Anotace - Sibiřský historický almanach - díl 1.

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 443 příspěvků vloženo, 2120 editováno a 326 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Anotace - Sibiřský historický almanach - díl 1.

Сибирский исторический альманах - Гражданская война в Сибири

  Avatar
  Sibiřský historický almanach - Občanská válka na Sibiři, 1. díl,
  (Сибирский исторический альманах - Гражданская война в Сибири, čti: Sibirskij istoričjeskij al'manach - Graždanskaja vojna v Sibiri),
  Kolektiv čtrnácti autorů,
  Krasnojarsk, vydavatelství Znak, rok vydání 2010, stran 200, počet výtisků neuveden,
  ISBN nepřiděleno  První svazek sborníku obsahuje na dvacet čtyři historických studií seskupených do šesti kapitol o málo známých osobnostech a událostech z občanské války na Sibiři. Sborník je výsledkem dlouholeté práce historiků a etnografů z Irkutska, Krasnojarska, Moskvy, Permu, Rostova a dalších míst. Velké množství materiálů a dokumentů získaných z oblastních a státních archivů a muzeí, je zde publikováno poprvé, včetně fotografií, map a reprodukcí.


  Sborník byl vydán vlastním nákladem autorů a údajně je neprodejný. Kniha byla distribuována do školních, vědeckých a veřejných knihoven za symbolickou cenu padesáti rublů (asi 30 Kč), která nepokrývá ani tamní náklady za poštovné.


  Obsah knihy a výčet autorů jednotlivých příspěvků (volný překlad):


  Předmluva redakce


  Část 1. Sibiřské listiny
  Vasilj Cvetkov: Projekty na reformování ruské vlády koncem roku 1919
  Alexandr Timofeev: Poslední výbory Krasnojarska (srpen 1919 - leden 1920)
  Anton Posadskij: Církve a spolky na východě Ruska - ideje a praktiky bílého odporu
  Vladimír Paršukov: Rozhodnutí 5. velkého okruhu Jenisejského kozáckého vojska, která se konala 15.-21.02.1919


  Část 2. Lidé a osudy
  Alexandr Timofeev: Rodáci (životopisy)
  Alexandr Timofeev, Ivan Čerkasov: Štěpán Vasiljevič Vostrotin - věrný syn Sibiře
  Vladimír Paršukov: Valerián Serebrennikov - člen armádního vedení Jenisejského kozáckého vojska


  Část 3. Sibiřští vojáci
  Alexandr Timofeev: Erich von Freiberg - organizátor a první velitel jízdy Ačinského partyzánského jízdního oddílu (AKPO)
  Alexandr Timofeev: Dva vojáci z jednotky E. Freiberga (rekonstrukce životopisu)
  Andrej Krasnoščjokov: Barnaulské pluky bílé armády a jejich velitelé A. I. Kambalin a B. G. Ljapunov
  Leonid Kapustin: Poslední velitel kappelovců - Zapomenutý životopis generála N. P. Sacharova
  Michal Sitnikov: Velitel 2. sibiřské divize Michal Vasilevič Epov
  Michal Sitnikov: Velitel úderné brigády Jevgenij Urbankovskij
  Michal Sitnikov: Plukovník Petr Sokolov
  Michal Sitnikov: Nikolaj Kazagrandi z Revelského námořního praporu smrti


  Část 4. V boji o otčinu
  Pavel Novikov: Boje u Irkutska v prosinci 1917
  Alexej Jeliseenko: Konec "plovoucí republiky" - Boje na řece Jenisej v červenci 1918
  Andrej Marmyš: Krasnojarská katastrofa
  Alexej Jeliseenko, Andrej Marmyš: Zapomenutý ledový pochod
  Vladimír Paršukov: Protisovětské ozbrojené povstání v Horské Šorii v roce 1922


