Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 232 příspěvků vloženo, 1082 editováno a 276 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Čeček, Stanislav

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Čeček Čeček
  Jméno:
  Given Name:
  Stanislav Stanislav
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Stanislav Čeček
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:

  Hodnost:
  Rank:
  divisní generál ?
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  13.11.1886 Líšno / 13.11.1886 Líšno /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  29.05.1930 České Budějovice / 29.05.1930 České Budějovice /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  ? ?
  Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  ? ?
  Související články:
  Related Articles:
  07.12.2003 - Divizní generál Stanislav Čeček
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10985#33904Verze : 0
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Čeček Čeček
  Jméno:
  Given Name:
  Stanislav Stanislav
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Stanislav Čeček
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.09.1900-DD.07.1904 Českoslovanská obchodní akademie, Praha
  DD.09.1904-DD.07.1907 Vyšší obchodní akademie, Leipzig
  DD.09.1900-DD.07.1904 ?
  DD.09.1904-DD.07.1907 ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.11.1907-DD.02.1908 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
  DD.07.1921-DD.10.1923 Vysoká válečná škola, Paris
  DD.11.1907-DD.02.1908 ?
  DD.07.1921-DD.10.1923 ?
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.10.1908 kadet rakousko-uherské branné moci
  01.10.1910 poručík rakousko-uherské branné moci
  22.10.1914 podporučík ruské armády
  01.03.1917 poručík ruské armády
  07.02.1918 poručík legií
  17.06.1918 plukovník legií
  02.09.1918 generálmajor legií
  01.11.1920 generál V. hodnostní třídy
  29.12.1922 generál IV. hodnostní třídy
  19.12.1927 divisní generál
  01.10.1908 ?
  01.10.1910 ?
  22.10.1914 ?
  01.03.1917 ?
  07.02.1918 ?
  17.06.1918 ?
  02.09.1918 Major-General of Legions
  01.11.1920 General of 5th Rank Class
  29.12.1922 General of 4th Rank Class
  19.12.1927 Division General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  06.01.1916-03.02.1916 Velitel : 1. rota české družiny
  02.02.1916-18.05.1916 Velitel : 1. rota čs. střeleckého pluku
  21.06.1917-27.06.1917 Velitel : 1. československý střelecký pluk
  00.03.1918-DD.05.1918 Velitel : 4. československý střelecký pluk
  06.07.1918-17.10.1918 Velitel : 1. československá střelecká divise
  DD.11.1924-01.01.1927 Velitel : Letecký odbor ministerstva
  01.01.1927-15.02.1927 Velitel : III. odbor /letecký/ ministerstva
  23.10.1923-16.12.1927 Velitel : Vojenská kancelář presidenta republiky
  16.12.1927-01.03.1929 Velitel : Vojenská kancelář presidenta republiky
  01.03.1929-29.05.1930 Velitel : 5. divise

  Ručně vyplněné položky:
  DD.10.1907-DD.11.1907 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 102, Praha
  DD.11.1907-DD.02.1908 vojenské studium, Praha
  DD.02.1918-DD.09.1908 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 102, Praha
  DD.10.1914-DD.07.1915 velitel pěší čety České družiny, východoevropské válčiště
  DD.07.1915-DD.02.1916 velitel pěší roty České družiny, východoevropské válčiště
  DD.02.1916-DD.05.1916 velitel pěší roty Československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
  DD.05.1916-DD.06.1917 velitel pěší roty 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
  DD.06.1917-DD.09.1917 velitel praporu 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
  DD.09.1917-DD.04.1918 zástupce velitele 4. československého střeleckého pluku, Polonnoje a přesun
  DD.04.1918-DD.05.1918 velitel 4. československého střeleckého pluku, přesun
  DD.05.1918-DD.07.1918 velitel Pěnzenské operační skupiny, sibiřské válčiště
  DD.05.1918-DD.10.1918 zatímní velitel 1. československé střelecké divise, sibiřské válčiště
  DD.08.1918-DD.10.1918 hlavní velitel spojeneckých vojsk v Povolží, sibiřské válčiště
  DD.10.1918-DD.10.1920 velitel Velitelství Dálného východu, sibiřské válčiště a přesun
  DD.10.1920-DD.12.1920 repatriační dovolená
  DD.12.1920-DD.07.1921 první zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
  DD.07.1921-DD.10.1923 vojenské studium, Paris
  DD.10.1923-DD.02.1929 přednosta Vojenské kanceláře presidenta republiky, Praha
  DD.11.1924-DD.01.1927 přednosta Leteckého odboru ministerstva, Praha
  DD.01.1927-DD.02.1927 přednosta III. odboru /leteckého/ ministerstva, Praha
  DD.02.1929-DD.05.1930 velitel 5. divise, České Budějovice
  Automatically linked items:
  06.01.1916-03.02.1916 Commander : 1st Company of Czech Group
  02.02.1916-18.05.1916 Commander : 1st Company of Czechoslovak Rifle Regiment
  21.06.1917-27.06.1917 Commander : 1st Czechoslovak Rifle Regiment
  00.03.1918-DD.05.1918 Commander : 4th Czechoslovak Rifle Regiment
  06.07.1918-17.10.1918 Commander : 1st Czechoslovak Rifle Division
  23.10.1923-16.12.1927 Commander : Military Office of the President of the Republic
  DD.11.1924-01.01.1927 Commander : Air Department of the Ministry
  01.01.1927-15.02.1927 Commander : 3rd Department /Air/ of the Ministry
  16.12.1927-01.03.1929 Commander : Military Office of the President of the Republic
  01.03.1929-29.05.1930 Commander : 5th Division

