Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 536 příspěvků vloženo, 1313 editováno a 843 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Fort Valmorbia

Werk Valmorbia

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Fort Valmorbia Fort Valmorbia
  Originální název:
  Original Name:
  Werk Valmorbia
  Další názvy:
  Other Names:
  Forte Pozzacchio
  Obec:
  Municipality:
  Trambileno Trambileno
  GPS souřadnice:
  GPS Coordinates:
  45°49'38.28"N 11°05'16.21"E
  Fotografie nebo nákres:
  Photo or Sketch:
  Druh objektu:
  Sort of Object:
  uzávěrový fort Barrier Fort
  Typ objektu:
  Type of Object:
  pancéřový fort Armored Fort
  Vyšší pevnostní celek:
  Upper Fortress Complex:
  Pevnostní uzávěr Etsch-Arsa Fortress Barrier Etsch-Arsa
  Zahájení stavby:
  Start of Construction:
  DD.MM.1912
  Dokončení stavby:
  Completion of Construction:
  DD.MM.RRRR
  Výzbroj:
  Armament:
  2x věžová houfnice (neinstalováno)
  6x 8cm kanón s min. střílnou
  12x 8mm těžký kulomet M-7/12
  2x Tower Howitzer (not installed)
  6x 8cm Cannon with the minimal Loophole
  12x 8mm Heavy Machine Gun M-7/12
  Posádka:
  Crew:
  5+167 (plán)
  Bojové využití:
  Combat Use:
  DD.MM.1915-DD.MM.1918 1. světová válka
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.1915-DD.MM.1918 1st World War
  Současný stav:
  Current Condition:
  zachovalý well maintained
  Přístupnost:
  Accessibility:
  volně přístupno open free
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  www.trentinograndeguerra.it
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124300#423447Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Rakousko-uherský Werk Valmorbia byl jediným objektem plánovaného pevnostního uzávěru Etsch-Arsa, jehož stavba byla do začátku 1. světové války nejen zahájena (1911), ale také dovedena do stadia alespoň částečné použitelnosti. Pevnost byla budována na skalním výběžku východního svahu údolí Vallarsa, nad městečkem Valmorbia (Pozzacchio). Na vrcholu výběžku (908 m n. m.) byla připravována betonová monolitní základna pro jednu pozorovací a dvě otočné dělostřelecké pancéřové věže. Do května 1915 byla pod touto budoucí dělostřeleckou baterií vyražena ve skále tři podlaží chodeb a místností. Podzemí fortu bylo chodbami propojeno jak s dělostřeleckou baterií, tak s týlovým příkopem vylámaným napříč výběžkem. Na jižním konci příkopu byl hlavní vchod do pevnosti, chráněný kulometným postavením umístěným v nitru skalního mostu, který byl ponechán při hloubení příkopu přibližně v jedné třetině jeho délky. Na severním konci příkopu sloužila k jeho ochraně a k postřelování západního předpolí betonová kaponiéra, vystupující z nároží fortu. K ubytování posádky v době míru sloužily kasárny a budovy velitelství, postavené asi 150 metrů od severního okraje příkopu. Zde také končila příjezdová silnice, procházející v posledním úseku dvěma tunely, z nichž bližší k pevnosti byl současně strážnicí a kulometným stanovištěm k ochraně přístupové cesty. Z tohoto tunelu byla v pozdějším období války proražena chodba zakončená schodištěm, které vedlo do podzemí fortu.


  Po vypuknutí 1. světové války války v srpnu 1914 stavební práce pokračovaly, ale již v březnu 1915 se rakouské velení rozhodlo, že v případě italského útoku rozestavěnou pevnost raději vyklidí. Připravené pancéřové věže pro 10cm houfnice byly proto odvezeny zpátky do Trientu a místo nich bylo do improvizovaných postavení v podzemí pevnosti umístěno 5 polních kanonů a 23 kulometů, které obsluhovala posádka 5 důstojníků a 206 mužů z řad 1. domobranecké četnické asistenční roty a 1. roty praporu pevnostního dělostřelectva č. 4. Koncem června 1915 však i tato posádka ustoupila do polních postavení před Roveretem a pevnost bez boje obsadila italská armáda...


  V květnu 1916 byla zahájena rakousko-uherská odvetná ofenziva zvaná „Květnová“, případně (nikoli ovšem v rakouských oficiálních dokumentech) "Strafexpedition", tedy doslova „Trestná výprava“. V jejím průběhu získali Rakušané Werk Valmorbia zpátky a pevnost se na čas ocitla v hlubokém týlu. Po ukončení ofenzivy ustoupily rakousko-uherské jednotky na lépe hájitelnou linii Zugna Torta - Werk Valmorbia - Monte Pasubio, čímž se Werk Valmorbia stal opět frontovým postavením. V té době v něm měl své stanoviště velitel IV. praporu pluku zemských střelců č. I kapitán Platter. Velitelem 4. roty tohoto praporu, umístěné severně od pevnosti v tunelu-strážnici, byl nadporučík Alfred Enrich.


