Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 243 příspěvků vloženo, 1039 editováno a 281 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Kajdoš, Vladimír

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Kajdoš Kajdoš
  Jméno:
  Given Name:
  Vladimír Vladimír
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Vladimír Kajdoš
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  brigádní generál Brigade General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  21.02.1893 Němčice /
  21.02.1893 Nemcice /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  08.07.1970 Frenštát pod Radhoštěm /
  08.07.1970 Frenstat pod Radhostem /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  ministr železnic Minister of Railways
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  ? ?
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10334#367404Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Kajdoš Kajdoš
  Jméno:
  Given Name:
  Vladimír Vladimír
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Vladimír Kajdoš
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.09.1904-DD.07.1912 Arcibiskupské gymnasium, Kroměříž
  DD.10.1912-DD.MM.RRRR Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta
  DD.09.1904-DD.07.1912 ?
  DD.10.1912-DD.MM.RRRR ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.12.1914-DD.07.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Sankt-Pölten
  DD.08.1920-DD.06.1921 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
  DD.11.1922-DD.09.1923 Válečná škola, Praha
  DD.01.1935-DD.07.1935 Kurs pro vyšší velitele, Praha
  DD.12.1914-DD.07.1915 ?
  DD.08.1920-DD.06.1921 ?
  DD.11.1922-DD.09.1923 War College
  DD.01.1935-DD.07.1935 ?
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  04.08.1915 kadet rakousko-uherské branné moci
  01.09.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
  23.07.1916 podporučík srbské armády
  03.01.1917 praporčík ruské armády
  02.07.1917 podporučík ruské armády
  07.02.1917 podporučík legií
  02.10.1918 kapitán legií
  19.08.1920 kapitán pěchoty
  02.12.1921 štábní kapitán pěchoty
  20.09.1923 štábní kapitán generálního štábu
  31.12.1923 major generálního štábu
  14.12.1927 podplukovník generálního štábu
  31.03.1931 plukovník generálního štábu
  30.07.1936 brigádní generál
  01.11.1939 výslužba
  04.08.1915 ?
  01.09.1915 ?
  23.07.1916 ?
  03.01.1917 ?
  02.07.1917 ?
  07.02.1917 ?
  02.10.1918 ?
  19.08.1920 ?
  02.12.1921 ?
  20.09.1923 ?
  31.12.1923 ?
  14.12.1927 ?
  31.03.1931 ?
  30.07.1936 Brigade General
  01.11.1939 Retirement
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  00.09.1924-DD.12.1927 Náčelník štábu : 9. divise
  00.12.1927-DD.09.1928 Náčelník štábu : 9. divise
  00.12.1931-00.12.1933 Velitel : 1. oddělení /organisační/ hlavního štábu branné moci
  DD.12.1933-DD.12.1934 Velitel : Pěší pluk 40
  25.09.1938-04.10.1938 Velitel : Hlavní štáb ministerstva národní obrany

  Ručně vyplněné položky:
  DD.10.1914-DD.12.1914 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, Kroměříž
  DD.12.1914-DD.07.1915 vojenské studium, Sankt-Pölten
  DD.07.1915-DD.09.1915 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, východoevropské válčiště
  15.09.1915-15.09.1915 zajetí na východoevropském válčišti
  DD.09.1915-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
  DD.07.1916-DD.01.1917 velitel pěší čety 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
  DD.01.1917-DD.04.1917 velitel pěší čety 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
  DD.04.1917-DD.10.1917 náborový emisar Odbočky Československé národní rady v Rusku
  DD.10.1917-DD.11.1917 velitel pěší roty 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
  DD.11.1917-DD.01.1918 zatímní velitel praporu 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
  DD.01.1918-DD.10.1918 velitel pěší roty 2. československého střeleckého pluku, přesun a sibiřské válčiště
  DD.10.1918-DD.05.1919 zatímní velitel praporu 2. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
  DD.05.1919-DD.04.1920 velitel pěší roty 2. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
  DD.04.1920-DD.08.1920 repatriační dovolená
  DD.08.1920-DD.06.1921 vojenské studium, Praha
  DD.06.1921-DD.11.1922 důstojník Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
  DD.11.1922-DD.09.1923 vojenské studium, Praha
  DD.09.1923-DD.10.1924 přednosta oddělení štábu Divise 9, Trnava
  DD.10.1924-DD.09.1928 náčelník štábu Divise 9, Trnava
  DD.09.1928-DD.06.1930 přednosta skupiny Hlavního štábu branné moci, Praha
  DD.06.1930-DD.09.1930 velitel praporu Pěšího pluku 28, Praha
  DD.09.1930-DD.09.1931 přednosta skupiny Hlavního štábu branné moci, Praha
  DD.09.1931-DD.12.1933 přednosta oddělení Hlavního štábu branné moci, Praha
  DD.12.1933-DD.01.1935 velitel Pěšího pluku 40, Valašské Meziříčí
  DD.01.1935-DD.07.1935 vojenské studium, Praha
  DD.07.1935-DD.09.1935 velitel Pěšího pluku 40, Valašské Meziříčí
  DD.09.1935-DD.09.1938 druhý zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
  DD.09.1938-DD.10.1938 náčelník Hlavního štábu ministerstva národní obrany, branná pohotovost státu
  DD.10.1938-DD.12.1938 ministr vlády Republiky česko-slovenské, Praha
  DD.12.1938-DD.05.1939 druhý zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
  DD.05.1939-DD.10.1939 přednosta Všeobecného oddělení ministerstva národní obrany v likvidaci, Praha
  Automatically linked items:
  00.09.1924-DD.12.1927 Chief of Staff : 9th Division
  00.12.1927-DD.09.1928 Chief of Staff : 9th Division
  00.12.1931-00.12.1933 Commander : 1st Section /Organizational/ of the Headquarters of the Armed Forces
  DD.12.1933-DD.12.1934 Commander : 40th Infantry Regiment
  25.09.1938-04.10.1938 Commander : General Staff of the Ministry of National Defense

