Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 234 příspěvků vloženo, 1021 editováno a 267 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pirátství 2011 - Přehled zpráv - 07 až 09 / 2011

  Avatar
  01.07.2011
  Službu konající důstojník na remorkéru táhnoucím bárku spatřil tři piráty ozbrojené mačetami. Spustil alarm. Když piráti spatřili sbíhající se posádku odpluli na svém člunu. K útoku došlo v 1835 UTC v Jihočínském moři.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#404716Verze : 0
  MOD
  Avatar
  01.07.2011
  Piráti na čtyřech člunech se pokoušeli nalodit na projíždějící obchodní loď. Kapitán spustil poplach, aktivoval požární stříkačky, rozsvítil všechna palubní světla, vyslal tísňová volání a začal manévrovat. Protipirátská jednotka na palubě zaměřila reflektory na piráty. Ti po několika pokusech o nalodění odpluli. K útoku došlo v 2341 LT 3,7 nm jižně od Tg. Ayam, Malaysia.
  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#404718Verze : 0
  MOD
  Avatar
  04.07.2011
  Tři lupiči ozbrojeni mačetami se nalodili na zakotvenou a vykládající obchodní loď. Hlídka je spatřila u skladiště na přídi a informovala důstojníka, který spustil poplach. Hlídka se pokusila pirátům zabránit v loupeži, ale byla ohrožována noži. Piráti spustili ukradené věci do člunu a uprchli. K útoku došlo v 0415 LT v přístavu Priok, Jakarta, Indonésie.  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#404959Verze : 0
  MOD
  Avatar
  06.08.2011
  Osm pirátů ozbrojených mačetami se nalodilo na projíždějící remorkér. Ukradli lodní majetek a osobní věci posádky. Po hodině loď opustili. K útoku došlo v 2130 LT 12 nm od Pulau Merundung, Jihočínské moře.

  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#410745Verze : 0
  MOD
  Avatar
  09.08.2011
  Pět pirátů ozbrojených samopaly a RPG na dvanáctimetrovém bílém umělohmotném člunu pronásledovalo a střílelo na projíždějící obchodní loď. Bezpečnostní jednotka na palubě vypálila varovné výstřely a piráti odpluli. K útoku došlo v 0226 UTC v Adenském zálivu.

  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#410748Verze : 0
  MOD
  Avatar
  11.08.2011
  Projíždějící obchodní loď spatřila ve vzdálenosti 0,5 nm mateřskou loď. Ta vypustila tři čluny, které ze tří stran připluly k lodi. Ta začala manévrovat a vyslala tísňové signály. Pirátům se podařilo nalodit. Kapitán nařídil posádce ukrýt se v citadele. Po nějakém čase připlula na pomoc válečná loď. Její námořníci prohledali napadenou loď a žádné piráty nenašli. K útoku došlo v 1115 UTC 60 nm od Al Hudaydah, Rudé moře.

  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#410749Verze : 0
  MOD
  Avatar
  12.08.2011
  Tři lupiči se nalodili na zakotvený chemický tanker. Posádka je spatřila a uvědomila službu konajícího důstojníka, který spustil poplach. Lupiči uprchli, nic nebylo ukradeno. Loď kontaktovala přístavní orgány, ale bez odpovědi. K útoku došlo v 0230 LT v Dumai, Indonézie.

  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#410750Verze : 0
  MOD
  Avatar
  09.08.2011
  Hlídka na palubě driftující kontejnerové lodě spatřila na hlavní palubě dva lupiče a informovala 3. důstojníka a kapitána. Ti spustili poplach a posádka nastoupila. Lupiči uprchli. Při prohlídce byly zjišteny tři otevřené kontejnery, ale nic nebylo ukradeno. Přístavní orgány byly informovány. K útoku došlo v 2040 LT v Guayaquil Roads, Ecuador.
  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#410751Verze : 0
  MOD
  Avatar
  12.08.2011
  Osm ozbrojených pirátů na dvou člunech se přiblížilo k projíždějícímu LPG tankeru. Střelbou loď poškodili. Kapitán začal manévrovat, vyslal tísňové signály a nařídil posádce skrýt se v citadele. Podařilo se zabránit nalodění. K útoku došlo v 1406 UTC 32 nm jihozápadně od Al Hudaydah, Rudé moře.

