Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 385 příspěvků vloženo, 1436 editováno a 412 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

O válečném umění - mistr Sun (přepsal "kibi")

  Avatar
  Kniha o plánu:


  A Mistr Sun pravil


  Válka je největší věcí státu -
  je místem života a smrti
  je cestou k přežití či zkáze
  A tak je třeba ji zkoumat


  Pět vláken spřádá osnovu
  Z nich splétáme plán
  a rozplétáme podstatu strategie:


  První se jmenuje Cesta
  druhé se jmenuje Nebe
  třetí se jmenuje Země
  čtvrté se jmenuje Vojevůdce
  páté se jmenuje Metoda


  Cesta sjednocuje mysl lidu s vládcem
  tak aby s ním dokázal zemřít
  tak aby s ním dokázal žít -
  bez ohledu na nebezpečí


  Nebe představuje proměny Jin a Jang
  střídání zimy a tepla
  posloupnost ročních dob


  Země znamená výšku a hloubku
  daleké a blízké
  schůdné a neschůdné
  široké planiny a těsné soutěsky
  Země znamená život a smrt


  Vojevůdce znamená moudrost a inteligenci
  důvěru a vztah
  chrabrost a přísnost


  Metoda znamená důmysl a pořádek
  ve vedení důstojnictva
  v organizaci zásobování


  O této pětici
  ví každý vojevůdce vše


  Zvítězí ten kdo ji pochopil
  Prohrává kdo ji nepoznal


  Tak jejím uspořádáním tvoříme plán
  a dobíráme se podstaty


  Ptáme se:


  Který z vládců má v sobě cestu?
  Kdo z vojevůdců je schopnější?
  Na čí straně je nebe a země?
  Kdo prokázal zásady a kázeň?
  Čí vojska se jeví silnější?
  Kdo má rytíře i vojska připravenější?
  Čí pochvaly a tresty jsou jasnější?


  Z odpovědí na ty otázky zjistíme
  kdo bude vítěz a kdo poražený!
  Vojevůdce jenž se bude řídit mou radou
  jistě zvítězí a vytrvá v čele vojsk


  Vojevůdce jenž se nebude řídit mou radou
  stejně jistě prohraje a bude smeten


  Naslouchaje mi promýšlej svůj plán
  a na mých radách zakládej své postavení
  abys je podepřel proti těm druhým


  Postavení znamená
  sílu založenou na výhodě


  Válka je především
  důmyslná lest:
  tak jsi-li schopný
  předstírej neschopnost
  tak jsi-li připraven
  předstírej nepřipravenost
  tak jsi-li nablízku
  dělej žes daleko
  tak jsi-li daleko
  dělej žes nablízku


  Nepřítele na sebe vylákej
  zdánlivou výhodou
  Předstíraje zmatek
  náhle na něj udeř
  Tam kde je ho plno
  připrav se na jeho příchod
  ale vyhni se mu
  sotva zjistíš že je silnější


  Je-li rozzuřený
  ještě ho provokuj
  Je-li skleslý
  vzbuď jeho pýchu
  Je-li odpočatý


  vyčerpej ho
  Má-li přítele
  odděl je


  Útoč jen tam kde tě nečeká
  a udeř kde by se toho nenadál
  V tom je umění mistrů vedení války
  nesdělitelné předem


  Zřejmé je pouze tolik:
  ten kdo již před bitvou
  při poradě v chrámu stál na vítězství
  zřejmě promyslel mnoho způsobů plánu
  ten kdo již před bitvou
  při poradě v chrámu nedokázal zvítězit
  nepromyslel dostatečný počet plánů
  Promyšlený plán přináší vítězství
  nedostatečný plán nese porážku
  Co teprv tam kde žádný plán nebyl!


  Z tohoto pohledu jsou mi
  vítězové i poražení
  předem zjevní!
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#32207Verze : 0
  Avatar
  Kniha o přípravě bitvy


  A Mistr Sun pravil


  Obecným pravidlem vedení války je:


  Vypravuješ-li do pole
  tisíc válečných vozů
  tisíc těžkých vozů
  sto tisíc těžkooděnců
  s pící a špíží na tisíc mil
  nezapomeň na další výdaje -
  na náklady k důstojnému přijetí hostů
  na pomocné látky včetně lepidel a laků
  na ošetření a opravy vozů i výzbroje
  Na to vše počítej
  nejméně tisíc zlatých prutů denně
  Teprve pak můžeš zvednout
  sto tisíc mužů
  hotových k boji
  v němž půjde o všechno