  Manually added items:
  DD.10.1914-DD.12.1914 ?
  DD.12.1914-DD.07.1915 ?
  DD.07.1915-DD.09.1915 ?
  15.09.1915-15.09.1915 ?
  DD.09.1915-DD.07.1916 ?
  DD.07.1916-DD.01.1917 ?
  DD.01.1917-DD.04.1917 ?
  DD.04.1917-DD.10.1917 ?
  DD.10.1917-DD.11.1917 ?
  DD.11.1917-DD.01.1918 ?
  DD.01.1918-DD.10.1918 ?
  DD.10.1918-DD.05.1919 ?
  DD.05.1919-DD.04.1920 ?
  DD.04.1920-DD.08.1920 ?
  DD.08.1920-DD.06.1921 ?
  DD.06.1921-DD.11.1922 ?
  DD.11.1922-DD.09.1923 ?
  DD.09.1923-DD.10.1924 ?
  DD.10.1924-DD.09.1928 ?
  DD.09.1928-DD.06.1930 ?
  DD.06.1930-DD.09.1930 ?
  DD.09.1930-DD.09.1931 ?
  DD.09.1931-DD.12.1933 ?
  DD.12.1933-DD.01.1935 ?
  DD.01.1935-DD.07.1935 ?
  DD.07.1935-DD.09.1935 ?
  DD.09.1935-DD.09.1938 ?
  DD.09.1938-DD.10.1938 ?
  DD.10.1938-DD.12.1938 ?
  DD.12.1938-DD.05.1939 ?
  DD.05.1939-DD.10.1939 ?
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1919
  Medaile vítězství
  Victory Medal
  Medaile vítězství
  -


  DD.MM.1919
  Československá revoluční medaile
  Czechoslovak Revolutionary Medal
  Československá revoluční medaile
  -


  DD.MM.1919
  Válečný kříž 1918
  War Cross 1918
  Válečný kříž 1918
  -


  DD.MM.1923
  Pamětní medaile na válku 1914-1918
  Commemorative Medal for War 1914-1918
  Spomenica rata 1914-1918
  -


  DD.MM.1932
  Řád Jugoslávské koruny 3. třída
  Order of Yugoslav Crown 3rd Class
  Orden Jugoslavenske krune 3 stepen
  -


  DD.MM.1933
  Řád Čestné legie 5. třída
  Order of Legion of Honour 5th Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
  -


  DD.MM.1935
  Řád Jugoslávské koruny 2. třída
  Order of Yugoslav Crown 2nd Class
  Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
  -
  Rumunská spojená knížectví [1861-1881] / United Principalites of Romania [1861-1881]

  DD.MM.1936
  Řád Rumunské hvězdy 2. třída
  Order of Star of Romania 2nd Class
  Ordinul Steaua României Mare Ofițer
  -


  DD.MM.RRRR
  Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad
  The Commemorative Medal of the 2nd Shooting Regiment "Jiri z Podebrad"
  Pamětní medaile 2. střeeckého pluku Jiřího z Poděbrad
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10334#375264Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Vladimír Kajdoš , brigádní generál


  Narodil se 21. 2. 1893 v Němčicích, okr. Kroměříž. V letech 1904-1912 studoval na gymnáziu v Kroměříži a poté ještě před válkou stihl absolvovat 5 semestrů filozofické fakulty v Praze. Bojoval na ruské frontě, kde byl v září 1915 zajat. Nejprve působil v zajateckých samosprávách a od července 1916 se stal dobrovolníkem srbské divize. Jako velitel čety a později roty se zúčastnil bojů v Dobrudži. Od léta 1917 byl příslušníkem 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad, velel četě a 6. rotě. Od listopadu 1917 velel 2. praporu, v červnu 1918 se stal komisařem pluku a od prosince 1918 opět velel 2. praporu a současně byl předsedou osvětového výboru. Po návratu do vlasti se stal přednostou oddělení štábu Zemského vojenského velitelství (ZVV) Bratislava. V letech 1922-1923 studoval na Vysoké škole válečné ve Francii a poté do roku 1928 vykonával funkci náčelníka štábu 9. pěší divize. V letech 1928-1931 byl přednostou skupiny na hlavním štábu, od roku 1931 do roku 1933 pak byl přednostou organizačního oddělení hlavního štábu. V letech 1933-1935 velel 40. pěšímu pluku, od roku 1935 pak zastával funkci 2. zástupce náčelníka hlavního štábu. V roce 1936 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. V roce 1938 byl od 25. 9. do 4. 10. náčelníkem hlavního štábu, poté se stal ministrem dopravy. Po okupaci vedl likvidaci hlavního štábu, spolupracoval s vedením Obrany národa. Z titulu své funkce umožnil rozsáhlou odbojovou činnost finančního rázu. Svým podpisem kryl záměrně výplaty větších částek určených pro odboj, umožnil převedení tajných fondů ve prospěch odboje. Spolupracoval také s generálem Eliášem při organizaci vládního vojska. Po osvobození byl v letech 1945-1947 předsedou Odvolacího kárného výboru, 1. 8. 1947 pak odešel do výslužby. Generál Kajdoš zemřel 8. 7. 1970 ve Frenštátě pod Radhoštěm.

  brig. gen. Vladimír Kajdoš
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10334#31397Verze : 0