Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 544 příspěvků vloženo, 1368 editováno a 850 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Čsl. vojsko na Rusi

  Avatar
  Čsl. vojsko na Rusi - chronologie


  Embarassed ve výstavbě Embarassed


  používám gregoriánský kalendář - v legionářských publikacích se používá označení "nového/starého stylu"
  občas je to pěkný zmatek - jestli jsem se někde uťal, tak napište a já to opravím Wink
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#54367Verze : 0
  Avatar
  1914


  srpen
  12. srpna...............návrh na zřízení České Družiny přijat v sezení ministrů v Petrohradě. (UAL22)
  20. srpna...............vojenská rada schválila ustanovení České Družiny. (SAK)
  30. srpna...............slavnostní mše v srbském chrámu v Moskvě na rozloučenou s odjíždějícími českými dobrovolníky do armády. (UAL22)
  30. srpna...............zařazení 126 ruských instruktorů do České Družiny


  září
  1. září...............příjezd petrohradských dobrovolníků do Kyjeva (UAL22)
  3. září...............příjezd moskevských dobrovolníků do Kyjev (UAL22)
  4. září...............Česká Družina v Kyjevě ubytována v Michajlovském klášteře a reálce v Kyjevě. (UAL22)
  11. září...............sjezd čtyř nejdůležitějších českých komitétů na Rusi; petrohradského, moskevského, kyjevského a varšavského v Petrohradě. (UAL22)
  13. září...............obdrževši ruské uniformy a zbraně Česká Družina v Kyjevě učí se na březích a stráních dněprovských. (UAL22)
  14. září...............českou 4-člennou deputací podáno memorandum carovi. (UAL22)
  15. září...............přijíždějí do Kyjeva Čechové jiho- a západoruští, by doplnily Českou Družinu. (UAL22)
  18. září...............první petrohradský český sjezd politický zakončen. (UAL22)
  23. září...............Česká Družina poprvé co celek vystupuje vzorně na kyjevskou vojenskou střelnici. (UAL22)
  30. září...............Česká Družina za vedení ruských důstojníků cvičí v Kyjevě na Vladimírské Horce. (UAL22)


  říjen
  6. října...............pplk. Sozentovič střídá ve velení České Družiny pplk. Lotockého
  10. října...............počet českých důstojníků v České Družině dosáhl jedenácti. (UAL22)
  11. října...............Česká Družina, základ čsl. armády na Rusi, přísahá v Kyjevě na svůj prapor. (UAL22)
  22. října...............Česká Družina odjíždí na frontu v sestavě:
  Česká Družina - pplk. Sozentovič
  *1. rota - škpt. Zembalevskij
  *2. rota - por. Pavlov
  *3. rota - por. Ivšín
  *4. rota - por. Nachtman
  27. října...............Česká Družina dopoledne přechází bývalé rakouské hranice za zvuků hudby. (UAL22)


  listopad
  1. listopadu...............Česká Družina ve Lvově. (UAL22)
  3. listopadu...............Gubernátor Haliče, hrabě Bobrinský, přehlíží Českou Družinu ve Lvově. (UAL22)
  6. listopadu...............rozkaz, by Česká Družina vystoupila ze Lvova na Západ - k Jaroslavi. (UAL22)
  7. listopadu...............stav České Družiny v Jaroslavi - dle hlášení velitele náčelníku štábu 3. armády: štábních důstojníků...1, subalterních důstojníků...21, vojenských úředníků...2, lékařů...1, řadových vojínů...744, ruských vojínů přidělených k službě neřadové...133
  8. listopadu...............Radko Dimitrijev, velitel 3. ruské armády, přehlíží Českou Družinu v Jaroslavi v Haliči. (UAL22)
  9. listopadu...............čtyři odvážní dobrovolníci v přestrojení přecházejí frontu a přinášejí politikům ve vlasti zprávy o činnosti na Rusi. (UAL22)
  ...............1. rota přichází ke XXI.A.S., 44.pd
  17. listopadu...............1. půlrota 2. roty přichází k XI.A.S., 11.pd
  17. listopadu...............2. půlrota 2. roty přichází k XI.A.S., 32.pd
  1. půlrota 3. roty přichází ke 42.pd
  2. půlrota 3. roty přichází k 5.pd
  19. listopadu...............první bojový křest České Družiny v Haliči u Niedzielisky a Borzeczyna. (UAL22)
  20.listopadu...............padli první příslušníci České Družiny - Josef Vasický, Antonín Řehák (CSL) a černohorec Nikolič. (UAL22)
  27. listopadu...............1. rota České Družiny vystupuje ve hlavě 44. ruské divise pochodovým pořádkem na frontu u Tarnova. (UAL22)


  prosinec
  1. prosince...............Česká Družina překračuje Dunajec. (UAL22)
  4. prosince...............Radko Dimitriev rozkazem č. 9502 dovolil zajatcům Čechům vstupovati do České Družiny v rayoně 3. armády. (UAL22)
  4. prosince...............2. půlrota 4. roty střídá 1. půlroru 2. roty u 11.pd
  5. prosince...............1. rota České Družiny překračuje Vislu (UAL22)
  7. prosince...............1. půlrota 4. roty střídá 2. půlrota 2. roty u 32.pd
  8. prosince...............vrcholí ruská ofensiva v Haliči. Na krakovské silnici granátem zabiti starodružiníci Hlasivec, Jedlička a Martinovský. (UAL22)
  10. prosince...............rozvědky České Družiny pod Krakowem (UAL22)
  12. prosince...............ve Wadowicích popraveni dva vojáci České Družiny, které za frontou chytilo rakouské polní četnictvo, Josef Müller a Antonín Grmela. (CSL)
  ...............Velkokníže Nikolaj Nikolajevič upozorněn na cenné výsledky českých vyzvědačů, dává první podnět k dobrovolnému náboru ze zajtých Čechů. (UAL22)
  17. prosince...............děžurný generál štábu 3. armády zpravil velitele České Družiny, že vrchní velitel dovolil, aby do České Družiny byli příjmáni také čeští zajatci, projeví-li k tomu přání.Nábor povolen pouze mezi zajatci 3. armády, a to za předpokladu, že se dobrovolně přihlásí přímo na frontě, ihned po zajetí. (CSL) Rozkaz 3. ruské armády, že ten rak.-uh. zajatec, který dobrovolně požádá, může býti přijat do České Družiny. (UAL22)
  24./25. prosince...............akce ppor.Čečka na řece Bialé u Tuchova
  28. prosince...............Rusové poprvé v Haliči ustupují - od Krakova k Tarnovu; s nimi část České Družiny. (UAL22)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#54368Verze : 0
  Avatar
  1915


  leden
  2. ledna...............rakouská nejtěžší artilerie bombarduje Tarnov, kde v kasárnách stojí Česká Družina. (UAL22)
  18. ledna...............250 rakouských zajatců vstupuje do České Družiny. (UAL22)


