Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 389 příspěvků vloženo, 1418 editováno a 392 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Zlatovce, objekt Vojenské policie Zlatovce [RRRR-2009]

Annex of Military Police Zlatovce / objekt Vojenskej polície Zlatovce

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Objekt Vojenské policie Zlatovce Annex of Military Police Zlatovce
  Originální název:
  Original Name:
  Objekt Vojenskej polície Zlatovce / Vojenský objekt 08.20.063
  Další názvy:
  Other Names:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  Obec:
  Municipality:
  Trenčín, mestská časť Zlatovce Trenčín, town part Zlatovce
  GPS souřadnice:
  GPS Coordinates:
  00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
  Vznik:
  Established:
  DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR ?
  Velitelé:
  Commanders:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
  Dislokované jednotky:
  Garrisoned Units:
  Datum od
  Date from
  Datum do
  Date to
  Jednotka
  Unit
  Stát
  Country
  01.12.1950 01.11.1954 23. sklad pohonných hmot a maziv
  23rd Store of Fuels and Lubricants
  01.03.1953 01.11.1954 Automobilní opravárenský závod Zlatovce
  Automobile Repair Plant Zlatovce
  01.11.1954 01.11.1958 2. okruhový sklad pohonných hmot a maziv
  2nd District Store of Fuels and Lubricants
  01.10.1960 01.07.1989 Automobilní opravárenský závod Zlatovce
  Automobile Repair Plant Zlatovce

  Zánik:
  Cancelled:
  DD.MM.2009 scivilnené (Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s.)
  DD.MM.2009 civilianized (Military repair factory Trenčín, j.s.co.)
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  lt.justice.gov.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/159622#486903Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Objekt je zapísaný na LV 1535 Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Trenčín:
  1. Pozemky
  - parc. č. 1905/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 310 m2,
  - parc. č. 1920/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3883 m2,
  - parc. č. 1941, zastavané plochy a nádvoria o výmere 853 m2,
  - parc. č. 1942, zastavané plochy a nádvoria o výmere 654 m2,
  - parc. č. 1943, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1273 m2,
  - parc. č. 1944, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1492 m2,
  2. Stavby
  - súpisné č. 972, na parc. č. 1941, garáže bč. 11,
  - súpisné č. 991, na parc. č. 1941, sklad SOZF bč. 50,
  - súpisné č. 963, na parc. č. 1942, dielňa bč. 35,
  - súpisné č. 962, na parc. č. 1943, sklad bč. 10.  Zdroj: viď tabuľka vyššie
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/159622#486904Verze : 0
  MOD