Sovětské jednotky - překlad

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 418 příspěvků vloženo, 902 editováno a 394 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Sovětské jednotky - překlad

  Avatar
  Podle nerozvážného slibu, učiněného v euforii nad zpracováním německé problematiky Smile začínám s určitým zpožděním zveřejňovat materiál, týkající se ruské vojenské terminologie bolševického a sovětského období.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/140497#456403Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Terminologie sovětských ozbrojených sil je komplikovanou záležitostí, neboť vznikala na základě terminologie orgánů státní moci (Ruské císařství), vůči němuž se nový státní systém zásadně vymezoval. Toto zásadní vymezování však končilo v okamžiku, kdy si reálný vývoj situace vynutil standardizaci systémů ozbrojené moci. Některé terminologické „libůstky“ se sice dlouhodobě udržely, ale nakonec od nich bylo oficiálně upuštěno.


  Nejpatrnější libůstkou, jež měla pouze psychologický význam, se stalo „barevné vymezení“ názvu ozbrojených sil i některých jejich částí. Pojem „rudá“ (красная) doprovází ruské/sovětské ozbrojené síly až do konce druhé světové války, přičemž má svůj původ v převratovém období. V oficiálním označení ozbrojených sil se k tomuto termínu velmi často přičleňoval termín „dělnicko-rolnická“ (pабоче-крестьянская). Dalším zvláštním termínem je „lidový komisariát“ (Народный комиссариат) jako specifické označení jednotlivých řícídích vládních úřadů, standardně označovaných jako ministerstva. Obě hlavní libůstky zmizely v únoru a březnu 1946, kdy je nahradilo standardní označení. Pojem „dělnicko-rolnická“ byl opuštěn v říjnu 1939, poté, co o měsíc dříve byla uzákoněna všeobecná vojenská povinnost a do vojska byli povoláváni všichni bez rozdílu, nikoli pouze příslušníci zákonem privilegovaných vrstev.


  Od 15. ledna 1918 byl vytvořen umělý termín Ozbrojené síly sovětského Ruska (Вооружённые Силы Советской России), jenž však nebyl prakticky užíván. Likvidován byl v souvislosti se změnou názvu státu a 29. prosince 1922 byl zaměněn termínem Ozbrojené síly Svazu sovětských socialistických republik (Вооружённые Силы Союза Советских Социалистических Республик). Také tento termín, ač oficiální, zůstával ve stínu, a to až do 25. února 1946, kdy byl kodifikován jako jediný správný.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/140497#456404Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Ozbrojené síly sovětského Ruska se dělily na dvě části, jimiž byly
  - Dělnicko-rolnická rudá armáda (Рабоче-крестьянская Красная Армия)
  - Dělnicko-rolnické rudé námořnictvo (Рабоче-крестьянский Красный флот)


  Dělnicko-rolnická rudá armáda se dělila na druhy vojsk, mezi nimiž mělo zvláštní postavení a zvláštní název Dělnicko-rolnické rudé letectvo (Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот). Ostatní druhy vojsk byly standardní a užívaly názvů z císařského období. Výjimkou byla pěchota, pro kterou se v bolševické a následně i sovětské terminologii prosadil název původně pomocné pěchoty císřaské armády, střelecké vojsko (Стрелковые войска). Tento název zůstal zachován bez výjimky až do března 1957.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/140497#456410Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Komplikovanější byla situace u Ozbrojených sil Svazu sovětských socialistických republik. Základní dva prvky, Dělnicko-rolnická rudá armáda a Dělnicko-rolnické rudé námořnictvo, zůstaly zachovány, jak bylo uvedeno, až do října 1939. Jejich vnitřní struktura a proměny budou popsány později. Dalšími součástmi ozbrojených sil se staly:
  1) Vojsko vnitřní ochrany republiky (Войска Внутренней Охраны Республики);
  2) Samostatný pohraniční sbor OGPU (Отдельный пограничный корпус войск ОГПУ);
  3) Místní protivzdušná obrana (Местная Противовоздушная оборона).


  Jednotlivé druhy ozbrojených sil podléhaly různým ústředním institucím, lidovým komisariátům a později ministerstvům, proměňovaly své názvy, slučovaly se a rozdělovaly.


  Hlavní místo mezi nimi zaujímala Dělnicko-rolnická rudá armáda, přejmenovaná v říjnu 1939 na Rudou armádu a v únoru 1946 na Sovětskou armádu. Podobně bylo přídomku „dělnicko-rolnický“ v říjnu 1939 zbaveno Rudé námořnictvo a Rudé letectvo.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/140497#456417Verze : 1
  MOD
  Avatar
  V únoru 1946 došlo k celkové reorganizaci oficiálním prosazením názvu Ozbrojené síly Svazu sovětských socialistických republik, označovaných nesprávně jako Sovětská armáda (Советская Армия). Původní Rudá armáda byla totiž fakticky redukována na Pozemní vojsko (Сухопутные войска), které se stalo jedním z druhů ozbrojených sil. Právě tato část nesla neoficiální označení Sovětská armáda, přičemž situace je zde podobná jako u Spojených států amerických, kde pojem US Army neznamená americkou armádu jako celek, ale pouze pozemní vojsko.


  Od února 1946 tak Ozbrojené síly Svazu sovětských socialistických republik tvořilo:
  - Pozemní vojsko (Сухопутные войска);
  - Vojenské letectvo SSSR (Военно-воздушные силы CCCP);
  - Válečné námořnictvo SSSR (Военно-морской флот CCCP);
  - Týl ozbrojených sil SSSR (Тыл Вооруженных Сил CCCP);
  - Pohraniční vojsko SSSR (Пограничные войска CCCP);
  - Vnitřní vojsko SSSR (Внутренние войска CCCP).
  V roce 1948 se k nim přičlenilo:
  - Vojsko protivzdušné obrany ozbrojených sil SSSR (Войска противовоздушной обороны ВС СССР).
  V roce 1959 se k nim přičlenilo:
  - Raketové vojsko strategického určení ozbrojených sil SSSR (Ракетные войска стратегического назначения ВС СССР).
  V roce 1971 se k nim přičlenila:
  - Vojsko civilní obrany SSSR (Войска гражданской обороны CCCP).
  Oficiální název pohraničního vojska a vnitřního vojska se několikrát měnil, proto je zde uveden ve zjednodušné formě. Podrobně bude rozebráno později.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/140497#456420Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Neviete niekto, ako správne preložiť 4-й перегоночный авиационный полк ГВФ? Išlo o pluk, ktorý prelietaval stroje z Lend Leasu z Ameriky do ZSSR.
  EDIT ADMIN: RoBoT


  edit Panzer: zrejme najkorektnejší preklad bude 4. prelietavací letecký pluk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/140497#559075Verze : 3
  MOD