  únor


  březen
  6. března...............Ze starodružiníků sformován Sokolský oddíl pod vedením kap.Uspenského. (UAL22)
  24. března...............1. a 2. rota České Družiny stojí v Šaryšské stolici (nyní naše republika). (UAL22)
  25. března...............4. rota koná rozvědky u Gorlice. (UAL22)
  26. března...............3. rota v okolí Dunajce. (UAL22)
  29. března...............důležitá výzvědná akce 2. roty České Družiny v Karpatských lesích. (UAL22)
  31. března...............49. ruská pěší divise připravuje se v noci k napadení 28. pražského pluku, -podle českého plánu, napřed smluveného. (UAL22)


  duben
  3. dubna...............Zajato cca 1000 příslušníků pražského 28. pěšího pluku - práce 2. roty České Družiny. (UAL22)
  4. dubna...............Výzvědné práce velikonoční I. roty České Družiny v okolí Tuchova na řece Bialé. (UAL22)


  květen
  1. května...............Gen. Mackensen prorazil ruskou frontu. Češi ustupují jako ariergarda Haličí. 2. rota v nebezpečí zajetí.
  (UAL22)
  3. května...............Nebezpečné výzvědné akce Starodružiníků po čas ústupu k Sanu. (UAL22)
  6. května...............Při útoku na Brzostek zajat jeden prapor mladoboleslavského 36. pěšího pluku. (CVPV)
  26. května...............Velká defensívní bitva ve střední Haliči, jíž Česká Družina činně se zúčastní, na Saně u Šiňavy. (UAL22)
  27. května...............Na předmostí na Sanu zajato cca 1500 příslušníků 36. pěšího pluku. (CVPV)
  červen


  červenec
  1. července...............Česká Družina opouští posice u Zámostí v Polsku směrem ke Krasnostavu. (UAL22)
  7. července...............pplk. Trojanov velitelem České Družiny
  21. července...............praporčík Syrový zajal s několika starodružiníky 100 mužů 33. rak.-uh. pluku. (UAL22)


  srpen
  22. srpna...............velitel 42. ruské divise gen. Evald zvláštním rozkazem veřejně děkuje 3. rotě České družiny za velkou práci výzvědnou. (UAL22)


  září
  20. září...............»Správa Svazu« na Rusi nabízí ruskému gen. štábu dobrovolnou práci českosl. zajatců-odborníků. (UAL22)


  říjen


  listopad
  25. listopadu...............části České Družiny v Pinských Blatech (Minská gubernie). (UAL22)


  prosinec
  27. prosince...............štáb České Družiny na statku Iváni u Slucka. (UAL22)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#54369Verze : 0
  Avatar
  1916

  leden
  13. ledna...............Česká Družina přejmenována na Československý střel. pluk. (UAL22)
  30. ledna...............od října 1914 do ledna 1916 padlo 24 příslušníků České Družiny 112 jich bylo zraněno a 37 utrpěným zraněním podlehlo. Když se Družina v únoru 1916 stala Československým střeleckým plukem, bylo v jeho dvou praporech zařazeno 1597 mužů, z toho 1217 přímo na frontě. (CSL)


  únor
  2. února...............pplk. V.P.Trojanov vydává poslední rozkaz České družiny - rozkaz č.524: Nařízením náčelníka štábu nejvyššího velitele svěřená mi Družina byla pojmenována na Československý střelecký pluk. (ZS)
  2. února...............boj dobrovolníků 4. roty pod velením Jana Syrového u Haluzí na řece Pripjati.
  3. února...............starodružiník praporčík Syrový veřejně pochválen za chrabrost v denním armádním příkaze. (UAL22)
  25. února...............I. prapor České Družiny odchází z III. ruské armády po 1 a půl roce služeb. (UAL22)


  březen


  duben
  15. dubna...............Ruská vláda dovoluje, aby zajatci Češi vstupovali dobrovolně do srbs. armády, tvořící se v Oděse. (UAL22)
  17. dubna...............rozkaz o formování 2.pluku (5.-9./1.rota přejmenována na 1.-5./2.rotu - složeny hlavně z ruských čechů celkem 777 mužů a 20 důstojníků)
  17. dubna...............Čsl. pluk se mění v Československou střeleckou brigádu o dvou plucích.Většinou z volyňských Čechů složený 2. pluk měl necelých 800 mužů. (CSL)
  25. dubna...............Sjezd Svazu Českých spolků na Rusi v Kyjevě. (UAL22)


  květen


  červen


  červenec
  1. července...............utvořena 6./2.rota - 123 mužu ze záložní roty (K2P)
  18. července...............pplk. Chotkjevič střídá ve velení 2.pluku plk. Piotrowského (K2P)


  srpen
  24. srpna...............plukovním rozkazem utvořena 7./2.rota (K2P)
  25. srpna...............přísaha 6./2. roty (K2P)
  25. srpna...............počátek bojů srbské divise v Dobruži, kterých zúčastnilo se mnoho Čechů.(UAL22)
  29. srpna...............»Zápis kijevský«, jímž kompromisně vyřešen spor mezi svazem, oposicí a zajatecko-vojenskými kruhy. (UAL22)


  září


  říjen
  23.října...................Do vesnice Orvanice, nedaleko městečka Seren, přichází dvě pochodové roty (prap. Hruška, ppor. Rýdl) z Borispolu a vytváří 9. a 10./1. rotu a tím dávají základ vzniku III./1. praporu, který je později přeměněn na 3. pluk. (K3P)
  24.října...................9. a 10./1. rota se přesouvají do Remčic.(K3P)
  31.října...................1.pluk - 3237 můžů, 2.pluk - 2484 mužů, v obou plucích založemy III. prapory


  listopad
  1.listopadu...............9. a 10./1. rota se stěhují do vesnice Treskyň.(K3P)
  7.listopadu...............Do Treskyň přichází další dvě pochodové roty (prap. Číla a por. Dembský) a vytváří 11. a 12./1. rotu. Pro nedostatek místa se 9. rota stěhuje do Velkých Cepcevič.(K3P)
  14.listopadu...............utvořena 9. a 10./2. rota (K2P)
  16.listopadu...............utvořen kulometný, zákopnický, telefonní a tlumočnický oddíl 2. pluku, dále utvořen oddíl pro sbírání zbraní na bojišti. (K2P)


  prosinec
  2. prosince...............číselný stav České brigády na Rusi dostihl počtu 5750 mužů. (UAL22)
  31. prosince...............utvořena 11. a 12./2. rota, současně zřízana plukovní hudba 2.pluku. (K2P)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#54370Verze : 0
  Avatar
  1917


  leden
  3.ledna...............v Bělgorodu založen český důstojnický tábor budoucích emisarů pro nábor čsl. zajatců (UAL22)