  Manually added items:
  DD.10.1907-DD.11.1907 ?
  DD.11.1907-DD.02.1908 ?
  DD.02.1918-DD.09.1908 ?
  DD.10.1914-DD.07.1915 ?
  DD.07.1915-DD.02.1916 ?
  DD.02.1916-DD.05.1916 ?
  DD.05.1916-DD.06.1917 ?
  DD.06.1917-DD.09.1917 ?
  DD.09.1917-DD.04.1918 ?
  DD.04.1918-DD.05.1918 ?
  DD.05.1918-DD.07.1918 ?
  DD.05.1918-DD.10.1918 ?
  DD.08.1918-DD.10.1918 ?
  DD.10.1918-DD.10.1920 ?
  DD.10.1920-DD.12.1920 ?
  DD.12.1920-DD.07.1921 ?
  DD.07.1921-DD.10.1923 ?
  DD.10.1923-DD.02.1929 ?
  DD.11.1924-DD.01.1927 ?
  DD.01.1927-DD.02.1927 ?
  DD.02.1929-DD.05.1930 ?
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1915
  Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
  St. George Cross 4th Class
  Георгиевский крест 4-й степени
  -


  DD.MM.1915
  Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
  Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
  Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами
  -


  DD.MM.1915
  Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
  Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
  Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
  -


  DD.MM.1915
  Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
  Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
  Орден Святой Анны 3 степень с мечами
  -


  DD.MM.1916
  Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
  Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
  Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами
  -


  DD.MM.1916
  Řád Sv. Anny 4. třídy
  Order of St. Anne 4th Class
  Орден Святой Анны степень
  -


  DD.MM.1917
  Řád Sv. Jiří 4. třída
  Order of St. George 4th Class
  Орден Святого Георгия 4-й степени
  -


  DD.MM.1918
  Řád Čestné legie 4. třída
  Order of Legion of Honour 4th Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Officier
  -


  DD.MM.1918
  Válečný kříž
  Croix de Guerre
  Croix de Guerre
  -


  DD.MM.1918
  Řád lázně rytíř komandér (vojenský) 2. třída
  Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
  Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
  -


  DD.MM.1919
  Řád Sv. Sávy 2. třída
  Order of St. Sava 2nd Class
  Орден Светог Саве 2. ред
  -


  DD.MM.1919
  Řád Sokola - s meči
  Order of Falcon with Swords
  Řád Sokola - s meči
  -


  DD.MM.1920
  Válečný záslužný kříž
  War Merit Cross
  Croce al Merito di Guerra
  -


  DD.MM.1920
  Řád rumunské koruny 3. třída s meči
  Order of Crown of Romania 3rd Class with Swords
  Ordinul Coroana României Comandor
  -


  DD.MM.1920
  Československá revoluční medaile
  Czechoslovak Revolutionary Medal
  Československá revoluční medaile
  -


  DD.MM.1920
  Řád Zlatého luňáka 2. třídy
  Order of Golden Kite 2nd Class
  功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
  -


  DD.MM.1920
  Válečný kříž 1918
  War Cross 1918
  Válečný kříž 1918
  -


  DD.MM.1921
  Řád italské koruny velkodůstojník (2. třída)
  Order of Crown of Italy Grandofficer (2nd Class)
  Ordine Della Corona d´Italia
  -


  DD.MM.1921
  Medaile vítězství
  Victory Medal
  Medaile vítězství
  -


  DD.MM.1923
  Řád Čestné legie 3. třída
  Order of Legion of Honour 3rd Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
  -
  Rumunská spojená knížectví [1861-1881] / United Principalites of Romania [1861-1881]

  DD.MM.1923
  Řád Rumunské hvězdy 1. třída
  Order of Star of Romania 1st Class
  Ordinul Steaua României Mare Cruce
  -


  DD.MM.1924
  Řád medvědobijce 2. třída
  Order of Bearslayer 2nd Class
  Lacplesa Kara Ordenis
  -


  DD.MM.1926
  Řád Vytisova kříže 1. stupeň 2. třída
  Order of Cross of Vytis 1st Grade 2nd Class
  Vyties Kryžiaus Ordinas
  -


  DD.MM.1926
  Řád bílého orla 2. třída
  Order of White Eagle 2nd Class
  Орден белог орла 2. cтепен
  -


  DD.MM.1926
  Řád polského znovuzrození 2. třída
  Order of Polonia Restituta 2nd Class
  Order Odrodzenia Polski II Klasa
  -


  DD.MM.1929
  Pamětní Kříž na válku 1916-1919
  Commemorative Cross of the War 1916-1919
  Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
  -


  28.10.2018
  Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina
  Order of the White Lion 1st Class Military Division
  Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina
  in memoriam
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10985#374915Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Fotografia Stanislava Čečeka


  Zdroj: www.tatranci.sk


  Na fotografii je zachytený v hodnosti poručík, veliteľ 4. pluku - povolžská skupina
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10985#281153Verze : 0
  Avatar
  Pro znalce si dovolím vložit obrázek z Vladivostoku. Jsou zde důstojníci spojeného velení. Domnívám se, že mezi důstojníky vidíme i generála Čečka.


  Vysoký generál je generál Chorvát s představiteli vojenského velení. Vladivostok 1918.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/10985#323162Verze : 0