Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 301 příspěvků vloženo, 1019 editováno a 308 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Ostatní - zatím nezařazeno

Podkategorie

Pravidla psaní do fóra v sekci VYZNAMENÁNÍ

Prehled statu - zkratky - kod ISO

Témata

 

Medaile cti OSN-Nevládní organizace


UN-NGO Medal of Honor

1 715

Záslužný Kříž Řádu Božího Hrobu


Cross of Merit of Order of the Holy Sepulchre

1 716

Medaile multinárodních a pozorovatelských sil


Multinational Force and Observers Medal

2 799

SDN - Řád dvou Nilů


Order of Two Niles

2 393

INT - Medaile Za vojenské nasazení v Dominikánské republice


1 3.698

INT - Medaile mezinárodní konference o bývalé Jugoslavii


Medal of International Conference on the Former Yugoslavia

1 3.380

OSN - Korejská medaile


UN Service Medal for Korea (UNKM)

6 9.765

Medaile NATO za mise v zemích bývalé Jugoslávie


NATO medal for the Missions in the Countries of the former Yugoslavia

3 5.046

INT - Medaile MČK Florence Nightingale


1 8.464

MEX - Rakousko-Mexiko a čeští dobrovolníci:Vojenská záslužná medaile


La Medalla del Merito militar

8 18.219

Řád Svatého Jáchyma


1 4.077

NATO - Medaile za misi v Makedonii


NATO medal for Macedonia

5 4.391

Přehled: Velké rytířské řády světa


1 6.526

NATO - Medaile za vzornou službu [2003- ]


NATO Meritorious Service Medal

3 7.434

NATO - Medaile za Kosovo


NATO medal for Kosovo

4 3.994

NATO - Medaile "Non-Article 5"


NATO Non-Article 5 medal

6 6.196

OSN - Medaile za vojenskou misi


United Nations Medal

78 13.413

CUB - Medaile 30. výročí Revolučních ozbrojených sil


Medalla 30 Aniversario Fuerzas Armadas Revolucionarias

3 2.346

SVN - Medaile za spoluprácu a přátelství


Medalja za sodelovanje in prijateljstvo

2 2.356

EU - Medaile za službu pro bezpečnost a obrannou politiku


Security and Defence Policy Service Medal

4 3.576

EC/EU - Medaile za Monitorovací misi


European Community/Union Monitor Mission Medal

8 2.905

JOR - Královský řád nezávislosti


الملكي وسام الاستقلال / Royal order of Independence

2 1.688

MLT - Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě


Order of Hospitallers Knights of St John (of Jerusalem)

2 1.782

OSN - Cyperská medajle


UN Service Medal for Cyprus (UNFICYP)

3 1.879

OSN - Medaile za misi UNTSO


United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO)

3 1.814

MYS - Malajsijská služební medaile


Pingat Jasa Malaysia / Malaysian Service Medal

2 1.979

OMN - Řád Ománu


ترتيب عمان / Order of Oman

12 2.371

Články

Dračí rád

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

Peter Frišo 32.645

Dračí rád

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

Peter Frišo 15.411

Dračí rád

12. decembra 1408 založil Žigmund Luxemburský svetskú rytiersku spoločnosť Draka, neskôr nazývanú Dračí rád. Netrvalo ani 2 mesiace a k rádu sa pridal Ernest Železný so všetkými rytiermi rádu Salamandra, čím prestíž Dračieho rádu ešte vzrástla. Insígniou Dračieho rádu bol stočený drak s chrbtom rozťatým do tvaru kríža a heslo: „O QUAM MISERICORS DEUS? IUSTUS ET PATIENS“.

