Terminologie a překlady názvů POL -> CZE

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 567 příspěvků vloženo, 2557 editováno a 666 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Terminologie a překlady názvů POL -> CZE

  Avatar
  Vážení kolegové,
  abych se mohl kompetentně pustit do tabulkování polských jednotek v období mobilizace a války v roce 1939, musím si ujasnit českou a americkou (anglickou?) terminologii. Proto jsem přistoupil k dílu a po několika dnech pro mne vcelku usilovné práce Wink (to víte, po 60 už to nejde tak rychle) Evil or Very Mad jsem v tabulkách polského Mobilizačního plánu "W" vyhledal snad všechny typy jednotek a institucí, které byly do tohoto plánu zahrnuty. K nim jsem přiřadil rovněž názvy jednotek, které sice nebyly postaveny podle mobilizačního plánu, ale vznikaly v průběhu bojů. Českou terminologii jsem vyhledával v Encyklopedii branné moci Republiky československé - protože se jedná zhruba o to samé historické období, i když názvy jednotek válečného stavu se často liší od názvů "mírových" jednotek. Jak můžete zjistit v přiložené tabulce, tak různorodost názvů je značná, u většiny jsem nebyl schopen dohledat české názvy, a tak jsem se pokusil jejich český ekvivalent vytvořit. Jsou to velmi často sousloví, jejichž správným uspořádáním slov si nejsem na 100 % jistý. I když vím, že své práce máte habaděj, přesto Vás prosím o rady a připomínky. Americkou (anglickou?) terminologií jsem se už také začal zabývat a postupně ji budu vkládat do tabulky - prozatím do své vnitřní a později ji rovněž dám k opřipominkování.

  část I: a-d
  Polsky Česky
  armia armáda
  Armia "Karpaty" Armáda "Karpaty"
  batalion prapor
  batalion karabinów maszynowych kulometný prapor
  batalion karabinów maszynowych i broni towarzyszących prapor kulometů a doprovodných zbraní
  batalion karabinów maszynowych specjalny kulometný prapor speciálního určení
  batalion czołgów lekkich prapor lehkých tanků
  batalion KOP prapor SOP
  batalion marszowy pochodový prapor
  batalion marszowy typ specjalny pochodový prapor speciálního určení
  Batalion Marynarzy Námořnický prapor
  batalion morski námořní prapor
  batalion motorowy saperów motorizovaný ženijní prapor
  batalion ON prapor NO
  batalion pancerny obrněný prapor
  batalion piechoty pěší prapor
  batalion piechoty typ specjalny pěší prapor speciálního určení
  Batalion przeciwpancerny Warszawskiej Brygady Pancerno Motorowej Protitankový prapor Varšavské tankové a motorizované brigády
  batalion radiodozorowania prapor radiotechnického zabezpečení
  batalion rezerwowy záložní prapor
  batalion saperów typ I ženijní prapor typ I
  batalion saperów typ II a ženijní prapor typ II a
  batalion saperów typ II b ženijní prapor typ II b
  batalion specjalny prapor speciálního určení
  Batalion Stołeczny Metropolitní prapor
  batalion strzelców střelecký prapor
  batalion szkolny lotnictwa školní letecký prapor
  batalion wartowniczy strážní prapor
  batalion zapasowy náhradní prapor
  batalion zapasowy Flotylli Rzecznej náhradní prapor Říční flotily
  bateria baterie
  bateria armat kanonová baterie
  bateria armat ciężkich typ I baterie těžkých kanonů typ I
  bateria armat ciężkich typ II baterie těžkých kanonů typ II
  bateria artylerii dělostřelecká baterie
  bateria artylerii górskiej horská dělostřelecká baterie
  bateria artylerii konnej jízdní dělostřelecká baterie
  bateria artylerii KOP dělostřelecká baterie SOP
  bateria artylerii lekkiej lehká dělostřelecká baterie
  bateria artylerii pomiarowej měřická dělostřelecká baterie
  1Bateria Ciągnikowa Artylerii Przeciwlotniczej 1. přívěsná protiletadlová dělostřelecká baterie
  bateria haubic houfnicová baterie
  bateria haubic ciężkich typ I baterie těžkých houfnic typ I
  bateria haubic ciężkich typ II baterie těžkých houfnic typ II
  Bateria im. H. Laskowskiego Baterie H. Laskowského
  bateria marszowa pochodová baterie
  bateria motorowa motorizovaná baterie
  bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej 40 mm typ A 40 mm motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu A
  bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej 40 mm typ B 40 mm motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu B
  bateria półstała artylerii przeciwlotniczej 75 mm typ I 75 mm polostálá protiletadlová dělostřelecká baterie typu I
  bateria półstała artylerii przeciwlotniczej 75 mm typ II 75 mm polostálá protiletadlová dělostřelecká baterie typu II
  bateria samochodowa artylerii przeciwlotniczej samohybná protiletadlová dělostřelecká baterie
  baza balonowa balonová základna
  baza lotnicza letecká základna
  baza okrętów podwodnych ponorková základna
  Baza Wysunięta z Pogotowiem Technicznym Předsunutá základna s technickou pohotovostí
  Biuro Badań Technicznych Broni Pancernych Výzkumný technický ústav útočné vozby
  Biuro Badań Technicznych Saperów Výzkumný technický ústav ženijního vojska
  Biuro Badań Technicznych Wojsk Łączności Výzkumný technický ústav spojovacího vojska
  Biuro Informacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża Informační kancelář Polského červeného kříže
  Biuro Inspektora Saperów Sztabu Głównego Úřad ženijního inspektora při Hlavním štábu
  Biuro Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Vojenský úřad Ministerstva vnitřních záležitostí
  brygada brigáda
  Brygada Bombowa Bombardovací brigáda
  brygada górska strzelców horská střelecká brigáda
  brygada kawalerii jezdecká brigáda
  brygada KOP brigáda SOP
  brygada ON brigáda NO
  Brygada Pościgowa Stíhací brigáda
  brygada piechoty pěší brigáda
  Centrala Odbioru Materiałów Uzbrojenia Přejímací ústředna výzbrojního materiálu
