Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 409 příspěvků vloženo, 2229 editováno a 3266 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Podkategorie

Pravidla psaní do fóra v sekci VYZNAMENÁNÍ

Prehled statu - zkratky - kod ISO

Témata

 

Medaile cti OSN-Nevládní organizace


UN-NGO Medal of Honor

1 673

Záslužný Kříž Řádu Božího Hrobu


Cross of Merit of Order of the Holy Sepulchre

1 671

Medaile multinárodních a pozorovatelských sil


Multinational Force and Observers Medal

2 760

SDN - Řád dvou Nilů


Order of Two Niles

2 352

INT - Medaile Za vojenské nasazení v Dominikánské republice


1 3.659

INT - Medaile mezinárodní konference o bývalé Jugoslavii


Medal of International Conference on the Former Yugoslavia

1 3.335

OSN - Korejská medaile


UN Service Medal for Korea (UNKM)

6 9.651

Medaile NATO za mise v zemích bývalé Jugoslávie


NATO medal for the Missions in the Countries of the former Yugoslavia

3 4.936

INT - Medaile MČK Florence Nightingale


1 8.359

MEX - Rakousko-Mexiko a čeští dobrovolníci:Vojenská záslužná medaile


La Medalla del Merito militar

8 18.042

Řád Svatého Jáchyma


1 4.033

NATO - Medaile za misi v Makedonii


NATO medal for Macedonia

5 4.349

Přehled: Velké rytířské řády světa


1 6.402

NATO - Medaile za vzornou službu [2003- ]


NATO Meritorious Service Medal

3 7.337

NATO - Medaile za Kosovo


NATO medal for Kosovo

4 3.869

NATO - Medaile "Non-Article 5"


NATO Non-Article 5 medal

6 6.033

OSN - Medaile za vojenskou misi


United Nations Medal

78 13.211

CUB - Medaile 30. výročí Revolučních ozbrojených sil


Medalla 30 Aniversario Fuerzas Armadas Revolucionarias

3 2.286

SVN - Medaile za spoluprácu a přátelství


Medalja za sodelovanje in prijateljstvo

2 2.299

EU - Medaile za službu pro bezpečnost a obrannou politiku


Security and Defence Policy Service Medal

4 3.520

EC/EU - Medaile za Monitorovací misi


European Community/Union Monitor Mission Medal

8 2.837

JOR - Královský řád nezávislosti


الملكي وسام الاستقلال / Royal order of Independence

2 1.655

MLT - Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě


Order of Hospitallers Knights of St John (of Jerusalem)

2 1.739

OSN - Cyperská medajle


UN Service Medal for Cyprus (UNFICYP)

3 1.822

OSN - Medaile za misi UNTSO


United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO)

3 1.774

MYS - Malajsijská služební medaile


Pingat Jasa Malaysia / Malaysian Service Medal

2 1.939

OMN - Řád Ománu


ترتيب عمان / Order of Oman

12 2.321

Články

Dračí rád

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

Peter Frišo 32.278

Dračí rád

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

Peter Frišo 15.056

Dračí rád

12. decembra 1408 založil Žigmund Luxemburský svetskú rytiersku spoločnosť Draka, neskôr nazývanú Dračí rád. Netrvalo ani 2 mesiace a k rádu sa pridal Ernest Železný so všetkými rytiermi rádu Salamandra, čím prestíž Dračieho rádu ešte vzrástla. Insígniou Dračieho rádu bol stočený drak s chrbtom rozťatým do tvaru kríža a heslo: „O QUAM MISERICORS DEUS? IUSTUS ET PATIENS“.

