Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 241 příspěvků vloženo, 1038 editováno a 280 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK)

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  vz. 53/59 vz. 53/59
  Originální název:
  Original Name:
  vz. 53/59
  Výrobce:
  Producer:
  ZŘR Vsetín (dělo / gun)
  AZKG Praha (podvozek / chassis)
  ZKJV Dubnica - Kubra (finální dodavatel / final supplier)
  Období výroby:
  Production Period:
  DD.MM.1959-DD.MM.1962
  Vyrobeno kusů:
  Number of Produced:
  761 do roku 1961. Jiné materiály mluví o 900 kusech a uvádějí pozdější datum.
  Prototyp vyroben:
  Prototype Built:
  31.01.1959
  Osádka:
  Crew:
  5
  Technické údaje:
  Technical Data:
   
  Bojová hmotnost:
  Combat Weight:
  10300 kg22708 lb
  Celková délka:
  Overall Length:
  6920 mm 22 ft, 8.44 in
  Celková šířka:
  Overall Width:
  2345 mm 7 ft, 8.32 in
  Celková výška:
  Overall Height:
  2950 mm 9 ft, 8.14 in
  Světlá výška:
  Ground Clearance:
  400 mm 1 ft, 3.75 in
  Pohon:
  Propulsion:
   
  Typ:
  Type:
  Tatra T-912-2 řadový vzduchem chlazený vznětový 6 válec Tatra T-912-2, 6-cylinder inline air-cooled diesel
  Výkon:
  Power:
  81 kW při 2200 ot/min 110 bhp at 2200 rpm
  Převodové ústrojí:
  Transmission:
  mechanická: 4 vpřed, 1 vzad mechanical: 4 forward, 1 reverse
  Výkony:
  Performance:
   
  Rychlost na silnici:
  Road Speed:
  50 km/h80.5 mph
  Rychlost v terénu:
  Cross-country Speed:
  ~25 km/h~40 mph
  Jízdní dosah po silnici:
  Cruising Range on Road:
  500 km804.7 mi
  Jízdní dosah v terénu:
  Cross-country Cruising Range:
  ? km ? mi
  Překonávání překážek:
  Obstacles Crossing:
   
  Svah:
  Gradient:
  60 ° ? %
  Boční náklon:
  Side Slope:
  30 ° 67 %
  Překročivost:
  Trench Crossing:
  0,7 m 27.56 in
  Výstupnost:
  Vertical Obstacle:
  0,46 m 18.11 in
  Brodivost:
  Fording Depth:
  0,8 m 31.5 in
  Výzbroj:
  Armament:
   
  Hlavní:
  Main:
  2x 30mm kanon vz. 53/59 2x 30mm gun vz. 53/59
  Vedlejší:
  Secondary:
  ruční zbraně osádky handguns crew
  Uživatelské státy:
  User States:
  / /  Další verze:

  /

  / /  Other version:

  /

  Poznámka:
  Note:
  Zbraň byla vyvíjena v letech 1957-1959 pod krycím názvem "Ještěrka" v Konstruktě Brno.


  Upravený podvozek 6x6 Praga V3S, částečně pancéřovaný.


  Náměr:-10° až +85° (mimo veliteľskú kopulu)
  Odměr: 360°


  Modernizace
  Jsou známy tři, ale nesměřovaly k odstranění závažných nedostatků zbraně. Například, zaměřovače vz. 47, či 61/30, nebyly nahrazeny elektronickými přístroji, které by umožnily boj v noci a za ztížených povětrnostních podmínek. Pancéřový automobil Praga V3S nebyl vybaven výkonnější pohonnou jednotkou.
  The weapon was developed in the years 1957-1959, under the codename "Jesterka" (Lizard) in Konstrukta Brno.


  Modified chassis 6x6 Praga V3S, partially armored.


