Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 381 příspěvků vloženo, 1456 editováno a 424 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Medaile zásahové jednotky České Budějovice Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

Medaile zásahové jednotky České Budějovice Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile zásahové jednotky České Budějovice Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Medal emergency unit of the Czech Budejovice Regional Directorate of the South Bohemian Region
  Název v originále:
  Original Name:
  Medaile zásahové jednotky České Budějovice Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  09.02.2011
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  medaile má dvě varinaty
  Zlatá
  Stříbrná
  medal has two varin
  Gold
  Silver
  Poznámka:
  Note:
  Ocenění bylo zřízeno pokynem ředitele Krajského ředitství policie Jihočeského kraje č.44 dne 9.února 2011
  The award was established guideline ředitství Police Regional Director South Region No. 44 on February 9, 2011
  Zdroje:
  Sources:
  http://www.inoboediens.estranky.cz/
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/158941#485049Verze : 0
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile zásahové jednotky České Budějovice Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje - Zlatá Medal emergency unit of the Czech Budejovice Regional Directorate of the South Bohemian Region - Gold
  Název v originále:
  Original Name:
  Medaile zásahové jednotky České Budějovice Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje - Zlatá
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  09.02.2011
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  medaile + stužka medal + ribbon
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  -
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  Medaili zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje – zlatou lze udělit :
  a) příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR za dosahování dlouhodobých příkladných výsledků v řídících funkcích a za trvalý přínos při vytváření dlouhodobějších koncepcí a předpokladů pro úspěšné plnění
  úkolů zásahové jednotky,
  b) příslušníkům a zaměstnancům jiných bezpečnostních sborů, pracovníkům institucí
  veřejné správy a dalším občanům za dlouholetou práci ve prospěch zásahové
  jednotky, kteří se podstatnou měrou přičinili o dobré jméno zásahové jednotky.
  Medal intervention unit of the Regional Police Directorate of South Bohemia - Gold may be issued:
  a) members of the police and staff for achieving long-term exemplary results in management positions and lasting contribution to the creation of long-term concepts and prerequisites for successful performance tasks intervention unit
  b) members and employees of other security forces, employees of institutions public administration and other citizens for many years of work in favor of intervention
  troops, who substantially credit for goodwill intervention unit.
  Zdroje:
  Sources:
  http://www.inoboediens.estranky.cz/
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/158941#485050Verze : 0
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile zásahové jednotky České Budějovice Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje - Stříbrná Medal emergency unit of the Czech Budejovice Regional Directorate of the South Bohemian Region - Silver
  Název v originále:
  Original Name:
  Medaile zásahové jednotky České Budějovice Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje - Stříbrná
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  09.02.2011
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  medaile + stužka medal + ribbon
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  Medaili zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje –stříbrnou lze udělit:
  a) příslušníkům a zaměstnancům zásahové jednotky krajského ředitelství za službu a práci u této jednotky v délce trvání nejméně 10 let,
  b) příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR a jiných bezpečnostních sborů za příkladné osobní nasazení při plnění služebních a pracovních úkolů ve prospěch zásahové jednotky.
  c) pracovníkům institucí veřejné správy a dalším občanům za příkladnou a dlouhodobou spolupráci ve prospěch zásahové jednotky krajského ředitelství a vytváření předpokladů pro úspěšné plnění úkolů této jednotky.


  Medal intervention unit of the Regional Police Directorate of the South Bohemian Region and silver may be issued:
  a) members of the emergency services and staff of the Regional Directorate for the service and work with this unit, lasting at least 10 years,
  b) members and employees of police and other security forces for exemplary dedication to personal service and work tasks for emergency services.
  c) employees of public administration institutions and other citizens for exemplary and long-term assistance for the emergency unit of the Regional Directorate and creating the conditions for the successful fulfillment of the tasks of this unit.
  Zdroje:
  Sources:
  http://www.inoboediens.estranky.cz/
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/158941#485051Verze : 0