  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#410754Verze : 0
  MOD
  Avatar
  17.08.2011
  Šest ozbrojených pirátů na člunu pronásledovalo projíždějící obchodní loď. Kapitán spustil poplach, zvýšil rychlost a začal manévrovat. Celá posádka se až na můstkový tým ukryla v citadele. Když se pirátský člun dostal k boku lodi, bezpečnostní jednotka vypálila varovné výstřely. To způsobilo, že se piráti vzdali svých úmyslů. K útoku došlo v 1100 UTC v Adenském zálivu.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411021Verze : 0
  MOD
  Avatar
  17.08.2011
  Sedm rychlých člunů obklíčilo projíždějící obchodní loď. Dva z nich, každý se 2-3 ozbrojenými piráty na palubě se k lodi přiblížilo. Kapitán spustil alarm, zvýšil rychlost a začal manévrovat. Posádka se ukryla v citadele. Piráti po nějakém čase odpluli. K útoku došlo v 0540 UTC 22nm severovýchodně od Assabu, Rudé moře.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411024Verze : 0
  MOD
  Avatar
  16.08.2011
  Čtyři lupiči se za těžkého deště nalodili na zakotvenou Ro-Ro loď. Ukradli část nákladu a uprchli. Událost byla nahlášena přístavním úřadům a pobřežní stráži. Ta bez výsledku prohledala okolní vody. K útoku došlo v 0240 UTC na rejdě Port Au Prince, Haity.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411026Verze : 0
  MOD
  Avatar
  20.08.2011
  Dva lupiči se nalodili na zakotvenou obchodní loď během vykládky. Čtyři muži na hlídce a 2. důstojník uslyšeli kovové zvuky a přiběhli na palubu. Důstojník uviděl lupiče s velkým černým pytlem. Lupiči ho odstrčili, hodili pytel na břeh a utekli. K útoku došlo v 0225 LT v přístavu Belewan, Indonézie.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411029Verze : 0
  MOD
  Avatar
  20.08.2011
  Ozbrojení piráti napadli zakotvený chemický tanker. Zmocnili se ho a unesli ho do Somálska. K útoku došlo v 0108 UTC na rejdě Salalah, Omán.

  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411030Verze : 0
  MOD
  Avatar
  20.08.2011
  Dvanáct pirátů ozbrojených střelnými zbraněmi se zmocnilo chemického tankeru během překládacích operací. Převzali kontrolu nad lodí a odpluli s ní na neznámé místo. Dosud se nimi nepodařilo navázat spojení. K útoku došlo v 2325 UTC u Cotonou, Benin.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411031Verze : 0
  MOD
  Avatar
  21.08.2011
  Piráti na člunu pronádledovali a stříleli na projíždějí chemický tanker. Kapitán spustil alarm, zvýšil rychlost, vyslal tísňová volání a začal manévrovat. Piráti se několikrát bez úspěchu pokusili nalodit. Nakonec se svých úmyslů vzdali. K útoku došlo v 1454 UTC 55 nm jihozápaně od Salalahu, Omán.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411033Verze : 0
  MOD
  Avatar
  19.08.2011
  Hlídka na palubě spatřila na přední palubě zakotveného chemického tankeru tři lupiče. Jeden z lupičů ohrožoval hlídače nožem. Ten utekl a informoval službukonajícího důstojníka na můstku. Po spuštění alarmu lupiči uprchli s ukradeným nákladem. Přístavní úřady byly informovány. K útoku došlo v 0155 LT na rejdě Esmeraldas, Equador.

  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411156Verze : 0
  MOD
  Avatar
  22.08.2011
  Driftující kontejnerová loď spatřila přibližující se bílou rybářskou loď. Na její palubě bylo asi třicet uniformovaných můžů ozbrojených samopaly. Loď nastartovala motory a začala odplouvat. Piráti ji nějaký čas pronásledovali, ale když se rychlost zvýšila zanechali svého úsilí. K útoku došlo v 0900 UTC 60nm jihovýchodně od Lome, Togo.

