Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 243 příspěvků vloženo, 1039 editováno a 281 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Medaile Jana Žižky z Trocnova

Medal of Jan Zizka from Trocnov

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile Jana Žižky z Trocnova Medal of Jan Zizka from Trocnov
  Název v originále:
  Original Name:
  Medaile Jana Žižky z Trocnova
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  21.10.1918
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  I. stupeň se dvěma pěticípími
  hvězdičkami na stuze
  II. stupeň s jednou pěticípou
  hvězdikou na stuze
  III. stupeň bez hvězdičky na stuze
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Měřička, V. Československá vyznamenání, I. část, Česká numismatická společnost - pobočka Hr. Králové, 1973, str. 5-6, a 22-24.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105110#376334Verze : 1
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile Jana Žižky z Trocnova Jan Zizka from Trocnov Medal
  Název v originále:
  Original Name:
  Medaile Jana Žižky z Trocnova
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  21.10.1918
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  Kruhová měděná a stříbrem plátovaná medaile o průměru 36 mm, při síle okraje 2.5 mm. 
  Líc: Z levé strany zobrazený portrét Jana Žižky z Trocnova. Hlava s čapkou lemovanou kožešinou. V místě sepnutí límce kabátu je vyryt malý kalich. Okraj medaile je zvýšen, ale čepice a část límce přesahuje tento okraj. Zvýšený okraj medaile má šířku 4 mm. 
  Rub: Ve středu medaile kruh o průměru 24 mm, v jehož horní části je plasticky zvýšený dvouřádkový nápis: ZA SVOBODU. Pod nápisem jsou umístěny dvě křižené ratolesti a to nalevo vavřínová a napravo lípová. Vnitřní zvýšeným mezikružím s vyraženým opisem: ČESKOSLOVENSKÉ VOJSKO. V dolní časti tohoto mezikruží je ponecháno volné místo pro vyražení matričního čísla. 
  Závěs: K okraji medaile připevněn kolmo postavený kroužek, který je upevněn pomocí oválného prstence k závěsnému raménku. (Tak zvaný ráhnový závěs.) 
  Existují dvě varianty závěsu:
  I. varianta Délka raménka 51 mm
  II. varianta Délka raménka 34 mm.
  Autor medaile Karel Babka
  -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Měřička, V. Československá vyznamenání I. část, ČNS Hradec Králové 1973, str.5-6.
  foto ZP
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105110#376471Verze : 0
  Avatar
  Medaila Jána Žižku z Trocnova


  Bola založená v septembri 1918 vedením ruských légií ako prvé a najstaršie československé vyznamenanie. Prvý krát bola odovzdaná 3. 12. 1918, 22 príslušníkom 6. streleckého pluku (nazývaného aj Hanácky pluk) ruských légii v Jekaterinburku.


  Mala byť udeľovaná v 3 stupňoch:
  1. stupeň /s dvoma hviezdičkami na stuhe/ - nebol udelený
  2. stupeň / s jednou hviezdičkou na širšej stuhe 47 mm/
  3. stupeň /bez hviezdičky na užšej stuhe do 32 mm/


  Medaila bola medená na prednej strane s hlavou Jána Žižku z Trocnova v kožušinovej čiapke.


  Na zadnej strane bol nápis Za svobodu v dvoch riadkoch a pod ním dve skrížené ratolesti a to lipová a vavrinová. Na kraji mala opis Československé vojsko a na dolnom okraji číslo.


  Medaila bola zavesená na priečnom ramienku / rahnový záves / .


  Stuha je červená s našitými dvoma okrajovými prúžkami zamatu.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105110#101118Verze : 0
  Avatar
  Statut medaile Jana Žižky z Trocnova byl schválen dne 21.října 1918 v Jekatěrinburku a uveřejněn dne 29.října 1918 v rozkazu armádního sboru č.118. Medaile byla udělena jednorázově, nebyla ale také nikdy zrušena, jen nebyla dále udělována. K legalizace medaile došlo v roce 1920 zákonem č. 243, 10.dubna 1920, kterým byla potvrzena československá vojenská vyznamenání.
  Medaile je kruhová v průměru 36mm, při síle okraje 2,5mm. Plk.v.v. Václav Plášil vysvětluje jak byla medaile zhotovena a z jakého kovu je. Vychází z podrobného prověření udělených exemplářů, které měl k dispozici a konstatuje, že medaile 2. stupně byly raženy z mědi, medaile 3.stupně ze stříbrného a měděného plechu sválcováním za tepla do sebe, tak zvaným plátováním, tedy rub i líc medaile je ze stříbra a střed medaile z mědi. Jiné poznatky naopak říkájí, že jde o galvanoplastické zhotovení. V současné době můžeme směle tvrdit, že všechny medaile zhotoveny galvanoplasticky jsou kopie a novoděly, které se objevují i v našich sbírkách. Naopak medaile zhotové klasickou ražbou a plátované stříbrem považujeme za originální ražby. Pan Plášil získal i opis rozkazu II. čs. střelecké divize ze dne 4.prosince 1918 č. 42. Tento rozkaz je zde zveřejněn neb obsahuje přesné seznamy dekorovaných vojáků Čs. vojska na Rusi.


