Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 499 příspěvků vloženo, 1234 editováno a 802 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Akimenko, Adrian Zacharovič

Adrian Zakharovich Akimenko / Адриан Захарович Акименко

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Akimenko Akimenko
  Jméno:
  Given Name:
  Adrian Zacharovič Adrian Zakharovich
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Адриан Захарович Акименко
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generálmajor Major General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  06.09.1898 Bogorodickoje /
  06.09.1898 Bogoroditskoye /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  DD.02.1989 Luhansk /
  DD.02.1989 Luhansk /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel 3. gardového střeleckého sboru (od ledna 1942)
  velitel 75. střeleckého sboru
  Commander of the 3rd Guards Rifle Corps (from January 1942)
  Commander of the 75th Rifle Brigade
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  David M. Glantz - Bouře směřuje na Balkán
  myfront.in.ua
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124500#423957Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Akimjenko Akimenko
  Jméno:
  Given Name:
  Adrian Zacharovič Adrian Zakharovich
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Адриан Захарович Акименко
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 Vyššia odborná škola veliteľov v Charkove
  DD.10.1931-DD.MM.1935 Vojenská akadémia M.V. Frunze
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 The Kharkov Higher School for Commanders
  DD.10.1931-DD.MM.1935 Military Academy named by M.V. Frunze
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  10.01.1942 generálmajor
  10.01.1942 Major General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  18.09.1941-10.01.1942 Velitel : 2. gardová střelecká divize
  10.01.1942-14.02.1942 Velitel : 2. gardová střelecká divize

  Ručně vyplněné položky:
  DD.10.1918-DD.MM.RRRR vojak 43. Ukrajinského revolučného pluku a 3. Luganského internacionálneho pluku
  DD.01.1919-DD.MM.RRRR politický komisár a predseda revolučného tribunálu 3. Luganského internacionálneho pluku
  DD.09.1919-DD.MM.RRRR politický komisár 1. streleckej brigády 60. streleckej divízie
  DD.03.1922-DD.MM.RRRR veliteľ a politický komisár 13. samostatného pohraničného práporu
  DD.09.1922-DD.MM.RRRR veliteľ roty 70. streleckého pluku 24. streleckej divízie Ukrajinského vojenského okruhu
  DD.03.1926-DD.MM.RRRR dočasne poverený výkonom funkcie pomocníka veliteľa 240. streleckého pluku
  DD.10.1930-DD.MM.RRRR pomocník veliteľa 88. a 240. streleckého pluku
  DD.11.1935-DD.MM.RRRR pomocník náčelníka 1. oddelenia štábu 17. streleckého zboru Kyjevského vojenského okruhu
  DD.03.1938-DD.MM.RRRR náčelník 1. oddelenia štábu 15. streleckého zboru
  DD.10.1938-DD.MM.RRRR náčelník 1. oddelenia štábu Žitomírskej armádnej skupiny vojsk
  DD.12.1939-DD.MM.RRRR dočasne poverený výkonom funkcie náčelníka štábu 5. armády Kyjevského osobitného vojenského okruhu
  DD.04.1940-DD.MM.RRRR náčelník operatívneho oddelenia štábu 5. armády Kyjevského osobitného vojenského okruhu
  DD.07.1940-DD.10.1940 prednášajúci na katedre všeobecnej taktiky Vojenskej akadémie M.V. Frunze
  DD.10.1940-DD.MM.RRRR náčelník štábu 34. streleckého zboru Kyjevského osobitného vojenského okruhu
  02.08.1941-13.02.1942 veliteľ 127. streleckej divízie Západného frontu
  DD.02.1942-DD.MM.RRRR veliteľ 3. gardového streleckého zboru 56. armády Južného frontu
  DD.03.1942-DD.MM.RRRR starší prednášajúci taktiky na Vojenskej akadémii M.V. Frunze
  DD.01.1944-DD.MM.RRRR veliteľ 75. streleckého zboru
  DD.MM.1945-DD.MM.RRRR veliteľ 10. gardového streleckého zboru Južnej skupiny vojsk
  DD.MM.1947-DD.MM.RRRR náčelník Úradu bojovej a telesnej prípravy Odeského vojenského okruhu
  DD.MM.1948-DD.MM.RRRR náčelník vojenskej katedry Kijevského telovýchovného inštitútu
  DD.MM.1951-DD.MM.RRRR predseda Ústredného výboru DOSAAF Moldavskej SSR
  DD.MM.1954-DD.MM.RRRR na dôchodku
  Automatically linked items:
  18.09.1941-10.01.1942 Commander : 2nd Guards Rifle Division
  10.01.1942-14.02.1942 Commander : 2nd Guards Rifle Division

