Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 372 příspěvků vloženo, 1046 editováno a 358 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

10. bitva na Soči (Isonzu) [1917]

10th Battle of the Isonzo

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  10. bitva na Soči (Isonzu) 10th Battle of the Isonzo
  Datum:
  Date:
  12.05.1917-08.06.1917
  Válčiště / Fáze:
  Theatre of Operations / Phase:
  Italské válčiště [1915-1918]
  Italian Theatre of Operations [1915-1918]
  Místo:
  Location:
  oblast pohraniční řeky Soča (Isonzo) Border Area of the River Soča (Isonzo)
  GPS:
  GPS:
  45°56'50.48"N 13°36'43.23"E
  Účastníci:
  Belligerents:
   
  Strana A:
  Side A:
  Rakousko-Uhersko Austria-Hungary
  Strana B:
  Side B:
  Italské království Kingdom of Italy
  Velitelé:
  Commanders:
   
  Strana A:
  Side A:
  gen. Svetozar Boroević von Bojna gen. Svetozar Boroević von Bojna
  Strana B:
  Side B:
  gen. Luigi Cadorna gen. Luigi Cadorna
  Síly:
  Strenght:
   
  Síly strana A:
  Forces Side A:
  210 praporů
  1 400 děl
  210 battalions
  1 400 guns
  Zobraz detail:
  Show Detail:
    
  Zobraz detail:
  Show Detail:
  - -
  Síly strana B:
  Forces Side B:
  430 praporů
  3 800 děl
  430 battalions
  3 800 guns
  Zobraz detail:
  Show Detail:
    
  Zobraz detail:
  Show Detail:
  - -
  Ztráty:
  Losses:
   
  Ztráty strana A:
  Losses Side A:
  11 000 mrtvých, raněných a nezvěstných 11 000 dead, wounded and missing
  Zobraz detail:
  Show Detail:
    
  Zobraz detail:
  Show Detail:
  - -
  Ztráty strana B:
  Losses Side B:
  16 000 mrtvých, raněných a nezvěstných 16 000 dead, wounded and missing
  Zobraz detail:
  Show Detail:
    
  Zobraz detail:
  Show Detail:
  - -
  Cíle a výsledek:
  Objectives and Result:
   
  Typ operace, strana A:
  Type of Operation, Side A:
  obrana
  defense
  Typ operace, strana B:
  Type of Operation, Side B:
  útok
  attack
  Cíle, strana A:
  Objectives, Side A:
  zabránit Italům v postupu na Terst, Lublaň a Vídeň - splněn
  prevent the Italians to advance to Trieste, Ljubljana and Vienna - fulfilled
  Cíle, strana B:
  Objectives, Side B:
  prolomení rakousko-uherské obrany a postup na Terst, Lublaň a Vídeň - nesplněn
  breaking the Austro-Hungarian Defence and the procedure to Trieste, Ljubljana and Vienna - unfulfilled
  Výsledek:
  Result:
  vítězství strany A victory for side A
  Poznámka:
  Note:
  rakouský pěší prapor: 500 - 600 mužů
  italský pěší prapor: 900 - 1 000 mužů
  Austrian Infantry Battalion: 500 - 600 men
  Italian Infantry Battalion: 900 - 1 000 men
  Zdroje:
  Sources:
  Josef Fučík: Soča (Isonzo), Praha 1999
  https://www.valka.cz/clanek_14051.html
  http://de.wikipedia.org/wiki/Isonzoschlachten
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/123906#421756Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Vzhledem ke své neschopnosti dosáhnout úspěchu v prestižním úseku Jižního Tyrolska, soustředila se italská armáda opět na terstský směr sočské fronty. Po pětidenní dělostřelecké přípravě prolomily italské jednotky v tříkilometrovém úseku rakousko-uherská postavení a po dvou dnech bojů postoupily ke Kostanjevici, vzdálené vzdušnou čarou 12 kilometrů od výchozí linie první sočské ofenzivy. Zde je rakousko-uherské protiútoky zastavily a donutily k částečnému ústupu. Italové ztratili 16 000 mužů, Rakušané 11 000...


  Josef Fučík, Marek Pavlík: Sočská fronta 1915-1917 (Praha 2008)
  Italské územní zisky v bitvách na Soči.jpg
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/123906#430690Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Ze vzpomínek pamětníka:


  "... Kuchař Dalmatinec nám dal celý chleba, několik kusů uzeného masa a šálek vína. To už bylo opravdu zle, nebyla naděje, že by se ještě někdo vrátil.

  Pustili jsme se s chutí do jídla a ani nám na mysl nepřišla rada našich velitelů, že je lépe být hladový. Když dostaneme ránu do břicha, lépe se prý vyléčí. Kdo by o to dbal. Odlil jsem víno do láhve a zbytek, asi ½ litru, pomalu dopíjel.


