Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 232 příspěvků vloženo, 1093 editováno a 277 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Vyznamenání pro příslušníky hasičských sborů

Odlikovanja vatrogasaca

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Vyznamenání pro příslušníky hasičských sborů -
  Název v originále:
  Original Name:
  Odlikovanja vatrogasaca
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1963
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  Řád se člení do tří stupňů:
  Hvězda 1. stupně
  Hvězda 2. stupně
  Hvězda 3. stupně
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  M.Furlan, H.Bjelosh. Yugoslavia. Army insignia and awards. Canada. 1991.


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403531Verze : 0
  Avatar
  Vyznamenání pro příslušníky hasičských sborů
  Odlikovanja vatrogasaca


  Socialistická Jugoslávie navazovala na tradice hasičských jednotek v meziválečném období. Požární (hasičský) sbor byl pevně zorganizován v roce 1956 a spadal do kompetence Ministerstva Vnitra SFRJ. Později přece jen vznikají dekorace jednotlivých zemí v rámci SFRJ, které si představíme. Existuje velké množství medailí či odznaku se vztahem k hasičským jednotkám v Srbsku, Chorvatsku,Slovinsku Kosovu či Bosně a Hercegovině. Ilustrační obrázky budeme postupně doplňovat, ale zároveň prosíme naše čtenáře o pomoc s tímto doplňováním jednotlivých dekorací.


  Již v roce 1963 bylo založeno nejvyšší ocenění pro příslušníky těchto jednotek s názvem:
  - Hvězda požárníků, která byla jediným řádem a členila se do tří stupňů.


  Popis řádové hvězdy:


  Avers:
  Profilovaná hvězdice s deseti zlatými(stříbrný) paprsky má na svém středu položenou pěticípou, červeně smaltovanou hvězdu na které jsou jasné symboly hasičů (ochranná přilba, sekerka a planoucí pochodeň). Středový medailon je lemovány kulatým věncem z vavřínových listů.


  Revers:
  Na zadní hladké ploše dekorace je svislá spona k upevnění na oděv či stejnokroj. Spona nese logo výrobce.


  Řád se člení do tří stupňů:


  l. Hvězda 1. stupně je zlatá


  II. Hvězda 2. stupně je vzhledově stejná, jen vavřínový věnec je zlatý a vlastní hvězda patinovaná do barvy starého stříbra.


  III. Hvězda 3. stupně je patinovaná do barvy starého stříbra.


  Řád byl vyroben z obecného kovu (bronzu) a upraven zlacením a stříbřením.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403532Verze : 0
  Avatar
  Ukázka hvězdy 1. stupně:
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403534Verze : 0
  Avatar
  Ilustrační obrázky hvězdy 2. stupně:
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403536Verze : 0
  Avatar
  Hvězda 3. stupně:


  Poznámka:
  Všechny dekoreace jsou převzaty z prodejních katalogů a nabídkových katalogů faleristických společností.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403537Verze : 0
  Avatar
  Vyznamenání pro příslušníky hasičských sborů
  Odlikovanja vatrogasaca


  Část II.


  V rámci bývalé Jugoslávie si Požární svaz Srbska založil své vlastní vyznamenání, které bylo určeno za zásluhy požárníkům v Srbsku. Toto vyznamenání regionálního charakteru bylo založeno v roce 1963 a členilo se do dvou stupňů.


  Dekorace 1. stupně (zlatá hvězdice)
  Dekorace 2. stupně (stříbrná hvězdice)


  Popis dekorace:


  Avers:
  Na zlatém (stříbrném) kulatém profilovaném terči na červené smaltované pěticípé hvězdě je naložen symbol hasičů tj. ochranná přilba, sekerka a plápolající pochodeň.


  Revers:
  Na zadní hladké ploše je pevně naletovaná spona sloužící k upevnění na oděv. Na sponě je logo či značka výrobce.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403538Verze : 0
  Avatar
  Ukázka dekorace 1. stupně:
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403539Verze : 0
  Avatar
  Ukázka dekorace 2. stupně:
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403540Verze : 0
  Avatar
  Část III.


  Požární (hasičské) sbory na celém světe jsou organizované s vojenskou disciplinou a jistě i z toho důvodů hasiči celého světa mají své vlastní dekorace a vyznamenání chrabrosti a odvahy:


  ZA STATEČNOST


  Medaile je vyrobena z obecného kovu a člení se do dvou stupňů.


  - zlatá medaile 1. stupně
  - stříbrná medaile 2. stupně


  Medaile jsou vyrobeny z obecného kovu a jsou zlacené či postříbřené.


  Popis dekorace:


  Avers:
  Kulaté medaile má podobu profilovaného kotouče se středovým medailonem v kterém jsou opět symboly hasičů (přilba, sekera a pochodeň). Středový medailon je červeně smaltován nekvalitním a netransparentním smaltem.  Revers:
  V hladké ploše medaile je ve středu nápis:
  „PRVOG REDA“ první stupeň
  „DRUGOG REDA“ druhý stupeň


  Opis při okraji je stejný pro oba stupně:


  „MEDALJA ZA HRABROST PRI GAŠENJU POŽARJA„
  - Medaile Za chrabrost při hašení požárů


  V horní části medaile je pevné, malé závěsné ouško s kroužkem pro zavěšení na stuhu.


