Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 388 příspěvků vloženo, 1515 editováno a 318 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Bárta, Miloslav

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Bárta Bárta
  Jméno:
  Given Name:
  Miloslav Miloslav
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Miloslav Bárta
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  -
  Hodnost:
  Rank:
  brigádní generál Brigade General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  17.05.1876 Plzeň /
  17.05.1876 Pilsen /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR ?
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel Pěší brigády 23
  zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Košicích
  velitel Velitelství cizích dobrovolníků
  Commander, Infantry Brigade 23
  Deputy Commander, Land Military Command in Košice
  Commander, Foreign Volunteers Command
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/104873#375821Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Bárta Bárta
  Jméno:
  Given Name:
  Miloslav Miloslav
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Miloslav Bárta
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.09.1887-DD.06.1891 Státní nižší gymnasium, Plzeň
  DD.09.1887-DD.06.1891 ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.09.1891-DD.08.1895 Kadetní škola pěchoty, Praha
  DD.10.1905-DD.05.1906 Sborová důstojnická škola, Innsbruck
  DD.11.1925-DD.09.1926 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
  DD.09.1891-DD.08.1895 ?
  DD.10.1905-DD.05.1906 ?
  DD.11.1925-DD.09.1926 ?
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  18.08.1895 kadet rakousko-uherské branné moci
  01.11.1896 poručík rakousko-uherské branné moci
  01.05.1901 nadporučík rakousko-uherské branné moci
  01.11.1910 setník rakousko-uherské branné moci
  01.02.1917 major rakousko-uherské branné moci
  30.10.1918 major pěchoty
  01.11.1919 podplukovník pěchoty
  29.12.1922 plukovník pěchoty
  04.05.1928 brigádní generál
  01.01.1931 výslužba
  18.08.1895 ?
  01.11.1896 ?
  01.05.1901 ?
  01.11.1910 ?
  01.02.1917 ?
  30.10.1918 ?
  01.11.1919 ?
  29.12.1922 ?
  04.05.1928 Brigade General
  01.01.1931 Retirement
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  01.01.1921-00.01.1923 Velitel : Horský prapor XII
  00.01.1923-00.01.1923 Velitel : Horský prapor XII
  13.01.1923-DD.12.1923 Velitel : Pěší pluk 45
  00.12.1923-00.12.1924 Velitel : Horský pěší pluk 4
  00.12.1924-00.10.1925 Velitel : Horský pěší pluk 3
  DD.12.1924-DD.10.1925 Velitel : Kasárny Pod Gerlachom
  00.09.1926-DD.09.1927 Velitel : 24. pěší brigáda
  DD.10.1927-04.05.1928 Velitel : 23. pěší brigáda
  04.05.1928-DD.01.1930 Velitel : 23. pěší brigáda
  27.09.1938-04.10.1938 Velitel : Velitelství cizích dobrovolníků

