Banská Bystrica, Úřad vojenské správy [RRRR-RRRR]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 532 příspěvků vloženo, 2195 editováno a 459 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Banská Bystrica, Úřad vojenské správy [RRRR-RRRR]

Office of Military Administration / Banská Bystrica, Úrad vojenskej správy

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Banská Bystrica, Úřad vojenské správy Banská Bystrica, Office of Military Administration
  Originální název:
  Original Name:
  Banská Bystrica, Úrad vojenskej správy
  Další názvy:
  Other Names:
  DD.MM.1938-DD.MM.RRRR Budova sborového velitelství
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárny na ul. Československej armády (?)
  Obec:
  Municipality:
  Banská Bystrica Banská Bystrica
  GPS souřadnice:
  GPS Coordinates:
  48°44'11.03"N 19°09'05.62"E
  Vznik:
  Established:
  DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR ?
  Velitelé:
  Commanders:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
  Dislokované jednotky:
  Garrisoned Units:
  Datum od
  Date from
  Datum do
  Date to
  Jednotka
  Unit
  Stát
  Country
  00.09.1938 25.09.1938 VII. sbor
  7th Corps
  00.09.1938 25.09.1938 Velitelství dělostřelectva VII. sboru
  7th Corps Artillery Command
  15.09.1938 25.09.1938 Velitelství telegrafního vojska VII. sboru
  7th Corps Signal Command
  15.09.1938 25.09.1938 Velitelství ženijního vojska VII. sboru
  7th Corps Engineer Command
  24.09.1938 01.12.1938 1. oddělení /organisační/ štábu XV. hraničního pásma
  1st Section /Organisational/ of the Staff of the 15th Border Zone
  24.09.1938 01.12.1938 2. oddělení /zpravodajské/ štábu XV. hraničního pásma
  2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 15th Border Zone
  24.09.1938 01.12.1938 3. oddělení /operační/ štábu XV. hraničního pásma
  3rd Section /Operating/ of the Staff of the 15th Border Zone
  24.09.1938 01.12.1938 4. oddělení /materiální/ štábu XV. hraničního pásma
  4th Section /Logistic/ of the Staff of the 15th Border Zone
  24.09.1938 01.12.1938 Letecká skupina štábu XV. hraničního pásma
  Air Force Section of the Staff of the 15th Border Zone
  24.09.1938 01.12.1938 Velitelství XV. hraničního pásma
  Headquarters of the 15th Border Zone
  24.09.1938 01.12.1938 Velitelství dělostřelectva XV. hraničního pásma
  Artillery Headquarters of the 15th Border Zone
  24.09.1938 01.12.1938 Velitelství telegrafního vojska XV. hraničního pásma
  Signal Troops Headquarters of the 15th Border Zone
  24.09.1938 01.12.1938 Velitelství ženijního vojska XV. hraničního pásma
  Engineer Troops Headquarters of the 15th Border Zone
  24.09.1938 01.12.1938 Štáb XV. hraničního pásma
  Staff of the 15th Border Zone
  25.09.1938 15.12.1938 Velitelství intendanční služby XV. hraničního pásma
  Logistic Services Command of the 15th Border Zone
  25.09.1938 15.12.1938 Velitelství zdravotnické služby XV. hraničního pásma
  Medical Services Command of the 15th Border Zone
  27.09.1938 15.12.1938 Telegrafní prapor 65
  65th Signal Battalion
  15.12.1938 14.03.1939 VII. sbor
  7th Corps
  DD.MM.1943 DD.MM.1945 Vojenská akademie
  Military Academy
  22.06.1945 01.10.1947 VIII. sbor
  VIII Corps
  22.06.1945 01.10.1947 Velitelství dělostřelectva VIII. sboru
  VIII Corps Artillery Command
  01.10.1947 01.05.1948 VI. sbor
  VI Corps
  01.10.1947 01.05.1948 Velitelství dělostřelectva VI. sboru
  VI Corps Artillery Command
  15.09.1950 01.01.1951 Velitelství dělostřelectva I. sboru
  Artillery Headquarters of the 1st Corps
  01.01.1951 01.11.1954 1. armádní sbor
  1st Army Corps
  01.01.1951 01.10.1956 Velitelství dělostřelectva 1. sboru
  1st Corps Artillery Command
  01.01.1954 01.01.1992 Krajská vojenská správa Banská Bystrica
  Regional Military Command Banská Bystrica
  01.11.1954 01.10.1956 1. střelecký sbor
  1st Rifle Corps
  29.08.1969 DD.MM.1982 Vojenské gymnázium Slovenského národního povstání
  Military Secondary School of Slovak National Uprising
  01.01.1992 31.12.1992 Vyšší doplňovací velitelství Banská Bystrica
  Higher Replacement Headquarters Banská Bystrica
  01.01.1993 DD.MM.RRRR Vyšší doplňovací velitelství Banská Bystrica
  Higher Replacement Headquarters Banská Bystrica
  01.07.2005 01.09.2014 Útvar vojenské policie Banská Bystrica
  Military Police Department in Banska Bystrica

  Zánik:
  Cancelled:
  DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR
  Poznámka:
  Note:
  Adresa: ul. ČS Armády 7 Adress: Czechoslovak Army Street No. 7
  Zdroje:
  Sources:
  www.maps.google.com
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/183601#536167Verze : 2
  MOD
  Avatar
  Ja by som pre odlíšenie navrhoval tieto kasárne premenovať na "Kasárne na ul. ČSA" (pokiaľ nezistíme či nemajú nejaký iný názov). Aby boli odlíšené od tých druhých, ktoré podľa GPS ležia na inom mieste.


