Kříž světové války [1942-1945]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 532 příspěvků vloženo, 2195 editováno a 459 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Kříž světové války [1942-1945]

World War Cross / Kríž svetovej vojny

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Kříž světové války World War Cross
  Název v originále:
  Original Name:
  Kríž svetovej vojny
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.11.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Struktura:
  Structure:
  viacero tried -
  Poznámka:
  Note:
  Vládnym nariadením z novembra 1942 boli zriadené a zavedené tzv. symbolické náhradky, čiže vyznamenania, nahrádzajúce celú skupinu už udelených vyznamenaní. Kríž svetovej vojny za všetky vyznamenania, čestné a pamätné odznaky príslušníkom slovenskej armády udelené počas svetovej vojny 1914 – 1918 pre aktívnych príslušníkov armády nosený na vojenskej rovnošate. -
  Zdroje:
  Sources:
  Dr. Imrich Purdek, PhD. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161210#490249Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Kříž světové války 1. stupně World War Cross 1st Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Kríž svetovej vojny 1. stupňa
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.11.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  Pozostával z kríža a stuhy. Kríž bol pre všetky stupne jednostranný, vypuklý, z bronzu a jeho ramená sa kónicky zbiehali do stredu. Kríž
  prekrýval dva skrížené meče, bol smaltovaný na čierno s kovovou obrubou. Na dolnom a hornom ramene boli dvojité kríže a na bočných ramenách letopočty 1914 a 1918.
  -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  Stuha bola z moiré hodvábu bielej farby so zvislými širokými pruhmi čiernej farby pre 1. – 3. stupeň. Na stuhe boli dva skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Prvé tri stupne boli pozlátené, stuha 1. stupňa mala tri široké pruhy čiernej farby- Taktiež mal na stuhe pozlátené skrížené meče kónický kríž. -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  img.mediacentrum.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161210#546316Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Kříž světové války 2. stupně World War Cross 2nd Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Kríž svetovej vojny 2. stupňa
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.11.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  Pozostával z kríža a stuhy. Kríž bol pre všetky stupne jednostranný, vypuklý, z bronzu a jeho ramená sa kónicky zbiehali do stredu. Kríž
  prekrýval dva skrížené meče, bol smaltovaný na čierno s kovovou obrubou. Na dolnom a hornom ramene boli dvojité kríže a na bočných ramenách letopočty 1914 a 1918.
  -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  Stuha bola z moiré hodvábu bielej farby so zvislými širokými pruhmi čiernej farby pre 1. – 3. stupeň. Na stuhe boli dva skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Prvé tri stupne boli pozlátené, stuha pre 2. stupeň mala dva široké pruhy čiernej farby. Taktiež mal na stuhe pozlátené skrížené meče kónický kríž. -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  img.mediacentrum.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161210#530332Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Kříž světové války 3. stupně World War Cross 3rd Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Kríž svetovej vojny 3. stupňa
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.11.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  Pozostával z kríža a stuhy. Kríž bol pre všetky stupne jednostranný, vypuklý, z bronzu a jeho ramená sa kónicky zbiehali do stredu. Kríž
  prekrýval dva skrížené meče, bol smaltovaný na čierno s kovovou obrubou. Na dolnom a hornom ramene boli dvojité kríže a na bočných ramenách letopočty 1914 a 1918.
  -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  Stuha bola z moiré hodvábu bielej farby so zvislými širokými pruhmi čiernej farby pre 1. – 3. stupeň. Na stuhe boli dva skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Prvé tri stupne boli pozlátené, stuha pre 3. stupeň mala jeden široký čierny pruh. Taktiež mal na stuhe pozlátené skrížené meče kónický kríž. -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  img.mediacentrum.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161210#530334Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Kříž světové války 4. stupně World War Cross 4th Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Kríž svetovej vojny 4. stupňa
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.11.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  Pozostával z kríža a stuhy. Kríž bol pre všetky stupne jednostranný, vypuklý, z bronzu a jeho ramená sa kónicky zbiehali do stredu. Kríž
  prekrýval dva skrížené meče, bol smaltovaný na čierno s kovovou obrubou. Na dolnom a hornom ramene boli dvojité kríže a na bočných ramenách letopočty 1914 a 1918.