  Jekatěrimburk I. Opis Příloha č.6


  R o z k a z
  II. čs. střelecké divize ze dne 4.prosince 1918 č.42
  §1. Při včerejší přehlídce 6. střeleckého Hanáckého pluku vyznamenal jsem "Čs.medaili Jana Žižky z Trocnova 2.stupně":


  Velitel 6. střel. Hanáckého pluku pplk. Krejčí Ludvík


  Velitel 7. střel. pluku Tatranského major Váňa josef
  mjr. Zícha Otakar
  ppor. Navrátil Antonín
  podprap. Vlach František
  šikovatel Marek Vincenc
  četař Lír Vladimír
  des. Šulc František
  des. Šácha jan
  střelec Novák Josef
  střelec Mikšík Josef


  Medailí Jana Žižky z Trocnova 3.stupně


  por. Tomášek Jan
  por. Kravák František
  prap. Schwarz Alex
  četař Mazuch Antonín
  desátník Farský Josef
  svobodník Tmej Jan
  střelec Uhlíř Václav
  střelec Sobek Oldřich
  střelec Dlouhý František
  střelec Znojil František


  Lituji, že nemohli být odměněni všichni bratři, kteří si toho zasloužili, jelikož technické důvody tomu nedovolovaly.
  Vyznamenání toto zapsati jmenovaným bratřím v jejich služební výkazu.


  Velitel II. čs. střelecké divize
  gen. major G a j d a


  POZNÁMKA: med. č. 101 pplk. Krejčí
  č. 109 mjr. Váňa
  č. 108 mjr. Zicha
  č. 105 por. Kravák


  Medaili zde není třeba podrobně popisovat neb laskavosti kolegy je zde vložen obrázek. Problematika stuhy je zajímavá, neb je značně primitivní, předepsaná stuha se nedala rychle získat, a tak se využívalo červené stuhy, ke které se příšívaly sametky černé barvy. Vytváří to originalitu a ve svém celku jako doplněk medaile jde o vhodnou kombinaci. Medaile byla pojmenována po nepřemožitelném husitském bojovníkovi a tak navázala na bojovou tradici lidu. Řetízky v závěsu symbolizuji roztržení okovu poroby národa, který tehdy stál na prahu své nové získané svobody. Malý počet udělených medailí vytvořili postupem doby z této dekorace jednu z nejvzácnějších a nejhledanějším medailí. V současné době můžete již narazit pouze na novoděl či kopii.


  Literatura:
  Almanach čs. branné moci 1922
  Měřička Václav: Čs. řády a vyznamenání, I. část, ČNS pobočka Hr. Králové, 1973, str. 5 - 6.
  Měřička Václav: Nejstarší československé vyznamenání, separát z roku 1959
  Časopis Signum
  Časopis Drobná plastika.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105110#294096Verze : 0
  Avatar
  Fotka generála Ludvíka Krejčího v době služby v Rusku s krásně viditelnou Medailí Jana Žižky.

  Zdroj: sammler.ru
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105110#394900Verze : 0
  Avatar
  Název
  Name
  Medaile Jana Žižky z Trocnova
  Jan Zizka from Trocnov Medal
  Medaile Jana Žižky z Trocnova
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1918 Koutňák, Josef
  DD.MM.1918 Kravák, František
  DD.MM.1918 Krejčí, Ludvík
  DD.MM.1918 Váňa, Josef
  Celkem : 4
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105110#414997Verze : 0
  MOD
  Avatar
  www.nadaciamrs.sk V Košariskách v Rodnom dome-Múzeu Štefánika som videl Medailu Žižku ,ale v príspevku-rozkaze jeho meno chýba.Bola alebo nebola MŽ Štefánikovi udelená?Vďaka za odpoveď.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105110#519181Verze : 0
  Avatar
  A Koutňak Josef,jeho meno tiež v rozkaze nie je?
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105110#519182Verze : 0