Peter Frišo 16.000

Dračí rád

Heraldické otázky Dračieho rádu

 

Peter Frišo 11.846

Dračí rád

Katolícka symbolika

 

Peter Frišo 15.225

Dračí rád

Drak ako nekatolícky symbol

 

Peter Frišo 11.478

Dračí rád

Dnes nenájdete psychológa, ktorý sa zaoberá určitou osobou, resp. osobnosťou a zároveň by sa nezaoberal jeho rodinným prostredím, prostredím, v ktorom vyrastal, či jeho rodičmi. Keďže táto práca prikladá veľký význam psychologickému pohľadu – snaží sa dopátrať po príčinách a dôvodoch, ktoré viedli Žigmunda nielen k vytvoreniu svetského rádu, ale práve k vytvoreniu Dračieho rádu – tak musí brať zreteľ i na Žigmundovu rodinu, predovšetkým však na jeho otca Karola IV. – veľkého panovníka a zároveň i veľkého mystika.

Peter Frišo 10.402

Dračí rád

Keď sa v roku 14. februára 1368 narodil Žigmund, kráľovi Karlovi IV. a Alžbete Pomořanskej, kráľ Karol IV. už mal syna Václava, ktorého ako prvorodeného jasne oproti Žigmundovi preferoval. Žigmundovi to však nebolo na škodu, práve naopak, nestal sa rozmaznaným dieťaťom na tróne, ale bystrím politikom.

Peter Frišo 10.279

Dračí rád

Pri vzniku tohto rádu sa musíme bližšie venovať i vzťahu Žigmunda a rímsko-katolíckej cirkvi, ktorý je dôležitejší, ako by sa nám na prvý pohľad mohlo zdať.

Peter Frišo 10.906

Dračí rád

Ak sa chceme zaoberať vzťahom Žigmunda Luxemburského a cirkvi, musíme si presne uvedomiť, o aké obdobie v cirkevných dejinách išlo a ako samotná cirkev vplývala na okolitý svet.

Peter Frišo 10.328

Dračí rád

Prvý prípad, kedy sa Žigmund dostal do sporu s cirkvou nachádzame v období, kedy musel Žigmund bojovať s vojskami Ladislava Neapolského, syna Karola Malého, ktorý sa v roku 1402 vylodil v Dalmácii.

Peter Frišo 10.180

Dračí rád

Na základe toho, čo som doteraz predložil o Žigmundovi a jeho postoji k cirkvi, či o mytológi, ktorá ho ovplyvňovala je na čase, aby sme uzavreli otázku Žigmundovej viery.

Peter Frišo 9.579

Dračí rád

Keď sme si ukázali vzťah Žigmunda a cirkvi, pôsobenie jeho otca, či vychovávateľov, pestrú symboliku Draka a dokázali sme si, že Žigmund bol človekom veriacim musíme bezpodmienečne otvoriť otázku archetypov.

Peter Frišo 10.696

Dračí rád

Archetyp ako súčasť podvedomia

 

Peter Frišo 10.428

Dračí rád

Ak chceme vidieť ďalšie z dôvodov vzniku Dračieho rádu musíme sa vrátiť o niekoľko rokov späť pred jeho samotným vznikom.

Peter Frišo 10.994

Dračí rád

Na jeho dvore nájdeme veľké množstvo rytierov, typicky stredovekých, presne takých ako Žigmund obľuboval. Boli to rytieri, ktorí žili celkom vo svete stredovekých bájí a nadväzovali na mýty o Parsifalovi.

Peter Frišo 11.592

Dračí rád

Už sme si načrtli, že Žigmund vynikal predovšetkým v diplomacii a Dračí rád nie je žiadnou výnimkou, skôr zrejmým dôkazom Žigmundovej vynaliezavosti a diplomatických schopností, akými sa pravdepodobne nemohol popýšiť žiadny iný panovník jeho doby. V dejinách diplomacie (najmä tej stredovekej) patrí Žigmundovi nesporne významné miesto.

Peter Frišo 10.898

Dračí rád

Tak ako Žigmund Luxemburský nie je jednostrannou postavou a nie je jednoduché vysvetliť do detailov túto osobnosť ani pri Dračom ráde nejde o úlohu o nič ľahšiu.

Peter Frišo 9.340

Dračí rád

Zoznam použitej literatúry

 

Peter Frišo 10.229

Dračí rád

Chronológická tabulka

 

Peter Frišo 11.799

Dračí rád

Odporúčaná literatúra a literatúra pre hlbšie štúdium

 

Peter Frišo 9.531