Fukue, Šinpei

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 371 příspěvků vloženo, 1917 editováno a 284 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Fukue, Šinpei

Shinpei Fukue / 福栄真平

    Avatar
     
    Příjmení:
    Surname:
    Fukue Fukue
    Jméno:
    Given Name:
    Šinpei Shinpei
    Jméno v originále:
    Original Name:
    福栄真平 / ふくえ・しんぺい
    Fotografie či obrázek:
    Photograph or Picture:
    -
    Hodnost:
    Rank:
    generálporučík Lieutenant General
    Akademický či vědecký titul:
    Academic or Scientific Title:
    - -
    Šlechtický titul:
    Hereditary Title:
    - -
    Datum, místo narození:
    Date and Place of Birth:
    14.01.1907 Tokyo /
    14.01.1907 Tokyo /
    Datum, místo úmrtí:
    Date and Place of Decease:
    27.04.1946 Singapur /
    27.04.1946 Singapore /
    Nejvýznamnější funkce:
    (maximálně tři)
    Most Important Appointments:
    (up to three)
    velitel: 102. divize
    velitel: Pevnost Tokijský záliv
    Commander: 102nd Division
    Commander: Tokyo Bay Fortress
    Jiné významné skutečnosti:
    (maximálně tři)
    Other Notable Facts:
    (up to three)
    velitel: 15. brigáda
    velitel: 63. pěší pluk
    Commander: 15th Brigade
    Commander: 63rd Infantry Regiment
    Související články:
    Related Articles:

    Zdroje:
    Sources:
    http://pwencycl.kgbudge.com/F/u/Fukei_Shinpei.htm
    www.generals.dk
    ja.wikipedia.org;
    URL : https://forum.valka.cz/topic/view/146220#469647Verze : 0
    MOD
    Avatar
     
    Příjmení:
    Surname:
    Fukue Fukue
    Jméno:
    Given Name:
    Šinpei Shinpei
    Jméno v originále:
    Original Name:
    福栄真平 / ふくえ・しんぺい
    Všeobecné vzdělání:
    General Education:
    DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
    DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
    Vojenské vzdělání:
    Military Education:
    DD.MM.1909-27.05.1911 vojenská akadémia
    07.12.1920-29.11.1923 armádne vojnové kolégium
    DD.MM.1909-27.05.1911 Military Academy
    07.12.1920-29.11.1923 Army War College
    Důstojnické hodnosti:
    Officer Ranks:
    26.12.1911 podporučík
    DD.MM.RRRR poručík
    DD.MM.RRRR kapitán
    DD.07.1927 major
    DD.08.1931 podplukovník
    01.08.1936 plukovník
    09.03.1939 generálmajor
    01.12.1942 generálporučík
    26.12.1911 Second Lieutenant
    DD.MM.RRRR Lieutenant
    DD.MM.RRRR Captain
    DD.07.1927 Major
    DD.08.1931 Lieutenant Colonel
    01.08.1936 Colonel
    09.03.1939 Major General
    01.12.1942 Lieutenant General
    Průběh vojenské služby:
    Military Career:
    Automaticky vyplněné položky:
    05.10.1937-09.03.1939 Velitel : 63. pěší pluk
    10.06.1943-21.06.1944 Velitel : Pevnost Tokijského zálivu