  Vychádzam z oficiálnej adresy objektu (napr. tu sídliaca Vojenská polícia má, resp. mala, keď bola samostatbným útvarom, adresu ul. ČSA 7).
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/183601#536216Verze : 2
  MOD
  Avatar
  buko tie druhé kasárne bolo sídlo VG SNP v časti Rudlová na Ružovej ulici a boli vybudované v roku 1982. viem to lebo som tam chodil Smile. teraz je tam topo ústav a časť je scivilnená.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/183601#536217Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Aký je ďalší osud týchto kasární?
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/183601#589511Verze : 0
  Avatar
  Zakládat heslo "Banská Bystrica, kasárna" je zcela pochybné. V září 1938, těsně před mobilisací, byl stav objektů (bez skladů) této posádky následující:
  - Budova sborového velitelství (nová, velitelství VII. sboru)
  - Budova divisního velitelství (bývalé gymnasium, velitelství 10. divise, posádkové velitelství)
  - Městské kasárny (Pěší pluk 26, velitelství)
  - Radvaňské kasárny (Pěší pluk 26, náhradní prapor)
  - Automobilní kasárny (Králová, Automobilní rota 10)
  - Budova vojenských soudů (býv. kapitula, Brigádní soud, ale část Divisního soudu s věznicí byla přifařena k civilní věznici)
  - Budova vojenských úřadů (Doplňovací okresní velitelství, Vojenská evidence koňstva)
  Ony Městské kasárny jsou nynější komplex budov mezi Třídou SNP a Partyzánskou cestou.
  Z přehledu vojenských objektů k roku 1938 je jednoznačně vidět, že zakládání podobných hesel "X.Y., kasárna" směřuje k jedinému - buď jejich pozdějšímu smazání, nebo velmi náročné předělávce. Smazání je jednodušší.
  Objekt s danými souřadnicemi byl v roce 1938 novostavbou a nazýval se "Budova sborového velitelství". Dnes se - podle mapy na seznam.cz - nazývá "Úrad vojenskej správy". Jak se nazýval za Slovenské republiky a po roce 1945, to zatím netuším (v letech 1945-1948 a 1950-1956 zde bylo umístěno sborové velitelství). Pochybuji ale, že někdy nesl pouhý název "kasárny", jak je uvedeno v titulku. A nikdy v něm nebylo dislokováno velitelství 10. divise.
  Takže doporučuji věnovat se něčemu užitečnějšímu, než mechanicky zaplevelovat server hesly typu "X.Y., kasárna" - a to i v místech, kde nikdy žádná kasárna nebyla.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/183601#589522Verze : 3
  MOD
  Avatar
  Problém je v tom, že pokud dáme vojenskému objektu konkrétní název (ať původní, či nový) a budeme to cpát do všech období, tak budeme obecně za ... (doplň každý sám).
  V rámci 1. republiky mít Kasárny čs.-sovětského přátelství, případně v ČSLA mít Kasárny Tomáše G. Masaryka, to by vypadalo opravdu skvěle!
  Navrhuji (už několik let marně) prostě postupovat stejným způsobem jako u jednotek - pro každý konkrétní objekt založit heslo s přesným dobovým názvem a dát tam možnost odkazu na přejmenování, aby byla vidět kontinuita. A nelinkovat mechanicky objekt s názvem z období ČSLA např. do kukaček či 1. republiky, i když jde stále o stejné budovy.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/183601#589523Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Příklad Praha-Smíchov (objekt "za tankem")
  Za monarchie - Kasárny arcivévody Albrechta
  Za 1. republiky - Kasárny Milana R. Štefánika
  Za ČSLA - Kasárna Julia Fučíka
  Za ČR - nejsou vojenským objektem.
  Navíc tam byli za Protektorátu vladaři - 1. prapor.
  Takže jak to nacpat do jednoho hesla, aby to bylo správně?
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/183601#589524Verze : 2
  MOD
  Avatar
  Toto je heslo na KONKRÉTNY objekt sídliaci na KONKRÉTNEJ adrese (bez ohľadu na to, ako sa daný objekt nazýval). To že tu niekto z jednotiek trepe všetky jednotky sídliace v Banskej Bystrici je problém toho, kdo tie jednotky zakladá. Preto tu máme GPS súradnice a prelinky v riadku DALŠÍ NÁZVY!  Ale inak ďakujem za doplnenie názvov, zrealizujem to v tabuľke. A mimochodom - na správny názov témy som upozorňoval už pred dvomi rokmi s tým, aby sa spresnilo o ktoré konkrétne objekty ide už v názve. Bohužiaľ, v tej dobe a z tých zdrojov nebol wade a ani ja schopný zistiť mimo súčasnej adresy objektu nič iné.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/183601#589529Verze : 8
  MOD
  Avatar

  Citace - Jiří Fidler :


  Ony Městské kasárny jsou nynější komplex budov mezi Třídou SNP a Partyzánskou cestou.
  Zdroje priamo z BB tvrdia, že tieto kasárne ležali na Skuteckého ulici - Mestské kasárne a majú to podložené aj fotografiami z prelomu 19. a 20. storočia. Je možné, že v priebehu rokov existovali v BB dvoje kasárne s rovnakým názvom?
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/183601#589557Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Citace - Flader :

  Aký je ďalší osud týchto kasární?
  Budova na ul. ČSA č. 7 stále slúži potrebám Ministerstva obrany. Viacero susediacich objektov, využívaných armádou padlo za obeť výstavbe pamätníka SNP.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/183601#589558Verze : 0
  MOD