Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 377 příspěvků vloženo, 1429 editováno a 419 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

44. pěší divize [1938-1943]

44th Infantry Division

44. Infanterie-Division

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  44. pěší divize 44th Infantry Division
  Originální název:
  Original Name:
  44. Infanterie-Division
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.04.1938
  Předchůdce:
  Predecessor:
  2. divise & 3. divise 2nd Division & 3rd Division
  Datum zániku:
  Disbanded:
  31.01.1943
  Nástupce:
  Successor:
  44. říšská granátnická divize Hoch- und Deutschmeister 44th Reich Grenadier Division Hoch- und Deutschmeister
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.04.1938-DD.09.1939 ?
  DD.09.1939-DD.12.1939 XVII. armádní sbor
  DD.12.1939-DD.06.1940 Hlavní velitelství pozemního vojska
  DD.06.1940-DD.07.1940 XXXX. armádní sbor
  DD.07.1940-DD.11.1940 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXI
  DD.11.1940-DD.03.1941 VI. armádní sbor
  DD.03.1941-DD.04.1941 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití LIX
  DD.04.1941-DD.07.1941 XVII. armádní sbor
  DD.07.1941-DD.08.1941 XXIX. armádní sbor
  DD.08.1941-DD.09.1941 LV. armádní sbor
  DD.09.1941-DD.10.1941 XVII. armádní sbor
  DD.10.1940-DD.11.1941 LI. armádní sbor
  DD.11.1941-DD.01.1942 LV. armádní sbor
  DD.01.1942-DD.09.1942 LI. armádní sbor
  DD.09.1942-DD.12.1942 Streckerova skupina
  DD.12.1942-31.01.1943 VIII. armádní sbor
  01.04.1938-DD.09.1939 ?
  DD.09.1939-DD.12.1939 XVII Army Corps
  DD.12.1939-DD.06.1940 High Command of the Army
  DD.06.1940-DD.07.1940 XXXX. Army Corps
  DD.07.1940-DD.11.1940 XXXI Special Purpose Higher Command
  DD.11.1940-DD.03.1941 VI Army Corps
  DD.03.1941-DD.04.1941 LIX Special Purpose Higher Command
  DD.04.1941-DD.07.1941 XVII Army Corps
  DD.07.1941-DD.08.1941 XXIX Army Corps
  DD.08.1941-DD.09.1941 LV Army Corps
  DD.09.1941-DD.10.1941 XVII Army Corps
  DD.10.1940-DD.11.1941 LI Army Corps
  DD.11.1941-DD.01.1942 LV Army Corps
  DD.01.1942-DD.09.1942 LI Army Corps
  DD.09.1942-DD.12.1942 Group Strecker
  DD.12.1942-31.01.1943 VIII Army Corps
  Dislokace:
  Deployed:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

  Velitel:
  Commander:
  01.04.1938-01.10.1939 Schubert, Albrecht (Generalleutnant)
  01.10.1939-02.05.1942 Siebert, Friedrich (Generalleutnant)
  02.05.1942-29.01.1943 Deboi, Heinrich (Generalleutnant)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  01.04.1938-07.12.1939 Herrmann, Paul Reinhold (Oberstleutnant)
  08.12.1939-20.09.1940 Dörr, Hans (Oberstleutnant)
  21.09.1940-dd.08.1941 Imhoff, Siegmund Freiherr von (Major)
  dd.08.1941-dd.01.1943 Radtke, Kurt (Major)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:
  Automaticky vyplněné položky:
  10.11.1938-30.09.1939 Dělostřelecké velitelství 44

  Ručně vyplněné položky:
  01.04.1938-15.10.1942 Pěší pluk 131
  15.10.1942-31.01.1943 Granátnický pluk 131
  01.04.1938-15.10.1942 Pěší pluk 132
  15.10.1942-31.01.1943 Granátnický pluk 132
  01.04.1938-15.10.1942 Pěší pluk 134
  15.10.1942-31.01.1943 Granátnický pluk 134
  01.04.1938-31.01.1943 Dělostřelecký pluk 96
  01.04.1938-31.01.1943 Dělostřelecký pluk 97 (I.)
  01.04.1938-31.01.1943 Divizní jednotky 44
  Automatically linked items:
  10.11.1938-30.09.1939 44th Artillery Command

