Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 341 příspěvků vloženo, 1272 editováno a 350 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Nakadžima, Tecuzó

Tetsuzo Nakajima / 中島鉄蔵

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Nakadžima Nakajima
  Jméno:
  Given Name:
  Tecuzó Tetsuzō
  Jméno v originále:
  Original Name:
  中島鉄蔵 / なかじま・てつぞう
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  -
  Hodnost:
  Rank:
  generálporučík Lieutenant General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  12.10.1886 ?, prefektura Jamagata /
  12.10.1886 ?, Yamagata Prefecture /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  25.07.1949 Džakarta /
  25.07.1949 Jakarta /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  guvernér Východnej Sumatry
  zástupaca náčelníka Generálního štábu
  velitel: 77. pěší pluk
  Eastern Sumatra Governor
  Deputy Chief of the General Staff
  Commander: 77th Infantry Regiment
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  http://kotobank.jp/word/中島鉄蔵
  www.generals.dk
  admiral3166.ddo.jp
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/160291#488380Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Nakadžima Nakajima
  Jméno:
  Given Name:
  Tetsuzó Tetsuzō
  Jméno v originále:
  Original Name:
  中島鉄蔵 / なかじま・てつぞう
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-25.11.1905 Vojenská akadémia
  25.11.1915-29.11.1918 Armádne vojnové kolégium
  DD.MM.RRRR-25.11.1905 Military Academy
  29.11.1915-29.11.1918 Army War College
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  26.07.1906 podporučík
  21.12.1908 poručík
  02.05.1916 kapitán
  08.02.1922 Major
  07.08.1925 podplukovník
  01.08.1930 plukovník
  15.03.1935 generálmajor
  01.03.1938 generálporučík
  26.07.1906 Second Lieutenant
  21.12.1908 Lieutenant
  02.05.1916 Captain
  08.02.1922 Major
  07.08.1925 Lieutenant Colonel
  01.08.1930 Colonel
  15.03.1935 Major General
  01.03.1938 Lieutenant General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  01.08.1930-01.08.1931 Velitel : Sekce vojenské historie 4. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  01.08.1931-18.03.1933 Velitel : 77. pěší pluk
  01.03.1937-10.12.1938 Velitel : Kancelář všeobecních záležitostí Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  15.11.1937-10.12.1938 Velitel : 4. kancelář (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu

  Ručně vyplněné položky:
  26.07.1906-23.03.1910 29. peší pluk
  23.03.1910-01.02.1911 Adjutant ? praporu 29. peší pluk
  01.02.1911-25.12.1915 výcvikový prapor Armádna škola pechoty Toyama
  25.12.1915-15.04.1919 29. peší pluk
  15.04.1919-20.01.1921 výskumné oddelenie Armádna škola pechoty
  20.01.1921-01.12.1921 pridelený k Generálnemu inšpektoriátu vojenského výcviku (cesta po Francii)
  01.12.1921-17.09.1924 vojenský atašé vo Francii
  17.09.1924-01.05.1925 výskumný team Armádna škola pechoty
  01.05.1925-27.01.1928 náčelník výskumného teamu Armádna škola pechoty
  16.06.1925-10.12.1926 Inštruktor a výskumný team Armádna škola polného delostrelectva
  10.12.1926-01.08.1930 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
  01.08.1930-01.08.1931 náčelník 9. sekcie (vojenská história), 4. kancelárie Generálneho štábu
  01.08.1931-18.03.1933 velitel 77. pešieho pluku
  18.03.1933-01.08.1933 starší inštruktor Toyama vojenská škola pechoty
  18.03.1933-01.08.1933 velitel výcvikového pluku Toyama vojenská škola pechoty
  01.08.1933-01.03.1937 polný adjutant Cisára
  01.03.1937-10.12.1938 náčelník Kancelárie všeobecných záležitostí, Generálneho štábu
  15.11.1937-10.12.1938 poverený náčelník 4. kancelárie, Generálneho štábu
  10.12.1938-02.10.1939 zástupca náčelníka Generálneho štábu
  02.10.1939-15.11.1939 pridelený ku Generálnemu štábu
  01.12.1939-DD.MM.RRRR reserva
  03.07.1942-DD.MM.1945 guvernér Východnej Sumatry, Indonesia
  DD.MM.1945-DD.MM.1949 zatknutý pre podozrenie z vojnových zločinov triedy A
  DD.MM.1949-DD.MM.RRRR umiera vo väzení
  Automatically linked items:
  01.08.1930-01.08.1931 Commander : Military History Section 4th Bureau of the Imperial Army General Staff
  01.08.1931-18.03.1933 Commander : 77th Infantry Regiment
  01.03.1937-10.12.1938 Commander : General Affairs Bureau of the Imperial Army General Staff Office
  15.11.1937-10.12.1938 Commander : 4th Bureau (Historical) of the Imperial Army General Staff Office

  Manually added items:
  26.07.1906-23.03.1910 29th Infantry Regiment
  23.03.1910-01.02.1911 Battalion Adjutant 29th Infantry Regiment
  01.02.1911-25.12.1915 Instruction Battalion Toyama Army Infantry School
  25.12.1915-15.04.1919 29th Infantry Regiment
  15.04.1919-20.01.1921 Research Department Army Infantry School
  20.01.1921-01.12.1921 Attached to Inspectorate General of Military Training (France Tour)
  01.12.1921-17.09.1924 Military Attache to France
  17.09.1924-01.05.1925 Research Staff Army Infantry School
  01.05.1925-27.01.1928 Deputy Chief of Research Staff Army Infantry School
  16.06.1925-10.12.1926 Instructor and Research Staff Army Field Artillery School
  10.12.1926-01.08.1930 Instructor at the Army War College
  01.08.1930-01.08.1931 Head of 9th Section (Military History), 4th Bureau, General Staff
  01.08.1931-18.03.1933 77th Infantry Regiment Commander
  18.03.1933-01.08.1933 Senior Instructor at the Toyama Army Infantry School
  18.03.1933-01.08.1933 Instruction Battalion Commander Toyama Army Infantry School
  01.08.1933-01.03.1937 Aide-de-Camp to the Emperor
  01.03.1937-10.12.1938 Head of General Affairs Bureau, General Staff
  15.11.1937-10.12.1938 Appointed Head of 4th Bureau, General Staff
  10.12.1938-02.10.1939 Deputy Chief General Staff
  02.10.1939-15.11.1939 Attached to the General Staff
  01.12.1939-DD.MM.RRRR Reserve
  03.07.1942-DD.MM.1945 Governor of Eastern Sumatra, Indonesia
  DD.MM.1945-DD.MM.1949 Arrested for A calss War Crimes Suspection
  DD.MM.1949-DD.MM.RRRR Died in prison
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  29.04.1934
  Řád Vycházejícího slunce 3. třída
  3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
  旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
  -


  29.04.1934
  Řád Zlatého luňáka 4. třídy
  Order of Golden Kite 4th Class
  功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
  -


  11.07.1939
  Řád Posvátného pokladu 2. třídy
  Order of Sacred Treasure 2nd Class
  瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
  -


  29.04.1940
  Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
  1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
  勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://kotobank.jp/word/中島鉄蔵
  www.generals.dk
  admiral3166.ddo.jp

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/160291#488383Verze : 5
  MOD