  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411157Verze : 0
  MOD
  Avatar
  22.08.2011
  Lupiči se nalodili na zakotvenou kontejnerovou loď. Ukradli část nákladu a nepozorováni uprchli. k útoku došlo v 0300 - 0630 UTC na rejdě Pointe Noire Kongo.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411762Verze : 0
  MOD
  Avatar
  23.08.2011
  Pět ozbrojených lupičů na bílém člunu pronásledovalo a střílelo na proplouvající kontejnerovou loď. Kapitán spustil alarm, zvýšil rychlost, začal manévrovat a požádal válečnou loď o pomoc. Piráti asi 20 min. zanechali pronásledování. K útoku došlo v 0541 UTC v Adenském zálivu.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411763Verze : 0
  MOD
  Avatar
  24.08.2011
  Dva čluny, každý s pěti piráty na palubě pronásledovaly proplouvající obchodní loď. Ta zvýšila rychlost, začala manévrovat, posádka se ukryla v citadele. Bezpečnostní jednotka na palubě provedla protipirátská opatření a podařilo se pirátům uniknout. K útoku došlo v 0550 UTC 35 nm jihozápadně od Al Hudaydah, v jižním Rudém moři.

  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411764Verze : 0
  MOD
  Avatar
  27.08.2011
  Okolo 6-7 lupičů ozbrojených mačetami se nalodilo na zakotvený tanker. Zajali a svázali hlídku na palubě. Ukradli majetek lodi a uprchli. Kapitán se pokoušel kontaktovat rádiem přístavní úřady, ale bez odpovědi. K útoku došlo v 0600 LT na rejdě Lawe-Lawe, Balikpapan, Indonesie.

  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#411765Verze : 0
  MOD
  Avatar
  09.09.2011
  Tři lupiči na dřevěném člunu se nalodili na zakotvený chemický tanker. Hlídka na palubě je spatřila a spustila poplach. Když lupiči uviděli sbíhající se posádku naskákali přes palubu a uprchli. Loď uvědomila přístavní orgány. K útoku došlo v 0200 LT na rejdě KTB u ostrova Tebing, Indonézie.