  V časných ranních hodinách 29. června 1916 pronikli do areálu pevnosti vojáci dvou rot italského 72. pěšího pluku v počtu asi 600 mužů, které vedl kapitán Gilberto Bernasconi. Vydávali se při tom za ustupující rakouské vojáky a v první chvíli s touto válečnou lstí uspěli. Do podzemí fortu se jim sice proniknout nepodařilo, v týlových kasárnách však zajali štáb rakouského praporu i s jeho velitelem. Praporní spojař stačil ještě telefonicky varovat stanoviště roty nadporučíka Enricha a ten okamžitě vedl svých 60 mužů do protiútoku. V jeho průběhu se mu, za cenu sedmi padlých a dvaceti raněných, podařilo osvobodit zajaté štábní důstojníky, zabít šest italských důstojníků a 168 vojáků, zajmout čtyři důstojníky a 300 vojáků a ostatní zahnat na útěk. Vzhledem k tomu, že pád fortu Valmorbia do italských rukou by s největší pravděpodobností znamenal zhroucení celého úseku Etsch-Arsa, byl záložní nadporučík Alfred Enrich za tento čin vyznamenán rytířským křížem řádu Marie Terezie.


  Po zbytek války zůstal Werk Valmorbia v rakouských rukou. V současné době je volně přístupný a navzdory své nedokončenosti představuje unikátní příklad fortifikačního objektu, který svou koncepcí předběhl dobu svého vzniku možná o desítky let.


  Zdroje:
  Edmund Glaise von Horstenau – Der Österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914 - 1918 (Wien 1931)
  fortifikace.bloguje.cz
  http://www.acrilforte.it/Forte.html
  www.trentinograndeguerra.it

  Pohled na pevnost z italské strany...

  Plán bateriového bloku pevnosti. Průběh chodeb mnohde neodpovídá skutečnému stavu...

  Letecký pohled v době bojů. Vpravo nahoře bateriový objekt, vlevo dole rakouské kasárny...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124300#425495Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Plán fortu Valmorbia


  Zdroj:
  www.moesslang.net  1. Vchod.
  2. Předsíň se schodištěm do spodního podlaží a ke střelecké kaverně ve směru Matassone.
  3. Dvě schodiště do spodního podlaží (značeno oranžovou barvou).
  4. Schodištní(výtahová?) šachta 4 x 6,5 m, zčásti zasypaná kamením a směrem nahoru otevřená.
  5a-e. Pět střeleckých kaveren (v kaverně 5e jsou dvě palebná postavení) ve směru Valmorbia.
  6a-b. Dvě střelecké kaverny ve směru na horské sedlo.
  7. Betonová kaponiéra k postřelování sedla a příkopu.
  8a. Chodba do kaponiéry.
  8b. Schodiště do chodby, která propojuje fort s tunelem na příjezdové cestě.
  9a. Místnost 20 x 9 m s chodbou vedoucí do příkopu.
  9b. Místnost 20 x 9 m.
  10. Místnost o délce 22 m.
  11. Rampa mezi místnostmi.
  12. Zčásti zasypaná přístupová šachta (neprůchodná) ke dvěma palebným stanovištím v kamenném mostě.
  13. Schodiště k palebným stanovištím v kamenném mostě.
  14. Místnost o délce 22 m, velmi obtížně přístupná.
  15. Kamenný most s dvěma palebnými stanovišti k ochraně příkopu.
  16a. Místnost 7 x 7 m s průchodem do tří střeleckých kaveren směr Matassone.
  16b. Místnost 16 x 7 m s průchodem do střelecké kaverny směr Matassone.
  16c. Místnost 12 x 5.5 m oddělená zděnou příčkou od střelecké kaverny směr Matassone.
  17. Střelecká kaverna směr Matassone.
  18. Schodiště bez schodů, s výškovým rozdílem 1,5 m a hladkým a vhkým povrchem...

  Copyright Ulrich Moesslang und www.moesslang.net

  Náčrt celého areálu Copyright Ulrich Moesslang und www.moesslang.net
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124300#429665Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Fort Valmorbia v současnosti:


  Zdroj:
  Vlastní

  Hlavní vstup do bateriového bloku...

  Příkop vyhloubený ve skále...

  Zbytky nedokončeného palebného postavení...

  Jedno z kavernových postavení...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124300#425500Verze : 0
  MOD