Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 333 příspěvků vloženo, 1275 editováno a 352 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZK - MT-55A (mostní tank)

MT-55KS

  Avatar
  Mostový tank MT-55A


  Výskumné a vývojové práce začali ešte vo vývojovej konštrukcii vtedajšieho podniku Závody J. V. Stalina v Martine v roku 1961. V rokoch 1962-63 boli vyrobené dve funkčné vzorky vozidla, po ich skuškach koncom roku 1964 prototyp, s ktorým boli vykonané rozsiahle skúšky. Vývoj bol ukončený začiatkom roka 1967. Overovacia séria 5 ks bola vyrobená v roku 1968 a v rokoch 1969-1983 prebiehala sériová výroba. V priebehu vývoja tohoto výrobku bolo udelených 5 čsl. autorských osvedčení, vzťahujúcich sa na konštrukciu nadstavby. Dodávky týchto vozidiel pre ČSLA predstavovali asi 15%, export do krajín bývalej Varšavskej zmluvy tvorili asi 65%, export do tzv. nesocialistických krajín predstavoval asi 20% z vyrobeného množstva.
  Vozidlo je vybavené presným diaľkomerom pre určenie širky premosťovanej prekážky.
  MT 55 A je i s naloženým mostom pomocou zariadenia "RIEKA" schopný prekonávať 1000m širokú vodnú prekážku hlbokým brodením do hĺbky 4m.
  MT 55 A je obrnené vozidlo so streleckou a protiradiačnou odolnosťou na úrovni tanku T 55 A, určené na rýchle premostenie vodných, terénnych a iných prekážok a zátarasov v dotyku s paľbou nepriateľa. Pohonná jednotka, prevodové ústrojenstvo a podvozok je unifikovaný s tankom T 55 A.


  Hlavné technické parametre MT 55A:


  hmotnosť : 36 000 kg
  posádka : 2 muži
  max. rýchlosť : 50 km/h
  merný výkon : 11,83 kW/t
  dojazd bez prídavných sudov : 500 km
  nosnosť mostu : 50 t
  max. šírky premostenej prekážky : 17.5 m
  čas potrebný na položenie mostu : 3 min.
  čas potrebný na naloženie mostu : 5-8 min.
  dĺžka rozovretého mostu : 18 m
  šírka mostu : 3,3 m
  hmotnosť mostu : 6500 kg
  pokladací mechnizmus : 4-klbový, plne hydraulický (hydraulické valce), s elektrosystémom pre automatizovaný proces pokladania a nakladania mostu.


  zdroj : MOT 8/2000  Další informace
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#47346Verze : 0
  Avatar
  Mostný tank MT-55A  Vývoj mostného tanku, ktorého základ mal tvoriť strojový spodok tanku T-55, sa začal na jar 1964 na základe technicko-taktických požiadaviek MNO – Veliteľstva ženijného vojska,zaslaných riaditeľstvu ZTEES Martin. Podľa nich mala dĺžka mostu nožničového typu dosahovať pri roztvorení 18 m a šírka nesmela prekročiť 3,4 m. Okrem toho mal byť tank vybavený ochranou proti zbraniam hromadného ničenia, protipožiarnou ochranou a súpravou na hlboké brodenie „RIEKA“.


  Hlavným riešiteľom projektu mostného tanku sa stal Vývojový závod TEES Martin. Na projekte s ním spolupracoval VOP 025 Nový Jičín a niektoré ďalšie podniky. Do konca júna 1964 bol dokončený konečný projekt, podľa ktorého sa do decembra 1964 vyrobil prototyp vozidla. Funkčné skúšky s prototypom sa začali vo februári 1965. Ich priebeh však prerušila havária kladúceho mechanizmu. Prototyp prešiel ďalšími úpravami. Podnikové a na ne nadväzujúce kontrolné skúšky prototypu prebiehali v Martine od júna do konca októbra 1965.