  Stuha:
  Medaile má červenou stuhu, ale vyskytuji se stuhy světle modré, bílé, dále barvy srbského praporu.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403541Verze : 0
  Avatar
  Zlatá medaile Za chrabrost.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403542Verze : 0
  Avatar
  Stříbrná medaile Za chrabrost.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403544Verze : 0
  Avatar
  Část IV.


  Dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí všech profesionálních sborů a není tomu jinak ani v případě bývalé SFRJ. Jugoslávie a její svazové republiky si vydávají v rámci zákona či povolení vlastní dekorace a některé si zde i předvedeme. Požární svaz Jugoslávie se snažil o sjednocení i těchto dekorací, jako důkaz si předvedeme medaili „ Za obětavost“.


  Popis medaile:


  Avers:
  V ploše medaile, na pozadí pěticípé hvězdy je požárník v útočné pozici v pracovním oděvu s hasnici v ruce. Pod nakročenou nohou požárníka je nápis:
  „ZA POŽRTVOVNOST„ (ve významu Za obětavost)


  V mezikruží je rozložený nápis:
  „SVEZ DOBVROVOLJNICH VATROGASNIH DRUŽSTVA – SZ HRVATSKE“


  Revers:


  V hladké ploše medaile je rozložen nápis:
  „ZA POŽRTVOVAN RAD U VATROGASTVU„
  Velmi volný překlad ve významu Za velkou obětavost při požáru.


  Další typ této medaile je obdobná dekorace vydaná Požárním svazem v Bosně a Hercegovině.


  Popis dekorace:


  Avers:
  Ve střední části medaile, na pozadí pěticípé hvězdy je postava požárníka v útoku. Požárník je oblečený ve speciálním oděvu s přilbou na hlavě a s hasnicí. Pod nakročenou nohou je nápis:
  „ZA POŽRTVOVNOST„ (ve významu Za obětavost)


  Od Chorvatské medaile se liší v opisu a v mezikruží je nápis:
  „VATROGASNI SAVEZ“ (v horní části)
  „BOSNE I HERCEGOVINE„ (v dolní části)


  Revers:
  V ploše medaile je rozložený nápis:


  „ZA POŽRTVOVAN RAD U VATROGASTVU
  SREBNA MEDALJA „
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403596Verze : 0
  Avatar
  Zlatá medaile Chorvatsko:
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403597Verze : 0
  Avatar
  Chorvatsko medaile stříbrná:
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403598Verze : 0
  Avatar
  Stříbrná medaile Bosna a Hercegovina:
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403599Verze : 0
  Avatar
  Část V.


  V roce 1968 byla založena záslužná dekorace určena požárníkům (hasiči) na celém území Jugoslávie. Medaile se členila na dva stupně:
  - zlatá medaile 1. stupně
  - stříbrná medaile 2. stupně


  Medaili známe pod českým názvem:


  „Hvězda požárníků“


  Popis dekorace:


  Avers:
  Kulatá medaile s oboustranně zvýšeným okrajem má pozadí plamenů naloženou rudě smaltovanou pěticípou hvězdu.


  Revers:
  Na hladké ploše dekorace je rozložen nápis:
  „VATROGASNA ZVEZDA„


  Ve střední části plochy je označení stupně:
  „PRVOG REDA“
  „DRUGOG REDA“ – v případě medaile 2. stupně


  V horní části medaile je naletované malé ouško k upevnění na stuhu červené barvy pro 1.stupeň a barvy bílé pro 2.stupeň.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403600Verze : 0
  Avatar
  Ukázka zlaté a stříbrné dekorace:
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403601Verze : 0
  Avatar
  Část VI.


  Chorvatský svaz zakládá další svoji specializovanou medailí, která je dekorací určenou odvážným mužům bojujícím s ohněm. Byla udělována chorvatským občanům, ale zároveň mohla být udělena i ostatním příslušníkům požárních jednotek Jugoslávie.


  Popis dekorace:


  Avers:
  Medaile má poněkud nekonveční tvar. V ploše dekorace je stylizovaná postava hasiče v útoku s hasnici v ruce. Před hasičem je rudá stěna ohně. V horní části dekorace je zkratka Chorvatského svazu: „VSH“.
  V dolní části medaile je nápis:
  „ZA HRABROST I POŽRTVOVNOST“


  Avers:
  Na ploše medaile je nápis ve dvou obloučcích:


  - VATROGASNA PLAMENICA
  - VATROGASNI SAVEZ OPČINE


  Závěsné, pevné ouško je raženo s medailí a pomoci závěsného ouška je medaile upevněna na červenou stuhu.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403602Verze : 0
  Avatar
  Část VII.


  Medaile městského požárníka (hasiče)


  Popis medaile:


  Avers:
  Na šestihranné medaili je naložená šesticípá patinovaná hvězda. V červeně lakovaném středu hvězdy či hvězdice je hasičská symbolika (přilbice s pěticípou hvězdičkou, pracovní sekerka a planoucí pochodeň). Ve zlatém mezikruží je opis:


  „OBČINSKO GASILSKO PRIZNANJE„


  Revers:
  Zadní strana je hladká, bez registračního čísla, ale s logem výrobce.


  V horní části medaile je pouze malá dírka, kterou prochází závěsný kroužek.


  Stuha:
  Stuha je trojúhelníková, červené barvy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/116676#403603Verze : 0