Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 670 příspěvků vloženo, 2804 editováno a 2203 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Podkategorie

Union Corps Saint Lazarus International

17 17 96

Pravidla psaní do fóra v sekci VYZNAMENÁNÍ

Prehled statu - zkratky - kod ISO

Témata

 

Medaile cti OSN-Nevládní organizace


UN-NGO Medal of Honor

1 587

Záslužný Kříž Řádu Božího Hrobu


Cross of Merit of Order of the Holy Sepulchre

1 593

Řád Božího Hrobu / Jeruzalémská palma


Order of the Holy Sepulchre / Palm of Jerusalem

1 604

Řád Božího Hrobu / Poutnícká mušle


Order of the Holy Sepulchre / Pilgrim Shell

1 654

Řád Božího Hrobu


Order of the Holy Sepulchre

9 855

Medaile multinárodních a pozorovatelských sil


Multinational Force and Observers Medal

2 668

OSN - Medaile kapitána Mbaye Diagne za mimořádnou odvahu


Captain Mbaye Diagne Medal for Exceptional Courage

1 664

SDN - Řád dvou Nilů


Order of Two Niles

2 276

INT - Medaile Za vojenské nasazení v Dominikánské republice


1 3.551

INT - Medaile mezinárodní konference o bývalé Jugoslavii


Medal of International Conference on the Former Yugoslavia

1 3.249

OSN - Korejská medaile


UN Service Medal for Korea (UNKM)

6 9.281

Medaile NATO za mise v zemích bývalé Jugoslávie


NATO medal for the Missions in the Countries of the former Yugoslavia

3 4.650

INT - Medaile MČK Florence Nightingale


1 8.084

MEX - Rakousko-Mexiko a čeští dobrovolníci:Vojenská záslužná medaile


La Medalla del Merito militar

8 17.666

Řád Svatého Jáchyma


1 3.902

NATO - Medaile za misi v Makedonii


NATO medal for Macedonia

5 4.251

Přehled: Velké rytířské řády světa


1 5.996

NATO - Medaile za vzornou službu [2003- ]


NATO Meritorious Service Medal

3 7.197

NATO - Medaile za Kosovo


NATO medal for Kosovo

4 3.387

NATO - Medaile "Non-Article 5"


NATO Non-Article 5 medal

6 5.710

OSN - Medaile za vojenskou misi


United Nations Medal

79 12.824

CUB - Medaile 30. výročí Revolučních ozbrojených sil


Medalla 30 Aniversario Fuerzas Armadas Revolucionarias

3 2.107

SVN - Medaile za spoluprácu a přátelství


Medalja za sodelovanje in prijateljstvo

2 2.182

EU - Medaile za službu pro bezpečnost a obrannou politiku


Security and Defence Policy Service Medal

4 3.403

EC/EU - Medaile za Monitorovací misi


European Community/Union Monitor Mission Medal

8 2.669

JOR - Královský řád nezávislosti


الملكي وسام الاستقلال / Royal order of Independence

2 1.573

MLT - Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě


Order of Hospitallers Knights of St John (of Jerusalem)

2 1.653

OSN - Cyperská medajle


UN Service Medal for Cyprus (UNFICYP)

3 1.701

OSN - Medaile za misi UNTSO


United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO)

3 1.676

MYS - Malajsijská služební medaile


Pingat Jasa Malaysia / Malaysian Service Medal

2 1.834

OMN - Řád Ománu


ترتيب عمان / Order of Oman

12 2.212

Články

Dračí rád

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

Peter Frišo 30.751

Dračí rád

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

Peter Frišo 13.851

Dračí rád

12. decembra 1408 založil Žigmund Luxemburský svetskú rytiersku spoločnosť Draka, neskôr nazývanú Dračí rád. Netrvalo ani 2 mesiace a k rádu sa pridal Ernest Železný so všetkými rytiermi rádu Salamandra, čím prestíž Dračieho rádu ešte vzrástla. Insígniou Dračieho rádu bol stočený drak s chrbtom rozťatým do tvaru kríža a heslo: „O QUAM MISERICORS DEUS? IUSTUS ET PATIENS“.

