Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 500 příspěvků vloženo, 1168 editováno a 490 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Témata

 

1. okruhová základna PHM [1969-1992]


1st District POL Material Base

1 1.840

1. okruhový sklad ubytovacího a stavebního materiálu [1969-1992]


1st District Accommodation and Building Materials Depot

1 1.349

1. okruhový tankový sklad [1969-1992]


1st District Tank Depot

1 1.846

1. okruhový ženijní sklad [1969-1992]


1st District Engineer Depot

1 1.489

1. pobočka tankového skladu [1958-1965]


1st Department of Tank Depot

1 411

1. pobočka [1958-1977]


1st Detachment

1 339

1. pobočka [1958-1992]


1st Detachment

1 320

1. pobočka [1967-1973]


1st Detachment

1 378

1. tanková základna [1951-1968]


1st Tank Base

1 2.022

1. technické opravny [1977-1992]


1st Technical Workshop

1 1.789

1. ústřední vojenský železniční sklad [1954-1969]


1st Central Military Railways Store

1 571

1. vojenský železniční sklad [1950-1954]


1st Military Railways Store

1 447

10. zbrojní dílna [1950-1954]


10th Armory Workshop

1 377

13. technické opravny [1961-1979]


13th Technical Workshop

1 1.318

14. technické opravny [1961-1966]


14th Technical Workshop

1 1.234

14. technické opravny [1966-1980]


14th Technical Workshop

1 422

15. technické opravny [1961-1976]


15th Technical Workshop

1 1.175

18. automobilní dílny [1956-1957]


18th Automobile Workshop

1 440

18. automobilní opravny [1957-1958]


18th Automobile Workshop

1 437

18. dělostřelecké dílny [1961-1964]


18th Artillery Workshop

1 442

18. technické opravny [1961-1964]


18th Technical Workshop

1 441

19. technické opravny [1961-1976]


19th Technical Workshop

1 1.408

2. automobilní zbrojnice [1950-1953]


2nd Automobile Store

1 456

2. okruhová opravárenská a zásobovací základna [1958-1961]


2nd District Repair and Supply Base

1 300

2. okruhová pojízdní tanková opravna [1953-1958]


2nd District Mobile Tank Repair

1 308

2. okruhová tankoopravní základna [1951-1953]


2nd District Tank Repair Base

1 338

2. okruhová tanková základna [1961-1962]


2nd District Tank Base

1 342

2. okruhová ženijní opravna [1956-1961]


2nd District Engineer Repair

1 369

2. okruhový sklad pohonných hmot a maziv [1954-1958]


2nd District Store of Fuels and Lubricants

1 431

2. okruhový sklad tankového materiálu [1963-1965]


2nd District Tank Material Base

1 298

2. okruhový spojovací sklad a opravna [1967-1992]


2nd District Signal Store and Repair

1 364

2. okruhový spojovací sklad [1958-1967]


2nd District Signal Store

1 317

2. okruhový tankový a automobilový sklad [1969-1992]


2nd District Tank and Automobile Depot

1 2.161

2. okruhový tankový sklad [1952-1958]


2nd District Tank Store

1 416

2. okruhový ženijní sklad [1954-1992]


2nd District Engineer Store

1 315

2. pobočka [1958-1992]


2nd Detachment

1 313

2. tanková základna [1951-1988]


2nd Tank Depot

1 2.762

2. technické opravny [1961-1976]


2nd Technical Workshop

1 1.160

2. ústřední automobilní opravárenský závod [1954-1960]


2nd Central Automobile Repair Plant

1 466

2. ústřední vojenský železniční sklad [1954-1969]


2nd Central Military Railways Store

2 396

2. vojenský železniční sklad [1950-1954]


2nd Military Railways Store

1 415

2. ženijní sklad [1950-1954]


2nd Engineer Store

1 306

20. technické opravny [1961-1974]


20th Technical Workshop

1 1.517

21. silniční mostní technická základna [1969-1992]


21st Road Bridge Technical Base

1 1.509

23. sklad pohonných hmot a maziv [1950-1954]


