Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 300 příspěvků vloženo, 891 editováno a 283 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Ivanov, Nikolaj Judovič

Ivanov, Nikolay Yudovich

Николай Иудович Иванов

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Ivanov Ivanov
  Jméno:
  Given Name:
  Nikolaj Judovič Nikolay Yudovitch
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Иванов, Николай Иудович
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generál dělostřelectva General of Artilery
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  03.08.1851 ?
  03.08.1851 ?
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  11.02.1919 Oděsa /
  11.02.1919 Odessa /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  15.12.1908-01.08.1914 velitel Kijevského vojenského okruhu
  01.08.1914-30.03.1916 velitel Jihozápadního frontu
  10.03.1917-15.03.1917 velitel Petrohradského vojenského okruhu
  15.12.1908-01.08.1914 Commander of the Kiev Military District
  01.08.1914-30.03.1916 Commander of the Southwest Front
  10.03.1917-15.03.1917 Commander of the Petrograd Military District
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  http://belrussia.ru/page-id-511.html
  http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=161
  ru.wikipedia.org
  http://regiment.ru/bio/I/21.htm


  Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře / Dates According to Gregorian Calendar
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/120027#412032Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Ivanov Ivanov
  Jméno:
  Given Name:
  Nikolaj Judovič Nikolay Yudovitch
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Иванов, Николай Иудович
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pavlovský kadetský sbor
  DD.MM.RRRR-26.09.1866 2. Sankt-peterburské vojenské gymnázium
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1869 Michajlovské dělostřelecké učiliště

  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pavlovsks's Cadets Corps
  DD.MM.RRRR-26.09.1866 2nd St. Petersburg Military Gymnasium
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1869 Mikhail Artillery School
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  24.07.1869 podporučík
  17.12.1870 poručík
  21.01.1871 podporučík gardy
  20.04.1873 poručík gardy
  08.04.1877 štábní kapitán gardy
  07.09.1877 kapitán gardy (za hrdinství v poli)
  11.09.1884 plukovník
  11.09.1894 generálmajor
  19.12.1901 generálporučík
  DD.MM.1907 generáladjutant
  26.04.1908 generál dělostřelectva
  24.07.1869 Second Lieutenant
  17.12.1870 Lieutenant
  21.01.1871 Guard Second Lieutenant
  20.04.1873 Guard Lieutenant
  08.04.1877 Guard Staff Captain
  07.09.1877 Guard Captain (for heroism in the battlefield)
  11.09.1884 Colonel
  11.09.1894 Major General
  19.12.1901 Lieutenant General
  DD.MM.1907 Adjutant General
  26.04.1908 General of Artilery
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  10.03.1917-15.03.1917 Velitel : Petrohradský vojenský okruh

  Ručně vyplněné položky:
  09.08.1884-11.09.1884 zástupce velitele 2.baterie 2. dělostřelecké brigády osobní gardy
  11.09.1884-DD.MM.1887 velitel, 2.baterie 2. dělostřelecká brigáda osobní gardy
  15.03.1888-23.04.1890 velitel mobilizačních jednotek, Hlavní dělostřelecká správa
  23.04.1890-26.12.1899 velitel, Kronštadská pevnostní dělostřelecká brigáda
  27.08.1900-14.01.1901 zástupce velitele dělostřelectva, Výsadkový sbor
  05.05.1904-28.09.1905 štábní důstojník, 1. mandžuská armáda
  28.09.1905-01.01.1906 velitel, 3. sibiřský armádní sbor
  01.01.1906-19.11.1906 velitel, 1. armádní sbor
  19.11.1906-03.05.1907 generální gubernátor Kronštadtu
  15.12.1908-01.08.1914 velitel, Kijevský vojenský okruh
  01.08.1914-30.03.1916 velitel, Jihozápadní front
  30.03.1916-DD.MM.1917 stálý člen Rady národní obrany
  10.03.1917-15.03.1917 velitel, Petrohradský vojenský okruh
  31.03.1917-DD.05.1917 zatčen a uvězněn
  07.11.1918-DD.02.1919 velitel Zvláštní jižní armády (bílí)
  Automatically linked items:
  10.03.1917-15.03.1917 Commander : Petrograd Military District

  Manually added items:
  09.08.1884-11.09.1884 Deputy Commander 2nd Battery of 2nd Body Guards Artillery Brigade
  11.09.1884-DD.MM.1887 Commander 2nd Battery of 2nd Body Guards Artillery Brigade
  15.03.1888-23.04.1890 Commander mobilization units of Main Artillery Administration
  23.04.1890-26.12.1899 Commander Kronshadt Fortress Artillery Brigade
  27.08.1900-14.01.1901 Deputy Commander Artillery of Landing Corps
  05.05.1904-28.09.1905 Staff Officer 1st Manchurian Army
  28.09.1905-01.01.1906 Commander of 3rd Siberian Corps
  01.01.1906-19.11.1906 Commander of 1st Army Corps
  19.11.1906-03.05.1907 Governor General of Kronstadt
  15.12.1908-01.08.1914 Commander of the Kiev Military District
  01.08.1914-30.03.1916 Commander of the Southwest Front
  30.03.1916-DD.MM.1917 Permanent Member of the Council of National Defense
  10.03.1917-15.03.1917 Commander of the Petrograd Military District
  31.03.1917-DD.05.1917 arrested and imprisoned
  07.11.1918-DD.02.1919 Commander of Special Southern Army (White)
  Vyznamenání:
  Awards:
  1878 Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
  1878 Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
  1896 Řád Sv. Stanislava 1. třída
  1902 Řád Sv. Anny 1. třída
  1905 Řád Sv. Jiří 4. třída
  1907 Řád Sv. Jiří 3. třída
  1907 Řád Sv. Vladimíra 2. třída
  1911 Řád bílého orla
  1913 Imperátorský řád Svatého Alaxendra Něvského
  1914 Řád Sv. Jiří 2. třída
  1915 Imperátorský řád Svatého Alaxendra Něvského s brilianty
  1905 Svatojiřská zbraň
  1906 Svatojiřská zbraň s brilianty
  1878 Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
  1878 Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
  1896 Order of St Stanislaus 1st Class
  1902 Order of St. Anne 1st Class
  1905 Order of St. George 4th Class
  1907 Order of St. George 3rd Class
  1907 Order of St. Vladimir 2nd Class
  1911 Order of White Eagle
  1913 Imperial Order of St. Prince Alexander Nevsky
  1914 Order of St. George 2nd Class
  1915 Imperial Order of St. Prince Alexander Nevsky with Diamonds
  1905 St George Weapon
  1906 St George Weapon with Diamonds
  Poznámka:
  Note:
  Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře Dates According to Gregorian Calendar
  Zdroje:
  Sources:
  http://belrussia.ru/page-id-511.html
  http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=161
  ru.wikipedia.org
  http://regiment.ru/bio/I/21.htm
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/120027#412041Verze : 4
  MOD