  únor


  březen
  15. března...............rozkazem vrchního velitele se povoluje formování 3. pluku. (K3P)
  23.března...............přísaha nové ruské vládě (UAL22)
  26.března...............R. Gajda jmenován zatímním velitelem 12./2. roty. (GAJ)
  27.března...............U Břežan v noční akci zvědů za vedení prap. R. Medka zajato 21 říšských němců 64.pluku (UAL22)


  duben
  6.dubna...............ruská vláda schválila statuty pro tvoření čsl. vojenských jednotek (SAK)
  9. dubna...............byl III./1. prapor přejmenován brigádním rozkazem na 3. střelecký pluk Jana Žižky z Trocnova
  28.dubna...............gen. Červinka st. ustanoven předsedou komise pro výstavbu čsl. jednotek (GL)
  29.dubna...............velitel srbské divize v Dobruži Živkovič děkuje zvláštním rozkazem čechům za chrabrou pomoc (UAL22)


  květen
  5.května...............telegram z hlavního ruského stanu: formovati čsl. armádní sbor povoleno (UAL22)
  6.května...............3. sjezd "Svazu" v Kijevě (UAL22)
  7.května...............sjezd svazu v Kijevě uznal nejvyšším orgánem naší zahraniční akce Čsl. Národní Raadu v Paříži, (UAL22)
  14.května...............zakončen významný 3.sjezd vazu v Kijevě. (UAL22)
  16.května...............TGM přijíždí do Petrohradu. (UAL22)
  21.května...............velitel Jihozápadního frontu nařídil všem čsl. částem, aby se soustředily u Podhájců a podřídil je veliteli VII. armádního sboru. (UAL22)


  červen
  10.června...............Čsl. brigáda soustřeďuje se u Tarnopole a Jizerné v Haliči (UAL22)
  22.června...............čsl. části jdou ku Zborovu (UAL22)
  23.června...............smrt starodružiníka Igora Vilímka u Zborova (UAL22)
  28.června...............R. Gajda jmenován velitelem I./2.praporu. (VKP)


  červenec
  1.července...............zahájena ruská ofenziva na Jihozápadní frontě (SAK)
  2. července...............Zborov
  4.července...............v bratrské mohyle u Cecové pohřbeno 80 čechů padlých u Zborova. (UAL22)
  19.července...............Německo-rakouská protiofenziva u Tarnopole. Ruská armáda se rozpadá, začíná tarnopolský ústup. (SAK)
  20.července...............2.čsl.pluk se ocitá v kritické situaci u Podháječků a Volosůvky v Haliči. (UAL22). Podařilo se prorazit nepřátelské obklíčení, ale pluk ztratil celkem 320 mužů (CSL).
  24.července...............2. a 3.čsl. pluk v boji u Velkých Hájů u Tarnopole. (UAL22)
  25.července...............vznikl 6. a 7. čsl pluk. (UAL22)
  26. července...............vzniká v Borispolu náhradní prapor 4. čs. pěšího pluku Slezského.
  14. července...............změněno číslování v názvu praporu na náhradní prapor 8. čs. pěšího pluku Slezského. Téhož dne nařízeno veliteli praporu zformovat z něj pluk o 3 praporech.
  28. července...........náhradní prapor 8. čs. pěšího pluku Slezského přejmenován na I. polní prapor 8. čs. pěšího pluku Slezského.


  srpen
  2. srpna...............ke 2.pluku přichází doplněk 233 mužů - z nich je sestaven II. prapor (s vyjímkou 5./2. roty - tam jsou soustředěni ruští češi). 2. pluk obdržel jméno "Jiřího z Poděbrad"
  19. srpna...............TGM u 2. pluku v Novoselicích vyslechl přání a stížnosti legionářů (UAL22)
  25. srpna...............přejmenován 8.pluk z pěšího na střelecký.
  26.srpna...............chrabří vojáci 1.pluku odpočívají po východohaličských bitvách v Berezné(UAL22)


  září
  5.září...............vznikl 1.čsl.dělostřelecký divizion(UAL22)
  6. září...............založení 4.pluku


  říjen
  4.října...............zformována 2. divize /zatím bez děl). (UAL22)
  9. října...............z rozkazu náčelníka hlavního stanu ruských branných sil gen. Duchonina zřízen samostatný čsl. armádní sbor. (SAK)
  16.října...............loď Kursk odváží první legionáře z Archangelska d o Francie. (UAL22)
  20. října...............stav 8.pluku je následující: 175 důstojníků, 3136 vojínů a 164 koně
  28.října...............vzniká čsl. náhradná brigáda (vel. gen. Červinka st.) za cca 3 týdny zrušena a nahrazena Inspektorátem čsl. náhradních jednotek (GL)
  29.října...............loď Kursk přistává v New-Castle. (UAL22)


  listpoad
  7. listopadu...............bolševický převrat v Petrohradě. (UAL22)
  11.listopadu...............loď La Marguerite převáží čsl. oddíl kanálem La Manche z Anglie do Francie. (UAL22)
  13. listopadu...............dočasný velitel 2. divize plk. Kanukov vystřídán gen. Podhájeckým. (UAL22)
  18. listopadu...............velení 1.divize přebírá po plk. Mamontovovi gen. Kolomenský (UAL22)
  29.listopadu...............založen úřad čsl. sborového lékaře (UAL22)


  prosinec
  16.prosince...............francouzská vláda oznámila zvláštním dekretem utvoření autonomní československé armády pod francouzským velením. (SAK)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#54371Verze : 0
  Avatar
  1918


  leden
  5.ledna...............Za nástup u Zborova obdrželo vyznamenání 371 mužů 2. pluku, za boje na ústupu od Tarnopole 216
  mužů. (UAL22)
  12.ledna...............V armádě na Rusi zavedeny české hodnostní odznaky. (UAL22)
  26.ledna...............1. Československý střel. pluk vstupuje do Žitomiru. (UAL22)
  27.ledna...............2. Čsl. pluk odjíždí do Berdičeva. (UAL22)
  30.ledna...............Členové Svazu v Kijevě skládají slib věrnosti odboje. (UAL22)