23rd Store of Fuels and Lubricants

1 449

3. pobočka [1961-1989]


3rd Detachment

1 396

3. pobočka [1965-1967]


3rd Detachment

1 334

3. silniční materiálne technická základna [1992-1992]


3rd Road Supply Base

1 325

3. sklad technického materiálu [1992-1992]


3rd Technical Material Store

1 295

3. spojovací opravna a sklad [1992-1992]


3rd Signal Repair and Store

1 305

3. spojovací základna a sklad [1992-1992]


3rd Signal Base and Store

1 271

3. tanková základna [1953-1958]


3rd Tank Depot

1 1.346

3. tanková základna [1966-1987]


3rd Tank Depot

1 2.144

3. tankový sklad [1992-1992]


3rd Tank Depot

1 286

3. technické opravny [1961-1976]


3rd Technical Workshop

1 1.180

3. ženijní opravovna a sklad [1992-1992]


3rd Engineer Repair and Store

1 297

3. ženijní sklad [1992-1992]


3rd Engineer Store

1 290

4. dělostřelecká dílna [1961-1967]


4th Artillery Workshop

1 1.437

4. okruhový spojovací sklad [1954-1958]


4th District Signal Store

1 252

4. pobočka [1964-1965]


4th Detachment

1 349

4. sklad technického materiálu [1990-1992]


4th Technical Material Depot

1 1.541

4. spojovací sklad [1950-1954]


4th Signal Store

1 420

4. tanková základna [1952-1987]


4th Tank Depot

2 3.344

4. technické opravny [1961-1978]


4th Technical Workshop

1 2.233

5. sklad spojovacího materiálu [1990-RRRR]


5th Signal Material Store

1 1.114

5. tanková základna [1953-1953]


5th Tank Depot

1 1.386

5. tanková základna [1962-1968]


5th Tank Depot

1 1.610

6. sklad ženijního materiálu [1990-1992]


6th Engineer Material Depot

1 1.273

7. sklad tankového materiálu [1990-1992]


7th Tank Material Depot

1 1.621

8. sklad tankového materiálu [1990-1992]


8th Tank Material Depot

1 1.711

Automobilní opravárenský závod Zlatovce [1953-1954]


Automobile Repair Plant Zlatovce

1 520

Automobilní opravárenský závod Zlatovce [1960-1989]


Automobile Repair Plant Zlatovce

1 501

Opravárenská základna 042 [1969-1989]


Repair Base 042

1 473

Opravárenský závod 042 [1962-1969]


Repair Plant 042

1 434

Pobočka Nemšová [1965-1969]


Department Nemšová

1 422

Pobočka Nemšová [1969-1970]


Detachment Nemšová

1 286

Pobočka Poprad [1953-1955]


Detachment Poprad

1 327

Pobočka Trenčín [1970-1992]


Detachment Trenčín

1 341

Pobočka ústřední vojenské železniční základny [1969-1992]


Branch of Central Military Railways Base

1 497

Přijímací středisko dovážané techniky [1967-1978]


Reception Center of Imported Vehicles

1 363

Přijímací středisko pásové techniky [1967-1978]


Reception Center of Tracked Vehicles

1 500

Středisko kontroly provozu a výstavby učební a výcvikové základny Nitra [1978-1992]


Control Center of Operation and Construction of Educational and Training Devices Nitra

1 442

Středisko vyzbrojování Nitra [1992-1992]


Armament Center Nitra

1 331

Středisko vyzbrojování tankové a automobilní techniky Nitra [1978-1992]


Armament Center of Tank and Automobile Technics Nitra

1 373

Tanková a automobilní základna Nitra [1973-1978]


Tank and Automobile Base Nitra

1 366

Ústřední tanková a automobilní základna [1967-1992]


Central Tank and Automobile Store

1 716

Ústřední vojenská železniční základna [1969-1992]


Central Military Railways Base

1 377

Ústřední ženijní opravna Olomouc [1961-1962]


Central Engineer Repair Olomouc

1 416

Vojenská železniční základna [1992-1992]


Military Railways Base

1 395