  Skúšky boli rozdelené na jazdné a špeciálne, v ktorých sa preverovala funkčnosť nadstavby.V ich priebehu najazdil prototyp v priestore budúcej priehrady Liptovská Mara s mostom 1 500 km a bez mostu 500 km.V rámci špeciálnych skúšok sa vyskytli poruchy na hydraulickom systéme. Na základe týchto skutočností skúšobná komisia po stránke splnenia technicko-taktických parametrov hodnotila prototyp ako vyhovujúci, z hľadiska funkčnej spoľahlivosti však ako nevyhovujúci. Preto vývojový závod pristúpil k ďalšej úprave prototypu. Bol upravený hydraulický systém a najviac namáhané časti kladúceho mechanizmu. Prvého júla 1966 upravený prototyp odovzdali na opakované podnikové a kontrolné skúšky. Prijazdných skúškach bez poruchy odjazdil 200 km, ale pri špeciálnych skúškach prototyp opäť nevyhovel z dôvodu prasknutia lyžice kladúceho mechanizmu a zadnej nosnej konzoly. Začiatkom mája 1967 na základe hlásenia TEES Martin o odstránení porúch sa s prototypom uskutočnili vojskové skúšky, ktoré sa skončili v októbri 1967 s negatívnym výsledkom. Opätovne sa vyskytli poruchy na kladúcom mechanizme a praskol čap mostu. Vzhľadom na to prešiel prototyp ďalšími rozsiahlymi úpravami.


  S upraveným prototypom sa od 1. februára do 24. apríla1968 na podnikovom polygóne TEES Martin uskutočnili jazdné a funkčné skúšky, v rámci ktorých prototyp uspel. V nadväznosti na to sa v TEES Martin rozbehla výroba 5 ks vozidiel overovacej série. Dva kusy prešli veľkými kontrolnými skúškami vo Vojenskom skúšobnom stredisku 020 Doksy. Stredisko urobilo s vozidlami intenzívne jazdno-technické a špeciálne skúšky, v rámci ktorých vozidlá vyhoveli. Po skúškach bol jeden mostný tank ponechaný VOP 025 Nový Jičín ako vzorový voz a druhý po generálnej oprave prevzala Vojenská akadémia v Brne. Zostávajúce tri kusy prevzala dočasne 1. tanková divízia, ktorá ich používala do polovice roka 1973, keď boli odoslané do generálnej opravy. V decembri 1969 schválilo MNO dokumentáciu pre sériovú výrobu mostného tanku pod označením MT-55A (neskôr bola doplnená).


  Sériová výroba trvala od roku 1973 do roku 1983, pričom pre potreby ČSĽA bolo dodaných spolu 1270 kusov MT-55A. Mostné tanky boli začlenené do zostavy tankových plukov tankových divízií, tankových práporov motostreleckých plukov a tankových plukov motostreleckých divízií, ako aj ženijných práporov, ženijných brigád.
  Zdroj : TURZA Peter - Mostný tank z Martina OBRANA č.10 2011


  Foto : MIHÁLIK Miroslav, ing. – VHÚ VHM Piešťany

  MT-55A ako exponát VHM Piešťany.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#414410Verze : 0
  Avatar
  Mostový tank MT-55A je určený na rýchle premosťovanie :


  - protitankových priekop, stien a zrázov na vodorovnom teréne,
  - prírodných prekážok v nerovnom teréne alebo umelých prekážok vytvorených trhavinami,
  - úzkych vodných prekážok,


  Most je možné použiť aj na zosilnenie málo únosných mostov alebo na spevnenie neúnosných úsekov terénu a pod.


  Rozmery MT-55A s naloženým mostom :


  Dĺžka : 9880 mm
  Šírka : 3300 mm
  Výška: 3350 mm


  Svetlosť : 425 mm


  Dĺžka s mostom položeným na rovine : 27100 m


  Dojazd : na cestách 430 - 480 km / v teréne 270 – 300 km


  Spotreba paliva pri ukladaní mostu : 50 l / hod.