  Elevation: -10° až +85°
  Traverse: 360°


  Modernization
  There are three, but do not point to serious deficiencies weapons. For example, gunsight model 47, or 61/30, have not been replaced by electronic devices that would allow the fight at night and in adverse weather conditions. Praga V3S armored car was not equipped with powerful drive unit.
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský historický archiv, fond: MNO ATS, rok: 1959 (1964), složka: čj. 21822/NTV-59 "Ještěrka"
  Jan Neumann: Praga V3S, Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-2172-9
  Turza Peter: Úspešná jašterka, in Obrana 2012, č. 1, str. 26, MO SR, ISSN 1336-1910

  Vysvětlivky:
  ZKJV Automobilové závody Klementa Gottwalda (dříve ČKD Praga)
  ZKJV Závody Klimenta Jefremoviče Vorošilova (dříve Škodovy závody Dubnica nad Váhom)
  Dubnica - Kubra pobočka ZKJV (pozdější Strojárne 9. mája Trenčín)
  ZŘR Závody Říjnové revoluce Vsetín (dříve Zbrojovka Vsetín)

  Tabulky vypracovány: 30.03.2013
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#484657Verze : 0
  MOD
  Avatar
  30mm protiletadlový dvojkanon vz. 53/59
  Spoluautor: František Jakubec

   
  Název:
  Name:
  30mm PldvK vz. 53/59 30 mm anti-aircraft twin-gun model 53/59
  Originální název:
  Original name:
  30mm protiletadlový dvojkanon vz. 53/59
  Výrobce:
  Producer:
  ZŘR Vsetín (dělo / gun)
  ZKJV Dubnica - Kubra (finální dodavatel / final supplier)
  Období výroby:
  Production period:
  DD.MM.1959-DD.MM.1962 (~1980 ?)
  Vyrobeno kusů:
  Number of produced:
  761 v letech 1959-61. Jiné materiály mluví o 900 kusech a uvádějí pozdější datum.
  761 in the years 1959-61 (other materials talking about 900 pieces and indicate a later date)
  Prototyp vyroben:
  Prototype built:
  ~31.10.1957
  Obsluha:
  Gun detachment:
  3 + 1
  Technické údaje:
  Technical data:
   
  Bojová hmotnost:
  Combat weight:
  1750 kg 3858 lb
  Délka:
  Overall length
  3835 mm 12 ft, 7 in
  Šířka:
  Overall width
  1800 mm 5 ft, 10.9 in
  Výška (0°):
  Height at 0° angle:
  1864 6 ft, 1.39 in
  Výška (85°):
  Height at 85° angle:
  3525 mm 11 ft, 7.17 in
  Palná výška:
  Firing height:
  975 až 1065 mm 3 ft, 2.39 in
  Náměr:
  Elevation:
  -10° až +85° -10° až +85°
  Odměr:
  Traverse:
  360° 360°
  Hmotnost jednoho kanónu bez zásobníku:
  Weight of one gun without magazine:
  225 kg 460 lb
  Výkony:
  Performance:
   
  Úsťová rychlost:
  Muzzle velocity:
  1000 m/s 3281 ft/sec.
  Dostřel dálkový:
  Maximum range:
  9600 m 10499 yd
  Dostřel výškový:
  Maximum height range:
  6300 m 6890 yd
  Dostřel účinný:
  Effective range:
  3500 m 3828 yd
  Rychlost střelby teoretická:
  Theoretical rate of fire:
  2x 420-450 ran/min. 2x 420-450 rpm
  Rychlost střelby praktická:
  Practical rate of fire:
  2x 100 ran/min. 2x 100 rpm
  Hlaveň:
  Barrel:
   
  Ráže:
  Calibre:
  30 mm 1.181 in
  Hmotnost s úsťovou brzdou:
  Weight with a muzzle brake:
  78,2 kg 172.4 lb
  Délka s úsťovou brzdou:
  Length with muzzle brake:
  2357 mm 7 ft, 8.8 in
  Délka bez úsťové brzdy:
  Length without muzzle brake:
  2190 mm 7 ft, 2.22 in
  Délka drážkované části:
  Length of bore:
  1985 mm 6 ft, 6.15 in
  Počet drážek:
  Number of grooves:
  16 16
  Stoupání:
  Rifling grooves:
  800 mm 31.496 in
  Šířka drážky:
  Width of groove:
  3,6 mm 0.14 in
  Délka nábojové komory:
  Length of the chamber:
  204 mm 8.03 in
  Zásobování kanónu:
  Supplying arms ammunition:
   