  Vše má svůj čas
  otálení otupí zbraně
  i odhodlanost vojáků


  Útočíš-li na opevněné město
  ztratíš mnoho sil
  Dlouhým tažením v poli
  vyčerpáš prostředky státu


  Jsou-li zbraně otupeny
  ochabne-li horlivost vojáků
  tvé síly vyprchají
  tvé prostředky vyschnou
  načež ostatní knížata
  využijí tvé nouze a povstanou
  a ani největší mudrc
  nenapraví co se už stalo


  A proto:
  I když se mezi vojáky často proslýchá
  o neuváženém spěchu v tažení
  ještě jsem neviděl aby schopný vojevůdce
  sázel na jeho prodlužování
  Zatím žádný stát nezískal
  zdlouhavým způsobem boje


  Věz že ten kdo nevychutnal
  až do dna veškeré zlo války
  nevychutná ani její zisk


  Dobrý vojevůdce
  nevolá dvakrát do války
  nežádá třikrát o zásoby
  výzbroj si doveze z vlasti
  ale potravu si bere u nepřítele
  jen tak bude vždycky mít
  dostatek zásob pro své vojsko


  Zbídačování státu vojskem:
  Vzdálené vojsko znamená
  daleké zásobování
  Daleké zásobování znamená
  vyčerpávání lidu


  Je-li vojsko blízko domova
  stoupají ceny


  Stoupají-li ceny
  vysychají zdroje


  Vysychají-li zdroje
  vede to k neúnosným nuceným pracem


  Ztrácíš-li síly v polí
  vyprazdňují se příbytky rodin:


  Válka pohltí sedm desetin statků
  šest desetin veřejných výdajů půjde
  na rozbité vozy a uštvané koně
  na štíty přilby luky a kopí
  obléhací věže tažné voly těžké vozy


  Proto se moudrý vojevůdce
  opatřuje zásobami na úkor nepřítele:
  Jedna měřice nepřátelského obilí
  se vyrovná dvaceti měřicím vlastním
  Jeden pytel jeho píce
  se vyrovná dvaceti vlastním


  Nepřítele zabít
  je jen akt zuřivosti
  Pravým ziskem je
  zbavit jej výhody


  Tak když jsi ukořistil deset vozů
  při srážce vozeb
  odměň toho kdo vzal první vůz
  na ukořistěných vozech dej vyměnit korouhve
  zařaď je mezi vlastní vozbu
  a ihned je rozjeď
  O posádky jež jsi zajal
  se dobře postarej
  Tak posílíš své síly
  nutné k vítězství nad nepřítelem
  Tvým hlavním cílem buď vítězství
  a ne vleklé tažení


  Tak drží vojevůdce
  jenž ví co je válka
  v rukou osud lidu
  Tak rozhoduje o bezpečí
  anebo zkáze svého státu
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#32214Verze : 0
  Avatar
  Kniha o důmyslném útoku


  A Mistr Sun pravil


  Obecná pravidla vedení války:


  Hlavní je zachovat
  celistvost vlastního státu
  až na druhém místě je
  rozbití druhého státu


  Hlavní je uchovat
  vlastní vojsko v celku
  až na druhém místě je
  rozbít cizí vojsko


  Hlavní je uchovat
  celistvost vlastních vojů
  až na druhém místě je
  rozprášit cizí voje
  Hlavní je uchovat
  celistvost vlastních oddílů
  až na druhém místě je
  rozdrtit cizí oddíly


  Hlavní je uchovat
  celistvost vlastních řad
  až na druhém místě je
  zničit cizí řady


  Nejlepší není ten
  kdo ve stu bitev stokrát zvítězil
  ale je nejlepší
  kdo cizí vojska pokořil bez bitvy
  Je vrcholem válečného umění
  potřít nepřítele důmyslem


  Pak teprv přijde umění
  zbavit ho jeho spojenců
  Až potom je umění
  srazit se s ním ve zbrani
  Tím úplně posledním uměním
  je zaútočit na jeho hradby


  K obléhání opevněných měst přistoupíme
  až když není zbytí:
  Neboť útočné věže a všechny stroje
  nepřipravíme dříve než do tří měsíců
  a další tři měsíce potrvá
  nežli navršíme valy
  Vojevůdce hnaný nezkrotnou netrpělivostí
  žene své lidi jak mravence proti hradbám
  takže jedna třetina vojáků padne aniž město dobyl
  Takový způsob útočení je holé neštěstí


  Proto je nejlepším vojevůdcem ten
  kdo bez boje pokořil cizí vojsko
  kdo bez obléhání dobyl cizí město
  kdo si bez vleklého tažení podmanil cizí stát


  Tak šetříce vlastní způsobilost k boji
  celému světu se můžeme kdykoli postavit
  aniž jsme zbraně ztupili
  zabezpečíme to co jsme získali


  To je umění důmyslného útočení!