  Centrala Sygnałowa Hel Signální ústředna Hel
  Centralna Przychodnia Lekarska Ústřední zdravotní středisko
  Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 Výcvikové středisko letectva č. 1
  Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej Výcvikové středisko protiletecké a protiplynové obrany
  Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty Výcvikové středisko námořních specialistů
  ciężka kolumna pontonowa typ I těžká pontonová kolona typ I
  Czerwoni Kosynierzy Červení kosyníři
  czołówka chirurgiczna čelní chirurgická skupina
  czołówka reparacyjna broni pancernej čelní opravárenská jednotka útočné vozby
  czołówka warsztatowa mostów kolejowych typ I čelní dílenská jednotka železničních mostů typ I
  czołówka warsztatowa mostów kolejowych typ II čelní dílenská jednotka železničních mostů typ II
  czołówka warsztatów uzbrojenia čelní výzbrojní dílenská jednotka
  Dom dla Byłych Wojskowych Rajcza Domov pro bývalé vojáky Rajcza
  dom ozdrowieńców dům pro rekonvalescenty
  dowódca velitel
  dowództwo velitelství
  dowództwo bazy wysuniętej velitelství předsunuté základny
  Dowództwo Floty Velitelství loďstva
  Dowództwo Flotylli Pińskiej Velitelství Piňské flotily
  Dowództwo KOP Velitelství SOP
  Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża Morskiego Velitelství pozemní obrany pobřeží
  Dowództwo Morskiej Obrony Wybrzeża Morskiego Velitelství námořní obrany pobřeži
  Dowództwo Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej Velitelství protiletecké a protiplynové obrany
  Dowództwo Okręgu Korpusu Velitelství sborové oblasti
  Dowództwo Rejonu Umocnionego Hel Velitelství opevněné oblasti Hel
  Dowództwo Wojsk Kolejowych w Polu Polní velitelství železničního vojska
  dowództwo zespołów okrętów Rzeczpospolitej Polskiej Velitelství skupiny lodí Polské republiky
  drużyna gołębi pocztowych družstvo poštovních holubů
  drużyna parkowa łączności spojovací parkové družstvo
  drużyna parkowa uzbrojenia výzbrojní parkové družstvo
  drużyna piekarska pekařské družstvo
  drużyna przeprawowa pionierów piechoty pěchotní přechodové zákopnické družstvo
  drużyna radiokorenspondencyjna lotnicza družstvo letecké radiokorespondence
  drużyna rtownicza Polskiego Czerwonego Krzyża záchranné družstvo Polského červeného kříže
  dywizja divize
  dywizja legionów legionářská divize
  dywizja piechoty pěší divize
  dywizja piechoty górskiej horská pěší divize
  dywizja piechoty rezerwowa záložní pěší divize
  dywizjon (artyleria) oddíl
  dywizjon kawalerii KOP jezdecká korouhev SOP
  dywizjon (lotnictwo) peruť
  dywizjon artylerii ciężkiej motorowej motorizovaný těžký dělostřelecký oddíl
  dywizjon artylerii ciężkiej typ I těžký dělostřelecký oddíl typ I
  dywizjon artylerii ciężkiej typ II těžký dělostřelecký oddíl typ II
  dywizjon artylerii konnej jízdní dělostřelecký oddíl
  dywizjon artylerii KOP dělostřelecký oddíl SOP
  dywizjon artylerii lekkiej lehký dělostřeleký oddíl
  dywizjon artylerii lekkiej motorowej motorizovaný lehký dělostřelecký oddíl
  dywizjon artylerii motorowej motorizovaný dělostřelecký oddíl
  Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej Oddíl pobřežního dělostřelectva
  dywizjon artylerii najcięższej motorowej motorizovaný nejtěžší dělostřelecký oddíl
  dywizjon bojowy bojový oddíl
  dywizjon bombowy bombardovací peruť
  dywizjon Flotylli oddíl flotily
  dywizjon kawalerii jezdecká korouhev
  Dywizjon Kontrtorpedowców Oddíl torpédoborců
  dywizjon liniowy řadová peruť
  Dywizjon Minowców Oddíl minolovek
  dywizjon motorowy artylerii przeciwlotniczej motorizovaný protiletadlový dělostřelecký oddíl
  dywizjon myśliwski stíhací peruť
  Dywizjon Okrętów Podwodnych Ponorkový oddíl
  Dywizjon Okrętów Pomocniczych Oddíl pomocných lodí
  dywizjon pancerny obrněná korouhev
  dywizjon pociągów pancernych oddíl obrněných vlaků
  dywizjon półstały artylerii przeciwlotniczej polostálý protiletadlový dělostřelecký oddíl
  dywizjon przeciwpancerny protitanková korouhev
  dywizjon rozpoznawczy průzkumná korouhev
  dywizjon samochodowy artylerii przeciwlotniczej samoběžný protiletadlový dělostřelecký oddíl
  dywizjon szkolny bazy lotniczej školní peruť letecké základny
  dywizjon zmotoryzowany artylerii przeciwlotniczej motorizovaný protiletadlový dělostřelecký oddíl
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/120538#413526Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Část 2: e-n
  Ekspozytura nr 1 Oddziału II Sztabu Głównego Pobočka č. 1 II. odboru Hlavního štábu
  eskadra letka
  eskadra bombowa bombardovací letka
  eskadra bombowa lekka lehká bombardovací letka
  eskadra ćwiczebna bombowa cvičná bombardovací letka
  eskadra ćwiczebna obserwatorów cvičná pozorovací letka
  eskadra ćwiczebna pilotażu cvičná letka pilotáže
  eskadra liniowa řadová letka
  eskadra lotnicza letka
  eskadra myśliwska stíhací letka
  eskadra obserwacyjna pozorovací letka
  eskadra rozpoznawcza průzkumná letka
  eskadra szkolna školní letka
  eskadra sztabowa štábní letka
  eskadra towarzysząca doprovodná letka
  eskadra treningowa cvičná letka
  eskadra wywiadowcza zvědná letka
  eskadra zapasowa náhradní letka
  filia parku stałego broni pancernej pobočka stálého parku útočné vozby
  Filia Składnicy Saperskiej nr 3 Pobočka ženijní zásobárny č. 3
  Filia Składnicy Uzbrojenia Pobočka výzbrojní zásobárny
  forteczna kompania łączności pevnostní spojovací rota
  forteczna kompania saperów pevnostní ženijní rota
  front front
  Gabinet Wojskowy Prezydenta Vojenská kancelář prezidenta
  Garnizonowa Izba Chorych Katowice Posádková nemocnice Katovice
  Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych Generální inspektorát branné moci