  Schránkový zásobník:
  Detachable cartridge magazine:
  až 50 kusů nábojů up to 50 pcs of ammunition
  Hmotnost prázdná:
  Weight of empty magazine:
  27,5 kg 60.6
  Hmotnost po naplnění:
  Weight of loaded magazine:
  84,5 kg 186.3 lb
  Střelivo:
  Ammunition:
   
  Náboj:
  Cartridge:
  30x211 mm
  Hmotnost náboje:
  Weight of cartridge:
  až 1,14 kg 2.51 lb
  Hmotnost střely:
  Weight of projectile:
  0,435 kg 0.959 lb
  Střela:
  Projectile:
  30-JFSv-53 - nárazová trhavá se stopovkou 30-JFSv-53 - impact explosive with tracer
  Střela:
  Projectile:
  30-JNhSv-53 - náhradní se stopovkou 30-JNhSv-53 - replacement with tracer
  Hmotnost střely:
  Weight of projectile:
  0,425 kg 0.937 lb
  Střela:
  Projectile:
  30-JPZSv-53 - protipancéřová zápalná se stopovkou 30-JPZSv-53 - armor-piercing incendiary tracer
  Dotace střeliva:
  Subsidies ammunition:
  800 kusů 800 pcs
  V zásobnících uloženo:
  Number cartridges in magazines:
  400 kusů 400 pcs
  V truhlících uloženo:
  Number cartridges in boxes:
  400 kusů 400 pcs
  Počet přidělených zásobníků:
  Number of allocated cartridge magazines:
  8 kusů 8 pcs
  Počet přidělených truhlíků:
  Number of allocated cartridge box:
  8 kusů (po 50 nábojích), nebo 10 kusů (po čtyřiceti nábojích) 8 pcs (after fifty rounds), or 10 pcs (after forty rounds)
  Způsob vedení palby:
  Method of keeping fire:
   
  Řididla:
  Primary Controls:
  mechanická s 3 převody mechanical with 3 gears
  Pohon řididel:
  Propulsion of Primary Controls:
  elektromotorem, nebo ručně electric motor, or manually
  Odpalování:
  Trigger:
  nožní elektromagnetické, nebo mechanické foot electromagnetic, or mechanical
  Spodní lafeta:
  Basic structure:
   
  Rozsah vysunutí zvedáku:
  Range ejection jack:
  200 mm 200 mm
  Rozsah vsunutí zvedáku:
  Range decline jack:
  90 mm 90 mm
  Zbraň ve vodorovné poloze na svahu:
  Basic structure in horizontal position on a hillside:
  do 5° to 5°
  Šířka skluznice:
  Width of the skid:
  155 mm 6.1 in
  Poznámka:
  Note:
   
  Odhoz nábojnic do stran:
  Throwing empty cartridges in sideways:
  5 až 15 m, podle rychlosti střelby a náměru 5.5 yd up to 15.4 yd, according to the cadence and elevation
  Verze:
  Version:
  30mm PldvK vz. 53/59, vz. 53/59 M a vz. 53/59 B 30mm PldvK M53/59, M53/59M and M53/59B
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský historický archiv, fond MNO ATS, rok 1959 (1964), složka: čj. 21822/NTV-59 "Ještěrka"
  Děl-22-17: 30mm potiletadlový dvojkanón vz.53/59, MNO Praha 1964, ISBN nemá
  Děl-22-31: 30mm protiletadlový dvojkanon vz 53/59M, MNO Praha 1977, ISBN nemá
  Děl-22-37: 30mm protiletadlový dvojkanón vz.53/59, Opravy, MNO Praha 1974, ISBN nemá
  Děl-22-70: 30mm protiletadlový dvojkanón vz.53/59M a 53/59B, Ošetřování zbraňové části, MNO Praha 1985,
  ISBN nemá
  Lubomír Popelínský: Československé automatické zbraně a jejich tvůrci, Naše vojsko, Praha 1999,
  ISBN 80-206-0567-3
  Ivan Hamtil, Lubomír Popelínský: Současný stav výzbroje PLV AČR a možnosti její modernizace, in Vojenské rozhledy 2002, č. 3, AVIS-MO Praha, ISSN 1210-3292

