Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 340 příspěvků vloženo, 983 editováno a 283 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Lichner, Ján Viliam

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Lichner Lichner
  Jméno:
  Given Name:
  Ján Viliam Jan Viliam
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Ján Viliam Lichner
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  brigádní generál Brigade General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  20.10.1902 Besztercebánya /
  20.10.1902 Besztercebanya /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  23.11.1977 Bratislava / 23.11.1977 Bratislava /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/126609#429064Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Lichner Lichner
  Jméno:
  Given Name:
  Ján Viliam Ján Viliam
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Ján Viliam Lichner
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.1913-DD.MM.1921 Gymnázium, Banská Bystrica /
  DD.MM.1913-DD.MM.1921 Gymnasium, Banska Bystrica /
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.1921-DD.MM.1924 Vojenská akademie Hranice na Moravě /
  DD.MM.1921-DD.MM.1924 Military Academy Hranice na Moravě /
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  05.05.1924 poručík
  01.04.1929 nadporučík
  21.10.1933 kapitán
  01.04.1937 štábní kapitán pěch.
  17.05.1939 major
  01.01.1943 podplukovník aut.
  07.03.1945 plukovník pěch.
  20.02.1947 brigádní generál (zpětně k 01.10.1946)
  05.05.1924 Lieutenant
  01.04.1929 1st Lieutenant
  21.10.1933 Captain
  01.04.1937 Staff Captain Inf.
  17.05.1939 Major
  01.01.1943 Colonel Lieutenant
  07.03.1945 Colonel Inf.
  20.02.1947 Brigade General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  01.06.1945-01.10.1946 Velitel : 6. oddělení (materiální) hlavního štábu
  01.10.1946-01.11.1946 Velitel : 6. oddělení (materiální) hlavního štábu
  01.11.1946-15.08.1950 Velitel : VII. odbor (dopravní) Ministerstva národní obrany
  15.08.1950-DD.03.1951 Velitel : Hlavní automobilní a traktorová správa

  Ručně vyplněné položky:

  DD.MM.1924-DD.MM.RRRR Pěší pluk 12
  01.08.1925-29.09.1929 Pěší pluk 2
  15.06.1933-DD.MM.RRRR Pěší pluk 20
  DD.02.1937-DD.MM.RRRR VI. sbor
  28.02.1938-DD.MM.RRRR 12. divise
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR prednosta, Výzvedná skupina Spravodajského oddelenia Hlavného vojenského veliteľstva
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR prednosta automobilovej služby, Rýchla divízia
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa, 2. československá paradesantní brigáda
  01.06.1945-01.11.1946 prednosta, 6. oddělení (materiální) hlavního štábu
  01.11.1946-15.08.1950 prednosta, VII. odbor (dopravní) Ministerstva národní obrany
  DD.MM.1968-31.07.1969 náčelník, Rehabilitační komise MNO pro východní odboj
  Automatically linked items:
  01.06.1945-01.10.1946 Commander : 6th Department (Material) of Headquarters of the Armed Forces
  01.10.1946-01.11.1946 Commander : 6th Department (Material) of Headquarters of the Armed Forces
  01.11.1946-15.08.1950 Commander : VII Section (Transport) of Ministry of National Defence
  15.08.1950-DD.03.1951 Commander : Main Automobile and Tractor Department

  Manually added items:

  DD.MM.1924-DD.MM.RRRR 12th Infantry Regiment
  01.08.1925-29.09.1929 2nd Infantry Regiment
  15.06.1933-DD.MM.RRRR 20th Infantry Regiment
  DD.02.1937-DD.MM.RRRR 6th Corps
  28.02.1938-DD.MM.RRRR 12th Division
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR chief
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR chief
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Deputy Commander, 2nd Czechoslovak Airborne Brigade
  01.06.1945-01.11.1946 chief, 6th Department (Material) of Headquarters of the Armed Forces
  01.11.1946-15.08.1950 chief, VII Section (Transport) of Ministry of National Defence
  DD.MM.1968-31.07.1969 chief
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1939
  Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
  Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
  Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
  -


  DD.MM.1942
  Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
  Bravery medal - 3rd Class
  Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
  -


  DD.MM.1943
  Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - I. trieda
  Commemorative Badge for Campaign against the Soviet Union - Class I
  Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - I. trieda
  -


  DD.MM.1944
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.1944
  Československá vojenská pamětní medaile za službu v československé armádě v zahraničí
  The Commemorative Medal of the Czechoslovak Army
  Československá vojenská pamětní medaile za službu v československé armádě v zahraničí
  se štítkem SSSR / with clasp SSSR


  DD.MM.1945
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.1946
  Řád Slovenského národního povstání I. třída
  Order of Slovak National Uprising 1st class
  Rad Slovenského národného povstania I. trieda
  -


  DD.MM.1964
  Řád rudé hvězdy
  The Order of the Red Star
  Řád rudé hvězdy
  -


  DD.MM.RRRR
  Odznak Československého partyzána
  Decoration of Czechoslovak Partisan
  Odznak Československého partyzána
  -
  Poznámka:
  Note:
  Je pochovaný v Šamoríne. Od 04.09.1953 sa hodnosť brigádneho generála premenovala na hodnosť generálmajor. -
  Zdroje:
  Sources:
  Jan Štaigl a kol.: Generáli - slovenská vojenská generalita 1918-2012, 2. aktualizované vydanie, ISBN 978-80-89169-25-2
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Viliam_Lichner
  forum.valka.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/126609#555635Verze : 2
  MOD