Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 229 příspěvků vloženo, 1040 editováno a 254 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZK - NVM (nízkovodný most)

  Avatar
  Vojenské mosty na pevných podperách sa budujú cez vodné i suché prekážky pre prepravu vojsk a bojovej techniky. Stavajú sa z predom dopravených a k prekážke privezených prvkov alebo z prvkov zhotovených z materiálu z miestnych zdrojov.


  Mosty na pevných podperách sa budujú na vojskových komunikáciach cez rôzne druhy prekážok, napr.:


  - nahradzujú sa nimi mosty z normovaných mostových súprav, v prípade že ich je treba využiť na ďalšej vodnej prekážke,
  - kombinujú sa mosty na plávajúcich podperách cez široké vodné prekážky,
  - ak je nemožné alebo nevhodné použitie normovaných prepravných prostriedkov,
  - pri obnove zničených stálych mostov.


  K vojenským mostom na pevných podperách patria :


  - Nízkovodné mosty ( NVM ),
  - Ponorené mosty,
  - Nadjazdy,
  - Vysokovodné mosty.


  Hlavné požiadavky na stavbu NVM :


  - veľká rýchlosť stavby, zabezpečujúca postavenie mostu v stanovenom, zpravidla krátkom termíne,
  - minimálny rozsah prác na prekážke,
  - vhodnost mostnej konštrukcie zabezpečujúca mnohonásobný prejazdu predpokladaných bremien,
  - odolnost mostu ,
  - rýchle osvojenie výrobných spôsobov mostných konštrukcií a rýchle stavby mostu jednotkami v rôznych podmienkach.


  Vojenský NVM na pevných podperách sa skladá :


  - z nosnej konštrukcie : mostovka a hlavné nosníky,
  - z podpier.


  Únosnost ( zaťažiteľnosť ) NVM je daná najväčšou hmotnosťou jediného pásového vozidla idúceho po moste.


  Pre NVM na pevných podperách je stanovená únosnost 60 t.


  To umožňuje prejazd :


  - pásové vozidlo o hmotnosti do 60 t,
  - kolesové vozidlo s tlakom na koleso do 8,0 Mp,
  - ťahač s ťažkým prívesom o celkovej hmotnosti do 90 t.


  Výnimočne možno stavať mosty únosnosti 25 t v prípadoch, že preprava ťavších bremien bude zaistená inými spôsobmi.


  To umožňuje prejazd :


  - pásové vozidlo o hmotnosti do 25 t,
  - kolesové vozidlo s tlakom na koleso do 4,0 Mp.


  NVM a ponorené mosty i nadjezdy sa stavajú obvykle ako jednoprúdové. Dvojprúdové mosty sa budujú na cestách s intenzívnou dvojsmernou premávkou. Únosnost dvojprúdových mostov je 60 t.


  Šírka vozovky NVM je :


  - únosnost 60 t : 4,20 m
  - únosnost 25 t : 3,80 m.


  U dvojprúdových mostov : 6,00 .


  Pre stavbu NVM sa používa :


  - drevo : smrekové, borovicové, jedľové,
  - oceľové nosníky,
  - koľajnice,
  - kovanie,
  - klince a iný pomocný materiál.
  Zdroj : Žen-3-2 Vojenské mosty Diel.I Nízkovodné mosty – predpis ČSĽA, Praha 1970
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/110093#388391Verze : 0