  Vysvětlivky:
  ZKJV Závody Klimenta Jefremoviče Vorošilova (dříve Škodovy závody Dubnica nad Váhom)
  Dubnica - Kubra pobočka ZKJV (pozdější Strojárne 9. mája Trenčín)
  ZŘR Závody Říjnové revoluce Vsetín (dříve Zbrojovka Vsetín)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#485082Verze : 0
  MOD
  Avatar
  30 mm samohybný protilietadlový dvojkanón PLDvK vz. 53/59 je umiestnený na pancierovanom kolesovom podvozku automobilu Praga V3S, konštrukčne vychádza z ťahaného protilietadlového dvojkanónu vz. 53.

  Vo vozidle nie je zabudované zariadenie na ochranu osádky pred účinkami ZHN. Lafeta s kanónmi je konštruovaná ako snímateľná, čo umožňuje použitie tohto systému v stacionárnom prevedení. Kanóny majú odmer celých 360° a námer je v rozsahu od -2° do +85°. Na pozemné ciele môže účinne pôsobiť do vzdialenosti 2000 m.

  Na začiatku výrobu PLDvK vz. 53/59 zabezpečovali Letecké opravovne Olomouc a od polovice roka 1959 Strojárne 9. mája v Trenčíne - Kubrej (TOS Trenčín). Správa vyzbrojovania prevzala pre potreby čs. armády asi 900 kusov 30 mm PlDvK vzor 53/59. Tie spočiatku tvorili výzbroj protilietadlových delostreleckých čiat, motostreleckých práporov a neskôr protilietadlových delostreleckých batérií motostreleckých a tankových plukov. Ďalej sa nachádzali vo výzbroji palebných batérií letiskových práporov letiskového zabezpečenia. O kvalite PlDdvK vz. 53/59 svedčí skutočnosť, že ešte v roku 1988 sa ich vo výzbroji bývalej federálnej čs. armády nachádzalo približne 700 kusov.


  Zdroj : Turza Peter, Úspešná jašterka str. 26 Obrana 2012 č.1 MO SR - ISSN 1336-1910

  Foto : Mihálik Miroslav VHM VHÚ

  Exponát v hale VHM Piešťany.

  Exponát VHM VHÚ Piešťany
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#423380Verze : 0
  Avatar
  Celkový pohľad na vz.53/59 s popisom komponentov.

  Celkový pohľad
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#206298Verze : 0
  Avatar
  PLDvK vz. 53/59 z výzbroje české armády, 1997. Poslední Ještěrky byly z výzbroje české armády vyřazeny k 31. prosinci 2003.


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#4791Verze : 0
  Avatar
  PLDvK vz. 53/59, Bahna 2003, květen 2003. Vozidlo pochází ze sbírek Vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech.

  (©Radek Havelka)

  (©Radek Havelka)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#69941Verze : 0
  MOD
  Avatar
  PLDvK vz.53/59, oslavy 100 let o založení VVP, Milovice, květen 2004.


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#83684Verze : 0
  Avatar
  Něco málo... v květnu jsem vyřazoval 8 těchto strojů.


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#99376Verze : 0
  MOD
  Avatar
  PLDvK vz. 53/59 z výzbroje OSSR.


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#104260Verze : 0
  MOD
  Avatar
  PLDvK vz. 53/59 slovenské armády při přepravě po železnici.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#104345Verze : 0
  MOD
  Avatar
  "Vagonování" Ještěrky české armády, resp. nakládání na podvalník P-32.