  Proto je pravidlem vedení vojsk:
  Jsi-li desetkrát silnější
  nepřítele obklič
  Jsi-li pětkrát silnější
  na nepřítele udeř
  Jsi-li dvakrát silnější
  střetni se s nepřítelem
  Je-li ti nepřítel rovný
  pokus se jej rozdělit
  Jsi-li slabší než on
  snaž se mu ubránit
  A nemáš-li proti němu šanci
  vyhni se mu
  Co je pevností vůči malému
  To je slabostí vůči velkému


  Vojevůdce je sloupem podpírajícím stát
  Stát je silný
  dokud je sloup celý
  stát je slabý
  když byl sloup narušen
  Vládce může trojím způsobem
  přivést své vojsko do nesnází:


  Vyzve-li své vojsko k postupu
  aniž si je vědom že toto vojsko
  není takového postupu schopno
  Vyzve-li své vojsko k ústupu
  aniž si je vědom že toto vojsko
  není takového ústupu schopno


  Tomu se říká rozložit vojsko!


  Řídí-li vojsko stále stejně
  aniž znal jeho skutečný stav
  vyvolá nejistotu v řadách velitelů
  Nakládá-li na ně stále stejné úkoly
  aniž znal jeho skutečné síly
  vyvolá pochybnosti v řadách velitelů


  A když je jeho vojsko
  takto nejisté a plné pochyb
  druzí vévodové začnou vyvolávat třenice


  Tomu se říká uvádět vojska ve zmatek
  a odvádět je z cesty k vítězství
  Proto je pět věcí
  podle nichž se pozná vítěz:


  Vítězí ten kdo ví
  kdy může či nemůže bojovat
  Vítězí ten kdo ví
  jak naložit s vlastní převahou a nebo slabostí
  Vítězí ten kdo umí
  prodchnout své vojsko od shora dolů jedinou vůlí
  Vítězí ten kdo sám vždy ve střehu
  dokáže překvapit nepřipravené
  Vítězí vojevůdce který toto vše dokáže
  aniž jej vládce řídí


  To je pět měřítek
  podle nichž poznáme budoucí vítěze


  Proto se praví:
  Kdo zná protivníka a zná sebe
  vybojuje sto bitev beze ztrát
  Kdo nezná protivníka ale zná sebe
  jednou zvítězí jednou prohraje


  Kdo nezná protivníka ani sebe
  ztratí každou bitvu.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#32215Verze : 0
  Avatar
  Kniha o podobě


  A Mistr Sun pravil


  Nejlepší válečníci minulosti
  se napřed zabezpečili
  proti možnosti vlastní porážky
  až pak čekali na možnost
  porážky nepřítele


  Zabezpečení se proti porážce
  máme ve svých rukou
  ale možnost vítězství
  záleží také na nepříteli
  Tak je nejlepší válečník sto zajistit
  aby nemohl být poražen
  ale nemůže donutit nepřítele
  aby byl určitě poražen
  Proto pravím:
  Je možné vědět
  jak dosáhnout vítězství
  a přece jej nedosáhnout


  Vyvarovat se porážky
  je dílem obrany
  Porazit nepřítele
  je dílem útoku


  Zvol si obranu
  má-li nepřítel nadbytek sil
  zvol si útok
  má-li jich nedostatek


  Nejlepší obránce
  se skryje pod Devaterou zemí
  nejlepší útočník
  udeří z Desátého nebe -
  tak se zabezpečuje před porážkou
  tak si zajišťuje vítězství


  Není však znakem nejlepšího
  vymýšlet vítězství na způsob
  který už všichni znají a čekají
  Není znakem toho nejlepšího
  vybojovávat taková vítězství
  nad nimiž celý svět křikne úžasem
  jako není důkazem síly
  uzvednout zvadlý podzimní list
  jako není důkazem jasnozřivosti
  uvidět měsíc a slunce
  jako není důkazem jemného sluchu
  uslyšet hromobití