  únor
  6.února...............Občanská válka na Ukrajině dosahuje kritického bodu - Miravjev s bolševickými vojsky blíží se ke Kijevu. (UAL22)
  7.února...............TGM prohlásil československou armádu na východě za autonomní část čs. armády ve Francii. (UAL22)
  8.února...............Bolševici za vedení Muravjeva obsadili Kijev. (UAL22)
  15.února...............V Berdičevě, kde vedle posádky československé je i bolševická, vyhlášen výjmečný stav. (UAL22)
  16.února...............Velitel sovětských vojsk Muravjev dovoluje Čechoslovákům volný projezd do Sibiře. (UAL22)
  20.února...............Počátek velkého ústupu československých vojsk z Ukrajiny. (UAL22)
  21.února...............4. pluk na odchodu k Žitomiru. (UAL22)
  22.února...............V československých vojskách zavden nový styl v datování. (UAL22)
  23.února......Přesila Němců nastupuje na Berdičev.2. pluk odchází do Kijeva. (UAL22)
  24.února...............2. pluk na pochodu do vsi Jarofovičů. (UAL22)
  25.února...............První střetnutí čsl. vojsk s Němci u Korostyševa. (VKP)
  27.února...............2. pluk po úmorných pochodech blíží se ke Kijevu. (UAL22)
  28.února...............2. pluk obsazuje řetězový most přes Dněpr. (UAL22)
  Gen. Maurice Janin jmenován vrchním velitelem československé armády. (SAK)


  březen
  1.-12.března.Začátek koncentrace německých sil pro Kaiserschlacht cca 5 - 15 km za frontou. (OSPR)
  2.března...............2. pluk srazil se s nastupujícími Němci na velkém mostě přes Dněpr u Kijeva. Němci zadrženi. (UAL22)
  3.března...............7. pluk Tatránský odjíždí z Ukrajiny po Libavo-Romenské dráze k Bachmači. (UAL22)
  Mír Brest-Litevský mezi Němci a bolševiky. (UAL22)
  5.března...............Stanice Bachmač obsazena 6. plukem Hanáckým. (UAL22)
  8.března...............Odeslán dopis TGM, jímž rozhodnuto, že armáda půjde z Ruska do Francie. (UAL22)
  9.března...............Velký ústup rovinami Ukrajiny. (UAL22)
  10.března...............Bitva u Bachmače. (UAL22)
  13.března...............Konečné vítězství u Bachmače. (UAL22)
  16.března...............Prof. Maxa svolil, aby v Kursku byla vydána část výzbroje bolševikům. (UAL22)
  18.března...............Prof. Maxa odjíždí do Moskvy, aby vyjednával jménem Čechoslováků s Leninem. (UAL22)
  21.března...............Začíná Kaiserschlacht- operace »Michael«. (OSPR)
  22.března...............Ze schůze ústředního výkonného výboru sovětů Sibiře (Centrosibir) v Irkutsku vzešel požadavek, aby rada lidových komisařů raději dirigovala československé vlaky k Archangelsku. (SAK)
  25.března...............Němci obsazují Kremenčug. (NLL)
  26.března...............Penzská smlouva se sověty o transportu legií do Vladivostoku. (DAS)
  28.března...............Vydán rozkaz k sestavení plukovních soudů na Rusi. (UAL22)
  30.března...............Německé jednotky přeťaly trať spojujíci Rostovs Voroněží a Moskvou. (NLL)


  duben
  2.dubna...............Penza stává se centrem československých komunistů, kteří se Strombachem v čele ztěžují dopravu československého vojska. (UAL22)
  5.dubna...............Konec operace »Michael«. (OSPR)
  Ve Vladivostoku se vyloďují japonští a britští vojáci. (SAK)
  8.dubna...............Sešel se v Římě kongres potlačených národů rak.-uherských. (UAL22)
  9.dubna...............Začátek operace »Georgette«. (OSPR)
  18.dubna...............Němci pronikají přes perekopskou šíji. (NLL)
  24.dubna...............Něm. jednotky obsazují Simferopol. (NLL)
  27.dubna...............Představitelé spojeneckého velení ve Versailles se usnesli jednat s bolševiky o přepravě části čsl. vojska přes Archangelsk (prvděpodobně britský návrh). (SAK)
  28.dubna...............Zemřel sekretář odbočky Národní Rady na Rusi J. Klecanda. (UAL22)
  29.dubna...............Konec operace »Georgette«. (OSPR)


  květen
  1.května...............Němci obsazují Sevastopol a Taganrog. (NLL)
  2.května...............Němci obsazují Kerč. (NLL)
  Nejvyšší válečná rada schválila doporučení o přepravě části čsl. vojsk přes severoruské přístavy a po poradě se spojeneckými diplomaty nařídila Odbočka Československé národní rady na Rusi, aby 1. divize směřévala k Archangelsku. (SAK)
  8.května...............Němci obsazují Rostov. (NLL)
  11.května...............Vyskytuje se nový návrh sovětů o evakuaci Čechoslováků přes Archangelsk. (UAL22)
  14.května...............Na nádraží v Čeljabinsku zraněn legionář předmětem, vyhozeným z vlaku rakousko- uherských
  zajatců.Rozvášnění legionáři viníka na místě zabili. (NLL)
  18.května...............Sověty zatčeno v Čeljabinsku 10 čsl. vojínů. (UAL22) dle SAK 17. května
  V 6 hodin večer čsl. vojáci obsazují Čeljabinsk a osvobozují uvězněné legionáře, poté se vracejí na nádraží. (SAK)
  20.května...............Na schůzích čsl. vojsk zamítnut návrh na rozšíření transportů cestou přes Archangelsk. (UAL22)
  21.května...............V noci zatčen v Moskvě delegát čsl. vojsk Maxa - na rozkaz Trockého. (UAL22)
  22.května...............Čeští aviatici v Krasnojarsku odzbrojeni bolševiky. (UAL22)
  23.května...............Zachyceny dva tajné telegramy o tom, že Čechoslováci mají být odzbrojeni. (UAL22)
  25.května...............Československé vojsko na Rusi nepřijalo podmínek odzbrojení navržených sověty. (UAL22)
  Trockého rozkaz o odzbrojení čechoslováků. (DAS)
  V Marinovce přepadli bolševici dva ešalovy 6. pluku, stojící nečině na nádraží.(SAK)
  14 00 dobyt Mariinsk (kpt. Kadlec), Čulymská (kpt. Čehovský). (GAJ)
  26.května...............100-140 vzetí Novo-Nikolajevsku. (GAJ)
  Přepadli bolševici vlak II. dělostřelecké brigády při vjezdu do Irkutského nádraží. Neozbrojení dělostřelci útok odrazili a obsadili nádraží i s okolím. (SAK)
  27.května...............Bolševici přepadli štáb 1. pluku »Jana Husi« v Zlatoústě. (UAL22) Po odražení útoku se stahují kestanici Tunduš, odmítají bolševické ultimatum a následujícího dne vyrážejí na pětidenní přechod Uralu do Miassu. Zraněné zanechávají na místě. (SAK)
  3. pluk obsazuje Čeljabinsk. (SAK)
  Na naléhání američanů a francouzů uzavřeno příměří v Irkutsku - předání zbraní bolševikům. (GAJ)
  28.května...............Přípravné boje Čechů u Penzy. (UAL22)
  29.května...............Hrdinné vzetí města Penzy útokem - krátce před polednem. (UAL22)
  Vojska pplk. Ušakova se zmocňují Nižněudinska a Kanska. (SAK)
  Začátek operace »Blücher - Yorck«. (OSPR)
  31.května...............Češi na Alexandrovském mostu přes Volhu u Batrak. (UAL22)
  Vojcechovského skupina dobývá Petropavlovsk. (SAK)


