Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 405 příspěvků vloženo, 1133 editováno a 753 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pravidla psaní do fóra v sekci LODĚ

  Avatar
  Pravidla pro zápis do sekce Lodě
  (Edit: Tars a Kwango Mbwana)  Prosíme uživatele, aby se při vkládání nových témat v sekci Lodě řídili níže uvedenými pravidly:


  1) v případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností neváhejte a kontaktujte Moderátory této sekce: Tars, Kwango Mbwana nebo samotného administrátora (Admin) www.valka.cz


  2) tato sekce je faktografická, pokud se chcete o dané lodi něco dozvědět nebo podebatovat, založte diskusní téma v jiné části fóra.


  3) při vkládání jednotlivých plavidel dodržujte prosím následující body:
  a) platí že pro každé jednotlivé plavidlo existuje jedno téma, nevkládejte prosím pod jeden název údaje pro více lodí stejného jména


  b) pro nadpis tématu (kolonka Předmět / Název česky (slovensky)) použijte název plavidla v následující formě: kód státu – kód typu – prefix_název lodě (pennant number / rok spuštění)
  - kód státu: v případě, že vkládáte plavidla státu, který nemá vlastní sekci, vložte ho do sekce Nezařazeno a před jménem plavidla uveďte ISO kód daného státu. V případě, že vkládáte plavidlo do jedné z „národních“ sekcí, kód státu se neuvádí.
  - kód typu: identifikační zkratka daného typu lodi, kterou naleznete zde. Pokud vkládáte plavidlo, u kterého nemůžete potřebnou zkratku nalézt, kontaktujte příslušného moderátora. Netvořte žádné vlastní zkratky!
  - prefix označující příslušnost k válečnému loďstvu daného státu (USS, HMS, ORP, KNM, Hr.Ms.,HMAS apod.). Pokud nějaký stát u svých lodí prefix nepoužívá, nevkládejte nic.
  - název lodě samotné jméno plavidla (u plavidel píšících azbukou uvádějte, prosím, český přepis názvu (pravidla pro přepis z azbuky do češtiny najdete v Radově čestinářském okénku), u ostatních států nepoužívajících latinku uveďte nejlépe anglický přepis).
  - v závorce za názvem uvádíme tzv.pennant number (identifikační nebo kódové označení plavidla). Pokud "pennant number" lodi neznáte nebo jí nebyl přidělen, vložte rok spuštění na vodu. Dodržujte, prosím, striktně toto pravidlo, uvedení pennantu / roku spuštění je velmi důležité z důvodu rozlišení plavidel o stejných názvech.
  - pro představu, jak má správný zápis vypadat, uvádíme několik příkladů:


  BB - USS Alabama (BB-60)
  DD - HMS Amazon (D39)
  CA - Colbert (1931)
  CZK - RM - President Masaryk (1932)  c) Pro vkládání nových plavidel byly vytvořeny tzv.šablony, které na stránce vytvoří jednotnou tabulku. Prosíme všechny uživatele o používání těchto šablon bez jakýchkoliv změn jejich vzhledu (vybarvování, změna velikosti písma, doplňování nebo umazávání řádků apod. Pokud máte k dispozici údaje, pro které nenajdete příslušnou kolonku, vkládejte je do kolonky Poznámka, nebo jakoukoliv jinou vhodnou formou do nového příspěvku. Nad tabulku už nevkládejte název lodi - je umístěn v tabulce. Šablonu vložíte pomocí roletky Nahrát šablonu vpravo od pracovního pole. Existují 2.šablony:
  - tpl_lode_ships.txt - použijte pro všechny lodě kromě plachetnic a plachetních parníků
  - tpl_plachetni_lode_sailing_ships.txt - použijte pro plachetnice a plachetní parníky


  Pokud si myslíte, že vkládání pomocí šablon nejste schopni sami zvládnout, vložte všechny technické údaje (TTD) bez tabulky (později budou upraveny do patřičné podoby) nebo kontaktujte Moderátory, kteří vám poradí.