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#114280Verze : 0
  Avatar
  Tak nás to dnes popadlo po práci a vytáhli jsme V3S Ještěrku a projeli jí cca 100km. Po 3 měsíční pauze chytla na škrtnutí a bez jediného zaváhání vyrazila na PVO. Akorát v ní bylo dnes docela dost teplo pro řidiče a velitele... Shocked


  Beteer


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#117402Verze : 0
  Avatar
  Ještěrka českého letectva vytažená z nedotknutelných zásob, 4. základna taktického letectva, Den otevřených dveří, Čáslav, 26.6.1999.


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#214540Verze : 0
  Avatar
  PLDvK vz.53/59 ze sbírek Vojenského historického muzea v Trenčíně (později přestěhovaného do Piešťan), vojenský veletrh IDEE 2002, Trenčín, květen 2002.


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#222662Verze : 0
  Avatar
  Cihelna 2007, 18.8.2007.

  zdroj: vlastní archív

  zdroj: vlastní archív
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#229012Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Ještěrka v expozici kralického muzea

  zdroj: vlastní archív
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#229137Verze : 0
  MOD
  Avatar
  PLDvK vz. 53/59 bývalé jugoslávských ozbrojených sil, na snímcích již v kamufláži chorvatské armády během bojů na Balkáně v devadesátých letech. Světlé kamuflážní schéma se používalo v pobřežních oblastech (Dolomity, Karst).

  Zdroj: Croatian Army Vehicles 1991-1995, ISBN-953-219-025-4  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#212743Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Další fotografie "balkánské" Ještěrky.


  Fotogafie: archiv

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#305098Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Náboje pro PLDvK vz. 53/59 (poslední 3 zprava) pro porovnání zleva: 30x155, 23x152 a 37x155 v řezu, moje sbírka.


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#301530Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Munícia pre 30 mm PlDvk vz.53/59


  Zdroj : Zápisník 1985

  Plnenie zásobníkov 30 mm muníciou.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#307451Verze : 0
  Avatar
  Lešany 2009, Přelouč
  vlastní foto


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#318470Verze : 0
  MOD
  Avatar
  PlDvK vz. 53/59 počas nasadenie v Kosove.


  Zdroj: www.facebook.com


  PlDvK vz. 53/59 počas nasadenie v Kosove.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#522960Verze : 0
  MOD
  Avatar
  PLDvK vz. 53/59, Vojenský újezd Brdy, Bahna 2015, červen 2015.


  autor: Josef Holek  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#534639Verze : 4
  MOD
  Avatar
  Dve snímky z Ozbrojených síl Demokratickej republiky Kongo. Podľa zdroja ide o reexport vozidiel, ktoré vyradilo z výzbroje Srbsko.


  Zdroj: www.facebook.com

  30mm PLDvK vz. 53/59

  30mm PLDvK vz. 53/59
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#539207Verze : 0
  MOD
  Avatar
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#613545Verze : 0
  MOD
  Avatar
  30mm protilietadlový dvojkanón vz. 53/59(30mm PldvK vz.53/59)


  Vážení,
  z uspořádání protiletadlového kompletu vyplývá, že brněnští konstruktéři se inspirovali zbraňovými systémy à la Waffenträger Heuschrecke, z druhé světové války. Zbraňový komplet (pancéřovaný automobil Praga V3S + 30mm PldvK vz.53/59) byl vyvíjen v brněnské Konstruktě. Zbraň byla navržena jako stacionární palebné postavení, které bylo možné převážet na zadní plošině opancéřovaného nosiče. Vozidlo nesloužilo jen k přepravě, ale umožňovalo střelbu i během krátkých zastávek. Robustně konstruovaná spodní lafeta byla vybavena dvěma kluznicemi, které zjednodušovaly manipulaci. Pomocí navijáku, bylo možné tuto zbraň spustit, či vyzdvihnou. V případě nutnosti kluznice umožňovaly i vlečení za vozidlem, za podmínky, že rychlost smyku nepřekročí 20 km/h.


