087

Prostor zasazení do sražení


Priestor zasadenia do zrazenia

1 1.098

Prostředky


Prostriedky

1 1.034

Prostředky jaderného napadení


Prostriedky jadrového napadnutia

1 1.019

Protipříprava


Protipríprava

1 803

Protiúder


Protiúder

1 902

Protizteč


Protiseč

1 1.077

Průlom obrany


Prielom obrany

1 1.013

Prvky boje


Prvky boja

1 1.129

První jaderný úder frontu


Prvý jadrový úder frontu

1 1.135

První pásmo obrany


Prvé pásmo obrany

1 1.079

První sled


Prvý sled

1 1.417

Raketa


Raketa

1 1.097

Reaktivní padákový systém


Reaktívny padákový systém

1 1.143

Říční /plavidlový/ výsadek


Riečny /plavidlový/ výsadok

1 1.064

Roj


Roj

1 1.150

Rojnice


Rojnica

1 2.484

Rota


Rota

1 962

Rozchodiště


Rozchodisko

1 1.048

Rozhraní


Rozhranie

1 1.088

Rozmach operace


Rozmach operácie

1 983

Rozptýlení vojsk


Rozptýlenie vojsk

1 1.010

Rozvíjení úspěchu


Rozvíjanie úspechu

1 1.097

Rozvinutí ozbrojených sil /vojsk/


Rozvinutie ozbrojených síl /vojsk/

1 1.126

Samostatný směr


Samostatný smer

1 855

Sbor


Zbor

1 1.223

Sektor


Sektor

1 927

Sestava


Zostava

1 1.075

Sestava vojsk


Zostava vojsk

1 1.079

Shromaždiště


Zhromaždisko

1 1.064

Síla


Sila

1 849

Síly a prostředky


Sily a prostriedky

1 1.118

Školní padák


Školný padák

1 975

Skupina


Skupina

1 825

Skupinový jaderný úder


Skupinový jadrový úder

1 1.142

Sled


Sled

1 954

Sloučení


Zlúčenie

1 1.017

Složky ozbrojených sil


Zložky ozbrojených síl

1 1.140

Směr


Smer

1 906

Směr dalšího útoku


Smer ďalšieho útoku

1 982

Směr hlavního úderu


Smer hlavného úderu

1 951

Směr útoku


Smer útoku

1 948

Směr vedlejšího úderu


Smer vedľajšieho úderu

1 943

Souběžné pronásledování


Súbežné prenasledovanie

1 1.100

Součást


Súčasť

1 928

Součinnost


Súčinnosť

1 884

Součinnostní čára


Súčinnostná čiara

1 1.003

Soustředěná bojová činnost


Sústredená bojová činnosť

1 1.259

Soustředění


Sústredenie

1 1.041

Soustředění sil a prostředků


Sústredenie síl a prostriedkov

1 1.030

Soustředění úsilí


Sústredenie úsilia

1 1.140

Soustředění vojsk


Sústredenie vojsk

1 1.064

Spěšně zaujatá obrana


Rýchlo zaujatá obrana

1 1.042

Spolehlivost ničení objektu


Spoľahlivosť ničenia objektu

1 898

Sportovní padák


Športový padák

1 1.090

Sražení


Zrazenie

1 999

Stabilizační padák


Stabilizačný padák

1 1.327

Stanice


Stanica

1 1.059

Stanoviště


Stanovište

1 818

Stanoviště vrtulníku


Stanovište vrtuľníka

1 1.002

Strategická operace


Strategická operácia

1 1.016

Strategický výsadek


Strategický výsadok

1 1.058

Střetné sražení


Stretné zrazenie

1 997

Střetný boj


Stretný boj

1 1.857

Svaz


Zväz

1 1.123

Svazek


Zväzok

1 1.233

Systém


Systém

1 899

Taktická čára


Taktická čiara

1 1.022

Taktická činnost


Taktická činnosť

1 1.010

Taktická hloubka


Taktická hĺbka

1 1.257

Taktická raketa


Taktická raketa

1 1.318

Taktická součinnost


Taktická súčinnosť

1 1.161