  červen
  1.června...............Bolševici československými oddíly poraženi v bitvě u Miass. (UAL22)
  Kpt. Gajda se spojuje v Mariinsku s kpt. Kadlecem. (SAK)
  2.června...............Továrna na náboje Ivaščenkovo v Samarské gubernii sa 30 000 dělníků přešla do rukou 4. pluku. (UAL22)
  Vojcechovskij obsazuje Kurgan, nalézá zde velký sklad potravin. (SAK)
  4.června...............Vítězství 4. čsl. pluku nad sovětskými vojsky v Lipjag. (UAL22)
  ...............Konec operace »Blücher - Yorck«. (OSPR)
  5.června...............Boj u Bezenčuku proti přesile sovětské.České vítězství pod vedením stardruž. Voženílka. (UAL22)
  6.června...............Podkapitán Krejčí vítězí u Marianovky.Nazítří kozáci, podporovaní čsl. dobrovolníky čekajícími na přijetí do vojska, svrhli bolševickou vládu v Omsku. (SAK)
  7.června...............Vítězné vzetí města Samary za vedení starodružiníka por. Čečka. (UAL22)
  8.června...............Čechoslováci vítáni úředně i soukrimě obyvatelstvem samarským. (UAL22)
  9.června...............Začátek operace »Gneisenau«. (OSPR)
  ...............Vojcechovského čeljabinská skupina dobývá Omsk a spojuje se s východní Gajdovou skupinou. (DAS)
  10.června...............Vojáci Vojcechovského skupiny dobývají Kištymu.. (SAK)
  13.června...............vzniká Východní front. Členy revoluční vojenské rady se stali I. I. Vacetis, P. A. Kobzev a G. Blagonravov. (DVU)
  14.června...............Konec operace »Gneisenau«. (OSPR)
  15.června...............Čsl. vojska po boji s bolševiky dobyla Barnaulu. (UAL22)
  17.června...............Čsl. ozbrojený vlak »Orlík« svádí slavný boj se sovětskými pluky u Podbělské. (UAL22)
  18.června...............Čechoslov. vojska dobyla Trojicku, bolšev. báse proti Urálu. (UAL22)
  ...............Rudí opustili po Jeniseji Krasnojarsk. (SAK)
  19.června...............Bitva s bolševiky u Buguruslanu. (UAL22)
  ...............Skupina kpt. Gajdy se spojuje. (SAK)
  20.června...............Výzvědný oddíl 4. pluku posiluje ruskou posádku v Syzrani - Česchoslováci se vrací va pravý břeh řeky. (SAK)
  24.června...............Přípravy k boji před bitvou u Buzuluku. (UAL22)
  25.června...............Obsazeno čsl. vojsky Axakovo. (UAL22)
  26.června...............Vítězství Čechů pod vedením starodruž. Čečka u Buzuluku. (UAL22)
  29.června...............Francouzský ministr zahraničních věcí zpravil E. Beneše, že jeho vláda uznala právo Čechoslováků na vlastní státnost. (SAK)
  30.června...............Georges Clemenceau oznámil vojenskému atašé Francuozské republiky v Tokiu: Československé legie budou použity k rozšíření ohnisek vnitřního odporu proti sovětům v Rusku a k přípravě a krytí případné spojenecké intervence. (S obsahem tak závažného sdělení bude Československá národní rada seznámena až po čtrnácti dnech!) (SAK)


  červenec
  2.července...............Spojenecké vrchní velení doporučilo podniknout intervenci na Sibiři společně s Čechoslováky. (SAK)
  3. července...............Boj u Udrjaku proti bolševikům, z nichž je 800 Němců a Maďarů. (UAL22)
  4. července...............Po rozhodném vítězství u stanice Čišmy vstupují čsl. vojska bez boje do Ufy, kde krátce předtím povstalo místní obyvatelstvo a svrhlo sovět. (SAK)
  6. července...............Čeljabinská a penzská skupina čsl. vojska se spojily u stanice Miňjar (úderný prapor se dvěmi rotami 1. pluku). (SAK)
  Gajdova skupina zdolává obranu Irkutska. (SAK)
  10. července...............Čechoslováci dobyli opět Syzraně a Alexandrovského mostu na Volze. (UAL22)
  12. července...............Bitva s bolševiky u Bugulmy. (UAL22)
  13. července...............Čeští a slovenští zajatci ze Sibiře sjeli se ve značném počtu do Novo-Nikolajevska, kde poté zřízen 11. a 12. pluk. (UAL22)
  14. července...............V boji s rudými vojsky Čechoslováci dobyli Chvalinska. (UAL22)
  15. července...............Začátek operace »Marne - Reims« neboli »Friedensturm« ?Marna - Remeš? (OSPR)
  ...............Dobyta stanice a přístav Bajkal. (DAS)
  16. července...............Rudí rozbiti u Bajkalu ve skalách kultuckých. (UAL22)
  17. července...............Konec operace »Marne - Reims«. (OSPR)
  19. července...............Padl Kultuk. (DAS)
  22. července...............Simbirsk na Volze vzat čsl. vojsky. (UAL22)
  23. července...............V Omsku dochází k zahájení vlastního sjezdu čsl. vojska - největšího vzepjetí demokratické myšlenky ve vojsku. (UAL22)
  25. července...............První čsl. jednotky vedené praporčíkem Mikulášem Čílou vstupují do Jekotěrinburku. (SAK)
  27. července...............2. čsl. pluk v boji s bolševiky u Ňazepetrovské, s účastí 16 děl I. dělostřelecké brigády. (UAL22)
  29. července...............Ustanoveno nejstarší čsl. vyznamenání Za svobodu, zdobené portrétem Žiškovým. (UAL22)


