Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 356 příspěvků vloženo, 1507 editováno a 342 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Suzuki, Sósaku

鈴木宗作 / すずき・そうさく

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Suzuki Suzuki
  Jméno:
  Given Name:
  Sósaku Sōsaku
  Jméno v originále:
  Original Name:
  鈴木宗作 / すずき・そうさく
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  General (in memoriam) General (in memoriam)
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  27.09.1891 ?, prefektúra Aichi
  27.09.1891 ?, Aichi prefecture
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  19.04.1945 more Mindanao /
  19.04.1945 more Mindanao /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel 35. armády
  náčelník štábu 25. armády
  velitel 4. pešieho pluku
  35th Army Commander
  26th Army Chief of Staff
  4th Infantry Regiment Commander
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  www.generals.dk
  ja.wikipedia.org;
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/126039#427717Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Suzuki Suzuki
  Jméno:
  Given Name:
  Sósaku Sōsaku
  Jméno v originále:
  Original Name:
  鈴木宗作 / すずき・そうさく
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Armádna vidiecka škola
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Nagoya Army Rural School
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-28.05.1912 vojenská akadémia
  09.12.1916-26.11.1919 Armádne vojnové kolégium
  DD.MM.RRRR-28.05.1912 Military Academy
  09.12.1916-26.11.1919 Military War College
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  24.12.1912 podporučík
  25.12.1915 poručík
  22.11.1921 kapitán
  26.07.1927 Major
  01.08.1931 podplukovník
  01.08.1935 plukovník
  15.07.1938 generálmajor
  01.03.1941 generálporučík
  14.06.1945 General - in memoriam
  24.12.1912 Second Lieutenant
  25.12.1915 Lieutenant
  22.11.1921 Captain
  26.07.1927 Major
  01.08.1931 Lieutenant Colonel
  01.08.1935 Colonel
  15.07.1938 Major General
  01.03.1941 Lieutenant General
  14.06.1945 General - in memoriam
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  01.08.1935-01.03.1937 Velitel : 4. pěší pluk
  09.03.1940-01.03.1941 Velitel : 3. kancelář (přeprava a spojení) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  01.03.1941-15.09.1941 Velitel : 3. kancelář (přeprava a spojení) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu

  Ručně vyplněné položky:
  24.12.1912-22.04.1920 6. peší pluk
  22.04.1920-07.03.1923 pridelený k Generálnemu štábu
  07.03.1923-03.11.1925 rezidentný dôstojník, Nemecko (vojenský výskum)
  03.11.1925-12.12.1928 pridelený k Generálnemu štábu
  02.03.1926-26.06.1926 Adjutant Gen. Kawamura Kageaki
  06.08.1926-12.12.1928 Adjutant Gen. Uehara Yusaku
  12.12.1928-18.03.1933 Sekcia mobilizácie Kancelária vojenskej služby Ministertvo armády
  12.12.1928-18.03.1933 Sekcia vojenskích ženistov Ministertvo armády
  25.11.1929-18.03.1933 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
  18.03.1933-23.12.1933 pridelený k veleniu Kwantungskej armády
  23.12.1933-26.12.1934 štábny dôstojník Kwantungská armáda
  26.12.1934-01.08.1935 náčelník sekcie bezpečnosti vojenskej polície (Kempeitai), oblasti Kanto
  01.08.1935-01.03.1937 velitel 4. pešieho pluku
  01.03.1937-15.07.1938 náčelník 2. kancelárie Generálneho inšpektoriátu vojenského výcviku
  20.11.1937-07.07.1938 náčelník Kancelárie vzdelávania, Imperiálneho hlavného velitelstva
  15.07.1938-12.09.1939 zástupca náčelníka štábu Expedičnej armády centrálnej Číny, Chian
  12.09.1939-01.12.1939 zástupca náčelníka štábu Čínskej expedičnej armády, Čína
  01.12.1939-09.03.1940 pridelený k Generálnemu štábu
  09.03.1940-15.09.1941 náčelník 3. kanceláře (přeprava a spojení) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  15.09.1941-DD.11.1941 pridelený k Generálnemu štábu
  06.11.1941-07.10.1942 náčelník štábu 25. armády, Malaysia, Sumatra, Singapore
  07.10.1942-08.04.1943 pridelený k Ministertvo armády, armádny sklad?
  08.04.1943-28.07.1944 náčelník oddelenia prepravy Ministertva armády
  25.09.1944-28.07.1944 náčelník velitelstva zásielok?
  28.07.1944-19.04.1945 velitel 35. armády, Filipíny
  19.04.1945-DD.MM.RRRR KIA
  Automatically linked items:
  01.08.1935-01.03.1937 Commander : 4th Infantry Regiment
  09.03.1940-01.03.1941 Commander : 3rd Bureau (Transport and Communications) of the Imperial Army General Staff Office
  01.03.1941-15.09.1941 Commander : 3rd Bureau (Transport and Communications) of the Imperial Army General Staff Office