  Klásek a Mazánek se napili hned podle žízně a byli na mol. Ani mě nebylo dobře. Tučné uzené, víno a chléb nebylo nic pro vyhladovělý žaludek. S bídou jsem odlezl stranou a zakrátko se mi udělalo líp. Ošklivou kyselou chuť jsem spláchl vínem. Svět se se mnou točil a vše mi bylo úplně lhostejné. Granáty svištěly přes naše údolíčko do stráně i nad námi, každou chvíli se sypaly hroudy a kamení. Mně se však chtělo spát.


  Ze zákopů, odkud jsme nedávno přišli, se přihnal voják. „Kde je komando, taliáni jsou v zákopech“ stačil mi říct a hrnul se do kaverny. Z té právě vycházel náš leutnant Paula a hned mě spatřil. „Á, Pánek došel. Zdrávo, kako je?“


  Naučil se pár slov všemi jazyky tak, že se dorozuměl s každým. Ani jsem mu neměl čas odpovědět, a už mu voják hlásil co je nového. Paula byl v mžiku v pohotovosti. Zařval do kaverny „Alles heraus, svy vanka, bajonet auf.“


  Za chvíli shromáždil asi třicet lidí a velel. „Pánek napřed, drugi ajnc apfalen za ním.“ Rozkaz je rozkaz. Nikdy by mě nenapadlo, že já budu někdy a někde jedinou a nejvyšší šarží, já - gefreiter. Uchopil jsem z hromady ležících pušek jednu a chtěl nasadit bodák. Nešlo to, zub byl ulomen.


  Vsunul jsem patronu do pušky, ale pero bylo ulomeno. Vrazil jsem tedy jediný náboj do hlavně a vyrazil. Leutnant mě dohnal s rozkazem: „Jdi nazad, a kdo nechce jít, ihned zastřelit!“ Rozkaz slyšeli všichni a řada se pohnula. Už jich ale třicet nebylo. Několik se jich jako vždy ve zmatku ztratilo. Cítil jsem v celém těle, že se blíží rozhodnutí: buď do zajetí, nebo raněn.


  Řada se roztáhla v úžlabince, zdálo se mi, že lidí je nějak málo. Jdu poslední. Paula zavelí „rechts, vorwärts“ a řada se drápe do stráňky asi deset metrů vysoké. Na vršku není vidět ani na tři kroky. Ozve se další německé Paulovo zařvání a hurá kupředu, mizíme jeden druhému v mračnech kouře a prachu.


  Padl jsem do granátové nálevky skoro po hlavě a nechtělo se mi vstávat. ‚Hurá‘ už se neozývalo, jen děsný jekot granátů, šrapnelů a min, vše zahaleno polotmou. Blesklo mi hlavou několik otázek. Jsem sice poměrně v bezpečí, ale kam teď? Jak to dopadlo vpředu? Dostanu se z toho pekla zdráv? Neodbytně se mi vnucovala myšlenka, která mě poslední dobou nenápadně pronásledovala. Střelím se, jako to udělali jiní, ať už se děje co chce.

  Mechanicky a bez vůle pracuje mozek. Rána musí být čistá – tedy skrz chleba. Načatý chléb se ocitá v mžiku před hlavní. Celého je mi líto, ale nemám nůž, abych jej ukrojil. Uvažuji, který prst obětovat a jak daleko. Je to škoda – ustřelit velký kus, to by mi mohlo při řemesle chybět. Probírám si své pracovní úkony. Nejvíce oželím poslední článek levého prsteníku. Opatrně vyměřuji, aby to dopadlo podle předpokladů a snažím se stisknout spoušť. Nejde to, něco tam vadí. Dívám se na spoušť, aha – hlína se tam nahrnula. Odstraňuji hlínu, ale levá ruka stále tiskne chléb k ústí hlavně. Konečně, hlína je pryč, chci se podívat, zda ruku držím správně, když tu zavadím o spoušť a práskne rána. Ani jsem ji příliš neslyšel v té vřavě. Prsty zabrněly, ale nic víc, další náboj už nemám.


  Zvedl jsem ruku a díval se. Trefa, jenže do prostředníku a někde u kloubu. Ale prst je celý a mohu s ním hýbat. Krev stéká stále víc, držím ruku vzhůru, aby byla červenější. Nevšímal jsem si co se děje kolem, pracoval jsem na své záchraně z fronty a v mírné opilosti mi začalo být veselo. Prolil jsem krev pro císaře pána, choval se většinou statečně a tak teď sbohem, fronto...


  valkanaitalii.webnode.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/123906#430691Verze : 0
  MOD