  Manually added items:
  01.04.1938-15.10.1942 Infantry Regiment 131
  15.10.1942-31.01.1943 Grenadier Regiment 131
  01.04.1938-15.10.1942 Infantry Regiment 132
  15.10.1942-31.01.1943 Grenadier Regiment 132
  01.04.1938-15.10.1942 Infantry Regiment 134
  15.10.1942-31.01.1943 Grenadier Regiment 134
  01.04.1938-31.01.1943 Artillery Regiment 96
  01.04.1938-31.01.1943 Artillery Regiment 97 (I.)
  01.04.1938-31.01.1943 Division Units 44
  Čestný název:
  Honorary Name:
  -
  -
  Vyznamenání:
  Decorations:
  -
  Poznámka:
  Note:
  44. pěší divize byla zničena v lednu roku 1943 u Stalingradu. Bylo rozhodnuto o znovuvytvoření nové 44. pěší divize, ale v průběhu jejího formování byla reorganizována na 44. říšskou granátnickou divize Hoch- und Deutschmeister. 44th Infantry Division was destroyed in January 1943 at Stalingrad. It was decided to build a new 44th Infantry Division, but during its formation has been reorganized to 44th Reich Grenadier Division Hoch- und Deutschmeister.
  Zdroje:
  Sources:
  http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10726#408175Verze : 0
  MOD
  Avatar
  44. Infanterie-Division
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10726#32909Verze : 0
  MOD
  Avatar
  1938  Divizní jednotky 44 Division Units 44 Divisions-Einheit 44
  pozorovací oddíl 44 Observation Section 44 Beobachtung-Abteilung 44
  protitankový oddíl 46 Anti-tank Section 46 Panzerabwehr-Abteilung 46
  ženijní prapor 80 Pioneer Battalion 80 Pionier-Bataillon 80
  spojovací oddíl 44. pěší divize Infantry Division Signal Section 44 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 44
  1939  Divizní jednotky 44 Division Units 44 Divisions-Einheit 44
  průzkumný oddíl 44 Reconnaissance Section 44 Aufklärungs-Abteilung 44
  pozorovací oddíl 44 Observation Section 44 Beobachtung-Abteilung 44
  ženijní prapor 80 Pioneer Battalion 80 Pionier-Bataillon 80
  protitankový oddíl 46 Anti-tank Section 46 Panzerabwehr-Abteilung 46
  polní doplňovací prapor 44 Field Replacement Battalion 44 Felderstatz-Bataillon 44
  spojovací oddíl 44. pěší divize Infantry Division Signal Section 64 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 64
  podpůrná jednotka 44. pěší divize Infantry Division Supply Unit 44 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 44
  administrativní služba 44. pěší divize Administrative Service 44 Verwaltungsdienste 44
  zdravotnická služba 44. pěší divize Medical Service 44 Sanitätsdienste 44
  veterinární rota 44 Veterinaty Company 44 Veterinär-Kompanie 44
  Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10726#408179Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Stručná historie 44. pěší divize

  44. Infanterie-Division byla zformována v Rakousku po anšlusu z vojáků bývalé rakouské armády (Österreichischen Bundesheer). Zúčastnila se kampaně do Polska a později na západě, než byla přeložena na východ pro účast na operaci Barbarossa. Zapojila se do bojů na Kavkaze než našla svůj konec ve Stalingradu kde byla zničena v lednu 1943.
  V létě 1943 byl vydán rozkaz k obnově 44. pěší divize z 19letých rakouských odvedenců a několika přeživších, a zformován granátnický pluk a divizi udělen čestný názvem Reichs-Grenadier-Division "Hoch- und Deutschmeister. Potémbyla nasazena v Itálii, odkud byla v únoru 1945 přesunuta do Maďarska a konec války ji zastihl v Rakousku.
  Od 23. března 1944 mohli členové divize nosit čestný odznak známý též jako Deutschmeister-Kreuz a přezdívaný Stalingradský kříž, ve formě křižáckého kříže z 12. století s nápisem Stalingrad.

