Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 243 příspěvků vloženo, 1039 editováno a 281 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Československý válečný kříž 1939 [1940]

Czechoslovak War Cross 1939 / Československý válečný kříž 1939

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Československý válečný kříž 1939Czechoslovak War Cross 1939
  Název v originále:
  Original Name:
  Československý válečný kříž 1939
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  20.12.1940
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  - -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 3. Hradec Králové, ČNS 1973.
  Pulec Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
  Sukeník, Ludvík
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106831#381044Verze : 1
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Československý válečný kříž 1939 Czechoslovak War Cross 1939
  Název v originále:
  Original Name:
  Československý válečný kříž 1939
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  20.12.1940
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  fptp ZP
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106831#381045Verze : 0
  Avatar
  Název
  Name
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106831#415014Verze : 0
  MOD
  Avatar
  založen 20.12.1940 čs.vládou v Londýně. byl zřízen jako uznání jednotlivcům i vojenským útvarům jež se po roce 1939 vyznamenali v poji proti fašismu. Kříž byl udělován i cizím státním příslušníkům za spolupráci s čs. jednotkami a zejména za pomoc při osvobozování Československa.


  Opakované udělení se vyjadřuje zlacenou bronzovou větvičkou lipových listů na stuze.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106831#41287Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Mezi kříže,které mají společenskou hodnotu a morální cenu řadíme dekorace s dekretem pro známé či význačené osobnosti. V Brně je nabídka Válečného kříže 1939 s udělovacím dekretem na jméno Vendelín Opatrný, Hrdina války a bojů 1.as. v SSSR.. Horší však je, když kříž hrdiny je prodán za směšný peníz v cizině. V šedesátých letech byl u firmy Klenau prodán Válečný kříž a dekret hrdiny, parašutisty Gabčíka. Zde Vám s laskkavým dovolením svého kolegy a přítele Mgr. Květoslava Growky rádi ukážeme další válečný kříž,1939 který patřil generálovi Bočkovi. Kde skončil? Gen. Boček ve vězení tak zvaného lidově demokratického státu ČSR.Válečný kříž je naštěstí pietně uložen ve sbírce význačného faleristy. Jsou to zde tři případy křížů udělených vynikajícím lidem a tak snad jen... vzpomínejme.
  Laskavostí Mgr. Květoslava Grovky vydíme obrázek gen. Bočka dekorovaného Válečným křížek 1939...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106831#293181Verze : 0
  Avatar
  Dovolil bych si prilozit dalsi variantu Cs. valecneho krize 1939
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106831#51672Verze : 0
  Avatar
  revers
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106831#51673Verze : 0
  Avatar
  Kříž v původní rigimální etui:
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106831#72192Verze : 0
  Avatar
  "Československý válečný kříž 1939" se štítkem za účast bojů na východní frontě.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106831#89484Verze : 0
  Avatar
  Ustavující dokument "Československého válečného kříže 1939"


  Zdroj : VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106831#332754Verze : 0
  Avatar
  Československý válečný kříž 1939


  Na tuto stránku kolega QBFFF vložil „Úřední věstník“ ( je možno jej zvětšit), který přesně tento náš krásný kříž specifikuje a vysvětluje vše, co potřebujeme znát. Bylo by zbytečné kříž popisovat, upřesňovat za co a kdy se kříž uděluje, vše najdeme na stránkách tohoto věstníku.


  Pro upřesnění.


  Na válečný kříž se při opakovaném udělení upevňuji pouze lipové ratolesti, které jsou přece jen odlišné od ratolestí, které dobře známe ze stuhy Válečného kříže 1918. Vzhledem k tomu, že kříž byl v prvním období zhruba do roku 1950 nošen In Natura, někteří, především starší důstojníci legionáři dávali přednost větším lipovým ratolestím a tyto nepředpisově na stuze nosili ( generál Boček). Na stuhu se nikdy nepřipínal štítek (SSSR, Francie, Velká Britanie, Střední východ) zde jde vždy a jen o pozdější, většinou sběratelkou lidovou tvořivost (viz Úřední věstník).


  Pan Václav Měřička ve svém soupisu: Československá vyznamenání III. část 1939-1945 na straně 6. popisuje tak zvaný „Bronzový kříž“. Další „badatelé“ nekriticky tento pojem chápou jako jisté dogma a tak se setkáváme s nesprávným a poněkud divným názvem „BRONZOVÝ KŘÍŽ“ bez bližšího vysvětlení. Jde jen a jen o jistou variantu Válečného kříže 1939, který má barvu starého bronzu. Jiné zázračné či unikátní příběhy se k tomuto kříži nevztahuji.


  Rozlišujeme podstatné:
  - Válečný kříž 1939 Londýnské vydání
  - Válečný kříž 1939 Pražské vydání


  Londýnské vydání tohoto kříže je vždy vzácné a s udělovacím dekretem velmi vzácné vyznamenání našich vojáků a pýcha každé faleristické sbírky.


  Pražské vydání kříže, pokud není znám nositel, majitel bez dekretu potvrzující udělení je běžnou dekorací s kterou se často setkáváme i dnes. Je opět nutno připomenout situaci, že Válečný kříž 1939 pražského vydání bylo možno zakoupit a pietně uložit doma ve vitríně jako připomínku bojů za svobodu vlasti, ale takovýto kříž samotný se nikdy nesměl nosit In Natura.


  Kříž byl v roce 1945 udělován příslušníkům tak zvaného Domácího odboje, bojovníkům SNP, lidem, kteří se zbraní v roce statečně bojovali na barikádách. Nacházíme dekrety, kde je rok udělení 1947/48. Poslední informace zní, že několik Válečných kříž 1939 bylo uděleno vojákům a příslušníkům MV za akci „B“- Banderovci.


  Závěrem je možno říci, že tento kříž je z výtvarného hlediska velmi pěknou dekorací. Jistě i z tohoto důvodu byl kříž zneužit při výrobě odznaků různých veteránských organizací nejen v rámci KVH.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106831#390240Verze : 0
  Avatar
  Chcel by som sa opýtať, že čo znamená, ak je kríž zavesený na stuhe, kde sú červené pásy nahradené žltými? Je vyznamenanie s takouto stuhou udeľované za iný typ vojnových zásluh, pre inú cieľovú skupinu alebo za povojnové zásluhy? Lebo doteraz som takúto stuhu videl iba na variante D.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/106831#553447Verze : 0