  Manually added items:
  DD.10.1918-DD.MM.RRRR Soldier in the 43rd Regiment of Ukrainian Revolutionary and Internationalist of Lugansk 3rd Regiment
  DD.01.1919-DD.MM.RRRR Political Comissar and Chairman of the Revolutionary Tribunal Lugansk internationalist 3rd Regiment
  DD.09.1919-DD.MM.RRRR Political Commissar 1st Rifle Brigade 60th Rifle Division
  DD.03.1922-DD.MM.RRRR Commander and Political Commissar 13th Separate Border Battalion
  DD.09.1922-DD.MM.RRRR Company Commander 70th Rifle Regiment 24th Rifle Division of the Ukrainian Military District
  DD.03.1926-DD.MM.RRRR temporarily entrusted the duties of assistant commander of the 240th Rifle Regiment
  DD.10.1930-DD.MM.RRRR Assistant Commander of the 88th and 240th Rifle Regiment
  DD.11.1935-DD.MM.RRRR Assistant Chief of Staff of the 1st Division 17th Rifle Corps of the Kiev Military District
  DD.03.1938-DD.MM.RRRR Chief of Staff of the 1st Division 15th Rifle Corps
  DD.10.1938-DD.MM.RRRR 1 Division Chief of Staff of the Army Troops Zhitomir
  DD.12.1939-DD.MM.RRRR temporarily entrusted the Duties of Chief of Staff of the 5th Army of the Kiev Special Military District
  DD.04.1940-DD.MM.RRRR Chief operating department staff of the 5th Army of the Kiev Special Military District
  DD.07.1940-DD.10.1940 Lecturer at the Department of General Tactics Academy named by M.V. Frunze
  DD.10.1940-DD.MM.RRRR Chief of Staff of the 34th Rifle Corps of the Kiev Special Military District
  02.08.1941-13.02.1942 Commander of the 127th Rifle Division of the Western Front
  DD.02.1942-DD.MM.RRRR Commander of the 3rd Guards Rifle Corps 56th Army of the Southern front
  DD.03.1942-DD.MM.RRRR Senior Lecturer at the Military Academy Tactics named by M.V. Frunze
  DD.01.1944-DD.MM.RRRR Commander of the 75th Rifle Corps
  DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Commander of the 10th Guards Rifle Corps Southern Group of Forces
  DD.MM.1947-DD.MM.RRRR Chief of the Office of combat and physical training Odessa Military District
  DD.MM.1948-DD.MM.RRRR Chief of the Military Department of the Institute of Sports in Kiev
  DD.MM.1951-DD.MM.RRRR Chairman of the Central Committee of the SSR of Moldova DOSAAF
  DD.MM.1954-DD.MM.RRRR Retired
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.RRRR
  Leninův řád /1936-1943/
  Order of Lenin /1936-1943/
  Opден Ленина
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád rudého praporu /1924-1943/
  Order of the Red Banner /1924-1943/
  Орден Красного Знамени
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád Suvorova 2. stupeň /1943-1991/
  The Order of Suvorov, 2nd Class /1943-1991/
  Opден Суворова II степени
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád Bohdana Chmělnického, 2. stupeň
  Order of Bohdan Chmielnicki, 2nd Class
  Opден Богдана Хмелницкого 2-й степени
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád vlastenecké války 1. stupně /1943-1985/
  Order of the Patriotic War, 1st Class /1943-1985/
  Орден Отечественной войны 1-й степени
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád rudého praporu /1943-1991/
  Order of the Red Banner /1943-1991/
  Орден Красного Знамени
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád rudého praporu /1943-1991/
  Order of the Red Banner /1943-1991/
  Орден Красного Знамени
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád rudého praporu /1943-1991/
  Order of the Red Banner /1943-1991/
  Орден Красного Знамени
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád Kutuzova, 1. stupeň /1943-1991/
  Order of Kutuzov, 1st Class /1943-1991/
  Opден Кутузова I степени
  -
  Poznámka:
  Note:
  v septembri 1970 udelený titul Čestný občan mesta Lugansk (Ukrajina) in September 1970 awarded the title of Honorary Citizen of the city of Lugansk (Ukraine)
  Zdroje:
  Sources:
  David M. Glantz - Bouře směřuje na Balkán
  myfront.in.ua
  http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd127/main1.html
  http://ru.wikipedia.org/wiki
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124500#518996Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Andrian Zacharovič Akimenko sa narodil v dedine Bogorodickoje, patriacej pod Lutuginský okresu, Luganský kraj, Ukrajina


