Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 343 příspěvků vloženo, 1324 editováno a 362 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Irie, Džinrokuró

Jinrokuro Irie / 入江仁六郎

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Irie Irie
  Jméno:
  Given Name:
  Džinrokuró Jinrokurō
  Jméno v originále:
  Original Name:
  入江仁六郎 / いりえ・じんろくろう
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  -
  Hodnost:
  Rank:
  generálporučík Lieutenant General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  16.03.1879 ?, prefektura Fukuoka /
  16.03.1879 ?, Fukuoka Prefecture /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  DD.09.1945 ?
  DD.09.1945 ?
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel: Pevnost Tsugaru
  velitel: 2. brigáda těžkého polního dělostřelectva
  Commander: Tsugaru Fortress
  Commander: 2nd Heavy Field Artillery Brigade
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  http://sakurataro.org/db/入江仁六郎
  www.generals.dk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/182372#533492Verze : 2
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Irie Irie
  Jméno:
  Given Name:
  Džinrokuró Jinrokurō
  Jméno v originále:
  Original Name:
  入江仁六郎 / いりえ・じんろくろう
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-21.11.1899 Vojenská akadémia
  11.12.1908-29.11.1911 Armádne vojnové kolégium
  DD.MM.RRRR-21.11.1899 Military Academy
  11.12.1908-29.11.1911 Army War College
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  22.06.1900 podporučík
  15.11.1902 poručík
  04.01.1905 kapitán
  09.06.1914 major
  24.07.1918 podplukovník
  15.08.1922 plukovník
  01.04.1927 generálmajor
  12.12.1931 generálporučík
  22.06.1900 Second Lieutenant
  15.11.1902 Lieutenant
  04.01.1905 Captain
  09.06.1914 Major
  24.07.1918 Lieutenant Colonel
  15.08.1922 Colonel
  01.04.1927 Major General
  12.12.1931 Lieutenant General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  08.02.1922-15.08.1922 Velitel : Sekce vojenské historie 4. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  15.08.1922-15.12.1923 Velitel : Sekce vojenské historie 4. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  01.04.1927-08.08.1928 Velitel : Pevnost Tsugaru

  Ručně vyplněné položky:
  22.06.1900-DD.MM.RRRR 6. pluk polného delostrelectva
  21.12.1908-DD.MM.RRRR pridelený k 6. pluku polného delostrelectva
  11.11.1912-21.04.1915 štábny dôstojník Pevnost ostrova Penghu
  21.04.1915-20.06.1916 štábny dôstojník Pevnost zálivu Hiroshima
  20.06.1916-06.08.1917 velitel ? praporu 10. pluk polného delostrelectva
  06.08.1917-01.06.1918 štábny dôstojník 14. divízia
  01.06.1918-08.02.1922 pridelený k Generálnemu štábu
  08.02.1922-04.09.1923 náčelník 9. sekcie (Japonská vojenská história), 4. kacelárie, Generálneho štábu
  04.09.1923-15.12.1923 pridelný k veleniu Kanto?
  15.12.1923-01.04.1927 velitel Pluku polného delostrelectva Imperiálnej gardy
  01.04.1927-08.03.1928 velitel Pevnosti Tsugaru
  08.03.1928-01.08.1929 velitel 2. brigády ťažkého polného delostrelectva
  01.08.1929-01.08.1931 náčelník sekcie výučby, Vojenskej školy polného delostrelectva
  01.08.1931-01.08.1933 velitel Vojenskej školy polného delostrelectva
  01.08.1933-01.08.1934 Inšpektor delostrelectva
  30.08.1934-DD.MM.RRRR Reserva
  Automatically linked items:
  08.02.1922-15.08.1922 Commander : Military History Section 4th Bureau of the Imperial Army General Staff
  15.08.1922-15.12.1923 Commander : Military History Section 4th Bureau of the Imperial Army General Staff
  01.04.1927-08.08.1928 Commander : Tsugaru Fortress

  Manually added items:
  22.06.1900-DD.MM.RRRR 6th Field Artillery Regiment
  21.12.1908-DD.MM.RRRR Attached to 6th Field Artillery Regiment
  11.11.1912-21.04.1915 Staff Officer Penghu Island Fortress
  21.04.1915-20.06.1916 Staff Officer Hiroshima Bay Fortress
  20.06.1916-06.08.1917 Battalion Commander 10th Field Artillery Regiment
  06.08.1917-01.06.1918 Staff Officer 14th Division
  01.06.1918-08.02.1922 Attached to General Staff
  08.02.1922-04.09.1923 Head of 9th Section (Japanese Military History), 4th Bureau, General Staff
  04.09.1923-15.12.1923 Attached to Kanto? HQ
  15.12.1923-01.04.1927 Imperial Guards Field Artillery Regiment Commander
  01.04.1927-08.03.1928 Tsugaru Fortress Commander
  08.03.1928-01.08.1929 2nd Heavy Field Artillery Brigade Commander
  01.08.1929-01.08.1931 Chief of Instruction Section, Army Field Artillery School
  01.08.1931-01.08.1933 Army Field Artillery School Commander
  01.08.1933-01.08.1934 Inspector of Artillery
  30.08.1934-DD.MM.RRRR Reserve
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  01.04.1906
  Řád Zlatého luňáka 5. třídy
  Order of Golden Kite 5th Class
  功五級金鵄勲章 / こうごきゅうきんしくんしょう
  -


  01.11.1920
  Řád Vycházejícího slunce 3. třída
  3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
  旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
  -


  01.11.1920
  Řád Zlatého luňáka 4. třídy
  Order of Golden Kite 4th Class
  功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
  -


  24.03.1930
  Řád Posvátného pokladu 2. třídy
  Order of Sacred Treasure 2nd Class
  瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://sakurataro.org/db/入江仁六郎
  www.generals.dk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/182372#533642Verze : 2
  MOD