Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 508 příspěvků vloženo, 1241 editováno a 812 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pevnostní uzávěr Etsch-Arsa

Fortress Barrier Etsch-Arsa

Sperre Etsch-Arsa

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pevnostní uzávěr Etsch-Arsa Fortress Barrier Etsch-Arsa
  Originální název:
  Original Name:
  Sperre Etsch-Arsa
  Další názvy:
  Other Names:
  -
  Obec:
  Municipality:
  Trambileno Trambileno
  Fotografie nebo nákres:
  Photo or Sketch:
  Druh pevnostního celku:
  Kind of Fortress Complex:
  pevnostní uskupení fortress group
  Vyšší pevnostní celek:
  Upper Fortress Complex:
  - -
  Nižší pevnostní celek:
  Lower Fortress Complex:
  Werk Valmorbia
  Werk Matassone
  Werk Coni Zugna
  Fort Valmorbia
  Fort Matassone
  Fort Coni Zugna
  Počet pevnostních komplexů:
  Number of Fortress Complexes:
  3 3
  Délka pevnostního celku:
  Length of the Fortress Complex:
  4 km 2,5 mi
  Hloubka pevnostního celku:
  Depth of the Fortress Complex:
  0 km 0 mi
  Zahájení stavby:
  Start of Construction:
  DD.MM.1912
  Dokončení stavby:
  Completion of Construction:
  DD.MM.RRRR
  Bojové využití:
  Combat Use:
  DD.MM.1915-DD.MM.1918 1. světová válka
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.1915-DD.MM.1918 1st World War
  Současný stav:
  Current Condition:
  zřícenina ruin
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Willibald R. Rosner: Bestand K.u.k Geniedirektion Trient im Staatsarchiv von Trient (Trento 1995)
  de.wikipedia.org

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124602#424184Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Pevnostní uzávěr Etsch-Arsa měl přehradit jižní přístupy k Trientu, centrální pevnosti Jižního Tyrolska. Šlo zejména o dvě silnice směřující od italských hranic do Rovereta, z nichž jedna vedla údolím řeky Adiže (Etsch) a druhá údolím Vallarsa (Arsatal). Podle plánů rakousko-uherského velení mělo tento uzávěr tvořit celkem 11 fortifikačních objektů: Werk Vignola, Werk Cornalé, Werk (Talsperre) Serravalle, Werk Coni Zugna, Werk Matassone, Werk Valmorbia, Werk (Haubitzblockhaus) Pasubio, Werk Col Santo, Werk Cima Obante, Werk Cima Carega a Werk Cima Posta. Do začátku 1. světové války byla zahájena stavba pouze fortu Coni Zugna a fortu Valmorbia nad údolím Vallarsa. Místo plánovaného fortu Matassone byl na protější straně údolí vybudován pouze polní opěrný bod (Feldmäßiger Stützpunkt). Kromě vybetonovaných střeleckých a spojovacích zákopů se zde dochoval i zdemolovaný betonový palebný objekt (Blockhaus), který je někdy v literatuře i na mapách jako Werk Matassone označován, přestože pochází až z období 1914-1915 a s původně projektovanou pevností má společné pouze své umístění. Z projektovaného vysokohorského fortu Coni Zugna (1864 m n. m.) byly do zastavení stavby realizovány pouze kasárny a vodní cisterna...


  Ještě před vstupem Itálie do války (v květnu 1915) byly objekty uzávěru, tedy rozestavěný fort Valmorbia a opěrný bod Matassone, provizorně vyzbrojeny a obsazeny příslušníky následujících jednotek:
  - 1. domobranecká četnická asistenční rota
  - 1. a 17. rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 4


  Vzhledem k tomu, že další jednotky nebyly zatím k dispozici, rozhodlo rakousko-uherské velení o vyklizení celé oblasti a soustředění všech sil v polních postaveních před Roveretem . V červnu 1915 pak italská armáda opuštěná postavení bez boje obsadila. A protože příslušníci italských ozbrojených sil (s čestnou výjimkou elitních alpinů) jen zřídkakdy dobyli něco, co protivník opravdu bránil, ustrnula fronta před Roveretem až do května 1916, kdy rakousko-uherské jednotky zahájily odvetnou ofenzivu. Říkalo se jí „Květnová“, případně (nikoli ovšem v rakouských oficiálních dokumentech) "Strafexpedition", tedy doslova „Trestná výprava“, kterýmžto názvem bylo míněno potrestání Itálie za věrolomnou zradu spojeneckých závazků k Rakousko-Uhersku. Hlavní úder této ofenzivy směřoval na východněji položené Asiago, v úseku Etsch-Arsa, tedy na pravém křídle rakousko-uherské sestavy, měl 8. sbor postupovat údolím Vallarso do hraničního sedla Passo Pian delle Fugazze. Tohoto cíle se dosáhnout nepodařilo, nicméně v průběhu ofenzivy získali Rakušané zpátky část vyklizeného pohraničního území (včetně fortu Valmorbia a opěrného bodu Matassone) a postoupili až na pohraniční náhorní plošinu Monte Pasubio, kde je zastavil odhodlaný odpor italských alpinů. V údolí Vallarsa obsadili městečko Chiesa, na horském hřbetu západně od Matassone však alpini udrželi postavení na vrcholu Coni Zugna. Útok VIII. sboru tím byl zastaven a po skončení ofenzivy v červnu 1916 se rakousko-uherské jednotky stáhly na lépe hájitelnou linii Zugna Torta - Werk Valmorbia - Monte Pasubio. Italové, kteří díky tomu znovu obsadili (ve vlastním zpravodajství pochopitelně „dobyli“) opěrný bod Matassone, využili zmatku, který provází každý ústup, a nočním přepadem obsadili sousední Werk Valmorbia. Nebezpečí roztržení rakouské fronty a italského průniku k Roveretu zažehnala okamžitá protizteč rakouských vojáků, kteří Italy zahnali. Fronta v tomto úseku se pak více méně stabilizovala až do konce války...


  Zdroje:
  Kurt Mörz de Paula - Der österreichisch-ungarische Befestigungsbau 1820-1914 (Wien 2000)
  Willibald R. Rosner: Bestand K.u.k Geniedirektion Trient im Staatsarchiv von Trient (Trento 1995)
  Edmund Glaise von Horstenau – Der Österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914 - 1918 (Wien 1931)
  fortifikace.bloguje.cz
  de.wikipedia.org
  www.trentinograndeguerra.it

  Průběh fronty od června 1916
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/124602#429649Verze : 0
  MOD