  srpen
  1. srpna...............Ze simbirského přístavu vyráží čsl. výprava na Kazaň.Na lodích vyplouvají dva prapory 1. pluku, jedna baterie a ruský oddíl kpt. Valdemara Kappela.Zároveň s nimi vyrazily po levém břehu dvě roty vedené por. Kutlvašrem, po cestě se k nim přidaly srbské jednotky mjr.Blagotiče. (SAK)
  6. srpna...............Historický útok Čechů na Kazaň - pod vedením starodruž. Švece. (UAL22)
  7. srpna...............7. čsl. pluk dobývá Murina na Bajkalu. (UAL22) (DAS)
  10. srpna...............V Sibiři pravidelně funguje polní pošta československých a spojeneckých vojsk. (UAL22)
  11. srpna...............Část bolševiků po bojích se 7. plukem ustupuje do Mongolie. (UAL22)
  14. srpna...............V přístavu Listvjanka se na lodě »Burjat«, »Feodosia« a »Sibirjak« a na připevněné nákladní dřevěné lodě naloďuje výsadek složený z:
  1. úderného praporu (400 mužů)
  1./7. rota (120 mužů)
  1/2 roty 8. pluku (50 mužů)
  čtyři ruské roty barnaulského pluku (500 mužů)
  jedna setnina jenisejských kozáků (75 jezdců)
  5. dělostřelecká baterie (4 děla)
  1/2 ruské baterie (2 děla)
  celkem tedy 1070 mužů pěchoty, 75 jezdců a 6 děl. (DAS)
  Konvoj vyplouvá kolem západního pobřeží na sever. (DAS)
  15. srpna...............Pod vrchním velením pluk. Gajdy čsl. části podnikají frontální nástup u Posolské. (UAL22)
  ...............Večer mění konvoj směr a míří na východ přes jezero. (DAS)
  16. srpna...............Riskovaná výprava našich vojsk na lodích po Bajkalském jezeře v týl nepřítele. (UAL22)
  ...............Za úsvitu přistává výsadek u vesnice Posolská. (DAS)
  ...............Probíhá i "první československá námořní bitva" u stanice Mysová-potopena bolševická loď »Bajkal« (dnes Babuškin). (DAS)
  17. srpna...............Rudí zajali a umučili náč. štábu Gajdovy skupiny ppl. Ušakova a jeho adjutanta praporčíka Staničiče. (UAL22) (DAS)
  ...............Večer započal hlavní nápor rudých u stanice Posolská. (DAS)
  18. srpna...............Před 3. hodinou ranní je proražena obranná linie vybudovaná cca 4 versty před stanicí Posolská. Po celonočním boji je desant roztržen na čtyři části. Dvě z nich byly zatlačeny do močálů mezi stanicí a Bajkalem, jedna ustoupila do tajgy při druhé straně trati. Své posice uhájil pouze oddíl vedený por. Háskem, složený z příslušníků 1. úderného praporu. Tem vytrval až do osmé hodiny ranní, kdy se spojil s předvojem 7. pluku. Během dne jsou likvidovány zbytky odporu nepřítele na bajkalské frontě. Postupně se vzdaly i všechny bolševické lodě.(DAS)
  24. srpna Větší sýly Japonců pod vedením pluk. Iranaki přicházejí čsl. vojskům v Sibiři na pomoc. (UAL22)


  září
  1. září...............Setkání předvoje Gajdovy Východní skupiny s Vladivostockou skupinou gen. Diterichse.Sibiřská magistrála v rukou Čechoslováků. (VKP)
  2. září...............pluk. Čeček a Gajda jmenováni generálmajory. (UAL22)
  8. září...............Úderný prapor a 3. pluk dobyly pod vedením pluk. Vojcechovského Nevjansku. (UAL22)
  9. září...............Přesila sovětských vojsk obkličuje Kazaň, nastává rozhodný boj. (UAL22)
  10. září...............Kazaň na Volze evakuována. (UAL22)Sovětská 2. armáda (velitel V. I. Šorin) osvobodila svými předvoji Kazaň. (DVU)


  12. září...............Započato s evakuací Simbirska na Volze. (UAL22) 24. simbirská železná divize 1. armády (velitel M. N. Tuchačevskij) dobyla Simbirsk. (DVU)
  16. září...............Češi a Kozáci na mongolské hranici u Kjachty. (UAL22)
  17. září...............Bitva s bolševiky u Čerdakli pod vedením starodružiníka Kutlvašra. (UAL22)
  20. září...............Úderný prapor a 3. pluk dobyly pod vedením pluk. Vojcechovského Šatjanky na Urále. (UAL22)
  21. září...............Ústup čsl. částí s fronty nikolajevské. (UAL22)
  26. září...............Gajda přebírá velení 2. čs. divise. (VKP)
  29. září...............Uzavřeno příměří s Bulharskem - začátek konce světové války. (UAL22)


  říjen
  4.října...............dobyt Nižní Tagil na Urále.
  9.října...............Generál Gajda přebírá velení na frontě jekatěrinburské. (UAL22)
  12. října...............Zatímní sibiřská vláda svěřuje Gajdovi velení nad svou, teprve budovanou armádou. (VKP)
  Organisován v Irkutsku »tábor pre Slovákov«. (UAL22)
  14. října...............Ariergardní boje 9. pluku u Buguruslanu. (UAL22)
  15. října...............Na Rusi založen ústřední technický orgán vojska, odbor armádního inženýra, maj. Havla. (UAL22)
  17. října...............Zpráva o ustavení českoslov. vlády ve Francii přijata legionáři na frontě s povděkem. (UAL22)
  18. října...............Prohlášena washingtonská deklarace o čsl. nezávislosti. (UAL22)
  19. října...............II. div. v strategických operacích pod Tatarskou Birmou. (UAL22)
  25. října...............Sebevražda starodružiníka plukovníka Švece, velitele I. divise, na stanici Axakovo.


  listopad
  10. listopadu...............Odevzdání praporu II. čsl. divisi v Jekatěrinburgu. (UAL22)
  11. listopadu...............Konec světové války.
  15. listopadu...............Kolčakův puč v Omsku. (GAJ)
  16. listopadu...............Přichází na Sibiř první úřední zpráva o státním převratě v Československu. (UAL22)
  26. listopadu...............7. tatránský pluk na Urále v Kuzině. (UAL22)


  prosinec
  6. prosince...............Gen. Štefánik mešká v Čeljabinsku na Rusi. (UAL22)
  7. prosince...............1. pluk navštěvuje hrob plukovníka Švece v Čeljabinsku - za smutné nálady. (UAL22)
  14. prosince...............Přestala existovati odbočka čsl. Národní Rady a místo ní zřízeno gen. Štefánikem 6 úřadů ministerstva vojenství. (UAL22)
  25. prosince...............Dobyt na bolševicích Perm. (DVU)
  30. prosince...............Opuštěna čsl. vojsky Ufa. (UAL22)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#54372Verze : 0
  Avatar
  1919