Peter Frišo 14.920

Dračí rád

Heraldické otázky Dračieho rádu

 

Peter Frišo 11.490

Dračí rád

Katolícka symbolika

 

Peter Frišo 14.575

Dračí rád

Drak ako nekatolícky symbol

 

Peter Frišo 11.055

Dračí rád

Dnes nenájdete psychológa, ktorý sa zaoberá určitou osobou, resp. osobnosťou a zároveň by sa nezaoberal jeho rodinným prostredím, prostredím, v ktorom vyrastal, či jeho rodičmi. Keďže táto práca prikladá veľký význam psychologickému pohľadu – snaží sa dopátrať po príčinách a dôvodoch, ktoré viedli Žigmunda nielen k vytvoreniu svetského rádu, ale práve k vytvoreniu Dračieho rádu – tak musí brať zreteľ i na Žigmundovu rodinu, predovšetkým však na jeho otca Karola IV. – veľkého panovníka a zároveň i veľkého mystika.

Peter Frišo 10.061

Dračí rád

Keď sa v roku 14. februára 1368 narodil Žigmund, kráľovi Karlovi IV. a Alžbete Pomořanskej, kráľ Karol IV. už mal syna Václava, ktorého ako prvorodeného jasne oproti Žigmundovi preferoval. Žigmundovi to však nebolo na škodu, práve naopak, nestal sa rozmaznaným dieťaťom na tróne, ale bystrím politikom.

Peter Frišo 9.935

Dračí rád

Pri vzniku tohto rádu sa musíme bližšie venovať i vzťahu Žigmunda a rímsko-katolíckej cirkvi, ktorý je dôležitejší, ako by sa nám na prvý pohľad mohlo zdať.

Peter Frišo 10.484

Dračí rád

Ak sa chceme zaoberať vzťahom Žigmunda Luxemburského a cirkvi, musíme si presne uvedomiť, o aké obdobie v cirkevných dejinách išlo a ako samotná cirkev vplývala na okolitý svet.

Peter Frišo 10.025

Dračí rád

Prvý prípad, kedy sa Žigmund dostal do sporu s cirkvou nachádzame v období, kedy musel Žigmund bojovať s vojskami Ladislava Neapolského, syna Karola Malého, ktorý sa v roku 1402 vylodil v Dalmácii.

Peter Frišo 9.870

Dračí rád

Na základe toho, čo som doteraz predložil o Žigmundovi a jeho postoji k cirkvi, či o mytológi, ktorá ho ovplyvňovala je na čase, aby sme uzavreli otázku Žigmundovej viery.

Peter Frišo 9.257

Dračí rád

Keď sme si ukázali vzťah Žigmunda a cirkvi, pôsobenie jeho otca, či vychovávateľov, pestrú symboliku Draka a dokázali sme si, že Žigmund bol človekom veriacim musíme bezpodmienečne otvoriť otázku archetypov.

Peter Frišo 10.373

Dračí rád

Archetyp ako súčasť podvedomia

 

Peter Frišo 10.068

Dračí rád

Ak chceme vidieť ďalšie z dôvodov vzniku Dračieho rádu musíme sa vrátiť o niekoľko rokov späť pred jeho samotným vznikom.

Peter Frišo 10.678

Dračí rád

Na jeho dvore nájdeme veľké množstvo rytierov, typicky stredovekých, presne takých ako Žigmund obľuboval. Boli to rytieri, ktorí žili celkom vo svete stredovekých bájí a nadväzovali na mýty o Parsifalovi.

Peter Frišo 11.260

Dračí rád

Už sme si načrtli, že Žigmund vynikal predovšetkým v diplomacii a Dračí rád nie je žiadnou výnimkou, skôr zrejmým dôkazom Žigmundovej vynaliezavosti a diplomatických schopností, akými sa pravdepodobne nemohol popýšiť žiadny iný panovník jeho doby. V dejinách diplomacie (najmä tej stredovekej) patrí Žigmundovi nesporne významné miesto.

Peter Frišo 10.550

Dračí rád

Tak ako Žigmund Luxemburský nie je jednostrannou postavou a nie je jednoduché vysvetliť do detailov túto osobnosť ani pri Dračom ráde nejde o úlohu o nič ľahšiu.

Peter Frišo 9.034

Dračí rád

Zoznam použitej literatúry

 

Peter Frišo 9.889

Dračí rád

Chronológická tabulka

 

Peter Frišo 11.228

Dračí rád

Odporúčaná literatúra a literatúra pre hlbšie štúdium

 

Peter Frišo 9.187