  4) při vkládání tříd plavidel dodržujte prosím následující:
  - třídy plavidel vkládejte do sekce Třídy u jednotlivých států
  - pro samotný název tématu platí stejná forma zápisu jako pro jednotlivé lodě (viz. výše), nevkládájí se pouze pennant numbers nebo roky zařazení do služby
  - v příspěvku krátce charakterizujte, o jakou třídu lodí se jedná a pod sebe uveďte názvy všech plavidel dané třídy (pokud možno prolinkované přímo na jednotlivé lodě)
  - další údaje jsou vítány (například okolnosti vzniku projektu, úpravy, zvláštnosti), technická data (TTD) ale uvádějte až u jednotlivých plavidel


  5) Forma zápisu údajů do tabulek:
  - nejprve si, prosím, pozorně přečtěte Radovo čestinářské okénko
  - jakékoliv datum v tabulkách a přehledech vkládejte ve formě dd.mm.yyyy. V prostém textu můžete použít i jiný způsob zápisu (měsíc slovně, pozor na mezeru za tečkou)
  - při vkládání rozměrů, výtlaků, rychlostí apod. není nutné vkládat jednotky (m, t, kts apod.), jsou již uvedeny v levém sloupci tabulky. V případě, že vkládáme údaj bez předem vyplněné jednotky, napíšeme ji do levého sloupce tabulky (např.výkon u strojů v HP)
  - u popisu výzbroje dodržujte následující zápis 12x 40 mm/50 Vickers Mk VIII (AA/4 x III), tedy v pořadí počet x ráže děl, kalibr, typ děla a v závorce rozdělení děl a upřesňující poznámka (AA – protiletadlové dělo, QF – rychlopalné). Způsob zápisu typu děla prove%dte dle zvyklostí té které země. V případě, že nějakou informaci o dělu nemáte, vynechte ji. Výše uvedený způsob zápisu používejte včetně uvedených mezer, závorek a pomlček.
  - u torpédometů použijte obdobný způsob zápisu s uvozující zkratkou TT, tedy např. TT 8x 533 mm wz.08 (2x IV), nebo výpisem torpédomet např. 8x torpédomet 533 mm wz.08 (2x IV)
  - další výzbroj zapisujte v obecném zápisu počet x druh zbraně x typ, tedy například 24x kotevní mina WZ6
  - výkon strojů uvádějte v HP, ráži děl a torpédometů a sílu pancéře v mm
  - pro elektronické vybavení (radary, sonary a pod.) použijte řádek Výstroj
  - pokud vkládáte obrázky s velkou datovou náročností, zvažte variantu vložení do fotoalba a do vlastního příspěvku vložte pouze odkaz.


  6) Veškeré údaje, u nichž je to možné (jména plavidel, třídy plavidel, velitele, zbraňové systémy a pod.) vkládejte pokud možno formou aktivního odkazu (tzv. prolinkování) na příslušná faktografická fóra. Návod jak prolinkovat svůj příspěvěk s jinými příspěvky (zejména ze sekcí Jednotky, Technika, Výzbroj; časem také Kronika a Zeměpis) naleznete ZDE. Není to povinné, ale výrazně tím ušetříte práci moderátorům. Za případné prolinkování svých příspěvků předem děkujeme.


  Dále prosíme o dodržování následujících zásad:
  - nevkládejte obrazový materiál chráněný autorskými právy. Vaše pozitivní snaha by mohla vyústit v negativní následky pro provozovatele serveru
  - v příspěvcích se zdržte subjektivních hodnocení ve smyslu "nejlepší loď", vkládání neověřených dat, vlastních domněnek a vulgárních výrazů
  - nezakládejte prázdná fóra (tj.pouze název lodi), to je povoleno pouze moderátorům
  - než vložíte u jakéhokoliv plavidla nějaká fakta, podívejte se, zdali je už nevložil někdo před vámi

  Chcete-li zeptat na nějakou podrobnost konstrukce, jejím akcím a pod., založte fórum v diskuzní části (tedy ne v sekci Lodě, která je sekcí faktografickou). Do úvodního příspěvku vložte odkaz na faktografické forum, bude pak sloužit jako podklad k diskuzi.  POZOR: jako u každého faktografického fóra na Válce i zde platí, že u každého nového příspěvku MUSÍ být uveden zdroj(e), ze kterého bylo čerpáno. Samozřejmě také platí všechna pravidla platná pro server www.valka.cz.