  Most : koľajový, nožnicový s dvoma nezávislými mostovkami


  Dĺžka zloženého mosta : 9600 mm
  Šírka jednej koľaje : 1150 mm
  Šírka medzery medzi koľajami : 1000 mm


  MT-55A možno prepravovať :


  - po železnici na dvoch železničných vozňoch Px alebo Paon : na jednom vozni podvozok, na druhom mostovku.
  - na dvoch podvalníkoch s nosnosťou 20 t,
  - po vlastnej osi,
  - na prepravníku PM-55 / len most /.  Zdroj : Vojenské mosty a zásobovanie vodou SVŠT 1984
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#254006Verze : 0
  Avatar
  Schopnosti prekonávať prekážky:


  Max. stúpanie 32°
  Max. bočný náklon 30°
  Šírka priekopy 2,7 m
  Výška kolmej steny 0,7 m
  Hĺbka brodu bez prípravy vozidla 1,4 m


  Jazda pod vodou:
  - max. rýchlosť prúdu 1 m/s
  - šírka vodnej prekážky 1000 m
  - max. hĺbka vody 4 m


  Výzbroj:
  Samopal vz.58 1 ks
  Ručné granáty 15 ks
  Signálna pištoľ 1 ks


  Spojovacie prostriedky:
  R-123


  Hnacie a pohybové ústrojenstvo:
  Motor V-55
  Obsah palivových nádrží bez prídavných sudov 910 l
  Počet prevodových stupňov 5
  Ovládanie mechanické, zdvojené posilňovačom
  Ovládanie smerového ústrojenstva kvapalinové
  Palubná sieť 24 V


  Prístroje nočného videnia:
  - pozorovací prístroj veliteľa TKN-1
  - pozorovací prístroj vodiča TVN-2


  Ochrana proti ZHN:
  Pri výbuchu atomovej zbrane dôjde ku automatickému uzavretiu .
  Pri prejezde zamoreným priestorom sa vytvára vo vozidle pretlak.


  Ukladacie zariadenie mostného tanku je vybavené kvapalinovým, vysokotlakým, trojokruhovým systémom, ovládaným ručne alebo elektrohydraulicky. Zdroj tlakového oleja sú 4 ks čerpadiel ACK-16-7 (piestkové, axiálne, vysokotlaké). Ohrievanie tlakového oleja v olejovej nádrži je zabezpečené výmenníkom tepla, v ktorom prúdi teplá voda z chladiaceho a ohrievacieho ústrojenstva motora.


  Dodávané množstvo oleja 50 l
  Trvalý pracovný tlak 21,5 MPa (220 kp/cm2)
  Krátkodobý maximálny tlak 27,5 MPa (280 kp/cm2)
  Množstvo oleja v kvapalinovom systéme 350 l
  Rozvádzač - šesť sekčný s dvoma riadenými poisťovacími ventilami
  Ovládanie posúvačov (šoupátka) - ručné, pri automatizácii procesu elektrohydraulické  Zdroj
  1) Hlavní takticko-technické data tankové a automobilové techniky ČSLA, Naše vojsko, 1976
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#304338Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Mostový tank MT-55A je určený k rýchlemu premosťovaniu protitankových zátarasov a iných prekážok. Je to špeciálne upravený tank T-55A bez veže a výzbroje. Je vybavený mostom a zariadením, ktoré umožňuje pokladanie mostu cez prekážku.


  Pokladacie ústrojenstvo je poháňané hydraulickými valcami. Rozvod tlakovej kvapaliny do jednotlivých hydraulických valcov je riadený rozvádzačom, umiestneným vo vnútri vozidla.


  Podvozok, hnacie a prevodové ústrojenstvo je v zásade zhodné s tankom T-55A. Rozdielne je len usporiadanie skupín v bojovom priestore. Korba MT-55A má niektoré menšie úpravy súvisiace so zabudovaním mostovej nadstavbovej časti a uložením mostu na podvozku.


  Na prekážku sa most pokladá preklopením dopredu, pričom sa súčasne roztvára.


  MT-55A sa skladá :


  - korba,
  - pozorovacie a orientačné prístroje,
  - hnacie a prevodové ústrojenstvo,
  - podvozok,
  - pokladacie ústrojenstvo,
  - most,
  - zariadenie pre uloženie mostu na podvozok,
  - hydraulická sústava,
  - elektrická výzbroj,
  - pojítka,
  - zariadenie pre ochranu před účinkami ZHN,
  - požiarne a zadýmovacie zariadenie,
  - zariadenie pre jazdu pod vodou,
  - vybavenie záložnými dielmi, náradím príslušenstvo.