  leden
  1. ledna...............Štefánik povoluje Gajdovi vstoupit do Kolčakových služeb(dostává dovolenou na vlastní žádost na
  neurčitou lhůtu a bez požitků). (VKP)
  6. ledna...............Technický oddíl čsl. Vojsk na Rusi pověřen úpravou trati sibiřské: 26 topíren a tři vlakové dílny
  opatřeny českými odborníky. (UAL22)
  10. ledna...............Provedena úprava a čsl. soudnictví na Rusi zavedením soudů divisních, plukovních a p. (UAL22)
  14. ledna...............Technické oddělení čsl. vojsk na Rusi spravuje na Urále 14 dolů, 71 prům. závod a 10 železn. dílen.
  (UAL22)
  16. ledna...............Telegrafní spojení s Irkutskem přerušeno následkem vystoupení atamana Semenova. (UAL22)
  22. ledna...............Při štábu čsl. vojska v Čeljabinsku zřizuje se oddělení dopravní ku zdokonalení dopravy na sibiřské
  magistrále. (UAL22)
  28. ledna...............Vyjíždějí první části 1. čsl. pluku z Petropavlovska do Irkutska. (UAL22)
  29. ledna...............Prací čsl. odborníků a instruktorů umožněno zvýšiti výkonnost urálských podniků na 38 - 42 %
  průměrně a na 200 - 237 % maximálně. (UAL22)  únor
  1. února...............Z 9., 10., 11. a 12. pluku založena III. čsl. divise v Sibiři. (UAL22)
  9. února...............Příkaz velitele sibiřské armády, aby 1. čsl. pluk ochraňoval sibiřskou magistrálu z Krasnojarska po
  Kansk. (UAL22)
  10. února...............I. prapor 1. čsl. pluku »Jana Husi« přichází do Irkutska. (UAL22)
  19. února...............V Sibiři, Japonsku a Číně nařízen soupis všech příslušníků čsl. republiky, německé a maďarské
  národnosti. (UAL22)


  březen
  4. března...............Založen úřad zdravotního náčelníka československého vojska na Rusi (Dr. Haering ). (UAL22)


  duben
  10. dubna...............Povstání band na sibiřské magistrále. (UAL22)
  30. dubna...............V tomto měsíci bolševici poškodili šestnáctekrát sibiřskou magistrálu, způsobivše 10 želez. katastrof.
  (UAL22)


  květen
  8. května...............Napadení bolševických partizánů na čsl. posádku stanice Tajšet. (UAL22)
  30. května...............Gen. Syrový děkuje částem III. divise za výtězné ukončení bojů s partizány. (UAL22)


  červen
  11. června...............B. Pavlů a R. Medek žádají vládu republiky za zproštění z úřadů. (UAL22)


  červenec
  30. července...............Pluk. Voženílek rozdává v Irkutsku vyznamenání 2. čsl. pluku. (UAL22)


  srpen
  13. srpna...............Čsl. delegace s Krejčím a Hilbertem ve Vladivostoku. (UAL22)


  září


  říjen


  listopad
  24. listopadu...............Nově naznačený plnomocník čsl. vlády v Sibiři MUDr. V. Girsa ujímá se úřadu. (UAL22)


  prosinec
  9. prosince...............Při úřadě plnomocníka čsl. vlády v Sibiři Dra. Girsy zřízen »Ústřední národohospodářský odbor«. (UAL22)
  13. prosince...............Poslední ešalony 2. pluku opouštějí Irkutsk. (UAL22)
  18. prosince...............Gen. Kappel, kdysi bojující po boku čsl. vojska, vyzívá gen. Syrového na souboj proto, že dal zadržeti ruské generálské vlaky na nádraží krásnojarském. (UAL22)
  31. prosince...............Osvětový kroužek 7. tatránského pluku vybral do tohoto dne na »České srdce« 100 000 rublů. (UAL22)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#54373Verze : 0
  Avatar
  1920


  leden
  4. ledna...............čechoslov. opouštějí Krasnojarsk, kam ihned vstupují bolševici. (UAL22)
  4. ledna...............Kolčak vzat pod ochranu spojenců
  5. ledna...............ke Krasnojarsku se přibližuje oddíl gen Kapella a pokouší se neúspěšně likvidovat oddíly místního sovětu
  8. ledna...............bolševická armáda obsazuje Krasnojarsk
  9. ledna...............Semenovská vojska ustupují v rayoně Hudžuky před 4. plukem. (UAL22)
  9. ledna...............obsazení bajkalských tunelů 3. a 4. plukem
  10. ledna..............polská divize se vzdává přednímu voji Východího frontu
  11. ledna..............neúspěšné vyjednávání čsl. parlamentářů s bolševiky
  11. ledna..............16:00 - Čsl. vojsko na Rusive válečném stavu s RSFSR
  12. ledna..............předvoj 1. divize obsazuje V. Udinsk
  12. ledna..............příměří se Semjonovem
  15. ledna...............První loď, odvážející československé legionáře domů, vyplula z vladivostockého přístavu. (SAK)
  21. ledna...............Vyjednávání bolševiků s čsl. zadním vojem o příměří
  - převzetí moci v Irkutsku místním sovětem
  22. ledna...............Části 4. pluku po etapách odjíždějí do Vladivostoku. (UAL22)
  24. ledna...............změna požadavků sov. vyjednávačů - odmítnuto
  24. ledna...............čsl. jednotkami opuštěna fronta na ř. Birjuse před Tajšetem
  25. ledna...............V Irkutsku vláda odevzdána vládě centra. (UAL22)
  28. ledna...............8:00 srážka předního voje Východního frontu s I/11. praporem a praporem lotyšů u stanice Uk.
  28. ledna...............10:00 opouští zadní voj stanici Uk
  28. ledna...............21:00 zničen most u Kurjatu
  29. ledna...............Boj zadního voje u Nižně Udinska
  30. ledna...............oddíly irkutského sovětu poraženy gen. Kapellem - ustupují pod ochranu neutrálních čsl. vojsk. Jsou zajati a odzbrojeni