  Tak ti o nichž se ve starověku hovořilo
  jako o nejlepších vojevůdcích
  dobývali svá vítězství
  jako by se to rozumělo samo sebou
  Vítězství nejlepších vojevůdců nebyla
  ani úžasná
  ani slavná
  ani chrabrá
  stačí že byla neomylná


  Neomylnost jejich vítězství
  spočívala v tom že s jistotou
  vítězili nad předem poraženými


  Neboť věz že nejlepší vojevůdce
  je ten kdo se postaví přesně tam
  kde ho prostě nelze porazit
  kdo nepropase ten čas
  kdy je nepřítel vlastně už poražen
  Vítězné vojsko
  vítězí před bojem
  poražené vojsko
  hledá vítězství v boji


  Nejlépe ovládají válečné umění ti
  kdo dbají mravního řádu a řídí se zásadami
  jenom tak mohou být těmi
  kdo rozhodují o vítězství či o porážce


  Ty zásady jsou:


  Za prvé - odhad
  za druhé - možnost
  za třetí - počet
  za čtvrté - poměr sil
  za páté - vítězství


  Odhad vychází z místa
  možnost vychází z odhadu
  množství vychází z možnosti
  poměr sil vychází z počtu
  vítězství vychází z poměru sil
  Tak se podobá příští vítězné vojsko
  dukátu vhozenému na váhu proti zrnku
  vojsko odsouzené k porážce se podobá
  zrnku jež by mělo vyvážit dukát


  Vojenský lid jemuž je dáno zvítězit
  podobá se přívalu zadržených vod
  padajícímu střemhlav
  tisícerými kaskádami
  do údolí


  To je ta řečená podoba
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#32216Verze : 0
  Avatar
  Kniha o postavení


  A Mistr Sun pravil


  Řídit početné zástupy je stejné
  jako řídit nepočetné houfy
  Jde o to správně je postavit


  Spojení s početnými zástupy je stejné
  jako spojení s nepočetnými houfy
  Jde o to zvolit vhodná znamení


  Aby tvá vojska mohla odolat
  divokému náporu nepřítele
  musíš ovládat umění překvapení a přímočarosti


  Chceš-li zvýšit účinek svých zbraní
  aby byl jejich nápor co nejprudší -
  asi jako náraz mlýnského kamene na vejce
  musíš pochopit rozdíl prázdného a plného


  Většina válečníků užije přímého tahu
  aby navázala dotyk s nepřítelem
  ale užije překvapivé lsti
  aby si zjednala vítězství


  Proto jsou mistři léček
  nekoneční jak nebe a země
  nevyčerpatelní jak potoky a řeky
  s každým koncem znovu začínají
  jako slunce a měsíc
  s každou smrtí znovu se rodí
  jako čtvero ročních období
  Je pouze pět hlavních tónů
  ale je tolik obměn těch pěti tónů
  že je nikdy všechny neuslyšíš


  Je pouze pět hlavních barev
  ale je tolik obměn těch pěti barev
  že je nikdy všechny neuvidíš


  Je pouze pět hlavních chutí
  ale je tolik obměn těch pěti chutí
  že je nikdy všechny neochutnáš


  Ve válečném postavení
  jsou jen dvě možnosti
  přímý tah anebo obchvat
  ale je tolik obměn těchto dvou způsobů
  že je nikdy nevyčerpáš v jejich nekonečnosti
  Jeden rodí druhý
  v nekonečném kruhu
  a kdo je kdy vyčerpá
  nemá-li ten kruh počátek ani konec


  Jako když se zvednou vody
  takovým přívalem
  že s sebou strhávají i největší balvany -
  takovou sílu má i postavení!


  Jako když sokol střemhlav sletí na oběť
  že ji naráz zlomí a rozsápe -
  to je ta včasnost a přesnost!
  Proto je síla nejlepších vojevůdců tak drtivá
  proto je přesnost jejich zásahů tak neomylná


  Rozmístění a postavení
  se podobá natažení kuše
  včasná přesnost
  se podobá stisknutí spouště
  Uprostřed bitevní vřavy
  je v zdánlivém chaosu
  skutečný chaos vyloučen


  Uprostřed bitevní vřavy
  je v zdánlivém zmatku
  skutečná porážka vyloučena


  Předstíraný zmatek je totiž plodem nejvyšší kázně
  předstíraná zbabělost je totiž plodem nejvyšší odvahy
  předstíraná slabost je totiž plodem nejvyšší síly


  Záměrný chaos je lest
  odvážná zbabělost je tah
  udatná slabost je zdání
  Neboť nejlépe pohne nepřítelem
  ten kdo mu vnutí zdání
  až nepříteli nezbude
  než mu být po vůli