  Výzbroj


  Pozorovací prístroj


  Cez deň :


  - veliteľ tanku : TPKU-2B + hranolový pozorovací prístroj – 4 ks,
  - vodič tanku : hranolový pozorovací prístroj – 2 ks.
  -
  V noci :


  - veliteľ tanku :infraďalekohľad TKN-1,
  - vodič tanku : infrahľad TVN-2.  Hlavné technické údaje :


  TTD tanku sú zhodné so stredným tankom T-55A


  Most


  Typ : koľajový, nožnicový s dvomi nezávislými mostovkami,


  Vozovka : oceľový plech s pozdĺžnym prelismi a priečnym zdrsnením.


  Nosnosť : 50 t


  Rozmery mostu v mm:


  Dĺžka roztvoreného mostu : 18000
  Dĺžka zovretého mostu : 9600


  Šírka mostu : 3300
  Šírka jednej koľaje : 1150


  Výška roztvoreného mostu v strede : 8000


  Hmotnosť mostu : cca 6500 kg  Zdroj tlakovej kvapaliny : čerpadlo ACK-16-7 - piestové, axiálne, vysokotlakové.
  Počet : 4
  Dodávané množstvo : 45 l / min. ( jedno čerpadlo )
  Max. dĺžka prekážky : 17,5 m


  Rozmery v mm:


  Dĺžka : 9880 s mostom / prepravná poloha : 8450
  Dĺžka s položeným mostom na rovine : 27100


  Šírka : 3270 bez mostu / s naloženým mostom : 3300


  Výška : s naloženým mostom 3350 / bez mostu s pokladacím ústrojenstvom : 2800


  Svetlosť. s naloženým mostom : 425 / bez mostu : 460  Hmotnosť kg : cca 36000


  Priemerná rýchlosť v km / hod. :
  - komunikácie: 30 – 32
  - terén :15 – 25
  - max. po ceste : 50


  Dojazd : 430 – 480 km / terén : 270 – 300 km


  Čas potrebný pre položenie mostu : 3 minúty / pre naloženie mostu : 5 – 8 minút


  Osádka : 2 muži
  Zdroj : Žen-24-11 Mostný tank MT-55A – predpis ČSĽA, Praha 1975 - fond VHÚ Bratislava

  Predná časť.

  Zadná časť.

  Korba.

  MT-55A - popis.

  MT-55A bez mostu.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#385865Verze : 0
  Avatar
  MT-55A slovenskej armady na vystave IDEE 2004
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#46231Verze : 0
  Avatar
  niekde v muzeu


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#73957Verze : 0
  Avatar
  ten pískový MT-55A je v barvách IDF ( Israeli Defence Forces ) a je vystaven ve vojenském muzeu v Latrunu. Tyto mosťáky izraelská armáda ukořistila Egyptu během Šestidenní války v roce 1967 na Sinaji. Během této války IDF ukořistila několik set kusů nepoškozené vojenské techniky všeho druhu. Tato technika byla dost často egypťany opuštěna z důvodu nedostatku pohonných hmot a rychlým postupem izraelských jednotek.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#97359Verze : 0
  Avatar
  MT-55KS


  Vývoj: 1970
  Výroba: 1971 - 1983
  Počet vyrobených kusů: 183
  Uživatelé: Indie, Irák  Stroj indické armády
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#127186Verze : 0
  MOD
  Avatar
  MT-55A bez mostovky


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#259137Verze : 0
  MOD
  Avatar
  MT-55A
  CIAF 2009

  vlastní foto

  vlastní foto

  vlastní foto
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#325587Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Možnosti využitia MT-55A.
  Zdroj : Žen-24-11 Mostný tank MT-55A – predpis ČSĽA, Praha 1975 - fond VHÚ Bratislava

  Mostovka - popis.

  Pokladanie mostu na prekážku.

  Nakladanie mostu na tank.

  Varianty použitia MT-551.

  Pokladač - popis.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#385911Verze : 0
  Avatar
  MT-55A ("bílá 071") z výzbroje 73. tankového praporu, Tankový den, Vojenské technické muzeum, Lešany, 1.9.2012.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#458486Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Památník a muzeum Obrněného sboru, Latrun vlastní foto, 2017


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#586987Verze : 0
  MOD
  Avatar
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10857#613549Verze : 0
  MOD