Isomura, Toši

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 442 příspěvků vloženo, 1194 editováno a 2477 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Isomura, Toši

Toshi Isomura / 磯村年

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Isomura Isomura
  Jméno:
  Given Name:
  Toši Toshi
  Jméno v originále:
  Original Name:
  磯村年 / いそむら・とし
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generál General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  30.09.1872 ?, prefektura Šiga /
  30.09.1872 ?, Shiga Prefecture /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  12.09.1962 ?
  12.09.1962 ?
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel: Tokijská bezpečnostní jednotka
  velitel: Pevnost zálivu Hiroshima
  velitel: 12. divize
  Commander: Tokyo Guard
  Commander: Hiroshima Bay Fortress
  Commander: 12th Division
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  http://sakurataro.org/db/磯村年
  https://ja.wikipedia.org/wiki/磯村年
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/184327#538001Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Isomura Isomura
  Jméno:
  Given Name:
  Toši Toshi
  Jméno v originále:
  Original Name:
  磯村年 / いそむら・とし
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-25.07.1893 Vojenská akadémia
  DD.MM.RRRR-28.11.1896 Armádna delostrelecká technická škola
  28.12.1897-20.12.1900 Armádne vojnové kolégium
  DD.MM.RRRR-25.07.1893 Military Academy
  DD.MM.RRRR-28.11.1896 Army Artillery Engineering School
  28.12.1897-20.12.1900 Army War College
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  07.03.1894 podporučík
  20.05.1895 poručík
  25.10.1897 kapitán
  24.03.1904 major
  18.03.1908 podplukovník
  03.07.1913 plukovník
  18.01.1918 generálmajor
  15.08.1922 generálporučík
  10.08.1928 General
  07.03.1894 Second Lieutenant
  20.05.1895 Lieutenant
  25.10.1897 Captain
  24.03.1904 Major
  18.03.1908 Lieutenant Colonel
  03.07.1913 Colonel
  18.01.1918 Major General
  15.08.1922 Lieutenant General
  10.08.1928 General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  22.08.1913-16.08.1914 Náčelník štábu : 18. divize
  10.04.1916-06.08.1917 Velitel : 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  18.01.1918-24.07.1918 Velitel : Pevnost zálivu Hisroshima


  07.03.1894-DD.MM.RRRR 3. pluk polného delostrelectva
  23.01.1897-25.10.1897 Adjutant ? praporu 3. pluk polného delostrelectva
  25.10.1897-DD.MM.RRRR 3. pluk polného delostrelectva
  20.12.1900-02.05.1901 9. pluk polného delostrelectva
  02.05.1901-15.05.1902 Inštruktor, Vojenská akadémia
  15.05.1902-11.02.1904 pridelený k Generálnemu štábu
  11.02.1904-24.03.1904 štábny dôstojník, Imperiálne armádne hlavné velitelstvo
  24.03.1904-05.04.1904 velitel ? praporu 10. pluk polného delostrelectva
  05.04.1904-DD.05.1904 pridelený k Generálnemu štábu
  DD.04.1904-10.12.1904 štábny dôstojník 3. armády
  03.03.1905-20.12.1905 štábny dôstojník Tsushimská bezpečnostná jednotka
  20.12.1905-10.03.1906 štábny dôstojník pevnost Yura
  10.03.1906-01.09.1906 štábny dôstojník armády Kanto MiyakoTadashi ?
  01.09.1906-24.10.1906 pridelený k Generálnemu štábu
  24.10.1906-18.08.1910 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
  23.09.1909-02.10.1909 cesta po Europe
  18.08.1910-30.11.1910 pridelený k 12. pluku polného delostrelectva
  30.11.1910-15.01.1913 velitel 12. pluku polného delostrelectva
  15.01.1913-22.08.1913 velitel 16. pluku polného delostrelectva
  22.08.1913-16.08.1914 náčelník štábu 18. divízie
  16.08.1914-10.04.1916 vyšší štáb samostatnej 18. divízie?
  10.04.1916-06.08.1917 náčelník 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  23.05.1916-30.08.1917 Sekcia Armádneho technického dohladu?
  06.08.1917-18.01.1918 náčelník Kancelárie vśeobecných záležitostí Generálneho štábu
  18.01.1918-24.07.1918 velitel pevnosti zálivu Hiroshima
  24.07.1918-15.04.1919 velitel 3. brigády polného delostrelectva
  15.04.1919-28.03.1921 velitel Armádnej školy strelby polného delostrelectva
  28.03.1921-10.07.1922 náčelník štábu Expedičnej armády Urashio?
  10.07.1922-15.08.1922 pridelený k Generálnemu inšpektoriátu vojenského výcviku
  15.08.1922-06.08.1923 riaditel Armádnej delostreleckej tetchnickej školy
  06.08.1923-28.07.1926 velitel 12. divízie
  28.07.1926-10.08.1928 velitel Tokyjskej bezpečnostnej jednotky
  29.08.1928-DD.MM.RRRR Reserva
  22.08.1913-16.08.1914 Chief of Staff : 18th Division
  10.04.1916-06.08.1917 Commander : 2nd Section (Organization and Mobilization) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
  18.01.1918-24.07.1918 Commander : Hiroshima Bay Fortress