  Operace:
  Polsko (09/1939 - 05/1940)
  Francie (05/1940 - 06 1941)
  Východní fronta, jižní sektor (06/1941 - 10/1942)
  Stalingrad (10/1942 - 01/ 1943)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10726#32912Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 44. Infanterie Division:
  Arnulf Abele 2/12/1944
  Hermann Begemann 12/18/1942
  Franz Beyer 9/12/1941
  Walter Birk 11/2/1941
  Arthur Boje 2/5/1942
  Heinrich-Anton Deboi 9/10/1942
  Karl Eibl 8/15/1940
  Josef Glatz 1/12/1945
  Rudolf Heger 1/20/1943
  Willi Hilss 1/19/1941
  Leopold Leitner 12/24/1944
  Willy Nagel 6/12/1944
  Leonhard Nechansky 1/20/1943
  Karl-Heinz Noak 8/5/1940
  Heinz Paetow 12/17/1942
  Otto Peschke 3/5/1945
  Ernst Pete-Nemeth 3/17/1945
  Eberhard Pohl 12/17/1942
  Hinrich Poppinga 2/5/1942
  Franz-Xaver Raucheisen 8/5/1940
  Otto Rendl 7/28/1942
  Friedrich Schiller 1/16/1942
  Friedrich Siebert 11/18/1941
  Klaus Voormann 9/10/1942
  Karl Walter 1/22/1943
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10726#32915Verze : 0
  MOD
  Avatar
  DATUM
  SBOR
  ARMÁDA
  SKUPINA ARMÁD
  OBLAST NASAZENÍ


  9.-11. 1939
  XVII
  14. Armee
  Süd
  Krakov (Poľsko), Ľvov (Ukrajina)


  12. 1939 - 5. 1940
  záloha

  OKH
  Einbeck (Nemecko)


  6. 1940
  XXXX
  6. Armee
  B
  Francúzsko


  7.-8. 1940
  XXXI
  7. Armee
  B
  Francúzsko


  9.-10. 1940
  XXXI
  7. Armee
  C
  Francúzsko


  11. 1940 - 2. 1941
  VI
  7. Armee
  D
  Francúzsko


  3. 1941
  H-K LIX
  7. Armee
  D
  Francúzsko


  4. 1941
  XVII
  17. Armee
  B
  Poľsko


  5. 1941
  XVII
  6. Armee
  A
  Poľsko


  6. 1941
  XVII
  6. Armee
  Süd
  Poľsko


  7. 1941
  XXIX
  6. Armee
  Süd
  Žytomyr (Ukrajina)


  8. 1941
  LV
  6. Armee
  Süd
  Kyjev (Ukrajina)


  9. 1941
  XVII
  6. Armee
  Süd
  Kyjev


  10. 1941
  LI
  6. Armee
  Süd
  Charkov (Ukrajina)


  11.-12. 1941
  LV
  6. Armee
  Süd
  Charkov


  1.-7. 1942
  LI
  6. Armee
  Süd
  Charkov


  8. 1942
  LI
  6. Armee
  B
  Stalingrad (teraz Volgograd, Rusko)