  Příspěvky, které nebudou vyhovovat výše uvedeným pravidlům nebo zavedeným zvyklostem na www.valka.cz, budou moderátory upraveny s maximální snahou o zachování obsahu původního příspěvku. Prosíme o pochopení tohoto kroku v rámci co největší přehlednosti uváděných údajů.


  Nevhodné příspěvky budou smazány či upraveny, bez upozorňování přispěvatele na akt mazání těchto příspěvků – viz. pravidla pro faktografická fóra.


  Děkujeme
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14418#54445Verze : 0
  Avatar
  Prosím, podle roku zařazení plavidla do služby vyberte zkratku příslušného typu lodi.


  -lodě z období před rokem 1900
  -lodě z období 1900 - 1945
  -lodě z období 1945 - současnost
  V případě, že nenaleznete zkratku, která by vyhovovala plavidlu, kterou chcete vložit, kontaktujte prosím příslušné Moderátory.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14418#282592Verze : 0
  Avatar
  Zkratky lodí z období před rokem 1900  Dřevěné plachetní a paroplachetní lodě
  WL - řadová loď
  WC - korveta
  WF - fregata
  WS - šalupa
  WG - galéra
  WB - válečná plachetnice (obecně)
  WM - obchodní plachetnice (obecně)
  WX - pomocné jednotky (bez rozlišení)


  Bitevní a pancéřové lodě
  BB – bitevní loď
  BM - monitor
  QF - pancéřová fregata
  QK - pancéřová korveta
  QB - pancéřová loď (bez rozlišení)


  Křižníky
  CR - obrněný křižník (belted cruiser)
  CA - pancéřový křižník (cruiser armored)
  CP - chráněný křižník (cruiser protected)
  CU - nechráněný křižník (cruiser unprotected)
  CX - pomocný křižník (cruiser auxilar)
  CZ - avizo (aviso)


  Torpédové a dělové čluny
  PG - dělový člun (gunboat)
  TB - torpédový člun (torpedo boat)
  TG - torpédový dělový člun (torpedo gunboat)
  DD - torpédoborec (destroyer)


  Minové lodě
  CM - minonoska (minelayer)
  AM - minolovka (minesweeper)


  Říční válečné lodě
  RM - říční monitor (river monitor)
  RG - říční dělový člun (river gunboat)
  RP - říční hlídkový člun (river patrol boat)
  RA - ozbrojená loď
  RX - pomocná říční loď (nerozlišeno)


  Pomocné lodě
  AK - zásobovací loď
  AH - nemocniční loď
  AP - transportní loď
  AR - opravárenská (dílenská) loď
  AX - ostatní pomocné jednotky


  Školní lodě
  ZW - plachetní školní lodě
  ZQ – ostatní školní lodě


  Ostatní a nezařazené lodě
  XW - reprezentační jachty
  XB - plovoucí baterie
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14418#282595Verze : 0
  Avatar
  Zkratky lodí z období let 1900 - 1945  Letadlové lodě a nosiče letadel
  CV - letadlová loď
  CVE - eskortní letadlová loď
  CVL - lehká letadlová loď
  AV – mateřská loď pro hydroplány (seaplane tender)
  AVB - balónová loď (baloon carrier)
  AVC - katapultová loď


  Bitevní a pancéřové lodě
  BB - bitevní loď
  BM - velký monitor
  BP - loď pobřežní obrany


  Křižníky
  CB - bitevní křižník
  CA - těžký křižník
  CL - lehký křižník
  CS - průzkumný křižník
  CF - křižník s letovou palubou (flying-deck cruiser)
  CX - pomocný křižník (cruiser auxilar nebo armed merchant cruiser)

  Torpédové lodě
  DD - torpédoborec (destroyer)
  DT – torpédovka (torpedo boat)
  PT - torpédový člun (patrol torpedo boat nebo motor torpedo boat popř.schnellboot)