  Ručně vyplněné položky:
  DD.09.1891-DD.08.1895 vojenské studium, Praha
  DD.08.1895-DD.07.1899 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 1, Innsbruck
  DD.07.1899-DD.01.1901 dovolená s čekaným
  DD.01.1901-DD.05.1903 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 1, Innsbruck
  DD.05.1903-DD.05.1905 praporní pobočník Pluku císařských myslivců č. 1, Merano
  DD.05.1905-DD.10.1906 velitel tvrze Buchenstein, Bruneck
  DD.10.1905-DD.05.1906 vojenské studium, Innsbruck
  DD.05.1906-DD.10.1906 velitel tvrze Buchenstein, Bruneck
  DD.10.1906-DD.05.1907 velitel tvrze Strino, Cles
  DD.05.1907-DD.05.1908 velitel pohraniční roty Pluku císařských myslivců č. 1, Cles
  DD.05.1908-DD.11.1910 velitel pohraniční roty Praporu polních myslivců č. 2, Tione
  DD.11.1910-DD.08.1914 velitel pěší roty Praporu polních myslivců č. 2, Trient a východoevropské válčiště
  DD.08.1914-DD.12.1914 nemocniční ošetřování
  DD.12.1914-DD.03.1915 velitel pěší roty Praporu polních myslivců č. 2, východoevropské válčiště
  DD.03.1915-DD.05.1915 nemocniční ošetřování
  DD.05.1915-DD.06.1915 velitel pěší roty Praporu polních myslivců č. 2, východoevropské válčiště
  DD.06.1915-DD.04.1916 velitel pevnostního úseku, italské válčiště
  DD.04.1916-DD.11.1916 nemocniční ošetřování
  DD.11.1916-DD.08.1917 velitel pevnostního úseku, italské válčiště
  DD.08.1917-DD.10.1918 velitel Kombinovaného praporu polních myslivců č. 2, východoevropské válčiště
  DD.10.1918-DD.01.1919 posádkový velitel, Litoměřice
  DD.01.1919-DD.10.1919 okrskový velitel, Litoměřice
  DD.10.1919-DD.05.1921 zástupce velitele Instrukční vojenské školy, Milovice
  DD.05.1921-DD.01.1923 velitel Horského praporu 12, Prešov
  DD.01.1923-DD.01.1924 velitel Pěšího pluku 43, Chust
  DD.01.1924-DD.12.1924 velitel Horského pěšího pluku 4, Prešov
  DD.12.1924-DD.11.1925 velitel Horského pěšího pluku 3, Poprad
  DD.11.1925-DD.09.1926 vojenské studium, Praha
  DD.09.1926-DD.11.1926 velitel Horského pěšího pluku 3, Poprad
  DD.11.1926-DD.09.1927 velitel Pěší brigády 24, Michalovce
  DD.09.1927-DD.01.1930 velitel Pěší brigády 23, Mukačevo
  DD.01.1930-DD.12.1930 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Košicích, Košice
  DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Velitelství cizích dobrovolníků, branná pohotovost státu
  Automatically linked items:
  01.01.1921-00.01.1923 Commander : 12th Mountain Battalion
  00.01.1923-00.01.1923 Commander : 12th Mountain Battalion
  13.01.1923-DD.12.1923 Commander : 45th Infantry Regiment
  00.12.1923-00.12.1924 Commander : 4th Mountain Infantry Regiment
  00.12.1924-00.10.1925 Commander : 3rd Mountain Infantry Regiment
  DD.12.1924-DD.10.1925 Commander : Barrack Below Mt. Gerlach
  00.09.1926-DD.09.1927 Commander : 24th Infantry Brigade
  DD.10.1927-04.05.1928 Commander : 23rd Infantry Brigade
  04.05.1928-DD.01.1930 Commander : 23rd Infantry Brigade
  27.09.1938-04.10.1938 Commander : Foreign Volunteers Command

  Manually added items:
  DD.09.1891-DD.08.1895 ?
  DD.08.1895-DD.07.1899 ?
  DD.07.1899-DD.01.1901 ?
  DD.01.1901-DD.05.1903 ?
  DD.05.1903-DD.05.1905 ?
  DD.05.1905-DD.10.1906 ?
  DD.10.1905-DD.05.1906 ?
  DD.05.1906-DD.10.1906 ?
  DD.10.1906-DD.05.1907 ?
  DD.05.1907-DD.05.1908 ?
  DD.05.1908-DD.11.1910 ?
  DD.11.1910-DD.08.1914 ?
  DD.08.1914-DD.12.1914 ?
  DD.12.1914-DD.03.1915 ?
  DD.03.1915-DD.05.1915 ?
  DD.05.1915-DD.06.1915 ?
  DD.06.1915-DD.04.1916 ?
  DD.04.1916-DD.11.1916 ?
  DD.11.1916-DD.08.1917 ?
  DD.08.1917-DD.10.1918 ?
  DD.10.1918-DD.01.1919 ?
  DD.01.1919-DD.10.1919 ?
  DD.10.1919-DD.05.1921 ?
  DD.05.1921-DD.01.1923 ?
  DD.01.1923-DD.01.1924 ?
  DD.01.1924-DD.12.1924 ?
  DD.12.1924-DD.11.1925 ?
  DD.11.1925-DD.09.1926 ?
  DD.09.1926-DD.11.1926 ?
  DD.11.1926-DD.09.1927 ?
  DD.09.1927-DD.01.1930 ?
  DD.01.1930-DD.12.1930 ?
  DD.09.1938-DD.10.1938 ?
  Vyznamenání:
  Awards:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/104873#375823Verze : 0
  MOD
  Avatar
  DD.09.1927-DD.01.1930 velitel Pěší brigády 23, Mukačevo


  Tady je u PB 23 uvedeno, že jí velel 10/1927-01/1930
  forum.valka.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/104873#375916Verze : 0
  MOD