  únor
  1. února...............12.pluk a jug. prapor přebírá v Tulunu úlohu zadního voje
  2. února...............1. pluk »Jana Husi« vstupuje do Prahy, radostně a slavně vítán obyvatelstvem. (UAL22)
  3. února...............přebírají úlohu zadního voje rumunské oddíly
  4. února...............Čechslováci ( III. divise ) po třetí zahajují mírové jednání s předvojem bolševické armády mezi Tulunem a Zimou. (UAL22)
  7. února...............uzavřeno příměří mezi Čsl. vojskem na Rusi a vojsky Východího frontu, dohoda o evakuaci
  7. února...............popraven Kolčak a min. předseda Pepeljajev
  12. února...............Tento den přijela první lokomotiva, poslaná Američany Čechům, z Charbina do Mysové. (UAL22)
  13. února...............Transport »Nižnij Novgorod« odváží první části 2. pluku z Vladivostoku. (UAL22)


  březen
  1. března...............Čechoslováci opouštějí po dlouhé době Irkutsk definitívně. (UAL22)


  duben
  5. dubna...............V Sibiři zmocnili se Japonci Vladivostoku a Nikolsk-Ussurijska, při čemž utrpěli ztráty. (UAL22)
  11. dubna...............Bojový incident mezi Japonci a želez. zřízenci. Vlak »Orlík« je příčinou dočasného konfliktu česko- japonského. (UAL22)
  12. dubna...............Japonci vystupují proti ruským stávkujícím železničářům za neutrality Čechoslováků. (UAL22)
  14. dubn...............Příjezdem několika amerických lodí do Vladivostoku evakuace po značné přestávce oživuje. (UAL22)
  20. dubna...............Příjezd lodi »America« (22. transport) do Vladivostoku. (UAL22)
  23. dubna...............4. čsl. pluk odjíždí z Vladivostoku do vlasti. (UAL22)
  27. dubna Gen. Syrový se štábem opouští Vladivostok na palubě »Presidenta Granta«. (UAL22)


  květen


  červen
  6. června...............7. čsl. pluk vjíždí do kanadského přístavu Vancouveru. (UAL22)
  13. června...............Čsl. transporty pod vedením starodruž. podpuk. B. Vuchterle vjíždějí do Quebecu v Kanadě. (UAL22)
  14. června...............4. pluk Prokopa Holého v Králově Hradci. (UAL22)


  červenec
  9. července...............7. Tatránský pluk po širém Atlantickém okeánu vrací se na Belgii do Evropy. (UAL22)


  srpen


  září


  říjen
  7. října...............Podpl. Žák přijímá velení úseku v Sibiři. (UAL22)


  listopad
  21. listopadu...............Poslední českoslovenští legionáři opouští Rusko. (SAK)


  prosinec
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#54375Verze : 0
  Avatar
  Prameny:
  UAL22................... Umělecký almanach legionářský 1921 - 1922
  SAK....................... Robert Sak: Anabáze; 1996
  VKP....................... Antonín Klimek: Petr Hofman: Vítěz, který prohrál - generál Radola Gajda; 1995
  NLL........................ Jaroslav Křížek: Němci, Lenin a čs. legie; 1997
  CSL........................ Karel Pichlík, Bohumír Klípa, Jitka Zabloudilová: Českoslovenští legionáři (1914 - 1920)
  GAJ........................ Radola Gajda: Moje paměti; 1996
  PP3.........................Sborník praci bývalých příslušníků pluku k dvacátému výročí založení pěšího pluku 3
  PP4.........................Pamětní sborník pěšího pluku 4 Prokopa Velikého
  CVPV..................... Karel Pichlík: Čeští vojáci proti válce 1914-1915; 1961
  DAS....................... Dějiny a součastnost 6/96 -hotovo
  OSPR..................... Gray Randal: Kaiserschlacht 1918; Osprey 1991
  DVU....................... Dějiny vojenského umění; 1968
  K2P........................ Kronika 2. československého pěšího pluku Jiřího z Poděbrad 1916-1920
  K3P........................ Kronika 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova 1916-1920
  GL..........................Generálové legionáři
  ZS..........................Za svobodu
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#54376Verze : 0
  Avatar
  Very Happy

  Radola Gajda
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#55191Verze : 0
  Avatar
  Very Happy

  Vladimír Oskarovič Kappel
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#55193Verze : 0
  Avatar
  Very Happy

  Mosin 1891

  Mosin 1891-1910

  Mosin-bajonet
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#55196Verze : 0
  Avatar
  Very Happy

  Arisaka vz.38
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#55405Verze : 0
  Avatar
  ledoborec Bajkal
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#55407Verze : 0
  Avatar
  Tak tohle je magistrála z kosmu - a ten flek je asi Omsk.
  Tak tady všude bojovali naši legionáři... Very Happy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#55413Verze : 0
  Avatar
  K legionářskému znaku - Pro laickou veřejnost, aby v tom neměla zmatek - Kovový znak v této podobě (viz. první příspěvek této sekce) byl kodifikován až začátkem roku 1918. Nosit se začal v čs. legiích (ve Francii a Rusku) až v průběhu roku 1918. Čs. legionáři ve Francii jej měli na charakteristických modrých baretech již na v červnu 1918 na přísaze v Darney. Čs. legionáři v Rusku jej nosili až na nových uniformách, tzv. "vladivostockých", na nových čepicích, zvaných "vydumka" či "vladivostočka". Čs. legionáři v Rusku na, do té doby užívaných, předchozích ruských uniformách tento odznak nenosili. Na čepicích se nosila bikolora v českých národních barvách, tj. bílá a červená - tzv. "lentočka". Od jara 1918 byl zaveden normovaně nový odznak, právě mezinárodně uznané, československé armády - viz. kovový odznak se zemskými znaky.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#55453Verze : 0
  Avatar
  doplňující vysvětlení ke zbývajícím přílohám Very Happy


  1 - Gajda má na čepici tu bikoloru.
  2 - Kappel byl velmi schopný ruský velitel, spolubojovník čsl. legionářů v povolží. Jeho životopis:https://forum.valka.cz//topic/view/14675
  3 - Zbraně čsl. legionářů
  4 - Ledoborec Bajkal - v době, kdy nebyla dostavěná Krugobajkalka vozil vlaky přes Bajkal (když jezero zamrzlo, mohly se na led položit koleje)
  V r.1918 bojoval s čechoslováky - viz Bajkalsá flotila https://forum.valka.cz//topic/view/14678
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#55744Verze : 0
  Avatar
  Pro lepší orientaci na magistrále pár map - pozor, jsou předválečné - 1900-1907, některé úseky tam ještě nejsou.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#56060Verze : 0
  Avatar
  Very Happy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#56061Verze : 0
  Avatar
  Very Happy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#56062Verze : 0
  Avatar
  Very Happy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#56063Verze : 0
  Avatar
  Very Happy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#56066Verze : 0
  Avatar
  Very Happy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#56067Verze : 0
  Avatar
  Very Happy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#56068Verze : 0
  Avatar
  Very Happy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#56069Verze : 0
  Avatar
  most přes řeku Kamu u Permi
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#56071Verze : 0
  Avatar
  ...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#56516Verze : 0
  Avatar
  А.И. Дутов
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#56517Verze : 0
  Avatar
  Podařilo se mi najít tyto dva plány Novo-Nikolajevska - r. 1906 a 1935
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#59046Verze : 0
  Avatar
  poštovní známky Čsl. vojska na Rusi


  www3.mistral.co.uk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#59970Verze : 0
  Avatar
  Very Happy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14388#62779Verze : 0