  07.03.1894-DD.MM.RRRR 3rd Field Artillery Regiment
  23.01.1897-25.10.1897 Battalion Adjutant 3rd Field Artillery Regiment
  25.10.1897-DD.MM.RRRR 3rd Field Artillery Regiment
  20.12.1900-02.05.1901 9th Field Artillery Regiment
  02.05.1901-15.05.1902 Instructor, Military Academy
  15.05.1902-11.02.1904 Attached to General Staff
  11.02.1904-24.03.1904 Staff Officer, Imperial Army Headquarters
  24.03.1904-05.04.1904 Battalion Commander 10th Field Artillery Regiment
  05.04.1904-DD.05.1904 Attached to General Staff
  DD.04.1904-10.12.1904 Staff Officer 3rd Army
  03.03.1905-20.12.1905 Staff Officer Tsushima Guard
  20.12.1905-10.03.1906 Staff Officer Yura Fortress
  10.03.1906-01.09.1906 Staff Officer Kanto MiyakoTadashi Army?
  01.09.1906-24.10.1906 Attached to General Staff
  24.10.1906-18.08.1910 Instructor, Army War College
  23.09.1909-02.10.1909 Europe Tour
  18.08.1910-30.11.1910 Attached to 12th Field Artillery Regiment
  30.11.1910-15.01.1913 12th Field Artillery Regiment Commander
  15.01.1913-22.08.1913 16th Field Artillery Regiment Commander
  22.08.1913-16.08.1914 18th Division Chief of Staff
  16.08.1914-10.04.1916 Higher Staff Independent 18th Division?
  10.04.1916-06.08.1917 Head of 2nd Section (Organization and Mobilization) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
  23.05.1916-30.08.1917 Army Technical Review Section?
  06.08.1917-18.01.1918 Chief of General Affairs Bureau General Staff
  18.01.1918-24.07.1918 Hiroshima Bay Fortress Commander
  24.07.1918-15.04.1919 3rd Field Artillery Brigade Commander
  15.04.1919-28.03.1921 Army Field Artillery Fire School Commander
  28.03.1921-10.07.1922 Urashio? Expedition Army Chief of Staff
  10.07.1922-15.08.1922 Attached to Inspectorate General of Military Training
  15.08.1922-06.08.1923 Army Artillery Engineering Shcool Director
  06.08.1923-28.07.1926 12th Division Commander
  28.07.1926-10.08.1928 Tokyo Guard Commander
  29.08.1928-DD.MM.RRRR Reserve
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  01.04.1906
  Řád Zlatého luňáka 4. třídy
  Order of Golden Kite 4th Class
  功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
  -


  07.11.1915
  Řád Vycházejícího slunce 3. třída
  3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
  旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
  -


  07.11.1915
  Řád Zlatého luňáka 3. třídy
  Order of Golden Kite 3rd Class
  功三級金鵄勲章 / こうさんきゅうきんしくんしょう
  -


  01.06.1921
  Řád Posvátného pokladu 2. třídy
  Order of Sacred Treasure 2nd Class
  瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
  -


  01.11.1922
  Řád Zlatého luňáka 2. třídy
  Order of Golden Kite 2nd Class
  功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
  -


  30.06.1927
  Řád Posvátného pokladu 1. třídy
  Order of Sacred Treasure 1st Class
  瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://sakurataro.org/db/磯村年
  https://ja.wikipedia.org/wiki/磯村年


  zahraniční vojenskí pozorovatelia počas Nemecko-japonskej vojny. Velitelstvo gen. por. Mitsuomi Kamio v Chang-ts'un. 29.10.1914 https://commons.wikimedia.org

  legenda k obrazku https://commons.wikimedia.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/184327#538010Verze : 3
  MOD