  Główna Poczta Polowa Hlavní polní pošta
  Główna Składnica Balonowa Hlavní polní pošta
  Główna Składnica Broni Pancernych Hlavní sklad útočné vozby
  Główna Składnica Lotnicza Hlavní letecký sklad
  Główna Składnica Materiałowa Marynarki Wojennej Hlavní materiální sklad válečného námořnictva
  Główna Składnica Materiałów pędnych i Smarów Hlavní sklad PHM a maziv
  Główna Składnica Minierska Hlavní minérský sklad
  Główna Składnica Mostów Kolejowych Hlavní sklad železničních mostů
  Główna Składnica Mundurowa Hlavní oděvní sklad
  Główna Składnica Nawierzchni Kolejowych Hlavní sklad železničních svršků
  Główna Składnica Sanitarna Hlavní zdravotnický sklad
  Główna Składnica Saperska Hlavní ženijní sklad
  Główna Składnica Taborowa Hlavní vozatajský sklad
  Główna Składnica Uzbrojenia Hlavní zbrojní sklad
  Główna Składnica Wojsk Łączności Hlavní sklad spojovacich vojsk
  Główna Sortownia Poczty Polowej Hlavní třídírna polní pošty
  Główny Pełnomocnik Polskiego Czerwonego Krzyża Hlavní zplnomocněnec Polského červeného kříže
  Gołębnik o zadaniach specjalnych Holubník pro zvláštní úkoly
  grupa dyspozycyjna personelu dispoziční skupina personálu
  grupa forteczna pevnostní skupina
  grupa fortyfikacyjna opevňovací skupina
  grupa kompanii asystencyjnych skupina asistenčních rot
  grupa kutrów uzbrojonych skupina ozbrojených
  grupa marszowa służb typ I pochodová skupina služeb typ I
  grupa marszowa służb typ II pochodová skupina služeb typ II
  grupa motorówek sztabowych skupina štábních motorových člunů
  grupa operacyjna operační skupina
  Grupa Operacyjny generała Przewłockiego Operační skupina Przewłocki
  Grupa Operacyjny generała Przewłockiego Operační skupina gen.Przewłockého
  grupa operacyjna kawalerii jezdecká operační skupina
  Grupa Operacyjna KOP Operační skupina SOP
  Grupa Osłonowa "Czersk" Krycí skupina "Czersk"
  grupa rezerwowa personelu dla władz centralnych záložní personální skupina pro ústřední úřady
  grupa specjalistów typ I odborná skupina typ I
  grupa taborów bojowych skupina bojových trénů
  grupa taborów transportowych skupina dopravních trénů
  grupa wojsk kolejowych skupina železničních vojsk
  Instytut Badań Lekarskich Lotnictwa Letecký lékařský vyšetřovací ústav
  Instytut Chirurgii Urazowej Ústav úrazové chirurgie
  Instytut Przeciwgazowy Protiplynový ústav
  Instytut Przyrodoleczniczy im. J. Piłsudskiego Fyzioterapický ústav J. Piłsudského
  Instytut Techniczny Intendentury Technický ústav intendanctva
  Instytut Techniczny Lotnictwa Letecký technický ústav
  Instytut Techniczny Uzbrojenia Zbrojní technický ústav
  Kadra Floty Kádr námořnictva
  Kadra Flotyli Rzecznej Kádr říční flotily
  kadra mobilizacyjna służby zdrowia mobilizační kádr zdravotnictva
  kadra mobilizacyjna taborów mobilizační kádr vozatajstva
  kadra personalna personální kádr
  kadra personelu kádr personálu
  kadra rejonu etapowego kádr etapní oblasti
  Kadra Wyższej Szkoły Wojennej Kádr Vysoké školy válečné
  Kapituła Orderu Virtuti Militari Kapitula Řádu Virtuti Militari
  kasa polowa polní pokladna
  Kierownictwo Fabrykacji Lotniczej Vedení letecké výroby
  kierownictwo intendentury zaopatrzenia polowego vedení polního intendančního zasobování
  Kierownictwo Marynarki Wojennej Velení válečného námořnictva
  Kierownictwo Prac Pomiarowych i Hydrograficznych Velení měřických a hydrografických prací
  Kierownictwo Remontów Remontní velení
  kierownictwo robót pracovní vedení
  Kierownik Wojskowej Służby Meteo Vedoucí vojenské meteorologické služby
  Kierownictwo Zaopatrzenia Broni Pancernej Vedení zásobování útočné vozby
  Kierownictwo Zaopatrzenia Intendentury Vedení zásobování intendantstva
  Kierownictwo Zaopatrzenia Lotnictwa Vedení zásobování letectva
  Kierownictwo Zaopatrzenia Sanitarnego Vedení zásobování zdravotnictva
  Kierownictwo Zaopatrzenia Saperów Vedení zásobování ženijního vojska
  Kierownictwo Zaopatrzenia Taborów Vedení zásobování vozatajstva
  Kierownictwo Zaopatrzenia Uzbrojenia Vedení zásobování výzbrojní služby
  Kierownictwo Zaopatrzenia Wojsk Łączności Vedení zásobování spojovacího vojska
  Kierownik Zaopatrzenia Polowego Uzbrojenia Vedoucí polního zásobování výzbrojí
  kolumna amunicyjna muniční kolona
  kolumna amunicyjna artylerii ciężkiej typ I muniční kolona těžkého dělostřelectva typ I
  kolumna amunicyjna artylerii ciężkiej typ II muniční kolona těžkého dělostřelectva typ II
  kolumna dezynfekcyjna Okręgu Korpusu dezinfekční kolona Sborové oblasti
  kolumna dezynfekcyjno-kąpielowa Polskiego Czerwonego Krzyża dezinfekčně-koupelová kolona Polského červeného kříže
  kolumna samochodowa Portu Wojennego Gdynia automobilní kolona Válečného přístavu Gdyně
  kolumna samochodów ciężarowych lotnictwa nákladní automobilní kolona letectva
  kolumna samochodów ciężarowych typ I nákladní automobilní kolona typ I
  kolumna samochodów ciężarowych typ II nákladní automobilní kolona typ II
  kolumna samochodów ciężarowych w kraju zápolní nákladní automobilní kolona
  Kolumna Samochodów Lądowej Obrony Wybrzeża Automobilní kolona Pozemní obrany pobřeží
  Kolumna Samochodów Ministerstwa Spraw Wojskowych Automobilní kolona Ministerstva Vojenských záležitostí
  kolumna samochodów osobowych osobní (štábní?) automobilní kolona
  kolumna samochodów osobowych i sanitarnych w kraju zápolní osobní a zdravotnická kolona
  Kolumna Samochodów Osobowych Kwatery Głównej Naczelnego Wodza Osobní (štábní?) automobilní kolona Hlavního stanu Vrchního velitele
  kolumna samochodów sanitarnych typ I zdravotní automobilní kolona typ I
  kolumna samochodów sanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża typ I zdravotní automobilní kolona Polského červeného kříže typ I
