Šípek, Jan

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 475 příspěvků vloženo, 979 editováno a 460 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Šípek, Jan

divisní generál / Division General

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Šípek Šípek
  Jméno:
  Given Name:
  Jan Jan
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Jan Šípek
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  divisní generál Division General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  06.07.1886 Kolín / 06.07.1886 Kolin /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  17.02.1953 Valdice / 17.02.1953 Valdice /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  Velitel : Vojenská oblast 2 Velitel : Vojenská oblast 2
  Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  ? ?
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106148#379306Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Šípek Šípek
  Jméno:
  Given Name:
  Jan Jan
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Jan Šípek
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.09.1897-DD.06.1905 Státní reálné gymnasium, Kolín nad Labem
  DD.10.1905-DD.08.1911 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta
  DD.09.1897-DD.06.1905 ?
  DD.10.1905-DD.08.1911 ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.11.1907-DD.04.1908 Škola jednoročních dobrovolníků, Bolzano
  DD.09.1919-DD.10.1920 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
  DD.08.1923-DD.10.1925 Vysoká škola válečná, Paris
  DD.11.1907-DD.04.1908 Škola jednoročních dobrovolníků, Bolzano
  DD.09.1919-DD.10.1920 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
  DD.08.1923-DD.10.1925 Vysoká škola válečná, Paris
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.10.1907 kadet rakousko-uherské branné moci
  01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
  31.03.1917 podporučík ruské armády
  07.02.1918 podporučík legií
  01.04.1918 poručík legií
  01.10.1918 kapitán legií
  18.10.1918 major legií
  01.09.1919 major pěchoty
  06.11.1920 podplukovník pěchoty
  18.04.1921 podplukovník generálního štábu
  28.07.1923 plukovník generálního štábu
  21.02.1929 brigádní generál
  22.01.1938 divisní generál
  01.01.1940 výslužba
  01.10.1907 ?
  01.08.1914 ?
  31.03.1917 ?
  07.02.1918 ?
  01.04.1918 ?
  01.10.1918 ?
  18.10.1918 ?
  01.09.1919 ?
  06.11.1920 ?
  18.04.1921 ?
  28.07.1923 ?
  21.02.1929 Brigade General
  22.01.1938 Division General
  01.01.1940 Retirement
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  00.02.1921-DD.08.1923 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
  15.09.1925-DD.01.1927 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Brně
  DD.01.1927-DD.10.1927 Velitel : Pěší pluk 10
  DD.10.1927-DD.12.1927 Velitel : Pěší pluk 43
  DD.11.1927-21.02.1929 Velitel : 17. pěší brigáda
  21.02.1929-DD.10.1931 Velitel : 17. pěší brigáda
  DD.11.1931-DD.11.1933 Velitel : 6. pěší brigáda
  00.11.1933-30.09.1936 Velitel : 11. divise
  30.09.1936-30.11.1937 Velitel : 2. divise
  27.09.1938-20.10.1938 Velitel : Velitelství I. sboru
  01.02.1946-15.03.1946 Velitel : Vojenská oblast 2


