Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 229 příspěvků vloženo, 1040 editováno a 254 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Mareš, Karel

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Mareš Mareš
  Jméno:
  Given Name:
  Karel Karel
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Karel Mareš
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  brigádní generál Brigade General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  03.11.1898 Tábor /
  03.11.1898 Tábor /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  18.06.1960 Kosová Hora /
  18.06.1960 Kosová Hora /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel československé 311. perutě RAF Commander of the No. 311 (Czech) Squadron RAF
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9 aces.safarikovi.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/126617#429073Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Mareš Mareš
  Jméno:
  Given Name:
  Karel Karel
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Karel Mareš
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.1910-DD.MM.1917 maturita na česká reálce v Táboře
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.1917-DD.MM.1917 záložní důstojnická škola
  DD.MM.1918-DD.MM.1918 italská důstojnická škola
  20.07.1922-10.12.1922 kurs leteckého pozorovatele
  DD.MM.1925-DD.MM.1925 pilotní výcvik
  DD.MM.RRRR-14.04.1938 kurs pro velitele vojskových těles
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.12.1918 podporučík
  01.03.1919 poručík
  01.11.1920 nadporučík
  31.12.1923 kapitán
  03.12.1926 štábní kapitán
  01.01.1931 major
  01.07.1935 podplukovník
  07.03.1941 plukovník
  DD.MM.1947 brigádní generál (zpětně k 01.05.1944)
  03.11.1950 vojín
  13.04.1990 brigádní generál
  01.12.1918
  01.03.1919 Lieutenant
  01.11.1920 1st Lieutenant
  31.12.1923 Captain
  03.12.1926 Staff Captain
  01.01.1931 Major
  01.07.1935 Lieutenant Colonel
  07.03.1941 Colonel
  DD.MM.1947 Brigade General
  03.11.1950 Soldier
  13.04.1990 Brigade General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  DD.10.1931-DD.10.1931 Velitel : Letka 81
  15.09.1932-01.04.1935 Velitel : I. peruť leteckého pluku 5
  30.09.1934-22.07.1936 Velitel : I. peruť leteckého pluku 6
  22.07.1937-01.04.1939 Velitel : Letecký zkušební oddíl
  29.07.1940-19.03.1941 Velitel : 311. peruť RAF
  DD.10.1946-DD.03.1947 Velitel : 1. letecká divise
  DD.01.1946-DD.10.1947 Velitel : 1. letecká divise
  DD.12.1947-DD.07.1948 Velitel : V. odbor (letecko-technický) Ministerstva národní obrany
  15.06.1948-DD.MM.1949 Velitel : Velitelství leteckého týlu velitelství letectva hlavního štábu

  Ručně vyplněné položky:
  12.02.1917-28.01.1918 střelecký pluk 6 - jednoroční dobrovolník
  02.02.1918-01.12.1918 39. československý střelecký pluk
  01.12.1918-29.09.1920 31. československý střelecký pluk
  29.09.1920-01.04.1923 Pěší pluk 31
  01.04.1923-10.02.1925 Letecký pluk 2
  10.02.1925-31.03.1931 Vojenské letecké učiliště
  31.03.1931-01.10.1931 Letka 81 - velitel
  01.10.1931-19.07.1932 Letecký pluk 5
  19.07.1932-01.04.1935 Letecká peruť I/5 - velitel
  01.04.1935-22.07.1936 Letecká peruť I/6 - velitel
  22.07.1936-DD.MM.1939 Letecký zkušební oddíl - velitel
  03.06.1940-DD.06.1940 čs. letecká skupina (Adge, Francie) - velitel
  29.07.1940-19.03.1941 311. peruť RAF - velitel
  01.06.1941-DD.MM.1942 Ministerstvo národní obrany
  01.10.1942-DD.MM.1946 Čs. vojenská mise v SSSR - zástupce náčelníka
  28.10.1945-15.03.1947 1. letecká divise - velitel
  15.03.1947-01.12.1947 Velitelství letectva 1. oblasti - zatímní velitel
  01.12.1947-31.07.1948 Ministerstvo národní obrany - přednosta V. odboru
  31.07.1948-DD.MM.RRRR Letecký týl - velitel
  Automatically linked items:
  DD.10.1931-DD.10.1931 Commander : 81st Flight
  15.09.1932-01.04.1935 Commander : 1st Squadron of the 5th Air Regiment
  30.09.1934-22.07.1936 Commander : 1st Squadron of the 6th Air Regiment
  22.07.1937-01.04.1939 Commander : Air Experimental Division
  29.07.1940-19.03.1941 Commander : No. 311 Squadron RAF
  DD.01.1946-DD.10.1947 Commander : 1st Air Division
  DD.10.1946-DD.03.1947 Commander : 1st Air Division
  DD.12.1947-DD.07.1948 Commander : 5th Department (Air-Technical) of Ministry of National Defence
  15.06.1948-DD.MM.1949 Commander : Air Rear Command of Air Force Command of Headquarters of the Armed Forces