  kolumna sanitarna konna jezdecká zdravotní kolona
  kolumna taborowa jednokonna jednospřežná vozatajská kolona
  kolumna taborowa kawalerii jednokonna typ I jednospřežná vozatajská kolona jezdectva typ I
  kolumna taborowa kawalerii jednokonna typ II jednospřežná vozatajská kolona jezdectva typ II
  kolumna taborowa kawalerii parokonna typ I dvouspřežná vozatajská kolona jezdectva typ I
  kolumna taborowa kawalerii parokonna typ II dvouspřežná vozatajská kolona jezdectva typ II
  kolumna taborowa parokonna dvouspřežná vozatajská kolona
  komenda bazy lotniczej velitelství letecké základny
  komenda miasta typ I velitelství města typ I
  komenda miasta typ II velitelství města typ II
  komenda miasta typ specjalny velitelství města speciálního typu
  komenda obozu ćwiczeń velitelství vojenského újezdu
  Komenda Grupy Szkół Velitelství skupiny škol
  komenda placu typ I posádkové velitelství typ I
  komenda placu typ II posádkové velitelství typ II
  komenda portu wojennego velitelství válečného přístavu
  komenda rejonu etapowego velitelství etapního prostoru
  komenda rejonu uzupełnień velitelství doplňovacího prostoru
  kompania rota
  kompania asystencyjna asistenční rota
  kompania balonów obserwacyjnych balonová pozorovací rota
  kompania balonów zaporowych balonová přehradná rota
  kompania czołgów lekkich rota lehkých tanků
  kompania czołgów rozpoznawczych rota průzkumných tanků
  kompania dozorowania przeciwlotniczego rota protiletadlové výstrahy
  kompania drogowo-kolejowa železniční traťová rota
  kompania forteczna KOP pevnostní rota SOP
  kompania gospodarcza pomocná rota
  kompania gospodarcza kwatery głównej brygady KOP pomocná rota velení brigády SOP
  kompania gospodarcza kwatery głównej dywizji piechoty pomocná rota velení pěší divize
  kompania graniczna KOP hraniční rota SOP
  kompania karabinów maszynowych kulometná rota
  kompania karabinów maszynowych batalionu piechoty typ specjalny kulometná rota pěšího praporu speciálního určení
  kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszących rota kulometů a doprovodných zbraní
  kompania kolarzy cyklistická rota
  kompania kolarzy typ specjalny cyklistická rota speciálního určení
  kompania lotniskowa letištní rota
  kompania łączności spojovací rota
  kompania łączności Wielkiej Kwatery Głównej spojovací rota Hlavního stanu
  kompania marszowa batalionu karabinów maszynowych specjalna pochodová rota kulometného praporu speciálního určení
  kompania marszowa batalionu strzelców pochodová rota střeleckého praporu
  kompania marszowa saperów pochodová ženijní rota
  kompania marszowa telegraficzna pochodová telegrafní rota
  kompania mostów ciężkich typ I těžká mostní rota typ I
  kompania mostów ciężkich typ II těžká mostní rota typ II
  kompania mostów kolejowych železniční mostní rota
  kompania moździerzy minometná rota
  kompania obsługi węzła lotnisk rota obsluhy letištního uzlu
  kompania odwodowa KOP záložní rota SOP
  kompania ochrony linii kolejowych rota ochrany železničních tratí
  kompania parkowa uzbrojenia zbrojní parková rota
  kompania portowa bazy lotniczej přístavní rota letecké základny
  kompania przeciwlotnicza karabinów maszynowych typ A protiletadlová kulometná rota typ A
  kompania przeciwlotnicza karabinów maszynowych typ B protiletadlová kulometná rota typ B
  kompania przeciwpancerna typ I protitanková rota typ I
  kompania przeciwpancerna typ II protitanková rota typ II
  kompania przeprawowa rota vodních přepravních prostředků
  kompania radio radiová rota
  kompania reflektorów przeciwlotniczych protiletadlová světlometná rota
  kompania rezerwowa specjalistów floty záložní rota námořních specialistů
  kompania robocza pracovní rota
  kompania robocza drogowo-kolejowa železničně traťová pracovní rota
  kompania rozdzielczo-eksploatacyjna distribuční provozní rota
  kompania ruchowo-kolejowa železniční provozní rota
  kompania samochodów pancernych rota obrněných automobilů
  kompania sanitarna zdravotnická rota
  kompania saperów ženijní rota
  kompania saperów KOP ženijní rota SOP
  kompania stacyjna łączności staniční spojovací rota
  kompania strzelecka střelecká rota
  kompania strzelecka batalionu piechoty typ specjalny střelecká rota pěšího praporu speciálního určení
  kompania strzelecka desantowa výsadková střelecká rota
  kompania sztabowa štábní rota
  kompania techniczno-gospodarcza technicko-hospodářská rota
  kompania telefoniczna telefonní rota
  kompania telefoniczna budowlana stavební telefonní rota
  kompania telefoniczna kablowa kabelová telefonní rota
  kompania wartownicza strážní rota
  kompania wartownicza bazy lotniczej strážní rota letecké základny
  kompania zapasowa morskich batalionów nahradní rota námořních praporů
  kompania zaporowa ženijní zatarasovací rota
  kompania zwiadowcza průzkumná rota
  korpus sbor
  Korpus Interwencyjny Intervenční sbor
  Korpus Ochrony Pogranicza (KOP) Sbor ochrany pohraničí (SOP)
  krajowy szpital weterynaryjny typ I zápolní veterinární nemocnice typ I
  krajowy szpital weterynaryjny typ II zápolní veterinární nemocnice typ II
  Kwatera Główna Sztabu Naczelnego Wodza Hlavní stan Štábu vrchního velitele
  kwatera główna velení
  kwatermistrz ubytovatel
  kwatermistrzostwo technická a hospodářská správa
  lekka kolumna pontonowa typ I lehká pontonová kolona typ I
  lekka kolumna pontonowa typ II lehká pontonová kolona typ II
  lokalny pluton łączności Hel místní spojovací četa Hel
  Lotnictwo Armii "Modlin" Letectvo armády "Modlin"
  Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSW) Ministerstvo vojenských záležitostí (MVZ)
  Morska Brygada ON Námořní brigáda NO
  Morska Kompania Łączności Námořní spojovací rota