  Přichystat léčku tak
  že nepřítel návnadu spolkne
  a tak ho přivést tam
  kde ho se svými houfy čekáme
  To je důvod proč se nejlepší vojevůdci
  spoléhají více na rozestavení svých sil
  než na své lidi
  Ne že by si nedovedli vybrat pravé lidi
  ale proto že daleko více umějí využít toho
  jak své síly rozmístí a postaví


  A opírajíce se o své rozestavení sil
  mohou za bitvy už jen dokonale využívat lidí tak
  že se podobají kmenům a kamenům po svahu se řítícím


  Neboť i kmeny a kameny mají tu vlastnost
  že ponechány na rovině zůstanou ležet
  ale postaveny na svah se dají do pohybu
  Hranaté se zastavují -
  oblé se řítí dál a dál
  Proto se rozmístění a postavení
  jak je ovládají ti nejlepší válečníci
  připodobňuje oblým kamenům
  řítícím se s hory vysoké tisíc sáhů


  Tolik tedy o postavení!
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#32217Verze : 0
  Avatar
  Kniha o prázdném a plném


  A Mistr Sun pravil


  Kdo nejdříve zaujme místo k boji
  a tam svého protivníka vyčká
  ten přivítá nepřítele odpočatý
  Kdo zaujme místo později
  přitáhne do boje nachvat
  dorazí utrmácený a unavený


  Nejlepší vojevůdce
  sám druhé vyzývá
  nečeká až ho vyzvou oni
  sám nepříteli vnutí aby se přiblížil
  tím že mu nabídne výhodu
  nebo jej od příchodu odvrací
  tím že mu hrozí úhonou


  Umí nepřítele utrmácet
  je-li příliš svěží
  Dokáže nepřítele vyhladovět
  je-li příliš sytý
  Dokáže nepřítele znervóznit
  je-li si příliš jist
  Tak či onak zařídí aby nepřítel
  vždy nakvap opouštěl ležení


  Naopak má nejlepší vojevůdce na paměti
  že ani tisícimílovým pochodem se neunaví
  prochází-li zemí nikoho


  Má na paměti že na jisté vítězství vyráží
  kdo útočí do míst
  kde není obránců


  Svou obranou si může být jist
  střeží-li místa
  na něž nikdo nezaútočí


  Je nejlepším útočníkem
  dokud protivník nepochopil
  co má vlastně hájit


  Je nejlepším obráncem
  dokud protivník nepochopil
  na co má zaútočit
  Ó božská skrytosti -
  jíž se stáváme neviditelnými!
  Ó božská záludnosti -
  jíž se stáváme neslyšitelnými
  Dokud jsme jako ty přeludy
  bez tvaru bez zvuku
  držíme v rukou osudy druhých


  Neboť postupuje nezadržitelně
  ten kdo vyráží do prázdného


  Neboť ustupuje nezachytitelně
  ten kdo je tak rychlý že mu nikdo nestačí


  Jsme-li to my kdo si přeje střet
  nepřítel se s námi musí srazit
  i kdyby ležel za nejvyššími hradbami
  i kdyby stál za nejhlubšími příkopy -
  zaútočíme-li přesně na to co on musí
  chtěj nechtěj hájit a uhájit


  Jsme-li to ovšem my kdo si nepřeje střet
  pak nás nepřítel nesmí napadnout
  i kdybychom hájili ležení
  toliko do písku načmárané -
  zavedeme-li ho jinam


  Sami majíce před očima
  tvar a podobu nepřítele
  zůstaneme mu neviditelní
  bez tvaru bez podoby


  Zůstaneme celiství
  zatímco nepřítel bude rozdělen
  zůstaneme stmeleni v jediný šik
  zatímco on se rozpadne na deset dílů
  A udeříme-li na něj v takové chvíli
  bude nás rázem jakoby deset na jednoho


  Budeme o to silnější
  oč bude nepřítel slabší
  A v takto nabyté převaze vyrazíme
  na nepřítele vlastně už předem oslabeného
  na nepřítele jenž je už napřed v tísni


