Karabinýři a granátníci

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 440 příspěvků vloženo, 1827 editováno a 1038 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Karabinýři a granátníci

  Avatar
  Karabinýrské a granátnické setniny  V roce 1715 chtěl císař Karel VI. rámci příprav na válku rozšířit své vojsko, ale peněz nebylo nazbyt. Aby se vyhnul drahému zřizování nových pluků, nařídil zřízení třinácté setniny u kyrysnických a dragounských pluků. U kyrysnických pluků tak vznikly karabinýrské setniny, u dragounských pluků granátnické setniny. Celkem tak vzniklo třicet nových setnin, neboť jeden kyrysnický a jeden dragounský pluk se nacházely v Itálii a tyto setniny u nich byly zřízeny až později. Veliteli těchto setnin měli být jmenováni zkušení a stateční rytmistři či setníci. V případě mužstva i důstojníků se velmi hledělo na sílu a spolehlivost. Velitel měl k dispozici poručíka a podporučíka, dále strážmistra, čtyři desátníky a osmdesát jezdců. Stejně jako u běžných setnin byla přítomna malá prima-plana v podobě písaře, furýra, sedláře, kováře a trumpetisty (u karabinýrů) či tambora (u granátníků). Kornet nebyl systemizován, neboť setnina neměla zástavu.


  Výstroj a výzbroj byla vesměs podobná té u běžných setnin. Lišila se v několika věcech. Granátníci nosili na hlavě svou typickou medvědici. Karabinýři obouvali lehké jezdecké boty a vyzbrojeni byli karabinami. Granátníci nosili boty s holenicemi a ve výzbroji měli šavli, pušku s bajonetem a granáty. U obou typů se počítalo s nasazením v boji na koni i bez něj. Karabinýři měli umět rychle střílet, granátníci, jak název napovídá, vrhat granáty.


  Od dob války o dědictví rakouské docházela k tomu, že několik setnin bylo na kratší nebo delší časový úsek podřízeno pro tento účel zřízenému sboru. Takovýto sbor byl potom považován za elitní formaci. Velel mu důstojník ve vyšší generálské hodnosti, který měl k dispozici jednoho až dva generály polní strážmistry. Ke spojování do pluků či divizí nedocházelo.
  Zdroje:
  Wrede, Alphons - Semek, Anton: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. Die Regimenter, Corps, Branchen und Anstalten von 1618 bis Ende des XIX. Jahrhunderts, III. band, 1. Hälfte, Wien 1901
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/164738#497918Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Karabinýrské pluky  Na základě nařízení ze 14. září 1768 byly karabinýrské a granátnické setniny z jednotlivých jezdeckých pluků vyčleněny a následně z nich byly vytvořeny dva karabinýrské pluky. První karabinýrský pluk ze čtrnácti karabinýrských setnin, druhý karabinýrský pluk ze čtyř karabinýrských a deseti granátnických setnin. Karabinýrský pluk se pak tedy členil na sedm eskadron po dvou setninách. Jedna eskadrona čítala 196 mužů. Mužstvo nebylo doplňováno verbováním. K plukům byli převelováni zkušení a osvědčení příslušníci jiných pluků. Důstojníkem se nemohl stát nikdo, kdo dosud nesloužil v armádě. Jedinou výjimkou byli kadeti, kteří, pokud sloužili ex propriis, zde mohli sbírat první zkušenosti.


  V roce 1769 pluk sestával ze čtyř divizionů po dvou eskadronách - tři karabinýrských a jednoho švališérského. Pluk tedy měl osm eskadron. Karabinýrská eskadrona čítala 174 mužů, švališérská 193. Štáb karabinýrského pluku byl kopií kyrysnického. Navíc měl osoby spjaté se čtvrtým divizionem - druhého majora, praporečníka a vrchního chirurga. V případě vypuknutí válečného konfliktu byla vytvořena záložní eskadrona o 168 mužích. Počet příslušníků jedné karabinýrské eskadrony se snížil o osm mužů, kteří posloužili jako základ právě pro záložní útvar. Počet příslušníků ve švališérských eskadronách se zvýšil o deset mužů.


  V roce 1798 byly karabinýrské pluku zreorganizovány na kyrysnické pluky o třech divizionech. Švališérské diviziony karabinýrských pluků posloužily jako základ pro vytvoření nového kyrysnického pluku.
  Zdroje:
  Wrede, Alphons - Semek, Anton: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. Die Regimenter, Corps, Branchen und Anstalten von 1618 bis Ende des XIX. Jahrhunderts, III. band, 1. Hälfte, Wien 1901
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/164738#497920Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Karabinýr z karabinické setniny kyrysnického pluku.

  Zdroj / Source: http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.cfm?trg=1&strucID=126127&imageID=90054&total=50&num=0&word=Carabinier&s=1¬word=&d=&c=&f=&k=1&lWord=&lField=&sScope=&sLevel=&sLabel=&sort=&imgs=20&pos=2&e=r
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/164738#497929Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Karabinýr z Prvního karabinýrského pluku, jehož majitelem byl sasko-těšínský vévoda Albert.

  Zdroj / Source: http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.cfm?trg=1&strucID=125908&imageID=90280&total=50&num=0&word=Carabinier&s=1¬word=&d=&c=&f=&k=1&lWord=&lField=&sScope=&sLevel=&sLabel=&sort=&imgs=20&pos=5&e=r
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/164738#497930Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Granátník z granátnické setniny dragounského pluku.

  Zdroj / Source: http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.cfm?trg=1&strucID=126106&imageID=90037&word=Grenadier&s=1¬word=&d=&c=&f=&k=1&lWord=&lField=&sScope=&sLevel=&sLabel=&sort=&total=323&num=0&imgs=20&pNum=&pos=14
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/164738#497932Verze : 0
  MOD