  Morska Kompania Reflektorów Przeciwlotniczych Námořní světlometná rota
  Morska Kompania Saperów Námořní ženijní rota
  Morska Rezerwowa Kompania Saperów Záložní námořní ženijní rota
  Morski Dywizjon Artylerii Lekkiej Námořní lehký dělostřelecký oddíl
  morski dywizjon artylerii przeciwlotniczej námořní protiletadlový dělostřelecký oddíl
  Morski Dywizjon Lotniczy Námořní letecká peruť
  Morski Dywizjon Żandarmerii Námořní oddíl polního četnictva
  Morski Park Lotniczy Námořní letecký park
  Morski Pluton Gazowo-Chemiczny Námořní plynově-chemická četa
  morski pułk strzelców námořní střelecký pluk
  Morski Rejon Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Námořní oblast tělesné výchovy a branné přípravy
  Morski Sąd Wojenny Námořní vojenský soud
  motorowy pluton parkowy uzbrojenia motorizovaná zbrojní parková četa
  Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (od 01.09.1939) Hlavní velitelství polské armády
  nadzór techniczny fabryczny typ I tovární technický dozor typ I
  nadzór techniczny fabryczny typ II tovární technický dozor typ II
  nadzór techniczny fabryczny typ III tovární technický dozor typ III
  Najwyższy Sąd Wojskowy Nejvyšší vojenský soud
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/120538#413527Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Část 3: o-z


  Obóz dla uchodźców z byłej armii Czechosłowackiej Tábor pro utečence z bývalé čs armády
  obóz jeńców zajatecký tábor
  obóz rozdzielczy jeńców rozřazovací zajatecký tábor
  Obóz Szybowcowy Plachtařský tábor
  Obrona Narodowa (ON) Národní obrana (NO)
  obszar warowny opevněný prostor
  Obwodowa Komenda Przysposobienia Wojskowego Obvodní velielství branné přípravy
  odcinek obronny obranný úsek
  oddział kanonierek rzecznych jednotka říčních dělových člunů
  oddział maskowania maskovací jednotka
  oddział minowo-gazowy minérsko-plynová jednotka
  Oddział Ochronny żandarmerii Naczelnego Dowództwa Ochranná jednotka polního četnictva Hlavního velitelství
  oddział portowy bazy lotniczej přístavní jednotka letecké základny
  oddział rezerw służby intendentury jednotka záloh intendanční služby
  oddział sanitarny ze statkiem sanitarnym zdravotnická jednotka se zdravotnickou lodí
  oddział wydzielony vyčleněná jednotka
  Oddział Zamkowy Prezydenta Prezidentská zámecká jednotka
  odkażalnia kolejowa železniční dekontaminační jednotka
  odkażalnia polowa polní dekontaminační jednotka
  okręg korpusu sborová oblast
  okręgowa składnica mundurowa oblastní oděvní sklad
  okręgowa składnica taborów oblastní vozatajský sklad
  okręgowy urząd wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oblastní úřad tělesné výchovy a branné přípravy
  organa kwatermistrzowskie jednostek pozabatalionowych ubytovatelské orgány mimopraporních jednotek
  ośrodek Przysposobienia Wojskowego Lotniczego středisko Branné přípravy letectva
  ośrodek wypieku chleba středisko pečení chleba
  ośrodek zapasowy artylerii ciężkiej náhradní středisko těžkého dělostřelectva
  ośrodek zapasowy artylerii konnej náhradní středisko jízdního dělostřelectva
  ośrodek zapasowy artylerii lekkiej náhradní středisko lehkého dělostřelectva
  ośrodek zapasowy artylerii motorowej náhradní středisko motorizovaného dělostřelectva
  ośrodek zapasowy artylerii przeciwlotniczej náhradní středisko protiletadlového dělostřelectva
  ośrodek zapasowy broni pancernej typ I náhradní středisko útočné vozby typ I
  ośrodek zapasowy broni pancernej typ II náhradní středisko útočné vozby typ II
  ośrodek zapasowy broni pancernej typ III náhradní středisko útočné vozby typ III
  ośrodek zapasowy dywizji piechoty náhradní středisko pěší divize
  ośrodek zapasowy kawalerii náhradní středisko jezdectva
  ośrodek zapasowy mostów kolejowych náhradní středisko železničních mostů
  ośrodek zapasowy pociągów pancernych náhradní středisko obrněných vlaků
  ośrodek zapasowy pomiarów artylerii náhradní středisko měřické dělostřelectva
  ośrodek zapasowy radio náhradní středisko radio
  ośrodek zapasowy saperów náhradní středisko ženijního vojska
  ośrodek zapasowy saperów typ specjalny náhradní středisko ženijního vojska speciálního určení
  ośrodek zpasowy służby intendentury náhradní středisko intendanční služby
  ośrodek zapasowy służby zdrowia typ I náhradní středisko zdravotnické služby typ I
  ośrodek zapasowy służby zdrowia typ II náhradní středisko zdravotnické služby typ II
  Ośrodek Zapasowy Strzelców náhradní středisko střelců
  ośrodek zpasowy taborów náhradní středisko vozatajstva
  ośrodek zapasowy telegraficzny náhradní středisko telegrafního vojska
  ośrodek zpasowy żandarmerii náhradní středisko polního četnictva
  ośrodek zpasowy służby uzbrojenia náhradní středisko zbrojní služby
  ośrodek zpasowy wojsk kolejowych náhradní středisko železničního vojska
  Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Státní úřad tělesné výchovy a branné přípravy
  park intendentury typ I intendanční park typ I
  park intendentury typ II intendanční park typ II
  Park Lotniczy 3 Pułku Lotniczego Letecký park Leteckého pluku 3
  park łączności spojovací park
  park ruchomy broni pancernej pojízdný park útočné vozby
  park saperski ženijní park
  park stały broni pancernej stálý park útočné vozby
  park taborowy vozatajský park
  Personel wojskowy Wytwórni Amunicji Vojenský personál muniční továrny
  Personel wojskowy Wytwórni Sprzętu Przeciwgazowego Vojenský personál továrny protichemických prostředků
  Personel wojskowy Wytwórni Węgla Aktywnego Vojenský personál Výrobny aktivního uhlí
  personel wojskowy zbrojowni typ I vojenský personál zbrojnice typ I
  personel wojskowy zbrojowni typ II vojenský personál zbrojnice typ II
