Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 369 příspěvků vloženo, 1699 editováno a 323 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Vznik, změna stavu a zánik jednotek USA v meziválečném období - překlad a vysvětlivky

  Avatar
  ROZPRACOVÁNO   VZNIK JEDNOTKY 
  Constitutezřízenípřidání jména zcela nové, dosud neexistující jednotky na oficiální armádní seznam jednotek; může jít jen o zřízení "na papíře", aniž by došlo k reálnému zformování, jen se vytváří možnost jednotku následně zformovat
     
  Allotalokacepřidělení armádní jednotky jedné ze součástí Armády (Pravidelná armáda, Národní garda, Organizovaná záloha)
   alokacepřidělení k určené geografické oblasti pro organizační a mobilizační účely (např. sborová oblast, stát či teritorium)
     
  Assignpřiřazenítrvalé zařazení jednotky do podřízenosti vyšší jednotky (např. pluku pod brigádu)
     
  Organizezformovánípřidělení personálu jednotce Pravidelné armády a Národní gardy, která dosud nikdy neexistovala; jednotky je tedy uvedena do aktivního stavu poprvé v historii; jednotka je považována za aktivní, i když nemusí být nutně přímo v aktivní službě;
     
  Initiateiniciacepřidělení personálu jednotce Organizované zálohy, která dosud nikdy nebyla aktivní (v rámci zálohy); jednotka tedy získává status aktivní zálohy poprvé v historii; je ekvivalentem pro termín Organized u Pravidelné armády a Národní gardy
     
  Establishustavenípřidělení personálu nové provizorní, nesystemizované jednotce; její zrušení bylo označováno jako discontinue namísto demobilize/disband
     
  Reconstituteznovuzřízeníopětovné přidání jednotky, která byla v předchozí době již jednou zřízena a poté demobilizována/zrušena, na oficiální armádní seznam jednotek
     
   ZMĚNA STAVU JEDNOTKY 
  Federally Recognizefederální uznáníuznání federálními orgány, že jednotka Národní gardy splňuje podmínky stanovené pro přidělení federálních finančních prostředků na zajištění financování chodu jednotky
     
  Activateaktivovánípřidělení personálu jednotce Pravidelné armády, která již v minulosti byla zformována, ale následně byla deaktivována; jedná se tedy o návrat do aktivní služby; v případě Organizované zálohy se jedná o převedení do aktivní služby s nebo i bez přiděleného záložního personálu
     
  Affiliatepropůjčenípropůjčení jednotek RAI či OR různým vládním úřadům či civilním organizacím (univerzity, nemocnice, železniční společnosti, telekomunikační společnosti)
     
  Attachpřidělenídočasné přidělení jednotky vyšší jednotce
     
  Callpovolánípovolání jednotky Národní gardy guvernérem státu do aktivní služby v rámci státu (např. při živelních katastrofách)
     
  Consolidatesloučenísloučení dvou či více aktivních či neaktivních jednotek do jedné nové; ponechává si název jedné ze sloučených nebo dostává přidělené zcela nové
     
  Convertpřevedenípřevod jednotky z jedné součásti do jiné (např. od pěchoty k dělostřelectvu)
     
  Inductvyvolánípřevedení jednotky Národní gardy do aktivní federální služby
     
  Mobilizemobilizacepřevod aktivní či neaktivní jednotky na válečné stavy
     
  Redesignatepřejmenovánízměna názvu či přečíslování jednotka; organizační struktura se nemění
     
  Relieveodebrání z podřízenostiodebrání jednotky z podřízenosti vyšší jednotce
     
  Relocatepřemístěnípřesun velitelství jednotky Organizované zálohy z jednoho místa na jiné v rámci sborové oblasti či přesun sídla velitelství jednotky Národní gardy z jednoho místa na jin v rámci daného státu
     
  Reorganizereorganizacezměna organizační struktury jednotky při zachování přidělení k určité součásti (např. k pěchotě) - nejde tedy o převod;
     
  Transferredislokacepřesun velitelství jednotky Pravidelné armády z jednoho místa na jiné; přesun záložní jednotky z jedné sborové oblasti do jiné; přesun jednotky Národní gardy do jiného státu v případě, že spadala pod více států
     
  Withdrawodebráníodebrání jednotky z přidělení k armádní součásti (RA, NG, OR) či ke sborové oblasti
     
   ZÁNIK JEDNOTKY 
  Demobilizedemobilizaceodstranění aktivní (po odebrání personálu) či již neaktivní jednotky z oficiálního seznamu jednotek; po roce 1938 nahrazeno termínem disband
     
  Disbandzrušeníodstranění aktivní (po odebrání personálu) či již neaktivní jednotky z oficiálního seznamu jednotek; před rokem 1938 používán termín demobilize
     
  Discontinuepřerušení existenceodebrání personálu z provizorní jednotky či jednotky mimo systemizaci; tyto jednotky nebyly demobilizovány/zrušeny, neboť předtím nebyly organized, ale jen established
     
  Inactivatedeaktivováníodebrání personálu aktivní jednotce, a tedy její převod mezi neaktivní jednotky; jednotky byla nadále vedena na oficiálním seznamu jednotek; následně mohla být buď aktivována/iniciována, nebo demobilizována/zrušena
     
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/142177#460263Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Super.  Viem že podľa názvu je to venované medzivojnovému obdbiu, ale pre možné rozšírenie doplním ďalšie termíny s ktorými som sa stretol aj v inom období (budem postupne dopĺňať)


  - broken up (1901, 1944) - kontext ...Regiment broken up ...dátum... and its elements reorganized and redesignated...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/142177#566018Verze : 2
  MOD