  Protiponorkové a doprovodné lodě
  DE - eskortní torpédoborec
  PF - protiponorková fregata
  PK - protiponorková korveta
  PC - stíhač ponorek
  ES – eskortní loď


  Minové lodě
  CM – minonoska (minelayer)
  AM - minolovka (minesweeper)

  Říční válečné lodě
  RM - říční monitor (river monitor)
  RG - říční dělový člun (river gunboat)
  RP - říční hlídkový člun (river patrol boat)
  RL - říční minonoska
  RS - říční minolovka
  RA - ozbrojená loď
  RX - pomocná nebo speciální loď (nerozlišeno)

  Hlídkové lodě
  PG - dělový člun (patrol gunboat)
  PB – hlídková nebo strážní loď/člun (patrol ship/boat)


  Výsadkové lodě
  LS - výsadková loď (landing ship)
  LC - výsadkový člun (landing craft/boat)


  Pomocné lodě
  AC – štábní/velitelská loď (command ship)
  AD - plovoucí základna torpédoborců (destroyer tender)
  AS - plovoucí základna ponorek (submarine tender)
  AV - plovoucí základna hydroplánů (seaplane tender)
  AG - jiná pomocná loď (auxillary ship) sem patří různé plovoucí cíle, lodě pro zvedání cvičných torpéd, pobřežní stráž a podobně
  AH - nemocniční loď (hospital ship)
  AK - nákladní loď (cargo ship)
  AO - tanker (oiler, tanker)
  AQ - Q-ship
  AP - transportní loď
  AR - opravárenská loď (repair ship)
  AZ – záchranná loď (rescue ship)


  Školní lodě
  ZW - plachetní školní lodě
  ZQ – ostatní školní lodě
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14418#282596Verze : 1
  Avatar
  Zkratky lodí z období 1945 - současnost


  Letadlové a vrtulníkové lodě
  CV - letadlová loď
  CVN - letadlová loď s nukleárním pohonem
  CVH - vrtulníková loď

  Křižníky
  CA - těžký křižník
  CL - lehký křižník
  CG - raketový křižník
  CGN - raketový křižník s nukleárním pohonem

  Torpédové a raketové lodě
  DD - torpédoborec
  DE - eskortní torpédoborec
  DDG - raketový torpédoborec
  FFG - raketová fregata
  KKG - raketová korveta
  PT - torpédový člun
  PTG - raketový člun

  Protiponorkové a doprovodné lodě
  DDE - protiponorkový torpédoborec
  PF - protiponorková fregata
  PK - protiponorková korveta
  ES - eskortní/doprovodná loď
  PS - jiná protiponorková loď/člun

  Minové lodě
  CM – minonoska
  AM - minolovka

  Říční válečné lodě
  RM - říční monitor
  RP - říční hlídkový člun
  RG - říční dělový člun
  RL – říční minonoska
  RS - říční minolovka
  RX - pomocná nebo speciální loď

  Hlídkové lodě
  PG - dělový člun
  PB – hlídková nebo strážní loď/člun
  FC - rychlý (útočný) člun/loď

  Výsadkové lodě
  LHS - výsadková vrtulníková loď
  LS - výsadková loď
  LC - výsadkový člun

  Pomocné lodě
  AC – štábní/velitelská loď (command ship)
  AD - plovoucí základna torpédoborců (destroyer tender)
  AS - plovoucí základna ponorek (submarine tender)
  AE - muniční loď (ammunition ship)
  AF - skladovací loď (store ship)
  AG - jiná pomocná loď (auxillary ship)
  AGI - průzkumná / výzvědná loď (auxiliary general intelligence ship)
  AH - nemocniční loď (hospital ship)
  AK - nákladní loď (cargo ship)
  AO - tanker (oiler, tanker)
  AP - transportní loď
  AR - opravárenská loď (repair ship)
  AT - remorkér (tug)
  AZ – záchranná loď (rescue ship)
  AOR - oceánografická/průzkumná loď

  Školní lodě
  ZW - plachetní školní lodě
  ZQ – ostatní školní lodě
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14418#282647Verze : 2
  Avatar
  AGI = Auxiliary General Intelligence (prieskumná, výzvedná loď)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/14418#572721Verze : 0
  MOD