  piekarnia polowa typ Grove polní pekárna typu Grove
  piekarnia polowa typ Weiss duży polní pekárna typu Weiss velká
  piekarnia polowa typ Weiss mały polní pekárna typu Weiss malá
  placówka wywiadowcza zpravodajské stanoviště
  pluton artylerii ON dělostřelecká četa NO
  pluton artylerii piechoty doprovodná dělostřelecká četa
  pluton artylerii pozycyjnej typ I poziční dělostřelecká četa typ I
  pluton artylerii pozycyjnej typ II poziční dělostřelecká četa typ II
  pluton eksploatacyjny silnikowy 60 cm provozní motorová ěeta
  pluton elektrotechniczny specjalny elektrotechnická četa zvláštního určení
  pluton forteczny KOP pevnostní četa SOP
  pluton chemiczno-gazowy Lądowej Obrony Wybrzeża Morskiego plynově-chemická četa Pozemní obrany pobřeží
  pluton karabinów maszynowych kulometná četa
  pluton kolarzy pułku kawalerii cyklistická četa jezdeckého pluku
  pluton kolei wąskotorowej úzkorozchodná železniční četa
  pluton konny żandarmerii jezdecká četa polního četnictva
  pluton krajowy żandarmerii zápolní četa polního četnictva
  pluton lotniskowy letištní četa
  pluton łączności pułku kawalerii spojovací četa jezdeckého pluku
  pluton łączności Kwatery Głównej spojovací četa velení
  pluton łącznikowy kurýrní četa
  pluton marszowy artylerii ciężkiej typ I pochodová četa těžkého dělostřelectva typ I
  pluton marszowy artylerii konnej pochodová četa jízdního dělostřelectva
  pluton marszowy radio pochodová radiová četa
  pluton maskowania maskovací četa
  pluton minerski minérská četa
  pluton miotaczy ognia plamenometná četa
  pluton morski żandarmerii námořní četa polního četnictva
  pluton mostowy 4-tonowy 4 tunová mostní četa
  pluton motocyklistów motocyklová četa
  pluton obrony przeciwlotniczej četa protiletecké obrany
  pluton ogniowy palebná četa
  pluton parkowy saperów parková ženijní četa
  pluton parkowy uzbrojenia parková zbrojní četa
  pluton pieszy żandarmerii pěší četa polního četnictva
  pluton pionierów zákopnická četa
  pluton pionierów batalionu piechoty typ specjalny zákopnická četa pěšího praporu speciálního určení
  pluton półstały artylerii przeciwlotniczej 40 mm 40 mm polostálá protiletadlová dělostřelecká četa
  pluton przeciwgazowy protiplynová četa
  pluton przeciwpancerny pułku kawalerii protitanková četa jezdeckého pluku
  pluton przepraw rzecznych typ I četa říčních přepravních prostředků typ I
  pluton przepraw rzecznych typ II četa říčních přepravních prostředků typ II
  pluton radio radiová četa
  pluton radiokorenspondencyjny lotniczy letecká radiokorenspondenční četa
  pluton radionawigacyjny lotnictwa bombowego radionavigační četa bombardovacího letectva
  pluton radiopodsłuchowy radioodposlouchávací četa
  pluton radiotelegraficzny KOP radiotelegrafická četa SOP
  pluton reflektorów szlakowych četa dráhových světlometů
  pluton regulacji ruchu četa regulace silničního provozu
  pluton rozdzielczo-eksploatacyjny rozdělovací exploatační četa
  pluton sanitarny zdravotnická četa
  pluton sanitarny konny typ I jezdecká zdravotnická četa typ I
  pluton sanitarny konny typ II jezdecká zdravotnická četa typ II
  pluton taborowy vozatajská četa
  pluton techniczno-gospodarczy technicko-hospodářská četa
  pluton techniczny technická četa
  pluton telefoniczny telefonická četa
  pluton telefoniczny lotnictwa bombowego telefonická četa bombardovacího letectva
  pluton warsztatowy dywizjonu bombowego dílenská četa bombardovací perutě
  pluton wartowniczy lotniskowy letištní strážní četa
  pluton wypadowy výpadová četa
  pluton wzmocnienia Straży Granicznej posilová četa Pohraniční stráže
  pluton zmotoryzowany saperów KOP motorizovaná ženijní četa SOP
  pluton zwiadu přezvědná četa
  pluton zwiadu batalionu piechoty typ specjalny přezvědná četa pěšího praporu speciálního určení
  pluton żandarmerii KOP četa polního četnictva SOP
  pociąg dezynfekcyjno-kąpielowy dezinfekční koupelová četa
  pociąg elektrogeneratorowy normalnotorowy elektrogenerátorový vlak s normálním rozchodem
  pociąg pancerny obrněný vlak
  pociąg sanitarny zdravotnický vlak
  poczta polowa polní pošta
  Pododdział Parkowy "Krosno" Parková jednotka "Krosno"
  polowa kolumna bakteriologiczno-chemiczna polní bakteriologicko-chemická kolona
  polowa kolumna dezynfekcyjno-kąpielowa polní dezinfekční koupelová kolona
  polowa pracownia dentystyczna polní dentistická pracovna
  polowa rozlewnia materiałów pędnych i smarów polní distribuční stanice PHM a maziv
  polowa składnica map polní sklad map
  polowa składnica sanitarna polní zdravotnický sklad
  polowy szpital weterynaryjny polní veterinární nemocnice
  Polski Czerwony Krzyż (PCK) Polský červený kříž (PCK)
  port wojenny vojenský přístav
  posterunek meteo meteorologické stanoviště
  posterunek obserwacyjny pozorovací stanoviště
  półbrygada ON polobrigáda
  Prawosławny Kapelan Rejonowy Oblastní pravoslavný kaplan
  Proboszcz Parafii Wojskowej Greckokatolickiej Farář řeckokatolické vojenské farnosti
  Proboszcz Parafii Wojskowej Rzymskokatolickiej Farář římskokatolické vojenské farnosti
  Prokuratura Najwyższego Sądu Wojskowego Prokuratura Nejvyššího vojenského soudu
  pułk pluk
  pułk artylerii ciężkiej těžký dělostřelecký pluk
  pułk artylerii lekkiej lehký dělostřelecký pluk
  pułk artylerii motorowej motorizovaný dělostřelecký pluk
  pułk artylerii polowej polní dělostřelecký pluk
  pułk artylerii przeciwlotniczej protiletadlový dělostřelecký pluk
  pułk górski strzelców horský střelecký pluk
  Pułk Kawalerii KOP Jezdecký pluk SOP
  pułk piechoty pěší pluk
  pułk piechoty legionów legionářský pěší pluk
  pułk piechoty KOP pěší pluk SOP
  pułk strzelców střelecký pluk
  pułk strzelców konnych pluk jízdních střelců
