Normandie - osobnosti - Spojenci

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 363 příspěvků vloženo, 1204 editováno a 390 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Normandie - osobnosti - Spojenci

  Avatar

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE STRUČNÉ BIO (do invaze)
    Vrchní velitelství spojeneckých expedičních sil (SHAEF)  
         Dwight Eisenhower
  vrchní velitel spojeneckých expedičních sil
  x
  Arthur Tedder
  zástupce vrchního velitele spojeneckých expedičních sil
  x
  Bernard Montgomery
  velitel spojeneckých expedičních pozemních sil
  x
  Trafford Leigh-Mallory
  velitel spojeneckých expedičních leteckých sil
  x
  Bertram Ramsay
  velitel spojeneckých expedičních námořních sil
  Bertram Ramsay se narodil v roce 1883 a v roce 1898 vstoupil do námořnictva. První světovou válku zakončil jako velitel torpédoborce. V meziválečném období velel různým lodím od lehkého křižníku po bitevní loď. Zastával také různé štábní funkce. V roce 1938 odešel do výslužby, ale v následujícím roce byl reaktivován a převzal velení v oblasti Doveru. Chránil oblast Kanálu vůči německé hrozbě a velel evakuaci vojsk z Dunkirku. Při vylodění v Africe byl zástupcem velitele a měl na starost plánování. Obdobně působil i při vylodění na Sicílii. Pro vylodění ve Francii převzal funkci velitele námořních sil.
  Frederick Morgan
  zástupce náčelníka štábu vrchního velitele spojeneckých expedičních sil
  Frederick Morgan se narodil v roce 1894. Vystudoval Královskou vojenskou akademii a v roce 1913 nastoupil k dělostřelectvu. První světové války se zúčastnil na západní frontě jak v poli, tak ve štábu. Mezi válkami sloužil v Indii. Před vypuknutím druhé světové války převzal velení 1. zabezpečovací skupiny 1. obrněné divize, jíž vedl během bitvy o Francii. V roce 1942 převzal velení I. sboru. Měl stát v čele sil bránících Gibraltar proti případnému německému útoku. V březnu 1943 se stal náčelníkem štábu vrchního velitele spojeneckých sil. V této funkci sestavil plán invaze do Francie. Po nástupu Eisenhowera do funkce byl nahrazen Smithem, jemuž dělal zástupce.
  Ray Barker
  zástupce náčelníka štábu vrchního velitele spojeneckých expedičních sil
  Ray Barker se narodil v roce 1889 v Elmiře. V roce 1910 vstoupil do armády a sloužil u jezdectva. Zúčastnil se trestné výpravy proti Pancho Villovi a poté přešel k polnímu dělostřelectvu, se kterým se zúčastnil bojů ve Francii. V meziválečném období absolvoval vysokou školu válečnou a v letech 1940-1942 sloužil jako velitel polního dělostřeleckého pluku. V roce 1943 se stal zástupcem náčelníka štábu velitelství americké armády v Evropě a v roce 1944 pak jedním ze zástupců náčelníka štábu vrchního velitele spojeneckých expedičních sil.
       
