Cyklistická eskadrona Mazovské jezdecké brigády [1939-1939]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 417 příspěvků vloženo, 1319 editováno a 2498 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Cyklistická eskadrona Mazovské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron kolarzy Mazowieckiej Brygady Kawalerii/Bicycle Squadron of the Mazowska Cavalry Brigade

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Cyklistická eskadrona Mazovské jezdecké brigády
  Bicycle Squadron of the Mazowska Cavalry Brigade
  Originální název:
  Original Name:
  Szwadron kolarzy Mazowskiej Brygady Kawalerii 1)
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  24.08.1939
  Předchůdce:
  Predecessor:
  - -
  Datum zániku:
  Disbanded:
  21(?).09.1939 2)
  Následovník:
  Successor:


  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  24.08.1939-28.08.1939 3. pluk jízdních střelců 3)
  28.08.1939-DD.09.1939 Mazovská jezdecká brigáda 3)
  15(?).09.1939-21(?).09.1939 bez nadřízeného velitelství 3)
  24.08.1939-28.08.1939 3rd Mounted Rifle Regiment
  28.08.1939-DD.09.1939 Mazowska Cavalry Brigade
  DD.09.1939-21(?).09.1939 without higher command
  Dislokace:
  Deployed:
  24.08.1939-28.08.1939 Wołkowysk/? /
  28.08.1939-31.08.1939 Wołkowysk / -???-???-Ciechanów/přesun po železnici /
  31.09.1939 Ciechanów-Grudusk/přesun /
  01(?).09.1939 prostor Grudusk (boj)/? /
  02.09.1939-DD.09.1939 ???-???-???-???-Cegłów/přesun /
  DD.09.1939-15(?).09.1939 Cegłów (boj)-prostor Mrozy/přesun /
  15(?).09.1939-21(?).09.1939 prostor Mrozy-???-???-???/přesun /

  Velitel:
  Commander:
  24.08.1939-DD.09.1939 Śniegocki, Edward Marian (major kawalerii) 4)
  DD.09.1939-21.09.1939 Budzianowski, Edward Henryk (podporucznik rezerwy kawalerii) 5)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  6)


  -
  Poznámka:
  Note:
  1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Cyklistická eskadrona č. 9 (Szwadron Kolarzy nr 9 – 9th Bicycle Squadron). V polské historiografii však uváděn jako zde.
  2) Datum zániku eskadrony není v polských zdrojích uvedeno. Ve své zprávě Budzianowski uvádí, že jednotku udržoval do 21.09.1939, kdy byl v boji zraněn.
  3) Eskadrona měla být mobilizována podle mobilizačního plánu 3. plukem jízdních střelců původně pro Novohradskou jezdeckou brigádu. Po odjezdu z mobilizačního střediska však byla zařazena do sestavy Mazovské jezdecké brigády. Podle svědectví Budzianowského eskadrona působila zcela bez kontaktu s jinými jednotkami, ale s velitelstvím udržovala spojení automobilem. Poslední kontakt s ostatními jednotkami měla v prostoru obce Mrozy.
  4) Před mobilizací byl velitelem náhradní eskadrony 3. pluku jízdních střelců. Datum ukončení jeho velení nad eskadronou není v polských zdrojích uvedeno. Pravděpodobně unikl z obklíčení před obcí Cegłów s částí štábu brigády. Budzianowski ve své zprávě uvádí, že jako služebně nejstarší důstojník převzal velení před přesunem do obce Cegłów. Pravděpodobně se vyhnul zajetí. Internetový zdroj č. 2 uvádí, že jako příslušník Zemské armády zahynul v roce 1944.
  5) Do převzetí velení byl pravděpodobně velitelem čety. 21.09.1939 byl zraněn. Po vyléčení se vyhnul zajetí. 07.02.1942, již jako příslušník Polské armády v SSSR, sepsal svou zprávu o činnosti eskadrony. V roce 1944 byl v bojích u Monte Cassina zástupcem velitele 2. eskadrony 4. obrněného pluku „Skorpion“. V průběhu služby byl povýšen do hodnosti poručíka a setníka. Jako poručík byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
  6) Budzianowski uvádí : 3 čety (v každé po 2 ruční kulomety), pozdějších bojích 2 těžké kulomety, karabiny, 1 osobní automobil, 1 nákladní automobil, 2 motocykly, zbytek jízdní kola, hypomobilní trén.

  Zdroje:
  Sources:

  www.stankiewicze.com
  http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
  Bogucki, Wacław: Sprawozdanie z udziału w kampanii polskiej, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.18F/1
  Budzianowski, Edward: Samodzielny Szwadron Kawalerii. Praca zimowa, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24A/5

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/178779#525212Verze : 0
  MOD