  pułk strzelców pieszych pluk pěších střelců
  pułk strzelców podhalańskich pluk podhalanských střelců
  pułk szwoleżerów švališarský pluk
  pułk ułanów hulánský pluk
  punkt obserwacyjny pozorovací stanoviště
  Radiocentrala Hel Radiocentrála Hel
  radiostacja radiostanice
  radiostacja obserwacyjna Puck pozorovací radiostanice Puck
  rejon Przysposobienia Wojskowego obvod branné přípravy
  rejon intendentury KOP intendanční obvod SOP
  rejonowy inspektorat koni obvodní inspektorát koňstva
  Rezerwa Personalna Oficerów Inspektoratu Saperów Personální záloha důstojníků Inspektorátu ženijního vojska
  Rezerwa personalna Służby Geograficznej Personální záloha důstojníků zeměpisné služby
  Rezerwa personelu dla Biur Cenzury Pocztowej Personální záloha úřadů poštovní cenzury
  rezerwa personelu etapowego personální záloha etapní služby
  rezerwa personelu dla komendantów stacji typ I personální záloha pro velitele stanic typ I
  rezerwa personelu dla komendantów stacji typ II personální záloha pro velitele stanic typ II
  rezerwa personelu dla komendantów stacji typ III personální záloha pro velitele stanic typ III
  rezerwa personelu dozorowania typ I personální záloha hlídání vzdušného prostoru typ I
  rezerwa personelu dozorowania typ II personální záloha hlídání vzdušného prostoru typ II
  rezerwa personelu dozorowania typ III personální záloha hlídání vzdušného prostoru typ III
  rezerwa personelu dozorowania typ IV personální záloha hlídání vzdušného prostoru typ IV
  rezerwa personelu komendanta OPL typ I personální záloha velitele PVO typ I
  rezerwa personelu komendanta OPL typ II personální záloha velitele PVO typ II
  rezerwa personelu komendanta OPL typ III personální záloha velitele PVO typ III
  rezerwa personelu komendanta OPL typ IV personální záloha velitele PVO typ IV
  rezerwa personelu łączności personální záloha spojovacího vojska
  rezerwa personelu oficerów informacyjnych ośrodków zapasowych personální záloha zpravodajských důstojníků náhradních středisek
  rezerwa personelu oficerów informacyjnych garnizonów Dowództwa Floty personální záloha zpravodajských důstojníků posádek Velitelství námořnictva
  rezerwa personelu placówek oficerskich personální záloha důstojnických stráží
  rezerwa podoficerów wałmistrzów przy Szefostwie Fortyfikacji záloha poddůstojníků údržby pevností u Opevňovacího velitelství
  rezerwowa dywizja piechoty záložní pěší divize
  rezerwowa kompania saperów záložní ženijní rota
  rezerwowa ruchoma składnica lotnicza záložní pojízdný letecký sklad
  rezerwowy pułk piechoty záložní pěší pluk
  ruchomy park lotniczy pojízdný letecký park
  ruchomy punkt sanitarno-odżywczy Polskiego Czerwonego Krzyża pojízdná zdravotnicko-vyživovací stanice PCK
  rzut krajowy Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza zápolní sled II. Oddělení Štábu vrchního velitele
  samodzielna bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej 75 mm 75 mm samostatná motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie
  Samodzielny Dywizjon Doświadczalny Samostatná zkušební peruť
  samodzielna grupa operacyjna samostatná operační skupina
  samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych samostatná rota průzkumných tanků
  samodzielna kompania czołgów lekkich samostatná rota lehkých tanků
  samodzielna kompania karabinów i broni towarzyszących samostatná rota kulometů a doprovodných zbraní
  samodzielna kompania saperów samostatná ženijní rota
  samodzielna sekcja szpitala polowego samostatné oddělení polní nemocnice
  samodzielny batalion strzelców samostatný střelecký prapor
  samodzielny patrol meteo samostatná povětrnostní hlídka
  samodzielny pluton ckm na samochodach samostatná četa těžkých kulometů na automobilech
  samodzielny pluton elektrotechniczny samostatná elektrotechnická četa
  samodzielny pluton karabinów maszynowych samostatná kulometná četa
  samodzielny pluton łączności Kwatery Głównej samostatná spojovací četa velení
  samodzielny pluton radio samostatná radiová četa
  samodzielny pluton saperów samostatná ženijní četa
  samodzielny pluton telefoniczny budowlany samostatná stavební telefonická četa
  samodzielny pluton telefoniczny kablowy samostatná kabelová telefonická četa
  samodzielny zespół chirurgiczny samostatný chirurgický tým
  sąd polowy polní soud
  Sąd Wojenny Flotylli Rzecznej Vojenský soud Říční flotily
  Sekretariat Komitetu Obrony Rzeczpospolitej Polskiej Sekretariát výboru obrany Polska
  składnica łączności spojovací sklad
  składnica materiału intendenckiego intendanční sklad
  składnica mundurowa oděvní sklad
  składnica saperska ženijní sklad
  składnica sprzętu kolejowego sklad železničního vybavení
  składnica uzbrojenia zbrojní sklad
  stacja elektrowagonowa elektrovagonová stanice
  stacja gołębi pocztowych KOP stanice poštovních holubů SOP
  stacja gołębi pocztowych stanice poštovních holubů
  stacja meteorologiczna meteorologická stanice
  stacja radiotelegraficzna typ I radiotelegrafická stanice typ I
  stacja radiotelegraficzna typ II radiotelegrafická stanice typ II
  stacja radiotelegraficzna typ III radiotelegrafická stanice typ III
  stacja telegraficzna telegrafická stanice
  stacja telegraficzna typ A telegrafická stanice typ A
  stacja wyżywienia vyživovací stanice
  stacja zborna sběrný tábor
  stały punkt sanitarno-odżywczy Polskiego Czerwonego Krzyża stálá zdravotnicko-vyživovací stanice PCK
  strzelecki batalion ON střelecký prapor NO
  szef Intendentury jednostek pozadywizyjnych velitel intendance mimodivizních jednotek
  szefostwo fortyfikacji opevňovací velitelství
  szefostwo fortyfikacji typ I opevňovací velitelství typ I
  szefostwo fortyfikacji typ II opevňovací velitelství typ II
