Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 297 příspěvků vloženo, 1370 editováno a 287 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Bitka pri Zame [202 p.n.l.]

Battle of Zama [202 B.C.]

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Bitka pri Zame Battle of Zama
  Datum:
  Date:
  19.10.202.-pn.l-.9.10
  Válčiště / Fáze:
  Theatre of Operations / Phase:
  2. punská válka
  Second Punic War
  Místo:
  Location:
  Zama, neďaleko Kartága Zama, near Cartaghe
  GPS:
  GPS:
  36°06'54.00"N 09°17'03.98"E
  Účastníci:
  Belligerents:
   
  Strana A:
  Side A:
  Římska republika Roman Republic
  Strana B:
  Side B:
  Kartágo Cartaghe
  Velitelé:
  Commanders:
   
  Strana A:
  Side A:
  Scipio,Publius Cornelius Scipio,Publius Cornelius
  Strana B:
  Side B:
  Hannibal Hannibal
  Síly:
  Strenght:
   
  Síly strana A:
  Forces Side A:

  asi 43 000 mužov

  some 43 000 men
  Zobraz detail:
  Show Detail:
    
  Zobraz detail:
  Show Detail:
  pechota: 34 000
  jazdectvo 9000
  infantry: 34 000
  cavalry: 9000
  Síly strana B:
  Forces Side B:
  asi 51 000 mužov some 51 000 men
  Zobraz detail:
  Show Detail:
    
  Zobraz detail:
  Show Detail:
  pechota: 45 000
  jazdectvo: 4000
  vojnové slony: 80
  infantry: 45 000
  cavalry: 4000
  war elephants: 80
  Ztráty:
  Losses:
   
  Ztráty strana A:
  Losses Side A:

  asi 5500 mužov

  some 5500 men
  Zobraz detail:
  Show Detail:
    
  Zobraz detail:
  Show Detail:
  padlí, zranení, zajatí/nezvestní: 5500 mužov killed, wounded, captured/ missing: 5500 men
  Ztráty strana B:
  Losses Side B:
  asi 40 000 mužov some 40 000 men
  Zobraz detail:
  Show Detail:
    
  Zobraz detail:
  Show Detail:
  padlí: 20 000
  zajatí: 20 000
  killed: 20 000
  captured: 20 000
  Cíle a výsledek:
  Objectives and Result:
   
  Typ operace, strana A:
  Type of Operation, Side A:
  útok
  attack
  Typ operace, strana B:
  Type of Operation, Side B:
  obrana
  defense
  Cíle, strana A:
  Objectives, Side A:
  Zničiť kartáginsku armádu. - splněn
  Definitívne poraziť Kartágo. - splněn
  Destroy the Carthaginian army. - fulfilled
  The final defeat of Carthage. - fulfilled
  Cíle, strana B:
  Objectives, Side B:
  Poraziť rímsku armádu. - nesplněn
  Defeat the Roman army. - unfulfilled
  Výsledek:
  Result:
  vítězství strany A victory for side A
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Zama
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/125697#426578Verze : 0
  MOD
  Avatar
  1. fáza bitky
  Útok Hannibalových slonov.
  Slony neškodne prebehli medzi špeciálne vytvorenými medzerami v radoch rímskej armády. Časť slonov poplašili rímski trubači, takže sa otočili proti kartagínskym šíkom a narobili im čiastočne škody.


  2. fáza bitky
  Útok jazdy.
  Obe armády mali na svojich krídlach jazdecké jednotky. Tieto jazdecké oddiely na oboch krídlach sa zrazili hneď po útoku slonov. Postupne naberala prevahu rímska jazda a spojenecká númidská jazda.


  3. fáza bitky
  Víťazstvo rímskej jazdy
  Obe jazdecké oddiely na krídlach rímskej armády postupne zatláčali kartáginsku jazdu z bojiska. Nakoniec bola kartáginska jazda úplne zahnaná z bojiska.


  4. fáza bitky
  Medzitým sa pechota oboch armád zostavená do troch línii, zrazila v tuhom boji. Bitku rozhodol návrat rímskej jazdy na bojisko. Obe zoskupenia rímskej a numidskej jazdy sa vrátili na bojisko a vpadli kartáginskej pechote do chrbta


  Zdroj:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Zama

  1. fáza bitky Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Zama

  2. fáza bitky Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Zama

  3. fáza bitky Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Zama

  4. fáza bitky Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Zama
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/125697#426595Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Rôzne zobrazenia legendárneho stretnutia Hannibala so Scipiom pred bitkou pri Zame.  Zdroj:
  www.websters-dictionary-online.org
  greatmilitarybattles.com

  Zdroj: http://www.websters-dictionary-online.org/definitions/Scipio+Africanus

  Zdroj: http://greatmilitarybattles.com/Battle%20of%20Zama.htm
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/125697#426596Verze : 0
  MOD