Pomoc při překladu cz-angl. názvů funkcionářů vojenských úřadů

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 372 příspěvků vloženo, 1178 editováno a 377 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pomoc při překladu cz-angl. názvů funkcionářů vojenských úřadů

  Avatar
  Vážení,
  součástí skupiny jednotky jsou rovněž úřady.
  Při tabulkování jsou sice uvádění pouze velitel a náčelník štábu, ale třeba Hlavní štáb branné moci tvořilo X lidí na různých systematizovaných místech. Protože mým záměrem je uvedení funkcionářů polského Hlavního štábu Vrchního velitele z roku 1939, vytvořil jsem tabulku s originálním polským názvem, českým překladem, i když jsem použil spoustu odpovídajících názvů z Personalního přehledu mobilizované předválečné ČS armády ze stránek
  http://armada.vojenstvi.cz/
  Avšak anglická terminologie mi hodně uniká. Tam jsem to vzal doslova překladatelsky.
  Nejsem si jistý, jestli se to tak dá vyvěsit.
  Proto Vás prosím o pomoc. Možná, že se dají vylepšit rovněž názvy v češtině. Ovšem v tomto případě jsem se přiklonil ke kombinaci doslovný překlad+historická terminologie v rámci únosnosti tak, aby vystihovala podstatu.  Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
  Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
  Originální název: Český název: Anglický název:
  Original Title: Czech Title: English Title:
  Kwatera Główna Naczelnego Wodza Hlavní velitelství Vrchního velitele Headquarters of Commander-in-Chief
  Naczelny Wódz Sił Zbrojnych Vrchní velitel branné moci Commander-in-Chief of Armed Forces
  Szef Sztabu Naczelnego Wodza Náčelník štábu Vrchního velitele Chief of Staff of Commander-in-Chief
  I Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Wodza I. zástupce náčelníka štábu Vrchního velitele 1st Deputy Chief of Staff of Commander-in-Chief
  Naczelny Kwatermistrz i zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Wodza Vrchní ubytovatel a Zástupce náčelníka štábu Vrchního velitele Supreme Quartermaster and Deputy Chief of Staff
  Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Wodza Zástupce náčelníka štábu Vrchního velitele Deputy Chief of Staff
  Naczelni dowódcy broni Vrchní velitelé zbraní Chiefs of Combat Arms
  Naczelny dowódca artylerii Vrchní velitel dělostřelectva Chief of Artillery
  Naczelny dowódca lotnictwa i obrony przeciwlotniczej Vrchní velitel letectva a protiletecké obrany Chief of Air Forces and Air Defence
  Naczelny dowódca broni pancernej Vrchní velitel obrněných sil Chief of Armoured Forces
  Naczelny dowódca saperów i szef fortyfikacji Vrchní velitel ženijního vojska a přednosta opevňovacích prací Chief of Engineer Forces and Earthwork
  Naczelny komisarz cywilny Vrchní civilní komisař Supreme Civil Commissar
  Delegat biskupa polowego Delegát polního biskupa Delegate of Field Bishop
  Szefowie służb Přednostové služeb Chiefs of Services
  Szef intendentury Přednosta intendanční služby Chief of Commissary Service
  Szef uzbrojenia Přednosta zbrojní služby Chief of Ordnance Service
  Szef służby zdrowia Přednosta zdravotnické služby Chief of Medical Service
  Szef weterynarji Přednosta veterinární služby Chief of Veterinary Service
  Szef żandarmerii Přednosta služby polního četnictva Chief of Military Police Service
  Szef służby sprawiedliwości Přednosta justiční služby Chief of Justice Service
  Szef taborów i remontu Přednosta vozatajské a remontní služby Chief of Baggage and Remount Service
  Naczelny dyrektor poczty polowej Vrchní ředitel polní pošty General Superintendent Army Postal Service
  Oficer do zleceń Dispoziční důstojník Orderly Officer
  Szef propagandy Přednosta propagačního oddělení Chief of Publicity Department
  Główny adiutant Hlavní pobočník Chief Adjutant
  Oddział I (organizacyjny) Kwatery Głównej Naczelnego Wodza I. oddělení (organizační) Hlavního velitelství Vrchního velitele 1st Department (Organization)
  Szef Oddziału I Přednosta I. Oddělení Head of the 1st Department
  zastępca szefa Oddziału I Zástupce přednosty I. Oddělení Deputy Head of the 1st Department
  Oddział II (informacyjny) Kwatery Głównej Naczelnego Wodza II. oddělení (zpravodajské) Hlavního velitelství Vrchního velitele 2nd Department (Intelligence)
  Szef Oddziału II Přednosta II. Oddělení Head of the 2nd Department
  Zastępca szefa Oddziału II Zástupce přednosty II. Oddělení Deputy Head of the 2nd Department
  Szef wydziału wywiadowczego Vedoucí zpravodajské skupiny Senior of Intelligence Group
  Szef wydziału ewidencyjnego Vedoucí evidenční skupiny Senior of Evidence Group
  Szef referatu sytuacyjnego Vedoucí situační skupiny Senior of Positional Group
  Oddział III (operacyjny) Kwatery Głównej Naczelnego Wodza III. oddělení (operační) Hlavního velitelství Vrchního velitele 3rd Department (Operational)
  Szef Oddziału III Přednosta III. Oddělení Head of the 3rd Department
  Zastępca szefa Oddziału III Zástupce přednosty III. Oddělení Deputy Head of the 3rd Department
  Szef wydziału operacyjnego Vedocí operační skupiny Senior of Operational Group
  Szef wydziału sytuacyjnego Vedoucí situační skupiny Senior of Positional Group
  Oddział IV (zaopatrzenia i przewozów) Kwatery Głównej Naczelnego Wodza IV. oddělení (zásobovací a dopravní) Hlavního velitelství Vrchního velitele 4th Department (Supply and Transport)
  Szef Oddziału IV Přednosta IV. Oddělení Head of the 4th Department
  Zastępca szefa Oddziału IV Zástupce přednosty IV. Oddělení Deputy Head of the 4th Department
  Naczelny dowódca łączności Vrchní velitel spojení Chief of Communication
  Szef komunikacji wojskowych Přednosta vojenských komunikací Chief of Military Road
  Oficer łącznikowy dowódcy floty Styčný důstojník Velitelství námořnictva Liaison Officer of Naval Command
  Szef służby geograficznej Přednosta zeměpisné služby Chief of Geographical Service
  Komendant Kwatery Głównej Velitel stanu Hlavního velitelství Headquarters Commander
  Inspektor wojsk etapowych Inspektor etapních vojsk Staging Units Inspector
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/125515#425987Verze : 0
  MOD