  szefostwo wywiadu KOP velitelství výzvědné služby SOP
  szkolny pociąg pancerny školní obrněný vlak
  Szkoła Obrony Przeciwgazowej Škola protiplynové obrany
  Szkoła Pilotażu Pilotážní škola
  Szkoła Podchorążych Lotnictwa Škola pro aspiranty letectva
  Szkoła Podchorążych Lotnictwa-Grupa Techniczna Škola pro aspiranty letectva-technická skupina
  Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej Škola pro aspiranty vojenského námořnictva
  Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa Škola pro aspiranty letectva v záloze
  Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich Škola pro poddůstojnický dorost letectva
  Szkoła Szybowcowa Kluzáková škola
  szkoła uzbrojenia zbrojní škola
  szpital ewakuacyjny evakuační nemocnice
  szpital morski námořní nemocnice
  szpital okręgowy typ I oblastní nemocnice typ I
  szpital okręgowy typ II oblastní nemocnice typ II
  szpital okręgowy typ III oblastní nemocnice typ III
  szpital polowy polní nemocnice
  szpital przy obozie jeńców nemocnice zajateckého tábora
  szpital wojenny ruchomy pojízdná vojenská nemocnice
  szpital wojenny typ I vojenská nemocnice typ I
  szpital wojenny typ II vojenská nemocnice typ II
  szpital wojenny typ III vojenská nemocnice typ III
  Sztab Generalny Wojska Polskiego (do 22.12.1928) Generální štáb polské branné moci
  Sztab Główny Wojska Polskiego (od 22.12.1928 do 01.09.1939) Hlavní štáb polské branné moci
  Sztab Naczelnego Wodza (od 01.09.1939 do DD.09.1939) Štáb vrchního velitele
  szwadron czołgów rozpoznawczych eskadrona průzkumných tanků
  szwadron czołgów rozpoznawczych dyonu rozpoznawczego 10 Brygady Kawalerii eskadrona průzkumných tanků průzkumné korouhve 10. jezdecké brigády
  szwadron karabinów maszynowych kulometná eskadrona
  szwadron kawalerii jezdecká eskadrona
  szwadron kawalerii dywizyjnej divizní jezdecká eskadrona
  szwadron kawalerii KOP jezdecká eskadrona SOP
  szwadron łączności spojovací eskadrona
  szwadron marszowy brygady kawalerii pochodová eskadrona jezdecké brigády
  Szwadron Ochronny żandarmerii Ministerstwa Spraw Wojskowych Eskadrona polního četnictva ochrany MVZ
  szwadron liniowy řadová eskadrona
  szwadron pionierów zákopnická eskadrona
  szwadron samochodów pancernych typ A eskadrona obrněných automobilů typ A
  szwadron samochodów pancernych typ B eskadrona obrněných automobilů typ B
  szwadron sztabowy štábní eskadrona
  Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego KOP Úřad tělesné výchovy a branné přípravy
  uzupełnienie marszowe kompanii kolarzy pochodové doplnění cyklistické roty
  uzupełnienie marszowe samodzielnej kompanii karabinów maszynowych i broni towarzyszących pochodové doplnění samostatné roty kulometů a doprovodných zbraní
  uzupełnienie marszowe szwadronu kolarzy pochodové doplnění cyklistické eskadrony
  uzupełnienie marszowe szwadronu łączności pochodové doplnění spojovací eskadrony
  uzupełnienie marszowe szwadronu pionierów pochodové doplnění zákopnické eskadrony
  Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa Varšavská tanková a motorizovaná brigáda
  Warsztat Broni Pancernej Obszaru Warownego "Wilno" Dílna útočné vozby Pevnostního prostoru "Vilno"
  warsztat taborowy (jednokonny) vozatajská dílna (jednospřežná)
  warsztat taborowy (parokonny) vozatajská dílna (dvouspřežná)
  warsztaty pływające plovoucí dílny
  warsztaty uzbrojenia zbrojní dílny
  Wojskowa Składnica Tranzytowa Vojenský tranzitní sklad
  wojskowa prokuratura okręgowa vojenská obvodní prokuratura
  Wojskowe Biuro Historyczne i Archiwum Wojskowe Vojenský historický úřad a Vojenský archiv
  wojskowe biuro materiałów pędnych i smarów vojenský úřad PHM a maziv
  Wojskowe Biuro Węglowe w Katowicach Vojenský uhelný úřad v Katovicích
  wojskowe sanatorium vojenská ozdravovna
  wojskowe więzienie karne vojenské kárné vězení
  wojskowe więzienie śledcze vojenské vyšetřovací vězení
  Wojskowy Ośrodek Spadochronowy Vojenské parašutictické středisko
  wojskowy sąd okręgowy vojenský oblastní soud
  wojskowy sąd rejonowy vojenský okruhový soud
  Wojskowy Zakład dla Odbywających Karę Twierdzy Vojenské zařízení pro těžce trestané
  Wydział Wojskowy Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej Vojenský odbor Generálního komisariátu Polska
  Wydział Wojskowy Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego Vojenský odbor Státního telekomunikačního institutu
  wysunięty szpital ewakuacyjny předsunutá evakuační nemocnice
  załoga zapasowa okrętów podwodnych náhradní posádka ponorek
  Zamkowy szwadron żandarmerii Zámecká eskadrona polního četnictva
  zapas koni zásoba koňstva
  Zbiorcza Brygada Kawalerii gen. Abrahama sloučená jezdecká brigáda Abraham
  zbiornica broni pancernej zběrna útočné vozby
  zbiornica taborowa vozatajská sběrna
  zbornica taborów shromaždiště vozatajstva
  zespół przeciwgazowy protiplynový tým
  Zgrupowanie pułkownika Trzebuni Seskupeni Trzebunia
  Zgrupowanie pułkownika Trzebuni Seskupeni plukovníka Trzebuni
  zgrupowanie reflektorów przeciwlotniczych seskupení protiletadlových světlometů
  zmotoryzowana ciężka kolumna pontonowa motorizovaná těžká pontonová kolona
  zmotoryzowana kompania mostów ciężkich motorizovaná rota těžkých mostů
  zmotoryzowana kompania przeprawowa motorizovaná rota vodních přepravních prostředků
  zmotoryzowana kompania saperów motorizovaná ženijní rota
  zmotoryzowana kompania zaporowa motorizovaná ženijní zatarasovací rota
  zmotoryzowany batalion saperów motorizovaný ženijní prapor
  zmotoryzowany pluton pionierów motorizovaná zákopnická četa
  zmotoryzowany pluton saperów KOP motorizovaná ženijní četa SOP
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/120538#413528Verze : 0
  MOD