Peter Frišo 16.379

Dračí rád

Heraldické otázky Dračieho rádu

 

Peter Frišo 12.040

Dračí rád

Katolícka symbolika

 

Peter Frišo 15.448

Dračí rád

Drak ako nekatolícky symbol

 

Peter Frišo 11.697

Dračí rád

Dnes nenájdete psychológa, ktorý sa zaoberá určitou osobou, resp. osobnosťou a zároveň by sa nezaoberal jeho rodinným prostredím, prostredím, v ktorom vyrastal, či jeho rodičmi. Keďže táto práca prikladá veľký význam psychologickému pohľadu – snaží sa dopátrať po príčinách a dôvodoch, ktoré viedli Žigmunda nielen k vytvoreniu svetského rádu, ale práve k vytvoreniu Dračieho rádu – tak musí brať zreteľ i na Žigmundovu rodinu, predovšetkým však na jeho otca Karola IV. – veľkého panovníka a zároveň i veľkého mystika.

Peter Frišo 10.579

Dračí rád

Keď sa v roku 14. februára 1368 narodil Žigmund, kráľovi Karlovi IV. a Alžbete Pomořanskej, kráľ Karol IV. už mal syna Václava, ktorého ako prvorodeného jasne oproti Žigmundovi preferoval. Žigmundovi to však nebolo na škodu, práve naopak, nestal sa rozmaznaným dieťaťom na tróne, ale bystrím politikom.

Peter Frišo 10.468

Dračí rád

Pri vzniku tohto rádu sa musíme bližšie venovať i vzťahu Žigmunda a rímsko-katolíckej cirkvi, ktorý je dôležitejší, ako by sa nám na prvý pohľad mohlo zdať.

Peter Frišo 11.074

Dračí rád

Ak sa chceme zaoberať vzťahom Žigmunda Luxemburského a cirkvi, musíme si presne uvedomiť, o aké obdobie v cirkevných dejinách išlo a ako samotná cirkev vplývala na okolitý svet.

Peter Frišo 10.520

Dračí rád

Prvý prípad, kedy sa Žigmund dostal do sporu s cirkvou nachádzame v období, kedy musel Žigmund bojovať s vojskami Ladislava Neapolského, syna Karola Malého, ktorý sa v roku 1402 vylodil v Dalmácii.

Peter Frišo 10.324

Dračí rád

Na základe toho, čo som doteraz predložil o Žigmundovi a jeho postoji k cirkvi, či o mytológi, ktorá ho ovplyvňovala je na čase, aby sme uzavreli otázku Žigmundovej viery.

Peter Frišo 9.735

Dračí rád

Keď sme si ukázali vzťah Žigmunda a cirkvi, pôsobenie jeho otca, či vychovávateľov, pestrú symboliku Draka a dokázali sme si, že Žigmund bol človekom veriacim musíme bezpodmienečne otvoriť otázku archetypov.

Peter Frišo 10.878

Dračí rád

Archetyp ako súčasť podvedomia

 

Peter Frišo 10.639

Dračí rád

Ak chceme vidieť ďalšie z dôvodov vzniku Dračieho rádu musíme sa vrátiť o niekoľko rokov späť pred jeho samotným vznikom.

Peter Frišo 11.140

Dračí rád

Na jeho dvore nájdeme veľké množstvo rytierov, typicky stredovekých, presne takých ako Žigmund obľuboval. Boli to rytieri, ktorí žili celkom vo svete stredovekých bájí a nadväzovali na mýty o Parsifalovi.

Peter Frišo 11.768

Dračí rád

Už sme si načrtli, že Žigmund vynikal predovšetkým v diplomacii a Dračí rád nie je žiadnou výnimkou, skôr zrejmým dôkazom Žigmundovej vynaliezavosti a diplomatických schopností, akými sa pravdepodobne nemohol popýšiť žiadny iný panovník jeho doby. V dejinách diplomacie (najmä tej stredovekej) patrí Žigmundovi nesporne významné miesto.

Peter Frišo 11.095

Dračí rád

Tak ako Žigmund Luxemburský nie je jednostrannou postavou a nie je jednoduché vysvetliť do detailov túto osobnosť ani pri Dračom ráde nejde o úlohu o nič ľahšiu.

Peter Frišo 9.513

Dračí rád

Zoznam použitej literatúry

 

Peter Frišo 10.409

Dračí rád

Chronológická tabulka

 

Peter Frišo 11.974

Dračí rád

Odporúčaná literatúra a literatúra pre hlbšie štúdium

 

Peter Frišo 9.720