    Skupiny armád  
  Bernard Montgomery velitel 21. skupiny armád x
       
    Armády  
  Miles Dempsey velitel 2. armády Miles Christopher Dempsey se narodil v roce 1896. Absolvoval Královskou vojenskou školu v Sandhurstu a v roce 1915 nastoupil ke Královskému berkshirskému pluku, s nímž sloužil na západní frontě ve Francii. Za statečnost získal Vojenský kříž. Na počátku druhé světové války velel 13. pěší brigádě Britského expedičního sboru ve Francii. Během evakuace se brigáda úspěšně podílela na zajištění obranného perimetru. Po návratu do Británie byl jmenován do funkce velitele 46. pěší divize a posléze velitele 42. obrněné divize. V prosinci 1942 převzal v severní Africe velení XIII. sboru 8. armády. Podílel se na přípravě plánů na invazi na Sicílii a v čele sboru překročil v rámci operace Baytown Messinskou úžinu a postupoval na sever k Salernu. Ve Středomoří si Dempsey získal věhlas jako odborník na obojživelné operaci. Není proto divu, že si ho Montgomery vybral jako velitele 2. armády v plánované invazi do severní Francie.
  Harry Crerar velitel 1. kanadské armády Harry Crerar se narodil v roce 1888 v kanadském Hamiltonu. Navštěvoval Královskou vojenskou vysokou školu v Kingstonu a za první světové války sloužil jako důstojník Kanadského polního dělostřelectva v Evropě. Válku zakončil jako podplukovník ve štábu Kanadského sboru. Po návratu do Kanady se stal příslušníkem Kanadských stálých sil. Sloužil v různých štábních funkcích a měl na starost mimo jiné rozsáhlou reorganizaci kanadských miličních sil. Velel také Královské vojenské vysoké škole. V březnu 1939 byl povolán do Ottawy, aby připravil mobilizační plány pro případ vypuknutí války. Po jejím vypuknutí byl odeslán na Kanadské vojenské velitelství do Londýna. V červenci 1940 byl povolán zpět do Ottawy, kde se ujal funkce náčelníka generálního štábu. V prosinci 1941 se vrátil do Anglie, kde se stal velitelem Kanadského sboru. Část jeho jednotek se účastnila nájezdu na Dieppe. V říjnu 1943 se sbor přesunul do Itálie, kde již operovala 1. kanadská pěší divize. Příliš bojových zkušeností zde, jinak výborný štábní důstojník, nenačerpal, neboť již v březnu 1944 byl povolán do Anglie, aby převzal funkci velitele 1. kanadské armády.
  Omar Bradley velitel 1. armády Omar Bradley se narodil v roce 1893. V roce 1915 absolvoval West Point a nastoupil k 14. pěšímu pluku. S plukem byl nasazen u mexických hranic a při ochraně měděných dolů v Montaně. Po válce navštěvoval řadu škol a kurzů a naopak na některých z nich vyučoval. Před vypuknutím působil na armádním generálním štábu a velel pěchotní škole. Podporoval vznik tankových a výsadkových divizí a měl velký podíl na zajištění výcviku dostatečného počtu důstojníků pro mobilizované jednotky. Po vstupu USA do války velel 82. pěší divizi a poté 28. pěší divizi. V severní Africe velel II. sboru. Podílel se na plánování vylodění na Sicílii, kterého se svým sborem zúčastnil. Eisenhower si ho pak zvolil jako velitele armády a později i velitele skupiny armád během invaze do severozápadní Francie.
       
    Sbory  
  John Crocker velitel I. sboru x
  Richard O'Connor velitel VIII. sboru x
  Neil Ritchie velitel XII. sboru x
  Gerard Bucknall velitel XXX. sboru Gerard Bucknall se narodil v roce 1894. V roce 1914 nastoupil k Middlesexskému pluku, se kterým úspěšně sloužil za velké války ve Francii. V meziválečném období sloužil v Egyptě a Kanadě. V době vypuknutí války velel 2. praporu Middlesexského pluku. V roce 1941 již velel 53. (velšské) pěší divizi a v následujícím roce dokonce XI. sboru. Od srpna 1943 působil v Itálii. Nejprve jako velitel I. sboru a poté jako velitel 5. pěší divize. Bucknall zde udělal dobrý dojem na Montgomeryho, který si ho vybral jako velitele XXX. sboru. Bucknall sbor převzal v lednu 1944 a připravoval ho na vylodění ve Francii.
  Guy Simonds velitel II. kanadského sboru x
  Leonard Gerow velitel V. sboru x
  J. Lawton Collins velitel VII. sboru x
  Troy Middleton velitel VIII. sboru x
  Charles Corlett velitel XIX. sboru x
       