  Část 5. Zahraniční armády na Sibiři
  Michal Lukašov: Obrněný vlak "Orlík" Československého sboru na Sibiři a v Zabajkalí
  Igor Ladygin, Leonid Kapustin: Britské oddíly na Urale a v západní Sibiři v letech 1918-1919


  Část 6. Uniformy
  Leonid Kapustin: Symboly obětavosti a vlastenectví v označení úderných oddílů východní Sibiře
  Konstantin Novikov: Rekonstrukce uniformy 1. sibiřské úderné brigády generála Pepeljaeva


  Informace o autorech
  __________________


  От редакции


  Раздел 1. Сибирская карта
  Василий Цветков: Проекты реформирования Российского правительства в конце 1919 года.
  Александр Тимофеев: Последние гласные Красноярска (август 1919 - январь 1920).
  Антон Посадский:Церковь и миряне на Востоке России: об идеях и практике участия в Белой борьбе.
  Владимир Паршуков: Постановления 5‑го Большого Круга Енисейского Казачьего Войска, состоявшегося 15-21 февраля 1919 года.


  Раздел 2. Люди и судьбы
  Александр Тимофеев: Земляки (материалы для биографического словаря).
  Александр Тимофеев, Иван Черкасов
  Степан Васильевич Востротин - верный сын Сибири (опыт портрета на фоне эпохи)
  Владимир Паршуков: Валериан Серебренников - член Войскового Правления Енисейского Казачьего Войска


  Раздел 3. Солдаты Сибири
  Александр Тимофеев: Эрих фон Фрейберг - организатор и первый командир Ачинского конно-партизанского отряда (АКПО).
  Александр Тимофеев: Два бойца из отряда Э. Фрейберга (реконструкция биографий).
  Андрей Краснощеков: Барнаульские полки белой армии и их командиры А. И. Камбалин и Б. Г. Ляпунов.
  Леонид Капустин: Последний командир каппелевцев: забытые страницы биографии генерала Н. П. Сахарова.
  Михаил Ситников: Начдив 2-й Сибирской Михаил Васильевич Эпов.
  Михаил Ситников: Командир штурмовой бригады Евгений Урбанковский.
  Михаил Ситников: Полковник Петр Соколов.
  Михаил Ситников: Николай Казагранди в Ревельском морском батальоне смерти.


  Раздел 4. В боях за Отечество
  Павел Новиков: Иркутские бои декабря 1917 года.
  Алексей Елисеенко: Конец "плавучей республики". Речной бой на Енисее в июле 1918 года.
  Андрей Мармышев: Красноярская катастрофа.
  Алексей Елисеенко, Андрей Мармышев: Забытый ледяной поход.
  Владимир Паршуков: Антисоветское вооруженное восстание в Горной Шории в 1922 году.


  Раздел 5. Иностранные армии в Сибири
  Михаил Лукашов: Бронепоезд Чехословацкого корпуса "ORLIK" в Сибири и Забайкалье.
  Игорь Ладыгин, Леонид Капустин: Британские части на Урале и в Западной Сибири в 1918-1919 годах.

  Раздел 6. Униформология

  Леонид Капустин: Символы жертвенности и патриотизма: второе рождение "ударных" отличий на Востоке России.
  Константин Новиков: Реконструкция униформы 1‑й Сибирской штурмовой бригады имени генерала Пепеляева.


  Об авторах
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/123140#419782Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Vážení,
  rád bych se pochlubil informací, že ve veřejných knihovnách České republiky jsou dostupné nejméně dva exempláře této knihy:


  1/
  Slovanská knihovna
  areál Klementina, Mariánské náměstí 3, Praha 1
  - v katalogu označena jako: Sibirskij istoričeskij al'manach. Tom 1, Graždanskaja vojna v Sibiri
  - signatura: Rb 005031


  2/
  Knihovna Vojenského historického ústavu
  U památníku 2, Praha 3
  - signatura: D 5209/1
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/123140#450212Verze : 1
  MOD