Taktické obklíčení


Taktické obkľúčenie

1 955

Taktický cíl


Taktický ciel

1 1.134

Taktický směr


Taktický smer

1 843

Taktický úkol


Taktická úloha

1 999

Taktický výsadek


Taktický výsadok

1 1.169

Taktika


Taktika

1 957

Tanková armáda


Tanková armáda

1 1.077

Tanková četa


Tanková čata

1 2.355

Tanková divize


Tanková divízia

1 1.131

Tanková léčka


Tanková pasca

1 1.166

Tanková rota


Tanková rota

1 1.998

Tankové vojsko


Tankové vojsko

1 1.065

Tankový pluk


Tankový pluk

1 1.204

Tankový prapor


Tankový prápor

1 1.103

Tankový výsadek


Tankový výsadok

1 1.232

Tažení


Ťaženie

1 1.048

Tempo


Tempo

1 887

Tempo přesunu


Tempo presunu

1 950

Tempo útoku


Tempo útoku

1 976

Teorie


Teória

1 962

Teorie taktiky druhů ozbrojených sil, druhů vojsk a speciálních vojsk


Teória taktiky druhou ozbrojených síl, druhou vojsk a špeciálnych vojsk

1 927

Teorie taktiky vševojskového boje


Teória taktiky vševojskového boja

1 1.155

Trať bojového letu


Trať bojového letu

1 1.025

Tritolový ekvivalent


Tritólový ekvivalent

1 2.468

Účinnost použití jaderných zbraní


Účinnosť použitia jadrových zbraní

1 1.240

Úder


Úder

1 975

Úder na přední okraj obrany


Úder pred predný okraj obrany

1 1.191

Úderná skupina


Úderná skupina

1 1.064

Úderný odřad


Úderný odriad

1 1.122

Úkol


Úloha

1 922

Úkol dne


Úloha dňa

1 1.028

Umění


Umenie

1 1.022

Umlčení nepřítele


Umlčanie nepriateľa

1 1.056

Úsek


Úsek

1 908

Úsek přepravy


Úsek prepravy

1 891

Úsek průlomu


Úsek prielomu

1 923

Úsilí


úsilie

1 925

Úsilí vojsk


Úsilie vojsk

1 993

Uskupení vojsk


Uskupenie vojsk

1 978

Uspořádání obrany


Usporiadanie obrany

1 982

Útočná operace


Útočná operácia

1 1.049

Útočné pásmo


Útočné pásmo

1 1.123

Útočný boj


Útočný boj

1 1.052

Útok


Útok

1 877

Útok z chodu


Útok z chodu

1 1.497

Útok z přímého dotyku


Útok z priameho dotyku

1 1.129

Útvar


Útvar

1 1.008

Uzel obrany


Uzol obrany

1 907

Válčiště


Priestor vojnovej činnosti

1 1.036

Válečná činnost


Vojnová činnosť

1 1.135

Válečně ekonomický potenciál státu


Vojnovo-ekonomický potenciál štátu

1 987

Válka


Vojna

1 1.106

Vědeckotechnický potenciál státu


Vedeckotechnický potenciál štátu

1 941

Vedení boje /operace/


Vedenie boja /operácie/

1 950

Vedlejší úder


Vedľajší úder

1 1.029

Velká zastávka


Veľká zastávka

1 955

Vícevrchlíkový systém


Viacvrchlíkový systém

1 961

Vnější fronta obklíčení


Vonkajší front obkľúčenia

1 994

Vnitřní fronta obklíčení


Vnútorný front obkľúčenia

1 1.037

Vodní překážka


Vodná prekážka

1 1.114

Vojenská doktrína


Vojenská doktrína

1 933

Vojenská geografie


Vojenská geografia

1 1.022

Vojenská politika státu


Vojenská politika štátu

1 1.030

Vojenská rada


Vojenská rada

1 980

Vojenská síla státu


Vojenská sila štátu

1 944

Vojenská strategie


Vojenská stratégia

1 1.052

Vojenská věda


Vojenská veda

1 1.269

Vojenské umění


Vojenské umenie

1 2.208