    Ručně vyplněné položky:
    DD.12.1911-DD.MM.RRRR 3. peší pluk
    DD.05.1925-DD.MM.RRRR pridelený ku Generálnemu štábu
    DD.03.1928-DD.MM.RRRR velitel ? praporu 2. pešieho pluku
    DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR štáb divízie Imperiálnej gardy
    DD.08.1931-DD.08.1931 3. peší pluk
    DD.08.1932-DD.MM.RRRR 1. gardový peší pluk
    15.03.1935-05.10.1937 pridelený ku Kwantungskej armády
    05.10.1937-09.03.1939 velitel 63. pešieho pluku
    09.03.1939-10.02.1940 pridelený k 16. náhradnej divízii
    10.02.1940-01.07.1942 velitel 15. pešej brigády
    01.07.1942-01.12.1942 velitel zajateckých táborov Malaysia, Singapore
    01.12.1942-10.06.1943 velitel pevnosti 66. samostanej pešej brigády
    10.06.1943-21.06.1944 velitel pevnosti Tokyjského zálivu
    21.06.1944-DD.09.1945 velitel 102. divízie, Filipíny
    DD.MM.1945-DD.MM.RRRR zatknutý a súdený pre podozrenie z vojnových zločinov
    DD.MM.1946-DD.MM.RRRR zhliadnutý vinným a právoplatne a vykonatelne odsúdený k trestu smrti
    27.04.1946-DD.MM.RRRR popravený
    Automatically linked items:
    05.10.1937-09.03.1939 Commander : 63rd Infantry Regiment
    10.06.1943-21.06.1944 Commander : Tokyo Bay Fortress

    Manually added items:
    DD.12.1911-DD.MM.RRRR 3rd Infantry Regiment
    DD.05.1925-DD.MM.RRRR Attached to General Staff
    DD.03.1928-DD.MM.RRRR ? Battalion Commander 2nd Infantry Regiment
    DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Imperial Guards Division Staff
    DD.08.1931-DD.08.1931 3rd Infantry Regiment
    DD.08.1932-DD.MM.RRRR 1st Guards Infantry Regiment
    15.03.1935-05.10.1937 Attached to Kwantung Army
    05.10.1937-09.03.1939 63rd Infantry Regiment Commander
    09.03.1939-10.02.1940 Attached to 16th Depot Division
    10.02.1940-01.07.1942 15th Infantry Brigade Commander
    01.07.1942-01.12.1942 Commandant of Prisoner of War Camps Malaya, Singapore
    01.12.1942-10.06.1943 66th Independent Infantry Brigade Commander
    10.06.1943-21.06.1944 Tokyo Bay Fortress Commander
    21.06.1944-DD.09.1945 102nd Division Commander, Philippines
    DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Arrested and Trialed for War Crimes Suspection
    DD.MM.1946-DD.MM.RRRR Find Guilty and Legaly and Executabely Condemned to Death
    27.04.1946-DD.MM.RRRR Executed
    Vyznamenání:
    Awards:
    Poznámka:
    Note:
    - -
    Zdroje:
    Sources:
    http://pwencycl.kgbudge.com/F/u/Fukei_Shinpei.htm
    www.generals.dk
    http://ja.wikipedia.org/wiki/福栄真平
    URL : https://forum.valka.cz/topic/view/146220#469649Verze : 1
    MOD
    Avatar
    Fukue Šinpei velil zajateckým táborom v Malajsii po obsadení Japonskom. Pod jeho velením boli prinútení Britský vojnový zajatci podpísať záruku, že sa nepokúsia o útek pod hrozbou smrti, čim sa dopustil porušenia Haagskej konvencie o ochrane vojnových zajatcov. Sám Fukei nariadil popravu preukázatelne, minimálne 4 zajatcov ktorí sa pokúsili o útek.

    Následne dostal Fukei pod svoje velenie 102. divíziu od jej aktivácie v júni 1944 na Filipínach. V októbri a novembri 1944 je divízia preplavená na Leyte ako posila pre obrancov ostrova. Fukei neuposlúchol priamy rozkaz na evakuáciu preživších svojich príslušníkov, za čo mal byť postavený pre vojenský súd. Avšak Imperiálne generálne velenie ignorovalo požiadavku o zostavenie súdu a tak ostáva v čele divízie až do jej kapitulácie v Cebu.

    Fukei bol v 1946 obvinený a súdený z vojnových zločinov v Changi, Singapore zhliadnutý vinným a popravený zastreleným. Údajne jeho posledný výkrik bol "Banzai!"

    http://pwencycl.kgbudge.com/F/u/Fukei_Shinpei.htm
    www.generals.dk
    ja.wikipedia.org;
    URL : https://forum.valka.cz/topic/view/146220#469653Verze : 0
    MOD