Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 358 příspěvků vloženo, 1082 editováno a 335 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Vojtek, Peter

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Vojtek Vojtek
  Jméno:
  Given Name:
  Peter Peter
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Peter Vojtek
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generálporučík v zálohe Leutenant-General (Reserve)
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  Ing. M.Sc.
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  08.01.1958 Komárno /
  08.01.1958 Komarno /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  náčelník štábu pre podporu operácií GŠ OS SR (2009-2010)
  veliteľ Síl výcviku a podpory (2010-2011)
  náčelník Generálneho štábu OS SR (2011-2014)
  -
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  mil.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117645#405759Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Vojtek Vojtek
  Jméno:
  Given Name:
  Peter Peter
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Peter Vojtek
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.1977-DD.MM.1979 Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
  DD.MM.1979-DD.MM.1982 Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
  DD.MM.1997-DD.MM.1999 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
  DD.MM.2002-DD.MM.2003 Vojenská akadémia generálneho štábu, Hamburg

  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  DD.MM.1982 poručík
  01.05.1983 nadporučík
  01.05.1986 kapitán
  13.10.1988 major
  01.10.1992 podplukovník
  01.08.1998 plukovník
  01.01.2007 brigádny generál
  02.09.2008 generálmajor
  07.05.2012 generálporučík
  06.05.2014 záloha
  01.01.2007 Brigadier-General
  02.09.2008 Major-General
  07.05.2012 Leutenant-General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  DD.MM.1984-DD.MM.1988 Velitel : 2. protiletadlový raketový oddíl
  DD.MM.2003-DD.MM.2005 Velitel : Protiletadlová raketová brigáda
  01.02.2008-01.06.2009 Velitel : Štáb personálniho manažmentu Generálniho štábu OS SR
  01.06.2009-31.07.2010 Velitel : Štáb pro podporu operací GŠ OS SR
  01.08.2010-16.12.2011 Velitel : Velitelství sil výcviku a podpory
  16.12.2011-06.05.2014 Velitel : Generální štáb Ozbrojených sil Slovenské republiky

  Ručně vyplněné položky:
  DD.MM.1982-DD.MM.1983 zástupca veliteľa rádiotechnickej batérie, 1. protilietadlový raketový oddiel
  DD.MM.1983-DD.MM.1984 zástupca veliteľa pre výzbroj, 2. protilietadlový raketový oddiel
  DD.MM.1984-DD.MM.1988 veliteľ 2. protilietadlového raketového oddielu
  DD.MM.1988-DD.MM.1992 zástupca veliteľa / veliteľ automatizovaného veliteľského stanovišťa, 186.
  protilietadlová raketová brigáda

  DD.MM.1992-DD.MM.1994 zástupca veliteľa 186. protilietadlovej raketovej brigády
  DD.MM.1994-DD.MM.2002 inšpektor / zástupca riaditeľa / riaditeľ odboru, Inšpekcia MOSR
  DD.MM.2003-DD.MM.2005 veliteľ Protilietadlovej raketovej brigády
  01.11.2005-DD.MM.2007 zástupca veliteľa Vzdušných síl
  01.02.2008-DD.MM.2009 náčelník štábu personálneho manažmentu GŠ OS SR
  DD.MM.2009-DD.MM.2010 náčelník štábu pre podporu operácií GŠ OS SR
  01.08.2010-15.12.2011 veliteľ Síl výcviku a podpory
  16.12.2011-06.05.2014 náčelník Generálneho štábu OS SR
  06.05.2014-DD.MM.RRRR prepustený do zálohy (PR MO SR č. 131 z 5.5.2014)
  Automatically linked items:
  DD.MM.1984-DD.MM.1988 Commander : 2nd Anti-Aircraft Missile Division of 71st Anti-Aircraft Missile Brigade
  DD.MM.2003-DD.MM.2005 Commander : Anti-aircraft Missile Brigade
  01.02.2008-01.06.2009 Commander : Staff of Personal Management of General Staff of Armed Forces of Slovak Republic
  01.06.2009-31.07.2010 Commander : Staff for Support Operations of General Staff of Armed Forces of Slovak Republic
  01.08.2010-16.12.2011 Commander : Training and Support Forces Command
  16.12.2011-06.05.2014 Commander : General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic

  Manually added items:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1987
  Medaile za službu vlasti
  Medal for Service to the Homeland
  Medaile za službu vlasti
  -


  DD.MM.1997
  Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
  Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
  Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
  -


  DD.MM.2005
  Pamětní medaile k 60. výročí Slovenského národního povstání
  Commemorative Medal for the 60th anniversary of the Slovak National Uprising
  Pamätná medaila k 60. výročiu Slovenského národného povstania
  -


  DD.MM.2006
  Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
  -
  Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
  -


  DD.MM.2007
  Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
  -
  Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
  -


  DD.MM.2008
  Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
  Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
  Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
  -


  DD.MM.2011
  Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
  Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
  Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
  -


  DD.MM.2011
  Medaile Vojenské policie - 2. stupeň
  Medal of Military Police
  Medaila Vojenskej polície - 2. stupeň
  -


  01.07.2016
  Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
  Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
  Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
  -


  DD.MM.RRRR
  Pamětní medaile 50. výročí SNP
  Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
  Pamätná medaila 50. výročia SNP
  -


  DD.MM.RRRR
  Pamětní medaile při 50. výročí osvobození Slovenska a konce 2. světové války
  Commemorative Medal for the 50th anniversary of the liberation of Slovakia and the end of the World War II
  Pamätná medaila 50. výročia oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny
  -


  DD.MM.RRRR
  Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
  Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
  Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
  -


  DD.MM.RRRR
  Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 2. stupně
  -
  Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 2. stupňa
  -


  DD.MM.RRRR
  Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
  Commemorative Medal for participation in the fight against fascism and for the liberation of homeland
  Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
  -
  Poznámka:
  Note:

  -
  Zdroje:
  Sources:
  mil.sk
  Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117645#405659Verze : 3
  MOD
  Avatar
  ďalšie fotografie:
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/117645#409242Verze : 2
  MOD