  Manually added items:
  24.12.1912-22.04.1920 6th Infantry Regiment
  22.04.1920-07.03.1923 Attached to General Staff
  07.03.1923-03.11.1925 Resident Officer, Germany (Military Research)
  03.11.1925-12.12.1928 Attached to General Staff
  02.03.1926-26.06.1926 Adjutant Gen. Kawamura Kageaki
  06.08.1926-12.12.1928 Adjutant Gen. Uehara Yusaku
  12.12.1928-18.03.1933 Mobilisation Section Military Service Bureau Army Ministry
  12.12.1928-18.03.1933 Army Engineering Section Army Ministry
  25.11.1929-18.03.1933 Military Sciences Instructor, Army War College
  18.03.1933-23.12.1933 Attached to Kwantung Army HQ
  23.12.1933-26.12.1934 Staff Officer Kwantung Army
  26.12.1934-01.08.1935 Chief of Security Section, Military Police (Kempeitai) Kanto Area
  01.08.1935-01.03.1937 4th Infantry Regiment Commander
  01.03.1937-15.07.1938 Chief 2nd Bureau, Inspectorate-General of Military Training
  20.11.1937-07.07.1938 Chief of Education Section, Imperial Headquarters
  15.07.1938-12.09.1939 Central China Expeditionary Army Deputy Chief of Staff, Chian
  12.09.1939-01.12.1939 China Expeditionary Army Deputy Chief of Staff, China
  01.12.1939-09.03.1940 Attached to General Staff
  09.03.1940-15.09.1941 Head of 3rd Bureau (Transport and Communications) of the Imperial Army General Staff Office
  15.09.1941-06.11.1941 Attached to General Staff
  06.11.1941-07.10.1942 25th Army Chief of Staff, Malaya, Sumatra, Singapore
  07.10.1942-08.04.1943 Attached to the Army Ministry, Military Depot?
  08.04.1943-28.07.1944 Head of Transportation Department, Army Ministry
  25.09.1944-28.07.1944 Head of Shipping Transportation Headquarters
  28.07.1944-19.04.1945 35th Army Commander, Philippines
  19.04.1945-DD.MM.RRRR KIA
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  29.04.1934
  Řád Vycházejícího slunce 3. třída
  3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
  旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
  -


  11.07.1939
  Řád Posvátného pokladu 2. třídy
  Order of Sacred Treasure 2nd Class
  瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
  -


  11.11.1943
  Řád Posvátného pokladu 1. třídy
  Order of Sacred Treasure 1st Class
  瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
  -


  27.09.1974
  Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
  1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
  勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
  -
  Poznámka:
  Note:
  - KIA - KIA
  Zdroje:
  Sources:
  www.generals.dk
  http://ja.wikipedia.org/wiki/鈴木宗作
  http://sakurataro.org/db/鈴木宗作
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/126039#427761Verze : 4
  MOD
  Avatar
  Narodil sa v prefektúre Aichi. Roku 1912 ukončuje Imperiálnu vojenskú akadémiu a roku 1921 Armádne vojnové kolégium.


  V rokoch 1922 do 1925 pôsobil v Nemecku ako rezidentný dôstojník. Roku 1927 sa stáva kapitánom a v 1928 je pridelený Ministerstvu vojny, sekcia vojenských záležitiostí.


  V 1933 je pridelený ku Kwantungskej armáde v Manchurii, kde slúži 3 roky ako velitel vojenskej polície - Kempeitai. V roku 1935 je poverený velením 4. pešieho pluku, ktorému velí do roku 1937.


  Roku 1938 sa stáva general majorom a je menovaný náčelníkom štábu Stredočínskej expedičnej armády. Na tomto poste pôsobí až do roku 1939.


  Po tom, ako pôsobí na rôznych postoch Imperiálneho generálneho štábu je v marci 1941 Suzuki menovaný general poručíkom a v novembri toho istého roku je znovu pridelený k 25. armáde po velením gen. General Tomoyuki Yamashita.


  25. armáda sa podieľa počas jeho pôsobenia na kampani v Singapore a Malaysii, v čase od 8.12.1941 do 5.2.1942.


  V rokoch 1943 – 1944 zastáva rôzne adminsitratívne posty spojené s prepravou. Následne je Suzuki menovaný velitelom 35. armády s velením v Cebu a ktorá je poverená obranou južných Filipín.


  20.10.1944 pristávajú US sily na Leyte a Suzuki im vysiela v ústrety 45,000 mužov aby ich odrazili. Japonské sily aj cez svoju prevahu pozemných a vzdušných síl nie sú schopné zastaviť spojencov. Koncom decembra sú japonské sily zdecimované.


  25.12.1944 dostáva Suzuki rozkaz evakuovať jednotky koľko sa bude dať, aby sa ubránili Filipíny. 24.3.1945 sám Suzuki je nútený na útek z Cebu, a po pristátí US a Filipínskych jednotiek v Cebu, 26.3.1945 ustupuje do hôr a odtiaľ sa pokúša o ústup na ostrov Mindanao.


  Počas tohto ústupu sú lode s jednotkami napadnuté letectvom 19.4.1945 a Suzuki padne pri tomto nálete.


  Posmrtne je povýšený na generála.  zdroj
  www.generals.dk
  ja.wikipedia.org;

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/126039#427765Verze : 0
  MOD