    Divize  
  Richard Gale velitel 6. výsadkové divize x
  Allan Adair velitel Gardové obrněné divize x
  George Erskine velitel 7. obrněné divize x
  George Roberts velitel 11. obrněné divize x
  Percy Hobart velitel 79. obrněné divize x
  Charles Foulkes velitel 2. kanadské pěší divize x
  Thomas Rennie velitel 3. pěší divize x
  Lashmer Whistler velitel 3. pěší divize x
  Rod Keller velitel 3. kanadské pěší divize x
  Gordon MacMillan velitel 15. (skotské) pěší divize x
  Ivor Thomas velitel 43. (wessexské) pěší divize x
  Evelyn Barker velitel 49. (západoridingské) pěší divize x
  Douglas Graham velitel 50. (severoumbrijské) pěší divize x
  Charles Bullen-Smith velitel 51. (highlandské) pěší divize x
  Robert Ross velitel 53. (velšské) pěší divize x
  Lewis Lyne velitel 59. (staffordshireské) pěší divize x
  Matthew Ridgway velitel 82. výsadkové divize x
  Maxwell Taylor velitel 101. výsadkové divize x
  Edward Brooks velitel 2. obrněné divize x
  Leroy Watson velitel 3. obrněné divize x
  John Wood velitel 4. obrněné divize x
  Clarence Huebner velitel 1. pěší divize x
  Walter Robertson velitel 2. pěší divize x
  Raymond Barton velitel 4. pěší divize x
  LeRoy Irwin velitel 5. pěší divize x
  William McMahon velitel 8. pěší divize x
  Donald Stroh velitel 8. pěší divize x
  Manton Eddy velitel 9. pěší divize x
  Charles Gerhardt velitel 29. pěší divize x
  Leland Hobbs velitel 30. pěší divize x
  Paul Baade velitel 35. pěší divize x
  Ira Wyche velitel 79. pěší divize x
  Robert Macon velitel 83. pěší divize x
  Jay MacKelvie velitel 90. pěší divize x
  Eugene Landrum velitel 90. pěší divize x
       
    Samostatné brigády a skupiny  
  Simon Fraser (Lovat) velitel 1. brigády zvláštních služeb x
  Derek Mills-Roberts velitel 1. brigády zvláštních služeb x
  Bernard Leicester velitel 4. brigády zvláštních služeb x
  Robert Wyman velitel 2. kanadské obrněné brigády x
  Edward Custance velitel 8. obrněné brigády x
  George Prior-Palmer velitel 27. obrněné brigády x
  Henry Scott velitel 33. obrněné brigády x
  Gordon Knight velitel 31. tankové brigády x
  Severan McLaughlin velitel 3. obrněné skupiny x
  Francis Fainter velitel 6. obrněné skupiny x
  James E. Rudder velitel Provizorní skupiny Rangers x

  Letecké armády a velitelství RAF
  Arthur Coningham velitel 2. taktické letecké armády x
  Roderic Hill velitel Velitelství vzdušné obrany Velké Británie x
  Arthur Harris velitel Velitelství bombardovacího letectva x
  Sholto Douglas velitel Velitelství pobřežního letectva x

  Letecké armády USAAF
  James Doolittle velitel 8. letecké armády x
  Lewis Brereton velitel 9. letecké armády x

  Skupiny RAF
  Edward Rice velitel 1. skupiny x
  Basil Embry velitel 2. skupiny x
  Richard Harrison velitel 3. skupiny x
  Charles Carr velitel 4. skupiny x
  Ralph Cochrane velitel 5. skupiny x
  Clifford McEwen velitel 6. skupiny x
  Donald Bennett velitel 8. skupiny x
  Arthur Harvey velitel 10. skupiny x
  John Cole-Hamilton velitel 10. skupiny x
  Hugh Saunders velitel 11. skupiny x
  Malcolm Henderson velitel 12. skupiny x
  Stanley Vincent velitel 13. skupiny x
  Leonard Slatter velitel 15. skupiny x
  Frank Hopps velitel 16. skupiny x
  Sturley Simpson velitel 18. skupiny x
  Brian Baker velitel 19. skupiny x
  Leslie Hollinghurst velitel 38. skuiny x
  Arthur Fiddament velitel 46. skupiny x
  Harry Broadhurst velitel 83. skupiny x
  Leslie Brown velitel 84. skupiny x
  John Cole-Hamilton velitel 85. skupiny x
  Charles Steele velitel 85. skupiny x
  Edward Addison velitel 100. skupiny x
  David Waghorn velitel 106. skupiny x

  Divize a velitelství USAAF
  Elwood Quesada velitel IX. velitelství taktického letectva x
  Otto Weyland velitel XIX. velitelství taktického letectva x
  Samuel Anderson velitel IX. velitelství bombardovacího letectva x
  Paul Williams velitel IX. velitelství pro přepravu vojsk x
  William Kepner velitel VIII. velitelství stíhacího letectva x
  Elwood Quesada velitel IX. velitelství stíhacího letectva x
  Robert Williams velitel 1. bombardovací divize x
  James Hodges velitel 2. bombardovací divize x
  Curtis LeMay velitel 3. bombardovací divize x
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161883#508906Verze : 0
  MOD
  Avatar