  Manually added items:
  12.02.1917-28.01.1918
  02.02.1918-01.12.1918 39th Czechoslovak Rifle Regiment
  01.12.1918-29.09.1920 31st Czechoslovak Rifle Regiment
  29.09.1920-01.04.1923 31st Infanty Regiment
  01.04.1923-10.02.1925 2nd Air Regiment
  10.02.1925-31.03.1931 Military Air School
  31.03.1931-01.10.1931 81st Flight - Commander
  01.10.1931-19.07.1932 5th Air Regiment
  19.07.1932-01.04.1935 1st Air Squadron of the 5th Air Regiment - Commander
  01.04.1935-22.07.1936 1st Air Squadron of the 6th Air Regiment - Commander
  22.07.1936-DD.MM.1939 Air Experimental Division - Commander
  03.06.1940-DD.06.1940 Czechoslovak Air Group (Adge, France) - Commander
  29.07.1940-19.03.1941 No. 311 Squadron RAF - Commander
  01.06.1941-DD.MM.1942 Ministry of National Defence
  01.10.1942-DD.MM.1946 Czechoslovak Army Mission in the USSR
  28.10.1945-15.03.1947 1st Air Division - Commander
  15.03.1947-01.12.1947 Air Command of 1st Area - Commander (temp.)
  01.12.1947-31.07.1948 Ministry of National Defence
  31.07.1948-DD.MM.RRRR
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1922
  Medaile vítězství
  Victory Medal
  Medaile vítězství
  -


  MM.DD.1922
  Válečný kříž 1918
  War Cross 1918
  Válečný kříž 1918
  -


  03.09.1941
  Záslužný letecký kříž
  Distinguished Flying Cross
  Distinguished Flying Cross
  -


  DD.MM.RRRR
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.RRRR
  Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
  Czechoslovak medal "For Gallantry"
  Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
  -


  DD.MM.RRRR
  Československá vojenská medaile "Za zásluhy" I. stupeň
  Medal for Merit 1st Class
  Československá vojenská medaile "Za zásluhy"" I. stupeň
  -


  DD.MM.RRRR
  Československá vojenská pamětní medaile za službu v československé armádě v zahraničí
  The Commemorative Medal of the Czechoslovak Army
  Československá vojenská pamětní medaile za službu v československé armádě v zahraničí
  se štítky Fancie, Velká Británie a SSSR / with France, Great Britain and USSR clasps


  DD.MM.RRRR
  Hvězda 1939-1945
  1939–45 Star
  1939–45 Star
  -


  DD.MM.RRRR
  Medaile Za obranu
  Defence Medal
  Defence Medal
  -


  DD.MM.RRRR
  Evropská hvězda leteckých osádek
  Air Crew Europe Star
  Air Crew Europe Star
  -
  Poznámka:
  Note:
  23.04.1940 - odchod do exilu
  01.11.1949 - odchod do výslužby
  03.11.1950 - degradován a poté vystěhován z Prahy
  DD.MM.1968 - částečně rehabilitován
  03.05.1990 - plně rehabilitován a vrácena hodnost


  RAF No. 82 579
  hodnost RAF - Group Captain
  -
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9 aces.safarikovi.org
  cs.wikipedia.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/126617#463735Verze : 0
  MOD