Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 264 příspěvků vloženo, 1109 editováno a 296 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad

Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad The Commemorative Medal of the 2nd Shooting Regiment "Jiri z Podebrad"
  Název v originále:
  Original Name:
  Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1948
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  - -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.24
  Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.9
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105628#377586Verze : 0
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad The Commemorative Medal of the 2nd Shooting Regiment "Jiri z Podebrad"
  Název v originále:
  Original Name:
  Pamětní medaile 2. střeeckého pluku Jiřího z Poděbrad
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1948
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  Stuha,
  medaile
  -
  Klenot:
  Badge:
  Avers:
  Bronzová medaile o průměru 35 mm má na své přední straně jezdeckou postavu českého krále Jiřího z Poděbrad (z pravé strany). Český panovník v honosném rouchu a s typickou čapkou nám známou z obrazu, tak zvanou "poděbradkou" drží obnažený a vztyčený meč na důkaz, že je připraven odrazit útok protivníka. V pozadí za postavou krále je mohyla se šlehajícím plameny jako upomínka hořící hranice a smrti Mistra Jana Husa. Na vrcholu této mohyly je husitský kalich (symbol přijímání pod obojí). Kalich je částečně rámován trnovou korunou.


  Revers :
  Na ploše medaile je položena husitská paveza rozdělena na tří samostatná pole. Střední díl nese obnažený meč směřující hrotem dolů, na kterém je plamenná ozdoba a lipová snítka (podobný odznak známe jako pamětní odznak na bitvu u Zborova, který se vzácně vyskytuje v našich sbírkách). Boční nápis IVAŇ je místem na Ukrajině, kde v roce 1916 byla jednotka zformována a nápis LITOMĚŘICE jako posádkového plukovního města. V horní části je letopočet 1916 a v dolní 1948.
  Opis kolem medaile:
  2. STŘELECKÝ PLUK - JIŘÍHO Z PODĚBRAD


  V horní části dekorace je kulové ouško se závěsem k upevnění na stuhu.
  -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.24
  Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.9
  Altmann
  Foto ZP
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105628#377587Verze : 0
  Avatar
  Medaile 2. pluku patřila k nejvzácnějším dekoracím, kterou až do sedmdesátých let dvacátého století prakticky mimo několika šťastných jedinců nikdo z faleristů nevlastnil. Je možno říci, že tato medaile v této době byla nejžádanější a nebyla dostupná nikomu z nás .


  Situace se změnila, když kolega a přítel Pavel N. zcela náhodou zakoupil kompletní pozůstalost jednoho ( nejmenovaného ) důstojníka –legionáře, který měl na starost evidenci, distribucí a vše co souviselo právě s touto medaili. V pozůstalosti se nacházeli všechny medaile, které nebylo možno rozeslat. Proč, to však Pavel N. nikdy nezjistil, ale nebyl to problém politický více snad neochota a lajdáctví, které tuto situaci zapříčinilo .
  Kufr s korespondencí obsahoval čisté nevyplněné potvrzení ( diplomy ) a co bylo nejvíce zajímavé, vyplněné dotazníky bývalých příslušníků pluku kde byla podchycena služba v legii i služba v armádě ČSR, vyznamenání, odbojová činnost atd. V současné době jsou tyto doklady v majetku nejmenovaného kolegy sběratele a medaile 2. pluku Jiříka z Poděbrad se stává ( bohužel) běžnou plukovní medaili .


  Medaile tak jako většina tak zvaných plukovních medailí byla založena v období let 1946-48 a zde právě počátkem roku 1948 uvádí se, že to bylo při příležitosti 30. výročí založení pluku. Pluk byl však založen a zformován již v roce 1916 a v roce 1917 se vojáci této jednotky zúčastnili bitvy u Zborova .


  Popis dekorace :


  Avers:
  Bronzová medaile o průměru 35 mm má na své přední straně jezdeckou postavu českého krále Jiřího z Poděbrad ( z pravé strany ). Český panovník v honosném rouchu a s typickou čapkou nám známou z obrazu, tak zvanou „ poděbradkou „ drží obnažený a vztyčený meč na důkaz, že je připraven odrazit útok protivníka. V pozadí za postavou krále je mohyla se šlehajícím plameny jako upomínka hořící hranice a smrti Mistra Jana Husa. Na vrcholu této mohyly je husitský kalich ( symbol přijímání pod obojí ). Kalich je částečně rámován trnovou korunou .


  Revers :
  Na ploše medaile je položena husitská paveza rozdělena na tří samostatná pole. Střední díl nese obnažený meč směřující hrotem dolů na kterém je plamenná ozdoba a lipová snítka ( podobný odznak známe jako pamětní odznak na bitvu u Zborova, který se vzácně vyskytuje v našich sbírkách ). Boční nápis IVAŇ je místem na Ukrajině, kde v roce 1916 byla jednotka zformována a nápis LITOMĚŘICE jako posádkového plukovního města. V horní části je letopočet 1916 a v dolní 1948. Opis kolem medaile :


  2. STŘELECKÝ PLUK – JIŘÍHO Z PODĚBRAD .


  V horní části dekorace je kulové ouško se závěsem k upevnění na tuhu .


  STUHA : ( V.Měřička)
  Průvlečná, 40 mm široká, v základní barvě žlutá. Ve vzdálenosti 3 mm od okraje stuhy probíhá oboustranně 12 mm široký červený pruh dělený třemi, 2 mm širokými černými proužky. Střední žlutý pruh je lemován 3 mm širokými bílými proužky. ( Červeně-černé pruhy jsou symbolem starobylého ruského řádu sv. Vladimíra. )  Poznámka: Na obrázku od Radima je právě takový čistý nevyplněný a nepodepsaný diplom, který měl být potvrzením o udělení medaile .

  Symbolika tohoto odznaku se objevuje na zadní straně medaile.

  Vzácná dobová fotografie čs.legionářů z bitvy u Zborova
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105628#384700Verze : 0
  Avatar
  Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad byl založena v roce 1948 při příležitosti 30. výročí vzniku pluku.


  Zdroj: http://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0401.htm
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105628#338195Verze : 0
  Avatar
  Název
  Name
  Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad
  The Commemorative Medal of the 2nd Shooting Regiment "Jiri z Podebrad"
  Pamětní medaile 2. střeeckého pluku Jiřího z Poděbrad
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1947 Hasal, Antonín
  DD.MM.1947 Ingr, Jan Sergěj
  DD.MM.RRRR Kajdoš, Vladimír
  Celkem : 3
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/105628#415005Verze : 0
  MOD