  JmenoTabulkaFotoZivotopis
  Winston ChurchillNeAnoAno
  Franklin D. RooseveltAnoAnoAno
  Charles de GaulleAnoAnoAno (vycistit balast)
  Dwight EisenhowerAno/NeAnoAno
  Arthur TedderNeNeAno
  Bernard MontgomeryAno/NeAnoAno
  Trafford Leigh-MalloryAno/NeAnoNe
  Bertram RamsayNeNeNe
  Frederick E. MorganNeNeNe
  Omar BradleyAno/NeuplnaAnoAno
  George S. PattonAnoAnoAno
  Courtney HodgesNeuplna/NeAnoNe
  Leonard T. GerowAnoAnoNe
  Wade H. HaislipAnoAnoNe
  J. Lawton CollinsAnoAnoNe
  Troy H. MiddletonNeNeNe
  Charles H. CorlettNeNeNe
  Hugh Joseph GaffeyNeNeNe
  Matthew RidgwayAnoAnoNe
  Maxwell D. TaylorAnoAnoAno
  Edward H. BrooksAnoAnoNe
  Leroy R. WatsonNeNeNe
  John Shirley WoodNeNeNe
  Lunsford E. OliverNeNeNe
  Robert W. GrowNeNeNe
  Lindsay McDonald SilvesterNeNeNe
  Clarence R. HuebnerAnoAnoNe
  Walter M. RobertsonNeNeNe
  Raymond O. BartonNeNeNe
  Stafford LeRoy IrwinNeNeNe
  William C. McMahonNeNeNe
  Donald A. StrohNeNeNe
  Manton S. EddyNeNeNe
  Lloyd D. BrownNeNeNe
  Charles H. GerhardtNeNeNe
  Leland HobbsNeNeNe
  Paul W. BaadeNeNeNe
  Ira T. WycheNeNeNe
  Horace L. McBrideNeNeNe
  Robert C. MaconNeNeNe
  Jay W. MacKelvieNeNeNe
  Eugene M. LandrumNeNeNe
  Harry CrerarAnoAnoAno
  Miles DempseyNeuplna/NeAnoNe
  John CrockerNeNeNe
  Richard O'ConnorAno/NeAnoNe
  Neil RitchieNeuplna/NeAnoNe
  Gerard BucknallNeNeNe
  Guy SimondsNeuplna/AnoAnoAno
  Richard Nelson GaleNeNeNe
  Allan AdairNeuplna/NeNeNe
  Percy HobartNeNeNe
  George ErskineNeNeNe
  George Philip Bradley RobertsNeNeNe
  Thomas Gordon RennieNeNeNe
  Lashmer WhistlerNeNeNe
  Gordon Holmes MacMillanNeNeNe
  Gwilym Ivor ThomasNeNeNe
  Evelyn Hugh BarkerNeNeNe
  Douglas Alexander GrahamNeNeNe
  Charles David Bullen-SmithNeNeNe
  Robert Knox RossNeNeNe
  Lewis Owen LyneNeNeNe
  Philippe Leclerc de HauteclocqueNeNeNe
  Stanisław MaczekNe/NeAnoAno
  George KitchingNeuplna/NeNeAno
  Charles FoulkesNeuplna/NeNeAno
  Arthur ConinghamNeNeNe
  Lewis H. BreretonAnoAnoNe
  James Harold DoolittleAno/NeAnoAno
  Carl Andrew SpaatzAnoAnoAno
  Stanley HollisNeNeNe
  Sidney BatesNeNeNe
  David Vivian CurrieNeNeNe
  Andrew MynarskiAnoAnoNe
  Tasker WatkinsAnoAnoNe

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161883#492065Verze : 2
  MOD
  Avatar
  MoH:
  Carlton W. Barrett
  John E. Butts
  Robert G. Cole
  Arthur F. DeFranzo
  Charles N. DeGlopper
  Walter D. Ehlers
  John D. Kelly
  Jimmie W. Monteith
  Carlos C. Ogden
  Frank D. Peregory
  John J. Pinder, Jr.
  Matt Urban (MoH, 7x PH, 2x SS, 3x BS, LoM + 4x CdG !!! wow)
  Leon Vance
  Hulon B. Whittington
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/161883#491839Verze : 0
  MOD