  Modernizace
  Jsou známy tři, ale nesměřovaly k odstranění závažných nedostatků zbraně. Například, zaměřovače vz. 47, či vz. 61/30, nebyly nahrazeny elektronickými přístroji, které by umožnily boj v noci a za ztížených povětrnostních podmínek.


  Poznámka
  Fotografie převzaty a upraveny z níže uvedených zdrojů.


  Zdroje
  http://forum.presscont.eu/viewtopic.php?f=41&t=202
  http://svsm.org/gallery/m-53-59
  www.chmelar-diorama.cz
  http://www.jesterka.wz.cz/ttd_zbran.htm
  www.militaryphotos.net!
  www.vkpvt.estranky.cz

  Modelářská rekonstrukce, autor: Ing. Ivan Repček.

  Autor: Východočeský klub přátel vojenské techniky, Hradec Králové.

  Autor: Ing. František Jakubec.  Pohled do prostoru střelce. Autor: Alex Burlyga.

  Autor: Aleš Chmelař.

  Autor: Alex Burlyga.

  Zasunutý zvedák spodní lafety.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#485289Verze : 0
  MOD
  Avatar
  PLDvK vz. 53/59, pravdepodobne cvičenie Vltava 66.


  Pre odborníkov : rozšírené " boforsové " vyústenie hlavní. Vie niekto o tom viac ?

  Typ kanónu : ...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#259167Verze : 0
  Avatar
  Poměrně hrozivý pohled a být na špatné straně tak asi i poslední.


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#92635Verze : 0
  Avatar
  Chtěl bych se zeptat, jestli už byla "Ještěrka" vyřazena ze stavu naší armády. Jestli ano, tak by mě zajímalo, čím ji chce AČR nahradit...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#299276Verze : 0
  Avatar

  Citace - Miroslav Hlavatý :

  Pre odborníkov : rozšírené " boforsové " vyústenie hlavní. Vie niekto o tom viac ?
  Niečo takéto som videl na Juhoslovanských Jašterkách - tie mali od výrobcu označenie myslím vz. 53/59B ? Ale momentálne na potvrdenie nemám zdroje, naviac na snímkoch z konfliktu v 90. rokoch mali aj tieto kanóny štandartnú úsťovú brzdu.


  K náhrade Jašteriek v armáde - myslím že v ČR ich nahradili rakety RBS-70 (a v SR Igla). Pôvodne mal byť náhradou komplet Strop, ale ten bol zrušený v ČR v roku 1994 (v SR jeho nástupca Brams myslím až v roku 2004).
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#299280Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Citace - Miroslav Hlavatý :

  Pre odborníkov : rozšírené " boforsové " vyústenie hlavní. Vie niekto o tom viac ?  Ináč, keď ste niekto videli film Za nepriateľskou líniou, tak v ňom tie PLdvK majú také vyústenie. Hádam zoženiem aj nejaké foto .... Very Happy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#299282Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Někde jsem (ale již dávno) četl, že tahle zbraň byl v jistých počtech ve výzbroji i rakouské armády (vedle PTK 85 mm, vz. 52). Je to pravda ??
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#484721Verze : 0
  Avatar
  pretože na tento web sa nedajú priamo zavesiť videá, robím pokus s animovaným GIF formátom, teraz 30mm PLdvK vz.53/59 na cvičení Štít 1972, čo vy na to


  pozn FiBe: ale jde to, formátovací [*video*][*/video*] resp. [*youtube*][*/youtube*] bez hvězdiček

  batéria 30-tok v akcii
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#568159Verze : 2
  Avatar
  ok, čiže aj videá ktoré nie sú na YOU TUBE?
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#568183Verze : 2
  Avatar
  ne ne, zatim to jde jen pres youtube, je to asi nejspolehlivejsi ... na hostovani vetsiho mnozstvi videi bohuzel nemame kapacitu (nejde jen o prostor, ale i konvertovani do spravneho formatu atd), takze dat to na youtube a pak sem vlozit jen patricny kod je nejlepsi reseni Smile
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1117#568287Verze : 0
  MOD