  DD.10.1907-DD.11.1907 jednoroční dobrovolník Pluku císařských myslivců č. 3, Bolzano
  DD.11.1907-DD.04.1908 vojenské studium, Bolzano
  DD.04.1908-DD.09.1908 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 3, Bolzano
  DD.08.1914-DD.09.1914 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 3, východoevropské válčiště
  DD.09.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
  DD.01.1915-DD.02.1915 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 3, východoevropské válčiště
  DD.02.1915-DD.06.1915 velitel pěší roty Pluku císařských myslivců č. 3, východoevropské válčiště
  02.06.1915-02.06.1915 zajetí na východoevropském válčišti
  DD.06.1915-DD.06.1916 ruské zajatecké tábory
  DD.06.1916-DD.02.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, východoevropské válčiště
  DD.02.1917-DD.03.1917 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
  DD.03.1917-DD.04.1917 velitel pěší čety 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
  DD.04.1917-DD.08.1917 velitel spojovacího oddílu 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
  DD.08.1917-DD.04.1918 pobočník velitele 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
  DD.04.1918-DD.11.1918 zmocněnec Odbočky československé národní rady v Rusku, přesun a sibiřské válčiště
  DD.11.1918-DD.09.1919 zmocněnec Vojenského odboru ministerstva války, sibiřské válčiště a přesun
  DD.09.1919-DD.10.1920 vojenské studium, Praha
  DD.10.1920-DD.08.1923 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
  DD.08.1923-DD.10.1925 vojenské studium, Paris
  DD.10.1925-DD.01.1927 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Brně, Brno
  DD.01.1927-DD.10.1927 velitel Pěšího pluku 10, Brno
  DD.10.1927-DD.12.1927 velitel Pěšího pluku 43
  DD.12.1927-DD.11.1931 velitel Pěší brigády 17, Bratislava
  DD.11.1931-DD.11.1933 velitel Pěší brigády 6, Mladá Boleslav
  DD.11.1933-DD.09.1936 velitel Divise 11, Košice
  DD.09.1936-DD.11.1937 velitel Divise 2, Plzeň
  DD.11.1937-DD.09.1938 zástupce velitele Sboru I, Praha
  DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Sboru I, branná pohotovost státu
  DD.10.1938-DD.04.1939 zástupce velitele Sboru I, Praha
  00.02.1921-DD.08.1923 Chief of Staff : Land Military Command for Moravia and Silesia
  15.09.1925-DD.01.1927 Chief of Staff : Land Military Headquarters in Brno
  DD.01.1927-DD.10.1927 Commander : 10th Infantry Regiment
  DD.10.1927-DD.12.1927 Commander : 43rd Infantry Regiment
  DD.11.1927-21.02.1929 Commander : 17th Infantry Brigade
  21.02.1929-DD.10.1931 Commander : 17th Infantry Brigade
  DD.11.1931-DD.11.1933 Commander : 6th Infantry Brigade
  00.11.1933-30.09.1936 Commander : 11th Division
  30.09.1936-30.11.1937 Commander : 2nd Division
  27.09.1938-20.10.1938 Commander : Headquarters of the 1st Corps
  01.02.1946-15.03.1946 Commander : 2nd Military Area


  DD.10.1907-DD.11.1907 ?
  DD.11.1907-DD.04.1908 ?
  DD.04.1908-DD.09.1908 ?
  DD.08.1914-DD.09.1914 ?
  DD.09.1914-DD.01.1915 ?
  DD.01.1915-DD.02.1915 ?
  DD.02.1915-DD.06.1915 ?
  02.06.1915-02.06.1915 ?
  DD.06.1915-DD.06.1916 ?
  DD.06.1916-DD.02.1917 ?
  DD.02.1917-DD.03.1917 ?
  DD.03.1917-DD.04.1917 ?
  DD.04.1917-DD.08.1917 ?
  DD.08.1917-DD.04.1918 ?
  DD.04.1918-DD.11.1918 ?
  DD.11.1918-DD.09.1919 ?
  DD.09.1919-DD.10.1920 ?
  DD.10.1920-DD.08.1923 ?
  DD.08.1923-DD.10.1925 ?
  DD.10.1925-DD.01.1927 ?
  DD.01.1927-DD.10.1927 ?
  DD.10.1927-DD.12.1927 ?
  DD.12.1927-DD.11.1931 ?
  DD.11.1931-DD.11.1933 ?
  DD.11.1933-DD.09.1936 ?
  DD.09.1936-DD.11.1937 ?
  DD.11.1937-DD.09.1938 ?
  DD.09.1938-DD.10.1938 ?
  DD.10.1938-DD.04.1939 ?
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1917
  Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
  St. George Cross 4th Class
  Георгиевский крест 4-й степени
  -


  DD.MM.1917
  Řád Sv. Anny 4. třídy
  Order of St. Anne 4th Class
  Орден Святой Анны степень
  -


  DD.MM.1918
  Řád Sv. Vladimíra 4. třída
  Order of St. Vladimir 4th Class
  Орден Святого Владимира 4-я степень
  -


  DD.MM.1920
  Československý válečný kříž 1914-1919
  Czechoslovak War Cross 1914-1919
  Československý válečný kříž 1914-1919
  -


  DD.MM.1920
  Československá revoluční medaile
  Czechoslovak Revolutionary Medal
  Československá revoluční medaile
  -


  DD.MM.1921
  Medaile vítězství
  Victory Medal
  Medaile vítězství
  -


  DD.MM.1923
  Řád Čestné legie 5. třída
  Order of Legion of Honour 5th Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
  -


  DD.MM.1946
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.1946
  Československá vojenská medaile "Za zásluhy" II. stupeň
  Medal for Merit 2nd Class
  Československá vojenská medaile "Za zásluhy"" II. stupeň
  -

  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106148#379307Verze : 0
  MOD