  Koncom roka 1917 bol prijatý za policajta, v roku 1918 je povolaný do Robotnícko-roľníckej Červenej armády. Zúčastnil sa občianskej vojny najskôr ako krasnoarmejec, neskôr ako politický komisár. V tejto vojensko-politickej funkcii vystriedal viaceré veliteľské pozície. Ako príslušník 12. a 14. armády Južného a Juhozápadného frontu sa zúčastnil bojov za presadenie moci sovietov na území Ukrajiny.


  Po skončení občianskej vojny si zvyšuje vojenské vzdelanie na Vyššej odbornej škole veliteľov v Charkove, ktorú ukončuje v roku 1922. Následne velí rôznym vojenským útvarom od stupňa prápor po pluk.


  Vyššie vojenské vzdelanie získava v rokoch 1931 až 1935 na Vojenskej akadémii M.V. Frunze, po skončení ktorej vykonáva rôzne štábne funkcie u vojenských jednotiek. Začiatok Veľkej vlasteneckej vojny ho zastihne vo funkcii náčelníka štábu 34. streleckého zboru Kyjevského osobitného vojenského okruhu. Zúčastňuje sa na bojoch pri Smolensku, pri ktorých sa prejavil ako schopný a rázny veliteľ. Kvôli chorobe veliteľa 34. streleckého zboru, generálporučíka Chmeľnického, preberá plukovník Akimenko velenie tejto jednotky. Po rozpustení zboru je menovaný veliteľom 127. streleckej divízie Západného frontu, ktorá za vynikajúce bojové úspechy dosiahnuté v oblasti Eľni (Ельни) je v septembri 1941 premenovaná na 2. gardovú streleckú divíziu.


  Po povýšení do hodnosti generálmajora dňa 10. januára 1942 velí Akimenko 3. gardovému streleckému zboru 56. armády Južného frontu. Dlho si však tejto vysokej funkcie neužil. Už v marci 1942 je z tejto funkcie odvolaný a prevelený do funkcie staršieho prednášateľa taktiky na Vojenskú akadémiu M.V. Frunze. Dôvodom odvolania bol neúspešný útok vojsk 3. zboru v priestore severne od Taganrogu. Od tej doby sa neúspešne snaží opätovne dostať na front a podarí sa mu to až po takmer dvoch rokoch. V januári 1944 je vyhovené jeho opakovaným žiadostiam a je vymenovaný za veliteľa 75. samostatného streleckého zboru, ktorý bojuje ako súčasť 2. a 3. Ukrajinského frontu. Od 2. decembra 1944 je hospitalizovaný v nemocnici, do funkcie sa vracia 9. januára 1945.


  Počas jeho velenia sa 75. strelecký zbor zúčastňuje mnohých útočných operácií - Korsuň-Ševčenkovskej, Umansko-Botošanskej, Belehradskej, Viedenskej a nakoniec aj Pražskej. Za oslobodenie Belehradu je zboru pod jeho velením udelené čestné pomenovanie "Belehradský". Za úspešné prekročenie rieky Dunaj a zručné velenie vojskám zboru bol Akimenko navrhnutý na udelenie titulu Hrdinu Sovietskeho zväzu. Návrh na vyznamenanie sa však kdesi na vyšších miestach stratil...


  Po vojne zastáva viaceré vysoké veliteľské posty a svoju kariéru končí ako predseda Ústredného výboru DOSAAF Moldavskej SSR. DOSAAF, čo je skratka pre Dobrovoľnú spoločnosť pre spoluprácu s armádou, letectvom a námorníctvom (rusky ДОСААФ, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) je štátna spoločenská organizácia, vykonávajúca vlasteneckú a predvojenskú výchovu svojich členov. Išlo o obdobu československej organizácie Zväzarm (česky Svazarm).


  A.Z. Akimenko zomrel vo februári 1989 v ukrajinskom Vorošilovgrade (súčasný Lugansk), kde je aj pochovaný.
  zdroje:
  http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd127/main1.html
  myfront.in.ua
  http://ru.wikipedia.org/wiki/
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124500#518998Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Návrh na udelenie Radu Červenej zástavy zo dňa 18.09.1944
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124500#519433Verze : 0
  MOD