  Hlavně ať se nikdy nedozví místo
  jež my jsme si pro bitvu zvolili
  Bude se muset připravovat
  k boji na více místech
  A bude-li se chystat na více místech -
  jelikož to pravé místo nebude vědět -
  my se utkáme s protivníkem
  předem nezvratně oslabeným:
  Posílí-li čelo oslabí týl
  posílí-li týl oslabí čelo
  posílí-li levé křídlo oslabí pravé
  posílí-li pravé křídlo oslabí levé -
  zatímco všichni budou jakoby posilováni
  ve skutečnosti budou všichni oslabováni
  Neboť jsou nejslabší ti
  kdo se vůči druhým neustále posilují
  A opravdu silní jsou ti
  kdo k takovému posilování druhé přimějí


  Kdo zná místo a den střetnutí
  může si dovolit jít do bitvy tisíc mil daleko
  Kdo nezná místo a den střetnutí -
  jeho levé křídlo nezachrání pravé
  pravé křídlo nezachrání levé
  čelo nezachrání týl
  týl neuchrání čelo -
  ti vzdálenější budou počítat
  vzdálenosti na desítky mil
  ti kdo budou nablízku
  budou počítat vzdálenosti na míle


  Podle mého odhadu
  je vojáků státu Jüe víc
  to jim však ještě nedává
  větší vyhlídky na vítězství


  Neboť vám pravím
  vítězství se dá vytvořit!


  Dá se přece zařídít že
  je-li nepřítel v početní převaze
  že nebude mít koho napadnout


  Proto važ s velikým rozmyslem
  součet jeho předností i slabin
  pozorně jej sleduj a ověř si
  pravidla jeho pohybů i jeho zastavení
  pozoruj ho bedlivě a ověř si
  místa v nichž tkví jeho život či smrt
  Proto ho vytrvale pokoušej abys zjistil
  v čem tkví jeho síla a kde má slabiny


  Hlavní znamenitost ovšem spočívá
  ve vlastní nevyzpytatelnosti
  V nevyzpytatelnosti
  kterou neprohlédnou
  ani nejvynalézavější špehové
  kterou nepřelstí
  ani nejdůmyslnější hlavy


  Budeš-li takto postupovat
  dosáhneš vítězství i nad mnohem silnějším
  dřív než se vzpamatuje


  Ať všichni vidí
  jak vypadají naše vítězství
  ale ať nikdo nevidí
  jak jsme jich dosáhli
  Také proto nikdy neopakuj
  své vítězné bitvy
  vždy znovu se řídě okolnostmi
  v jejich nekonečné proměně


  Umění válečné se podobá řece
  jejíž tok se výšinám vyhýbá
  a spěchá dolů
  tak jako se vítězný boj vyhne plnému
  a napadá prázdné


  Tak vojsko svá vítězství
  tvoří podle nepřítele
  jak řeka tvoří a utváří
  svůj tok podle země
  Proto nemá žádný boj předem daných postavení
  proto nemá neměnných a stálých podob


  Jenom ten kdo svých vítězství dobývá
  tak že se neustále mění s nepřítelem
  může být nazýván pravým géniem


  Vždyť ani žádný z pěti živlů
  nezůstane trvalým vítězem


  Žádná ze čtyř ročních dob tu nemá stání


  Dny se krátí
  dny se dlouží
  Měsíc umírá a znovu se rodí...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#32360Verze : 0
  Avatar
  Hm, opravdu moudrá řeč. Ale mimochodem kdo byl ten mistr Sun?
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#70622Verze : 0
  Avatar
  Po otázce by měla následovat odpověď. Zpravidla od tázaného.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#75151Verze : 0
  Avatar
  Podle tradice byl Sun-c' čínský vojevůdce, působící ve státě Wu na přelomu 5. a 6. stol. př.n.l.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#76266Verze : 0
  Avatar
  Aha. Víc o tom neřekneš?
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#76538Verze : 0
  Avatar
  Ne Smile Jestli tě to tolik zajímá, zkus si tu knihu vypůjčit v nejbližší pořádné knihovně. Možná něco najdeš v předmluvě (či v poznámkách pod čarou).
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#76572Verze : 0
  Avatar
  No jo, no. Smile Do nejbližší knihovny se podívat můžu, ale o tom, že je pořádná mám vážné pochybnosti. Smile Tak že se to jmenuje Sun Tsu - Umění války?
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#76573Verze : 0
  Avatar
  Sun-Cu, jmenovaný také jako Mistr Sun, je vedle Clausewitze jedním z největších vojenských teoretiků-filosofů celé lidské historie. Jeho Knihy o umění válečném mají obecnou platnost dodnes a jsou povinnou četbou na všech vojenských akademiích. Více například na http://www.kimsoft.com/polwar.htm.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#76587Verze : 0
  Avatar
  Dík za informace.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10569#76632Verze : 0