  9.-11. 1942
  XI
  6. Armee
  B
  Stalingrad


  12. 1943 - 1. 1943
  VIII
  6. Armee
  Don
  Stalingrad


  2.-3. 1943
  mimo činnosti

  4. 1943 - 7. 1943
  reformovanie divízie
  15. Armee
  D
  Belgicko


  8. 1943
  záloha

  Ob. Süd
  severné Taliansko
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10726#328632Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Sestava divize k 01.09.1939
  velitel divize Generalleutnant Albrecht Schubert
  náčelník štábu Oberstleutnant i.G. Hermann Paul
  Pěší pluk131 (IR131) Oberst Dr. Franz Beyer
  I. prapor (I./IR131) Oberstleutnant Niediek
  II. prapor (II./IR131) Major Raucheisen
  III. prapor (III./IR131) Oberstleutnant Karl Eibl
  13. rota (kanonová) Leutnant von Bar
  14. rota (protitanková) Oberleutnant Gostischa
  štábní rota pěšího pluku 131 ?
  Pěší pluk 132 (IR132) Generalmajor Josef Brauner von Haydringen
  I. prapor (I./IR132) Oberstleutnant Neibecker
  II. prapor (II./IR132) Oberstleutnant Hodissen
  III. prapor (III./IR132) Oberstleutnant Dipl Ing. Johannes Schmidt
  13. rota (kanonová) ?
  14. rota (protitanková) ?
  štábní rota pěšího pluku 132 ?
  Pěší pluk 134 (IR134) Oberst Werner Goeritz
  I. prapor (I./IR134) Major von Langsdorff
  II. prapor (II./IR134) Oberstleutnant Mundorff
  III. prapor (III./IR134) Oberstleutnant Fieweger
  13. rota (kanonová) ?
  14. rota (protitanková) ?
  štábní rota pěšího pluku 134 ?
  Dělostřelecký pluk 96 (AR96) Oberst Fritz Kistner
  I. oddíl (I./AR96) Major Gerhard Bamler
  1. baterie ?
  2. baterie ?
  3. baterie ?
  II. oddíl (II./AR96) Hauptmann Dieckhoff
  4. baterie ?
  5. baterie ?
  6. baterie ?
  III. oddíl (III./AR96) Major Angerer
  7. baterie ?
  8. baterie ?
  9. baterie ?
  I. oddíl dělostřeleckého pluku 97 (I./AR97) Hauptmann Daude
  1. baterie ?
  2. baterie ?
  3. baterie ?
  Pozorovací oddíl 44 (BeoAb44) ?
  1. baterie (měřická) ?
  2. baterie (zvukoměrná) ?
  3. baterie (světloměrná) ?
  Protitankový oddíl 46 (PzAbwAb.46) Major Wupper
  1. rota ?
  2. rota ?
  3. rota (protiletadlová) ?
  Průzkumný oddíl 44 (AA44) Oberstleutnant Heinrich Hermann von Hülsen
  1. eskadrona (jezdecká) Rittmeister Arthur Baron von Holtey
  2. eskadrona (cyklistická) Oberleutnant Egon von Sauer-Nordendorf
  3. rota (těžká) Rittmeister Constantin Graf von Castell-Castell
  Spojovací oddíl 64 (NA64) Oberst Schusterbauer
  1. rota (telegrafická) ?
  2. rota (radiotelegrafická) ?
  lehká spojovací kolona ?
  Zdravotnický prapor 44 (Sani44) Oberstarzt Dr. Rau
  1. rota Oberstabsarzt Dr. Weissenbacher
  2. rota Oberstabsarzt Dr. Matzen
  polní nemocnice (mot.) Oberstabsarzt Dr. Rummler
  zdravotnická automobilní četa ?
  Ženijní prapor 80 (Pi.Btl.80) Oberstleutnant Friedrich Kussin
  1. rota Oberleutnant Braunsberger
  2. rota ?
  3. rota Hauptmann Leonhard
  lehká ženijní kolona ?
  mostní kolona (motorizovaná) ?
  Divizní zásobovací služba (DiNaFü44) Hauptmann Otto
  1. automobilní kolona ?
  2. automobilní kolona ?
  3. automobilní kolona ?
  4. automobilní kolona ?
  5. automobilní kolona ?
  6. automobilní kolona ?
  7. automobilní kolona ?
  8. automobilní kolona ?
  9. automobilní kolona převozu PHM ?
  dílenská rota ?
  jateční četa ?
  polní pekárna ?
  polní pošta ?
  pomocná rota ?
  Veterinární rota 44 Oberstabsveterinär Dr. Liermannn
  jednotka polního četnictva ?  Zdroj:
  gliederungundstellenbesetzung.blogspot.com
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10726#384957Verze : 0
  MOD