  -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  Stuha bola z moiré hodvábu bielej farby so tromi zvislými úzkymi pruhmi čiernej farby pre 4. až 6. stupeň. Na stuhe boli dva skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Štvrtý až šiesty stupeň boli postriebrené. 5. stupeň mal dva úzke pruhy čiernej farby. Skrížené meče s kónickým krížom na stuhách boli postriebrené. -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  img.mediacentrum.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161210#530335Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Kříž světové války 5. stupně World War Cross 5th Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Kríž svetovej vojny 5. stupňa
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1939
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  Stuha bola z moiré hodvábu bielej farby so zvislými širokými pruhmi čiernej farby pre 1. – 3. stupeň a tromi zvislými úzkymi pruhmi čiernej farby pre 4. až 6. stupeň. Na stuhe boli dva skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Prvé tri stupne boli
  pozlátené, stuha 1. stupňa mala tri široké pruhy čiernej farby, 2. stupeň dva široké pruhy čiernej farby a 3. stupeň jeden široký čierny pruh. Taktiež mali na stuhách pozlátené skrížené meče kónický kríž. Štvrtý až šiesty stupeň boli postriebrené. Stuha 4. stupňa mala tri
  úzke pruhy čiernej farby, 5. stupeň dva úzke pruhy čiernej farby a 6. stupeň len jeden úzky pruh. Skrížené meče s kónickým krížom na stuhách boli postriebrené.
  -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  img.mediacentrum.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161210#530336Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Kříž světové války 6. stupně World War Cross 6th Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Kríž svetovej vojny 6. stupňa
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.11.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  Pozostával z kríža a stuhy. Kríž bol pre všetky stupne jednostranný, vypuklý, z bronzu a jeho ramená sa kónicky zbiehali do stredu. Kríž
  prekrýval dva skrížené meče, bol smaltovaný na čierno s kovovou obrubou. Na dolnom a hornom ramene boli dvojité kríže a na bočných ramenách letopočty 1914 a 1918.
  -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  Stuha bola z moiré hodvábu bielej farby so tromi zvislými úzkymi pruhmi čiernej farby pre 4. až 6. stupeň. Na stuhe boli dva skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Štvrtý až šiesty stupeň boli postriebrené. Stuha 6. stupeň len jeden úzky pruh. Skrížené meče s kónickým krížom na stuhách boli postriebrené. -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  forum.valka.cz
  http://sturmovik.webzdarma.cz/svz_awards.html
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161210#490251Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Kříž světové války 2. stupně
  World War Cross 2nd Class
  Kríž svetovej vojny 2. stupňa
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  Celkem : 0
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161210#530337Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Kříž světové války 3. stupně
  World War Cross 3rd Class
  Kríž svetovej vojny 3. stupňa
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1941 - Veselý, Ján
  Celkem : 1
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161210#530338Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Kříž světové války 4. stupně
  World War Cross 4th Class
  Kríž svetovej vojny 4. stupňa
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  21.06.1941 Jurech, Štefan
  DD.MM.1941 Pilfousek, Rudolf
  Celkem : 2
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161210#530339Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Kříž světové války 5. stupně
  World War Cross 5th Class
  Kríž svetovej vojny 5. stupňa
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  Celkem : 0
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161210#530340Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Kříž světové války 6. stupně
  World War Cross 6th Class
  Kríž svetovej vojny 6. stupňa
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1941 Bodický, Ladislav
  DD.MM.1941 Kuna, Pavol
  DD.MM.RRRR Kmicikievič, Jaroslav
  Celkem : 3
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161210#530341Verze : 0
  MOD