  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#413704Verze : 0
  MOD
  Avatar
  15.09.2011
  Ozbrojení piráti na čtyřech člunech se ze dvou stran přiblížili k proplouvající obchodní lodi. Kapitán sputil poplach, zvýšil rychlost a začal manévrovat. Bezpečnostní jednotka na palubě vypálila varovné výstřely. Piráti se vzdali pronásledování. K útoku došlo v 1505 UTC 2,6 nm jižně od ostrova Mayyun, Bab el Mandeb, Rudé moře.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#413705Verze : 0
  MOD
  Avatar
  16.09.2011
  Sedm lupičů na rychlém člunu se přiblížilo k zakotvené obchodní lodi. Hlídka je spatřila a uvědomila můstek. Kapitán spustil poplach a posádka zapnula reflektory. Když piráti spatřili, že jsou odhaleni, odpluli. Loď uvědomila námořnictvo a jeden člun přijel do oblasti hlídkovat. K útoku došlo v 0340 LT na rejdě Lome, Togo.  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#413706Verze : 0
  MOD
  Avatar
  17.09.2011
  Šest pirátů na bílém člunu se přiblížilo a střílelo na proplouvající obchodní loď. Posádka se ukryla v citadele a bezpečnostní jednotka na palubě provedla protipirátská opatření, která zabránila pirátům v nalodění. K útoku došlo v 1035 UTC 85 nm východně od Mombasy, Keňa.
  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#413707Verze : 0
  MOD
  Avatar
  15.09.2011
  Proplouvající obchodní loď spatřila ve vzdálenosti 1 nm podezřelý člun. Kapitán spustil poplach a začal manévrovat. Bezpečnostní jednotka na palubě zaujala postavení. Člun pokračoval v přibližování. Když byl ve vzdálenosti asi 600 m bezpečnostní tým vypálil varovné výstřely. Člun odplul. K incidentu došlo v 1430 UTC u Ománu.
  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#413708Verze : 0
  MOD
  Avatar
  15.09.2011
  Dva lupiči ozbrojení mačetami se nalodili na zakotvený chemický tanker. Zajali muže na hlídce a ukradli co se dalo. Potom skočili přes palubu a odpluli na dřevěném člunu. K útoku došlo v 2045 LT na Super Oil Refinery Terminal, Chittagong, Bangladéš.
  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#413709Verze : 0
  MOD
  Avatar
  20.09.2011
  Lupiči se nezpozorováni nalodili na zakotvenou obchodní loď. Ukradli lodní majetek a uprchli. K útoku došlo v 2345 LT na rejdě Kakinada, Indie.
  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#413710Verze : 0
  MOD
  Avatar
  21.09.2011
  Proplouvající kontejnerová loď spatřila ve vzdálenosti 1,5 nm dva čluny, každý s 3-4 muži. Loď zvýšila rychlost, začala manévrovat a spustila protipirátská opatření. Čluny po asi 25 min. pronásledování odpluly. K útoku došlo v 0643 UTC 60 nm východně od ostrova Mayotte, Madagaskar.
  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#413711Verze : 0
  MOD
  Avatar
  20.09.2011
  Piráti na dvou člunech ozbrojeni samopaly a RPG se pokoušeli nalodit na proplouvající obchodní loď. Loď provedla protipirátská opatření, ale pirátům se nalodění podařilo. Celá posádka se ukryla v citadele a požádala o pomoc. Piráti posléze loď opustili, ale stačili ji zapálit. Na pomoc připlula válečná loď a posádku osvobodila. K útoku došlo v 0734 UTC 300 nm východně od Mombasy, Keňa.
  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#413712Verze : 0
  MOD
  Avatar
  22.09.2011
  Proplouvající obchodní loď spatřila ve vzdálenosti 1 nm dva modré čluny. Kapitán spustil poplach a zaktivoval bezpečnostní jednotku. Čluny se přiblížily až na 300 m a po několika minutách pronásledování vzdali. K útoku došlo v 0850 UTC 20 nm jižně od Grande Comore, Komorské ostrovy.
  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#413713Verze : 0
  MOD
  Avatar
  24.09.2011
  Piráti na tmavém gumovém člunu pronásledovali a stříleli na proplouvající obchodní loď. Posádka spatřila malý člun asi 20 m od lodě. Kapitán spustil poplach a posádka mimo můstku a bezpečnosti se skryla. Bezpečnostní jednotka vypálila varovné výstřely a piráti odpluli. K útoku došlo v 2050 UTC a Adenském zálivu.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#414042Verze : 0
  MOD
  Avatar
  22.09.2011
  Službu konající důstojník na palubě zakotveného chemického tankeru spatřil pomalu připlouvající rybářský člun. Nařídil jim, aby se vzdálili. Ti ho ignorovali a objevily se další dva čluny. Kapitán zavolal o pomoc námořnictvo. Válečná loď připlula a dva čluny zajala. Třetímu se podařilo uprchnout. K útoku došlo v 0530 UTC na rejdě v Lome, Togo.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#414043Verze : 0
  MOD
  Avatar
  28.09.2011
  Proplouvající kontejnerová loď spozorovala ve vzdálenosti 2 nm přibližující se člun. Kapitán spustil alarm, zvýšil rychlost, svolal ozbrojenou jednotku a nařídil posádce ukrýt se v citadele. Když se člun přiblížil na 0,2 nm bezpečnostní jednotka vylálila varovné výstřely a piráti odpluli. K útoku došlo v 0847 UTC v Rudém moři.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#414044Verze : 0
  MOD
  Avatar
  28.09.2011
  Piráti na třech člunech pronásledovali proplouvající chemický tanker. Jeden z člunů vypálil RPG a pokusil se nalodit. Kapitán začal manévrovat, spustil protipirátská opatření a požádal úřady o pomoc. Piráti loď pronásledovali asi 15 min. a posléze odpluli. K útoku došlo v 1230 UTC v Rudém moři.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#414045Verze : 0
  MOD
  Avatar
  29.09.2011
  Ozbrojení piráti na člunu se přiblížili k proplouvajícímu chemickému tankeru. Kapitán spustil alarm, začal manévrovat. Bezpečnostní jednotka vypálila varovné výstřely. Piráti palbu opětovali, ale posléze odpluli. K útoku došlo v 1215 UTC 500 nm východně od Socotry, Jemen.

  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#414046Verze : 0
  MOD
  Avatar
  29.09.2011
  Deset až dvanáct mužů ozbrojených střelnými zbraněmi a mačetami se nalodilo na zakotvenou obchodní loď. Lupiči napadli a zranili posádku. Potyčka trvala asi 45 min. Byly ukradeny lodní i osobní peníze a majetek. Kapitán informoval přístavní orgány, ale bez odpovědi. K útoku došlo v 0505 UTC na rejdě v Conakry, Guinea.


  Prameny:
  www.icc-ccs.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117129#414047Verze : 0
  MOD