Vojenský potenciál státu


Vojenský potenciál štátu

1 1.208

Vojska přikrytí


Vojská prikrytia

1 1.029

Vojsko /vojska/


Vojsko /vojská/

1 1.163

Vojsko Civilní obrany


Vojsko Civilnej obrany

1 1.405

Vrtulníkový výsadek


Vrtuľníkový výsadok

1 1.026

Všeobecná taktika


Všeobecná taktika

1 1.018

Všeobecná teorie vojenské vědy


Všeobecná teória vojenskej vedy

1 986

Vševojsková armáda


Vševojsková armáda

1 1.682

Vševojsková záloha


Vševojsková záloha

1 1.109

Vševojskový boj


Vševojskový boj

1 1.042

Vševojskový taktický svazek


Vševojskový taktický zväzok

1 1.230

Vstřícný úder


Vstretný úder

1 1.111

Východiště


Východisko

1 1.154

Východiště k útoku


Východisko na útok

1 1.063

Východiště pro nakládání a nasednutí výsadku


Východisko pre nakladanie a nasadnutie výsadku

1 909

Výchozí bod trati


Východiskový bod trate

1 973

Výchozí bod vysazení


Východiskový bod vysadenia

1 1.127

Výchozí bod zpáteční trati


Východiskový bod spiatočnej trate

1 1.092

Výchozí čára


Východisková čiara

1 1.200

Výchozí čára k přepravě


Východisková čiara na prepravu

1 1.108

Výchozí místo


Východiskové miesto

1 1.123

Výchozí prostor k útoku


Východiskový priestor pre útok

1 1.057

Výchozí prostor pro vysazení


Východiskový priestor pre vysadenie

1 1.212

Vyčkávací postavení


Vyčkávacie postavenie

1 1.147

Vyčkávací prostor pro útok


Vyčkávací priestor pre útok

1 1.071

Vyčkávací prostor výsadku


Vyčkávací priestor výsadku

1 1.159

Vyjití


Vyjdenie

1 901

Vyjití z boje


Vyjdenie z boja

1 1.000

Vyjití z obklíčení


Vyjdenie z obkľúčenia

1 1.051

Vykládací prostor


Vykladací priestor

1 1.121

Vykládací skupina výsadku


Vykladacia skupina výsadku

1 995

Vykládací stanice


Vykladacia stanica

1 1.077

Výsadek


Výsadok

1 1.323

Výsadkář


Výsadkár

1 935

Výsadková akce


Výsadková akcia

1 1.091

Výsadková divize


Výsadková divízia

1 1.012

Výsadková operace


Výsadková operácia

1 945

Výsadkové vojsko


Výsadkové vojsko

1 934

Výsadkový obal


Výsadkový obal

1 884

Výsadkový zásobník


Výsadkový zásobník

1 926

Vysazení


Vysadenie

1 950

Výška


Výška

1 953

Výška letu výsadku


Výška letu výsadku

1 931

Výška seskoku


Výška zoskoku

1 1.006

Výška shozu


Výška zhodu

1 1.053

Vystřídání vojsk


Vystriedanie vojsk

1 910

Vzdušná výsadková operace


Vzdušná výsadková operácia

1 952

Vzdušný koridor


Vzdušný koridor

1 1.647

Vzdušný výsadek


Vzdušný výsadok

1 1.058

Zabezpečení bojové činnosti


Zabezpečenie bojovej činnosti

1 990

Zabezpečovací pásmo


Zabezpečovacie pásmo

1 1.004

Zákon


Zákon

1 1.021

Zákon války


Zákon vojny

1 988

Zákony ozbrojeného zápasu


Zákony ozbrojeného zápasu

1 889

Záloha


Záloha

1 922

Záložní padák


Záložný padák

1 950

Zasazení do boje /do sražení/


Zasadenie do boje /do zrazenia/

1 920

Zastávka


Zastávka

1 827

Zničení nepřítele


Zničenie nepriateľa

1 966

Zpětný odřad výsadku


Spätný odriad výsadku

1 1.836

Zteč


Seč

1 1.054