Morita, Noburu

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 494 příspěvků vloženo, 2022 editováno a 495 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Morita, Noburu

Noburu Morita / 森田宣

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Morita Morita
  Jméno:
  Given Name:
  Noburu Noburu
  Jméno v originále:
  Original Name:
  森田宣 / もりた・のぶる
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  -
  Hodnost:
  Rank:
  generálporučík Lieutenant General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  15.07.1880 ?, prefektura Jamaguči /
  15.07.1880 ?, Yamaguchi Prefecture /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  01.07.1961 ?
  01.07.1961 ?
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel: Pevnost Yura
  velitel: 4. brigáda těžkého polného dělostřelectva
  velitel: 6. pluk polního dělostŕelectva
  Commander: Yura Fortress
  Commander: 4th Heavy Field Artillery Brigade
  Commander: 6th Field Artillery Regiment
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  http://sakurataro.org/db/森田宣
  www.generals.dk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/184027#537387Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Morita Morita
  Jméno:
  Given Name:
  Noburu Noburu
  Jméno v originále:
  Original Name:
  森田宣 / もりた・のぶる
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-22.11.1902 Vojenská akadémia
  11.12.1908-29.11.1911 Armádne vojnové kolégium
  DD.MM.RRRR-22.11.1902 Military Academy
  11.12.1908-29.11.1911 Army War College
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  26.06.1903 podporučík
  01.02.1905 poručík
  12.12.1911 kapitán
  01.06.1918 major
  29.08.1921 podplukovník
  15.12.1924 plukovník
  01.08.1930 generálmajor
  01.08.1934 generálporučík
  26.06.1903 Second Lieutenant
  01.02.1905 Lieutenant
  12.12.1911 Captain
  01.06.1918 Major
  29.08.1921 Lieutenant Colonel
  15.12.1924 Colonel
  01.08.1930 Major General
  01.08.1934 Lieutenant General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  29.08.1929-01.08.1930 Velitel : Sekce vojenské historie 4. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  01.12.1934-07.03.1936 Velitel : Pevnost Yura


  26.06.1903-DD.MM.RRRR 14. pluk polného delostrelectva
  18.12.1907-21.12.1908 Inštruktor, Škola strelby polného delostrelectva
  18.12.1907-21.12.1908 výcvikový prapor, Škola strelby polného delostrelectva
  21.12.1908-07.09.1912 14. pluk polného delostrelectva
  07.09.1912-06.08.1917 pridelený k Generálnemu štábu
  07.03.1916-06.03.1917 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
  06.08.1917-16.05.1921 vojenský dôstojník na Britskej ambasáde
  16.05.1921-DD.MM.RRRR pridelený k Generálnemu štábu
  27.09.1921-DD.MM.RRRR Člen Japonskej delegácie na Washingtonskej konferencii
  01.11.1921-08.02.1922 pridelený k Generálnemu štábu
  08.02.1922-15.08.1922 pridelený k 15. pluku polného delostrelectva
  15.08.1922-06.08.1923 pridelený k 7. pluku ťažkého polného delostrelectva
  06.08.1923-19.06.1924 pridelený k veleniu Čínskej posádky
  19.06.1924-20.08.1924 štábny dôstojník Čínskej posádky
  20.08.1924-13.02.1928 vojenský atašé v USA
  13.02.1928-08.03.1928 pridelený k Generálnemu štábu
  08.03.1928-29.08.1929 velitel 6. pluku polného delostrelectva
  29.08.1929-01.08.1930 náčelník sekcie zahraničnej vojenskej histórie, 4. kancelárie, Generálneho štábu
  01.08.1930-08.08.1932 velitel 4. brigády ťažkého polného delostrelectva
  08.08.1932-04.02.1933 pridelený k Generálnemu štábu (repreznetant pre medzinárodné odzbrojenie)
  04.02.1933-28.12.1933 vojenský zástupca v Lige národov
  28.12.1933-01.12.1934 pridelený k Hlavému armádnemu arzenálu
  01.12.1934-07.03.1936 velitel pevnosti Yura
  16.03.1936-DD.MM.RRRR Reserva
  27.07.1937-DD.MM.RRRR znovu povolaný
  27.07.1937-15.07.1938 velitel 10. náhradnej divízie
  15.07.1938-DD.MM.RRRR Demobilizovaný
  29.08.1929-01.08.1930 Commander : Military History Section 4th Bureau of the Imperial Army General Staff
  01.12.1934-07.03.1936 Commander : Yura Fortress


  26.06.1903-DD.MM.RRRR 14th Field Artillery Regiment
  18.12.1907-21.12.1908 Instructor, Army Field Artillery Shooting School
  18.12.1907-21.12.1908 Instruction Battalion Army Field Artillery Shooting School
  21.12.1908-07.09.1912 14th Field Artillery Regiment
  07.09.1912-06.08.1917 Attached to General Staff
  07.03.1916-06.03.1917 Military Science Instructor, Army War College
  06.08.1917-16.05.1921 Military Officer to British Embassy
  16.05.1921-DD.MM.RRRR Attached to General Staff
  27.09.1921-DD.MM.RRRR Memebr of Japanese Delegation at Washington Conference
  01.11.1921-08.02.1922 Attached to General Staff
  08.02.1922-15.08.1922 Attached to 15th Field Artillery Regiment
  15.08.1922-06.08.1923 Attached to 7th Heavy Field Artillery Regiment
  06.08.1923-19.06.1924 Attached to China Garrison HQ
  19.06.1924-20.08.1924 Staff Officer China Garrison
  20.08.1924-13.02.1928 Military Attaché to the USA
  13.02.1928-08.03.1928 Attached to General Staff
  08.03.1928-29.08.1929 6th Field Artillery Regiment Commander
  29.08.1929-01.08.1930 Head of Foreign Military History Section, 4th Bureau, General Staff
  01.08.1930-08.08.1932 4th Heavy Field Artillery Brigade Commander
  08.08.1932-04.02.1933 Attached to General Staff (International Disarment Representative)
  04.02.1933-28.12.1933 Army Representative to the League of Nations
  28.12.1933-01.12.1934 Attached to the Main Army Arsenal
  01.12.1934-07.03.1936 Yura Fortress Commander
  16.03.1936-DD.MM.RRRR Reserve
  27.07.1937-DD.MM.RRRR Recalled
  27.07.1937-15.07.1938 10th Depot Division Commander
  15.07.1938-DD.MM.RRRR Demobilised
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  01.04.1906
  Řád Zlatého luňáka 5. třídy
  Order of Golden Kite 5th Class
  功五級金鵄勲章 / こうごきゅうきんしくんしょう
  -


  27.07.1929
  Řád Vycházejícího slunce 3. třída
  3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
  旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
  -


  20.07.1933
  Řád Posvátného pokladu 2. třídy
  Order of Sacred Treasure 2nd Class
  瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
  -


  29.04.1934
  Řád Zlatého luňáka 2. třídy
  Order of Golden Kite 2nd Class
  功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
  -


  29.04.1940
  Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
  1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
  勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://sakurataro.org/db/森田宣
  www.generals.dk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/184027#537410Verze : 2
  MOD